Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2015

ĐỨC VUA TẠI BÀN ĂN CỦA NGÀI—
Chúa ôi, ấp ủ hồn tôi,
Tình yêu của Chúa chính tôi nhớ hoài,
Những lời “con thuộc Ta đây”,
Phước thay nghe được mỗi ngày thỏa vui.
-
Dầu Linh tuôn chảy không thôi,
Hương thơm danh Chúa làm tôi vui mừng,
Dầu hoan hỉ với hồng ân,
Nhiều hồn trinh nữ kéo gần Chúa hơn.

HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH—26-6-2015-
Ngày hai mươi sáu vừa qua,
Chính quyền Mỹ Quốc sa đà thảm thay,
Luật tồi ủng hộ dân”gay”,
Hôn nhân đồng tính xưa nay gặp thời;
Hoa Kỳ hướng dẫn loài người,
Đi vào ngỏ cụt đời đời hư vong;
Hai nam chung sống một phòng,
Hai người phụ nữ đồng lòng kết duyên;
Dục tình khác lối tự nhiên,
Phát huy lối đó khắp miền thế gian,
Giống như loài thú đi hoang,
Chờ ngày hình phạt hoàn toàn mà thôi.
Sô-đôm gương xấu lâu rồi,
Bốn thành lân cận đồng thời với nhau,
Diêm sanh lửa đỏ thế nào,
Cháy thiêu dân ác tội sâu tận cùng.
Bốn ngàn năm trước đã hừng,
Chúa Trời chận đứng bệnh ung thư nầy;
Hôm nay bùng phát bệnh “gay”,
Nhân loài tận diệt nay mai chắc rồi!
Bạn ơi, tỉnh thức đi thôi,
Thoát ngoài dòng chảy của người “gay” đi,
Chúa ta hiện đến tức thì,
Đừng làm ông Lót yêu vì Sô-đôm./.
Minh Khải- 28-6-2015
(Nguồn: Sáng thế kí 19: 4-8, 24-25; Rô ma 1: 26-27 “Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sô-đôm, từ trẻ đến già, tức cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà.  Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết (ăn nằm với họ--nguyên văn). - Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ,  hủy diệt hai thành nầy, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó.- Bởi cớ ấy nên Đức Chúa Trời để mặc họ buông theo tà tình xấu hổ; vì đàn bà của họ đổi cách dùng thuận tánh ra cách dùng nghịch tánh;  đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng thuận tánh với đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông làm sự nhuốc nhơ với nhau, rồi tự chuốc lấy cho mình sự báo ứng xứng với sự lầm lạc của họ”

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2015

CÓ MỘT, BỐN HAY BẢY HỘI THÁNH TRÊN ĐỊA CẦU?-

Một tiến sĩ sử học Cơ Đốc người Hàn quốc, sau khi nghiên cứu lịch sử Hội thánh cổ đại vừa tuyên bố trước đây mấy năm rằng trong thế kỷ thứ nhất tại tỉnh A-si (Tiểu Á châu—Thỗ nhĩ kỳ) có trên 700 hội thánh địa phương. Lời tuyên bố nầy thực hư ra sao, chúng ta chưa quyết đoán được, nhưng sự kiện chắc chắn là có hơn 7 hội thánh tại A-si, thí dụ hội Thánh Cô-lô-se, do trưởng lão Phi-lê-môn chăn nuôi, mà Khải thị chương 2 và 3 không chép vào danh sách bảy hội thánh đại diện.
Theo thống kê của một cơ quan trong Hội thánh tại Hoa kì thì trên thế giới hiện có trên 4000 hệ phái lớn và nhỏ. Mỗi hệ phái có hàng ngàn hoặc hàng vạn chi hội, điểm nhóm, không sao kể xiết.
Hôm nay tôi muốn tương giao với các bạn là hiện nay có bao nhiêu loại hội thánh trên địa cầu? Một, bốn hay bảy loại?

Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2015

ĐẤNG CỨU RỖI TRONG SÁCH Ê-SAI-
Sách Ê-sai bày tỏ:
Đấng Christ Cứu Chúa ta,
Ban giá cứu chuộc mà,
Cứu con mồi loạn nghịch,
Thoát khỏi kẻ đối địch-
Chồi của Giê-hô-va,
Sản Vật dưới đất ra
Thần tính, nhân tính kết,
Sự nhục hóa chân thiệt-
Rễ, chồi từ đất khô,
Hình dung khá thô sơ,
Chẳng kêu la to tiếng,
Cuộc sống thật thánh thiện-
Chiên câm bị hớt lông,
Chịu chết cách bất công,
Vì tội ta chịu phạt,
Chôn mồ người giàu thật-
Ngài thấy dòng dõi mình,
Sau khi đã phục sinh,
Kết quả sự thương khó,
Ngày tháng dài ra đó--
Tôi Tớ Chúa dấy lên,
Vào khi đã thăng thiên,
Tôi Tớ được tôn trọng,
Khi đăng quang trọng vọng—
Lâm thế không giàu sang,
Hồi lai trong vinh quang;
Xé từng trời ngự xuống,
Làm núi non rúng động,
Chúa đến cách đại năng,
Đem phần thưởng thiên dân--
Ánh sáng miền sự chết,
Niềm vui mùa gặt thiệt,
Chúa bẻ ách và roi,
Dân Ngài sống vui tươi--
Chúa là sự cứu rỗi,
Giếng cứu ân tươi mới,
Chúa sức mạnh đời ta,
Chỉ có Ngài bài ca—
Chiên con gần muông sói,
Gấu, bò cái lui tới,
Trăng sáng bằng mặt trời,
Sa mạc trổ bông vui—
Tuổi người như đại thụ,
Chúa đổi trời đất cũ,
Dựng trời đất tinh khôi,
Đầy vinh hiển Chúa Trời—
Từ ngày Chúa nhục hóa,
Vẫn công tác kỳ lạ,
Cứu rỗi muôn vật thôi,
Chúc tán Ngài đời đời,
Là Tôi Tớ khiêm tốn./.
Minh Khải cảm tác-  23-6-2015.
(Nguồn Ê-sai 49:25; 52: 13; 40:10; 30:26 “Song Đức Giê-hô-va phán như vầy: Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy, sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giựt lại. Vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi. -Nầy, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan; sẽ được tôn lên, dấy lên (thăng thiên), và rất cao trọng.-- Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài.-- Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn là sự sáng của bảy ngày, trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vít của dân Ngài, và chữa lành vết thương nó”