Lời Kinh Thánh

Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho Ê-sai 29:13

Thứ Ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Người thờ phượng thật


Chúa đã gọi chúng ta ra khỏi tất cả mọi điều cũ để cùng đi với chúng ta một bước tiến quyết định. Đức Chúa Trời hằng sống muốn chỉ cho chúng ta thấy cách mà chúng ta, dân của Ngài, phải thờ phượng Ngài như thế nào. Vì chỉ mình Ngài là Đức Chúa Trời và chúng ta, tạo vật của Ngài phải thờ phượng Ngài theo cách mà Ngài đẹp lòng.

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 9 năm 2014

Tổng Luận Về Hòm Giao ƯớcThưa quí độc giả,
Đây là bài thứ tư về hòm giao ước. Đây là 
quan điểm của riêng tôi. Admin Thehemoi


Thông tin về sự khám phá hòm giao ước trong chân đồi Gogotha, dầu có chân xác hay giả dối, cũng đều làm cho con dân Chúa tỉnh thức về ngày tái lâm của Ngài. Nhơn dịp nầy tôi muốn có đôi lời tương giao về hòm giao ước.

HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY?


 Một vấn đề thường gây sự tò mò cho những người nghiên cứu về thời kỳ sau cùng có liên quan đến việc dân Do Thái xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, đó là Hòm Giao Ước (ark of The Covenant). Hòm Giao Ước từng được đặt trong nơi chí thánh của đền tạm thời Môi-se và nơi chí thánh trong đền thờ do vua Sa-lô-môn xây cất, hòm Giao Ước được xem là vật linh thiêng của người Do Thái. Ngày nay, đền thờ tại Giê-ru-sa-lem không còn nữa, Kinh Thánh cho biết đền thờ sẽ được xây lại trong thời kỳ sau cùng. Nan đề được nêu ra là: đền thờ thì phải có hòm Giao Ước trong nơi chí thánh, thế nhưng ngày hôm nay, người ta cho rằng hòm Giao Ước đã bị thất lạc và không ai biết chắc nó ở đâu, cũng có những giả thuyết cho rằng hòm Giao Ước được giấu ở một nơi bí mật, để chờ thời điểm thích hợp sẽ được đem ra trưng bày. Đâu là sự thật?

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 9 năm 2014

Ân Điển Và Luật Pháp Trong kế Hoạch Đời Đời Của Đức Chúa Trời

Image result for photo of two table of stone of Moses


Từ sau cuộc cải chánh giáo hội, các học giả Kinh thánh vẫn luôn tranh luận để kết luận chủ đề chính của Kinh thánh là gì. Người thì nói Kinh thánh chép về câu chuyện cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Người khác bảo Kinh thánh là cuốn sách đạo đức, là áng văn chương tuyệt mỹ chép nhiều câu châm ngôn hay ho. Số người khác cho rằng kinh thánh là sách tiên tri, sách đạo đức học, sách lịch sử, hay sách khoa học gì đó, vì rằng những phát minh, khám phá của khoa học vẫn đi sau các tuyên bố về mặt khoa học từ Kinh thánh. Trường phái khác lại cho rằng Kinh thánh là câu chuyện tình thần thượng giữa Đức Chúa Trời và loài người. Người Do thái cho rằng Kinh thánh chủ yếu chép về luật pháp.

Hôm nay tôi lấy một chủ đề “Ân điển và luật pháp trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời” để bàn bạc cùng các bạn: