Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, ngày 22 tháng 12 năm 2014

NHỮNG LOẠI CHỨC VỤ CẤP DƯỠNG LỜI


Cấp dưỡng lời của Chúa cho thiên dân,
Là truyền Đấng Christ qua lời Kinh thánh,
Chuyển Thánh Linh và sự sống lành mạnh,
Nuôi dưỡng, xây dựng dân thánh hôm nay.

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Thập tự giá mà tiên tri Simeon dự ngôn

 

1 Peter 1:3-12; 2 Peter 1:2-10;

Luke 2:33-35 “Khi đến chỗ gọi là Cái Sọ, thì họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá tại đó, cùng hai phạm nhân kia, một bên hữu, một bên tả.  Jêsus bèn cầu rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” Đoạn, họ bắt thăm mà chia áo xống Ngài.  Dân chúng đứng xem, các quan nhạo cười Ngài rằng: “Người đã cứu kẻ khác; nếu hắn là Đấng Christ của Đức Chúa Trời đã lựa chọn, thì hãy tự cứu mình đi.”

Thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Nhãn Hiệu

 Kết quả hình ảnh cho photo of the brand

Cá nhân tôi đã kết thúc về nhãn hiệu. Chúng được thiết kế chỉ để phân chia, loại trừ và phân biệt đối xử, khi chúng càng nặng nề về ý nghĩa và giá trị. Vì vậy, nếu bạn không phải là "Cơ Đốc nhân", hoặc một người "tin lành", cái này hay cái đó. Phản ứng đầu tiên từ những người nầy là,  "bạn không thuộc về chúng tôi", do đó có sự nghi ngờ, phân chia và sợ hãi.

Thứ Tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014

TÌNH TRẠNG SỐNG ĐỘNG

Kết quả hình ảnh cho photo of the great robot

body of christ photo: Body of Christ body_of_christ.jpg


Máy móc có nhiều bộ phận chuyển động.
Máy móc có thể làm nhiều thứ rất hữu ích.
Máy móc gây ra rất nhiều tiếng ồn.
Máy móc tinh vi, phức tạp, thậm chí có thể có một mức độ nhất định của sự thông minh.