Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Năm Lời Tuyên Xưng-Đọc Kinh Thánh: Thi Thiên 119
1- "Con thuộc về Chúa" (câu 94)
Đây chắc chắn là một tuyên bố quý giá hơn tất cả những gì trái đất có thể ban cho, và ngọt ngào hơn mật ong. Người Cơ Đốc được mua bằng huyết quý giá của Đấng Christ và cũng đáng yêu quý cho Ngài. Đôi khi chúng ta cảm thấy không xứng đáng với phước lành như thế này và một cái nhìn thật sự về chính chúng ta sẽ cho thấy sự xấu xí trong những dị dạng của chúng ta, nhưng thực tế vinh diệu này vẫn giữ nguyên: "con thuộc về Chúa". Không phải "con sẽ thuộc về Chúa"; không, "con thuộc về Chúa rồi". Tấm lòng ta có thể ngạc nhiên tại sao một sinh vật vô giá trị như vầy lại là sở hữu của Chúa.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Đức Chúa Trời chuyển động diệu kì-


Thi-thiên 77:19: "Con đường của Chúa ở trong biển, Các lối của Chúa
ở dưới nước sâu, Còn các dấu chân Chúa không ai thấy được".
-
Theo đường huyền nhiệm Chúa đi tới,
Nhiều linh công vô đối thi hành,
Đặt chân trên sóng biển xanh,
Cỡi trên giông bão hoành hành trần gian.

Tôn giáo của người thiên nhiên -


Tôn giáo của người thiên nhiên được hình thành từ niềm kiêu ngạo, dốt nát, và lương tâm tội lỗi; những điều này kiềm giữ tội nhân xa cách Đức Chúa Trời cách có hiệu quả. Ngược lại ân điển hướng chúng ta đến gần Đức Chúa Trời qua huyết của Chúa Jêsus. Chính sự vâng phục đức tin đã làm cho A-bên thành người thờ phượng được chấp nhận.
Những điều gì công bình trong tầm nhìn thế giới là xấu xa trước mắt Đức Chúa Trời; đó là sự thông minh, trí tuệ và tôn giáo trên thế giới.
Đánh giá theo số lượng tín đồ trên thế giới, tôn giáo của họ rất đông người; nhưng chỉ có hai tôn giáo: tôn giáo của con người và tôn giáo của Đức Chúa Trời. Trước đây con người từng xây dựng trên sự công bình sai lầm của xác thịt; sau này, xây trên vầng đá Đấng Christ.
Tất cả Tôn giáo của người thiên nhiên làm đảo lộn Kinh thánh: nó bắt đầu bằng việc làm, rồi dẫn người ta đến hy vọng được Chúa thương xót. Trong khi Kinh Thánh bắt đầu với sự tha thứ tội lỗi, và sau đó dạy cho sự vâng phục.

Không có đường lối nào khác-


Thật dễ dàng yêu một Đức Chúa Trời mà bạn tin rằng sẽ ban phước cho bạn và giữ gìn bạn an toàn khỏi mọi thiệt hại, nhưng đây không phải là Đức Chúa Trời trong Kinh thánh. Ngài có thể ban phước cho bạn không? Vâng, tất nhiên. Ngài có thể giữ bạn an toàn không? Vâng, tất nhiên. Tuy nhiên, không có gì an toàn cho bước đường của Cơ Đốc nhân chân chính. Không có gì được bảo đảm khác hơn là Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta hay bỏ rơi chúng ta. Chúng ta đã được gọi đến chiến trường thuộc linh chứ không phải sân chơi.