Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2015

ĐẶC ĐIỂM TRONG GIA PHỔ CỦA CHÚA JESUS CHRIST-

Gia phổ Chúa ghi cả bốn bà,
Góa chồng, kỹ nữ với Tha-ma,
Nhưng không ghi chép bốn vua xấu,
Bạn biết vua nào hãy nói ra?

BẠN THẤY AI?Image result for photo of the reed shaken by the strong wind

Bạn thấy ai trong đồng hoang cháy?
Thấy cây lau bị gió rung chăng?
Người yếu nhược sống theo thời thế,
Không đủ sự sống đứng hiên ngang

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2015

Lễ Vượt Qua

 Lễ Vượt Qua

 

 

 

 

 

 

Trong bốn lễ đầu tiên thì lễ Bánh Không Men được nhắc đến nhiều nhất. Lễ đầu tiên là lễ Vượt Qua. Ma-thi-ơ 26 cho thấy rằng lễ Vượt Qua đã được thay thế bởi Bàn của Chúa. Tại sao? Bởi vì Chúa Giê-su là thực tại của lễ Vượt Qua.

Đấng Christ là thực tại của lễ Vượt Qua

Khi đến Bàn của Chúa, điều đầu tiên cần nhớ là chúng ta phải giữ lễ Bánh Không Men. “Nhưng vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Giê-su và thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi chuẩn bị cho thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” (Ma-thi-ơ 26:17). Ở đây chúng ta thấy lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men thuộc về nhau. Hai lễ này bắt đầu cùng lúc, nhưng chiên lễ Vượt Qua chỉ được ăn trong một ngày, còn bánh không men thì phải ăn trong bảy ngày. Như vậy lễ Bánh Không Men cũng được nhấn mạnh trong Lời Chúa. “Trong khi họ ăn, Giê-su lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đồ, và nói: Hãy lấy và ăn; đây là thân thể Ta” (Ma-thi-ơ 26:26). Chúa là thực tại của chiên lễ Vượt Qua. Lễ Vượt Qua trong Cựu Ước là một hình ảnh của Đấng Christ, và ở đây được thay thế bởi Đấng Christ. Không có gì lạ khi thấy Chúa Giê-su, Giăng Báp-tít nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:29). Ông không nói: “Kìa, Đấng Cứu Rỗi, Đấng Mê-si, Đấng Cứu Chuộc hay Con của Đức Chúa Trời”. Nếu tôi là dân ngoại sống vào thời đó, tôi sẽ nói: Đó đâu phải là con chiên mà là một người. Nhưng tất cả người Do Thái đều hiểu vì họ giữ lễ Vượt Qua từ năm này sang năm khác. Phao-lô đã nói: “Sự khoe khoang của anh em là không tốt. Anh em không biết rằng một chút men làm dậy cả đống bột sao? Hãy loại sạch men cũ đi, để anh em trở nên bột mới, như anh em là bánh không men. Vì chiên lễ Vượt Qua của chúng ta, là Đấng Christ, đã chịu hiến tế rồi. Vì vậy, chúng ta hãy giữ lễ, không phải với men cũ, cũng không với men xấu xa và hiểm độc, nhưng với bánh không men của lòng chân thành và của lẽ thật” (1.Cô-rinh-tô 5:6-8). Chúng ta có thể thắc mắc: “Chúng ta cũng phải giữ lễ sao? Không phải nó thuộc về Cựu Ước sao?”. Chính Phao-lô đã nói chúng ta phải giữ lễ. Anh em có giữ lễ không? Tôi muốn giữ lễ. Đấng Christ là lễ Vượt Qua của tôi.

CON SỐ 10 TRONG LỊCH SỬ THÁNH ĐỒ CỰU ƯỚC

Theo ý nghĩa Kinh thánh con số 10 ngụ ý sự phát triển đầy đủ của loài người cho cả hai mặt tốt và xấu.
   Tôi mời các bạn nhìn thoáng qua lịch sử dân Chúa trong thời Cựu ước kéo dài từ A-đam cho đến Đấng Christ. Từ A-đam đến Jesus Christ có tất cả 63 đời, và Jesus Christ là đời thứ 64.
   Dù 64 đời, nhưng Đức Thánh Linh đã lạ lùng dùng các tác giả Kinh thánh chép giấu bớt 4 đời, để có thể làm hiển lộ 6 nhân vật đứng vào con số 10 là : Nô-ê, Abraham, Bô-ô, Ô-xia, Xô-rô-ba-bên và Giô-sép. Tất cả 6 vị nầy đều làm hình bóng, làm tiêu biểu cho Chúa Jesus.