Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH—5-Sau-lơ


5. Vua Sau-lơ --Tín Đồ Háo Danh-
-
 1 Sam 9: 5-6--Khi đến vùng Xu-phơ, Sau-lơ nói với người đầy tớ theo mình: “Thôi, chúng ta hãy trở về đi, kẻo ba tôi hết lo về mấy con lừa cái lại lo cho chúng ta.”  Người đầy tớ đáp: “Trong thành kia có một người của Đức Chúa Trời. Ông được mọi người kính trọng, vì điều gì ông nói cũng xảy ra đúng như vậy. Chúng ta nên đến đó gặp ông ngay bây giờ. Biết đâu ông ấy sẽ chỉ dạy chúng ta nên tìm lừa nơi nào.”

YÊU MẾN THẬP TỰ GIÁ—


Một anh em hỏi tôi: “Làm thế nào chúng ta có thể thực hành những lời dạy dỗ của Matthew 5? Trong cuộc sống hàng ngày của Cơ Đốc Nhân, Cơ Đốc Nhân vẫn sống theo sự sống thiên nhiên và xác thịt rất nhiều. Làm thế nào chúng ta có thể tuân theo các điều răn của Chúa trong Matthew 5?

Thứ Năm, ngày 23 tháng 6 năm 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH-4-Samson


SAM-SÔN- Tín Đồ Sắc Dục-
Sáng. 49:16- Đan sẽ xét xử dân tộc mình theo công lý.
Quan 14:1-3-Sam-sôn đi xuống Thim-na và thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở đó.  Khi trở về nhà, ông thưa với cha mẹ: “Con có thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở Thim-na, bây giờ xin cha mẹ cưới cô ấy làm vợ cho con”. Cha mẹ ông đáp: “Trong vòng bà con chúng ta hay trong vòng dân tộc chúng ta không có một người nữ nào con có thể lấy làm vợ hay sao, mà con phải đi cưới một người nữ trong dân Phi-li-tin không cắt bì làm vợ?”Nhưng Sam-sôn nói với cha: “Xin cha cưới cô ấy cho con. Vì cô ấy hạp mắt con”.

ÁN TỬ HÌNH (2)


:2 Cor. 1: 8-10--Vì, thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết rằng hoạn nạn đã xảy ra cho chúng tôi tại Tiểu-á thật nặng nề quá sức chịu đựng, đến nỗi chúng tôi không còn chút hy vọng sống sót nào nữa. Thật vậy, chúng tôi cảm thấy mình phải mang án tử hình để không còn cậy nơi chính mình, nhưng nương cậy Đức Chúa Trời là Đấng làm cho kẻ chết sống lại.  Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi hiểm họa chết chóc lớn như thế thì Ngài cũng sẽ giải cứu chúng tôi nữa. Chúng tôi hy vọng nơi Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi, BDM
--Giáo Lí Đối Kháng Ánh Sáng-