Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Những Bài Làm Chứng


Praise the Lord Stock Images


Giu Đa—Ngợi khen

Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng: Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va; vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa” (ngọi khen)
Sáng thế ký 29:35,”

Thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014

NGUYÊN TẮC TÂM TRÍ HỖ TRỢ LINH

Image result for photo of man mind
Nếu một tín đồ ao ước bước đi theo linh, người ấy phải biết các luật của linh. Chỉ có những người biết các luật của linh mới có thể hiểu được các cảm thức khác nhau của linh và ý nghĩa của các cảm thức đó để bước đi theo đòi hỏi của các cảm thức của linh. Việc phớt lờ các cảm thức của linh sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ các đòi hỏi của linh. Do đó, việc hiểu biết và bước đi theo các luật của linh là rất trọng yếu trong nếp sống thuộc linh của chúng ta.

SỰ MỞ RA CỦA TÂM TRÍ

Blank speech Stock Photo

Ngoài việc khải thị lẽ thật trực tiếp cho chúng ta, Đức Chúa Trời thường (trong thực tế là hầu như mọi lúc) chuyển tải lẽ thật cho chúng ta qua các con cái khác của Ngài. Loại lẽ thật này trước hết phải được tâm trí chúng ta chấp nhận, rồi nó mới vươn đến linh chúng ta. Chúng ta sử dụng tâm trí mình để tiếp xúc với sự phát ngôn và văn phẩm của người khác. Nếu chúng ta không có tâm trí thì lẽ thật không thể vươn đến đời sống chúng ta được. Vì vậy, một tâm trí mở ra là rất trọng yếu đối với nếp sống thuộc linh của chúng ta. Nếu tâm trí chúng ta hoàn toàn bị chiếm hữu bởi các ý kiến, dù cho đó là ý kiến về lẽ thật hay về người rao giảng lẽ thật, thì vẫn không có cách nào để lẽ thật bước vào trong tâm trí hoặc nếp sống của chúng ta. Nếu các tín đồ quyết định trước mình sẽ đọc hoặc nghe loại dạy dỗ nào, thì chẳng có gì lạ khi họ không nhận được nhiều sự giúp đỡ.

Thứ Ba, ngày 25 tháng 11 năm 2014

NHẬN BIẾT TÌNH TRẠNG BÌNH THƯỜNG CỦA TÂM TRÍ

Blank speech Stock Photos
Nếu một tín đồ rơi vào trong mọi loại tình trang khổ sợ vì thụ động và tin vào các lời nói dối của các ác linh, người ấy cần phải biết “tình trạng bình thường” của mình. Ngoài lập trường là tâm trí chưa được đổi mới ra, hai lập trương này được nhường cho các ác linh sẽ khiến tín đồ dần dần hư hỏng trong mọi phương diện. Lập luận, trí nhớ, sức khỏe vật lý và mọi phương diện khác đều sẽ hư hỏng. Một khi tín đồ nhận thức mối nguy hiểm này, người ấy có thể chỗi dậy để theo đuổi sự giải cứu. Nhưng được giải cứu là gì? Điều đó có nghĩa là người ấy phải: “được phục hồi trở lại tình trạng nguyên thủy”. Tuy nhiên, nếu tín đồ muốn được khôi phục lại tình trang nguyên thủy, người ấy phải biết tình trạng “nguyên thủy” là gì. Tín đồ phải biết có một trạng thái bình thường, tình trạng nguyên thủy mà từ đó người ấy đã sa ngã khi bị các ác linh lừa dối. Người ấy phải biết tình trạng bình thường của mình là gì? Người ấy đã sa ngã khỏi tình trạng bình thường vào trong tình trạng hiện nay. Nếu không sa ngã, người ấy không cần tìm kiếm sự khôi phục. Một tín đồ phải chú ý xem tình trạng hiện nay của mình có khác trước không, và tình trạng của mình có tệ hơn trước nhiều không. Người ấy không nên muốn tiếp tục với tình trạng hiện tại; đúng hơn, người ấy phải muốn được khôi phục lại tình trạng trước kia. Người ấy phải hỏi : “Tình trạng hiện nay của tôi tệ hơn trước bao nhiêu? Trước đây tôi thế nào? Bây giờ tôi phải làm gì để trở lại tình trạng trước kia của mình?”