Lời Kinh Thánh

Tôi đi xuống vườn hạnh đào, Đặng xem cây cỏ xanh tươi của trũng, Đặng thử coi vườn nho đã nứt đọt, Thạch lựu đã nở hoa chưa. Nhã Ca 6:11

Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2014

Ham Tiền


 Money Stock Photos


Trong suốt bước đi Cơ Đốc của tôi, tôi đã nhìn thấy nhiều người đi lạc đường do gắn bó thế giới theo cách này hay cách khác. Ý tưởng làm giàu dường như là đỉnh cao của sự thành công, thành đạt, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Điều này không có gì mới và làm giàu là được trở thành thần tượng đến mức độ cực đoan, từ những khoảnh khắc đầu tiên của lịch sử nhân loại. Nhiều người tỏ vẻ tự mãn vì mình giàu có, và chế nhạo, cùng kết án những tín đồ sống trong nghèo khổ hơn họ. Kinh thánh chép, “tham lam là sự thờ hình tượng” (Colose 3:5).

Suy nhược thần kinh thuộc linh


 Image result for photo of the despair man

Trong thế gii y khoa căn bnh này được mô t là “điu kin s yếu đui và kit sc ca h thn kinh, dn đến các hình thc khác nhau ca s kém hiu qu v tinh thn và cơ th. Giới hn này bao gm mt nhóm hn tp các triu chng khó xác đnh, mà có th tổng quát và s biu hin xáo trn ca toàn b h thng, hoc đa phương, bhn chế với các cơ quan nào đó trong thân th. "

Thứ Ba, ngày 29 tháng 7 năm 2014

Vai Trò Lãnh Đạo - Môi-se

Image result for photo of Moses and the burning bush

Sau khi giới thiệu sự việc này về vai trò lãnh đạo một cách tổng quát, bây giờ chúng ta tiến hành xem xét chặt chẽ hơn để học hỏi từ ví dụ Kinh Thánh các nguyên tắc cơ bản để có các nét đặc sắc phân định rõ ràng.

Trước khi đến ví dụ tuyệt vời đầu tiên của chúng ta, chúng ta hãy nhấn mạnh hai yếu tố phổ biến trong vai trò lãnh đạo thuộc linh.

Thứ Hai, ngày 28 tháng 7 năm 2014

Gánh Của Anh Nặng Như thế Nào?

 Image result for photo of the man bearing the great burden


Galati 6: 5 “Vì mỗi người phải mang lấy gánh nặng của mình”.

Chúng ta thấy ở đây trong Kinh thánh rằng mỗi người phải mang gánh nặng của mình. Điều này có vẻ mâu thuẫn với câu 2 của cùng một chương nơi chúng ta được khuyên lơn" Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau". Bây giờ chúng ta biết rằng trong thế giới này, chúng ta sẽ có những thử thách và thử nghiệm ..v..v. Không ai bước đi trên trái đất này mà không bị sự phá vỡ và tội lỗi của nó ảnh hưởng. Có vẻ như một số người có cuộc sống dễ dàng hơn những người khác, một số có vẻ như đã chịu thử nghiệm quá mức, nhưng một điều chắc chắn là tất cả chúng ta có gánh nặng ở một mức độ nào đó. Chắc chắn chúng ta được mời gọi để yêu thương nhau và để tiếp cận với những người đang trải qua thử nghiệm. Chúng ta phải yêu thương và hỗ trợ họ trong bất kỳ cách nào mà chúng ta có thể hay chúng ta được dẫn dắt. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, có những điều nào đó trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta chỉ đơn giản phải chịu đựng, mang vác, chúng là gánh nặng riêng của chúng ta và không ai có thể giúp chúng ta trừ ra Chúa.