Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015

TỪ MIẾNG VƯỜN ĐẾN THÀNH PHỐ


Nhã 5 :26, 6, 8, 10, 16 ; 6 :1-4, Êsai 53 :4b
Côlôse 1 :24 Philíp 3 :10
Chúng ta đã thấy minh bạch rằng Nhã Ca có hai phần, phần thứ nhất chủ yếu vì sự thỏa mãn và vui hưởng của người tìm kiếm.  Nàng đánh giá và vui hưởng Chúa trong ba chương đầu, và nàng được thấm nhuần bằng Chúa. Mọi sự phong phú của Chúa đều dành cho nàng. Nhờ vui hưởng tất cả các điều này, nàng được biến đổi từng bước một, từ bầy ngựa đến mão miện. Tất cả các điều thiên nhiên đều qua đi, mọi sự đều trở nên thuộc linh. Theo một nghĩa, nàng đã đạt đến sự trưởng thành của sự sống, vì nàng là một mão miện. Nếu chúng ta là tác giả sách này, chắc chắn chúng ta sẽ dừng lại ở đây, vì cớ người tìm kiếm đã đạt được sự thành đạt tuyệt đỉnh trong sự sống thuộc linh của nàng. Nhưng đây chỉ là phần thứ nhất, dành cho chính nàng.

NGƯỜI TOÀN THẮNG


Sứ đồ giăng tái khẳng định rằng cứu cánh cửa Đức Chúa Trời là chắn chắn, và bây giờ các đường lối của Ngài bền chặt với cứu cánh đó. Y như trong thành phố thiên nhiên vào lúc cuối cùng, các nguyên tắc của Thân thể tìm được sự phát triển và biểu hiện đầy đủ của chúng, sự đảo ngược cũng đúng như vậy. Bất cứ khi nào sự sống của các cõi vĩnh cửu có được một hành trình tự do trong chúng ta ngày nay, chúng ta sẽ nhận thấy mọi đặc chất của thiên thành, mọi thuộc linh chân thành của Chúa Jesus được biểu lộ xuyên qua Thân thể Ngài trên trái đất tại đây. Ai đã một lần có được cái nhìn thoáng về con người thiê thượng của Đức Chúa Trời lại có bao giờ được thỏa mản với bất cứ điều gì kém hơn điều nầy chớ?
Nhưng bây giờ chúng ta phải rất thực tiễn, và hãy nhìn vào các tình trạng ở xung quanh chúng ta. Đa số anh em chúng ta sẽ đồng ý rằng Cơ-Đốc giáo bề ngoài hôm nay đang ở trong một tình trạng đáng buồn. Cơ-Đốc giáo biểu lộ mọi chứng beh65 và sự bạc nhược của thế giới. Công tác của Cơ-Đốc giáo bị giảm xuống còm một ít việc rao giảng và một ít phụng vụ xã hội. Sự đụng chạm của Cơ-Đốc giáo trên con người thật không đáng kể. Đây là một thực sự, nhưng những gì có thể thậm chí làm cho chúng ta khốn khổ cá nhân lơn lao hơn, là bị kịch, đó là là dân Đức Chúa Trời, lương tâm của chúng ta đã được vận dụng quá ít về thực sự nầy. Chúng ta tiếp lấy các sự việc như tình cờ, và nhiều người hầu như chấp nhận chúng như chúng là việc tất nhiên. Các Cơ-Đốc nhân ngày nay không tin rằng những gì Phao lô đã đề ra trước mặt chúng ta là không thể. Lòng vô tín như vậy có hiệu nghiệm là đưa chúng ta trở về cùng chức vụ của Giăng, và cưỡng ép chúng ta nhìn lại tính chất đặc biệt của chức vụ đó.

GIĂNG VÀ THÂN LÝĐang khi tiến gần đến phần cuối của cuộc đời mình, Phao lô đã viết một thơ cho Ti mô Thê, đồng công trẻ tuổi của ông. Chúng ta có thể cảm thấy cách bi đát rằng, văn kiện cuối cùng trong các thơ tín của vị sứ đô có gánh nặng để làm về thực sự đau buồn của tình trạng suy tôn và đời đổi thuộc linh vào lúc đó. Song le chính vì cớ đó sự tẻ hướng thuộc linh đã khởi sự từ trước khi các sứ đồ qua đời, do đó chúng ta tìm được một sự hướng dẫn trong các trang Tân Ước cho các thánh đồ dưới các tình cảnh y như ngày nay.
Trong giờ phút khi mà nhiều người đánh đánh mất niềm tin và hy vọng của mình và đang hạ thấp các tiêu chuẩn Cơ-Đốc của họ, thật dễ bị xáo trộn. Chúng ta bị cám dỗ nói, nếu đức tin của con cái Đức Chúa Trời còn có thể thay đổi như vậy, thì còn có điều gì không thể thay đổi, nhưng thay vì chúng ta có thể ngưỡng vọng và ngợi khen Ngài. Chúng ta lại nhìn quanh và bị bối rối. Nên xuyên qua Phao lô, Linh bày tỏ đôi điều bất ổn khách cho chúng ta thấy “nền tảng vững bền của Đức Chúa Trời vẫn còn đứng, có ấn chứng nầy, Chúa biết những kẻ thuộc về Ngài; lại nữa phần cử nhân danh của Chúa hãy lìa khỏi sự bất nghĩa” (II Ti 2:19)

CÁC CON TRAI MẸ TÔI--My Mother's Children -Nhã 1: 6- Chớ dòm xem tôi, bởi vì tôi đen, Mặt trời đã giọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi, Đã đặt tôi coi giữ vườn nho; Còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ.
Nhã 1 :7- Vì cớ sao tôi phải như một người nữ che mặt. Ở bên bầy của các bạn chàng?
Nhã  3 :3-4- Những kẻ canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi. Tôi hỏi rằng: Các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng?  Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa,
Nhã 5 :7-- Kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi,
Đánh tôi, và làm tôi bị thương;
Các kẻ canh giữ vách thành cất lấy lúp khỏi tôi.
Galati 4 :26--Nhưng Giê-ru-sa-lem ở trên là tự chủ, và là mẹ của chúng ta