Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Bơi Ngược Dòng-

Luật lệ thuần khiết của Đức Chúa Trời đối với dân trên đất của Ngài, ngoài sự liên quan trực tiếp của bộ luật ấy với Israel, nó còn chứa đựng rất nhiều giáo lý thực tế cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta là Cơ Đốc nhân.
Đức Chúa Trời nói với dân của mình: "Phàm loài nào ở trong nước, có vây và có vảy, thì các ngươi được ăn; nhưng con nào không có vây, không có vảy, thì chẳng nên ăn; phải cầm là không sạch cho các ngươi"(Phục truyền 14: 9, 10) và các động vật dưới biển ở đây được chia thành hai nhóm. Tinh khiết là loài cá có vây và vảy, động vật dưới nước là ô uế vì thiếu hai đặc điểm đó.
--Đừng để trôi đi!
Cá cần vây, để chúng không bị dòng nước điều khiển, mà có thể bơi có chủ đích theo hướng này hay hướng khác. Các vảy phục vụ như sự bảo vệ chống lại triêm nhiễm bên ngoài. Điều đó có một cái gì đó để nói với chúng ta. Theo tự nhiên, chúng ta bị điều khiển bởi những ham muốn của chính mình (xem 2 Tim 3: 6). Chúng ta không thể làm gì ngoài việc bị dòng chảy điều khiển mà tất cả mọi người đều bị cuốn theo. Sau khi được hoán cải, chúng ta trông có vẻ khác. Là Cơ Đốc nhân sùng đạo, chúng ta giống như những con cá có thể bơi ngược dòng nước. Nhưng chúng ta có cư xử như những con cá có vây và vảy trong cuộc sống thực tế của chúng ta không?

Vợ Của Chiên Con -

"Nước trời lại ví như người lái buôn kiếm ngọc châu tốt đẹp; khi tìm được một ngọc châu rất quí giá, thì đi bán hết của mình mà mua nó " (Ma-thi-ơ 13:46).
Hội thánh được gọi là "cô dâu, vợ của Chiên Con" (Khải 21:9 ). Tiêu đề này có ý nghĩa của nó. "Chiên Con" là một hình ảnh mà theo đó Con Đức Chúa Trời được đại diện và nói lên những đau khổ mà Ngài chịu đựng cho chúng ta. Do đó, thuật ngữ "vợ của Chiên Con" nói về Chúa biến chúng ta thành tài sản của Ngài thông qua những đau khổ của mình, định giá chúng ta với giá cao như vậy và trao cho chúng ta mọi thứ. Ngay từ đầu, Ngài đã cho biết sự thật quý giá này trong phúc âm thậm chí từ Cựu Ước.
--Mô hình cho Đấng Christ: A-đam-
Trước khi A-đam nhận được Ê-va, Chúa đã cho anh ta chìm vào giấc ngủ sâu, một bức tranh về cái chết, trong thời gian đó Chúa lấy ra một trong những xương sườn của A-đam và tạo thành Ê-va, sau đó giới thiệu với anh ta làm vợ. Chúng ta thấy trong đó một cái bóng của sự sỉ nhục và đau khổ mà A-đam thực sự phải chịu đựng để có được Ê-va của mình, hội thánh.

Đức Tin Được Tình Yêu Thúc ĐẩyBài hát của Sa-lô-môn mô tả mối quan hệ của một chú rể (Sa-lô-môn) với cô dâu của mình. Trong điều này, chúng ta có thể nhận ra một cách trực quan mối quan hệ của Đấng Christ, Vua hòa bình thực sự, với dân sót tin kính tương lai của Israel. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cô dâu và chú rể có thể được áp dụng cho mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Chúa Jesus. Từ quan điểm này, chúng ta hãy xem xét một vài đoạn trong Nhã Ca và áp dụng chúng cách thực tiễn vào đời sống đức tin của chúng ta.
1-- Chàng chăn bầy ở đâu, Ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào? - mối tương giao với Chúa
-
Trong chương 1:7, cô dâu đặt câu hỏi về nơi ở với chú rể: " Hỡi người mà lòng tôi yêu mến, hãy tỏ cho tôi biết Chàng chăn bầy ở đâu, Ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào?" Cô dâu muốn ở nơi người yêu của mình ở. Cô khao khát được thông công với người. Cô biết rằng chỉ có người mới có thể hoàn toàn thỏa mãn khát vọng của trái tim cô. Chúng ta cũng muốn đưa câu hỏi này đến tấm lòng mình. Chúa Jêsus mong muốn có mối tương giao với chúng ta. Ngài có tìm thấy tiếng vang trong lòng chúng ta không? Chúng ta có mong muốn được ở với Ngài không? Chỉ với Ngài, chúng ta thực sự có thể tìm thấy sự bình an và mãn nguyện. Chỉ với Ngài, chúng ta mới có thể nhận được sự chỉ dẫn cho con đường và thức ăn cho tâm hồn của mình. Trong thời đại đang trở nên căng thẳng và nhịp độ nhanh hơn bao giờ hết, vị trí ngồi dưới chân Chúa Jesus rất quan trọng. Ngài muốn dạy chúng ta - cũng như Ma-ri of Bê-tha-ni ( Lu-ca 10:39 ). Ngài cũng làm điều này trong việc các tín đồ đến với nhau như một hội chúng để xây dựng hỗ tương (xem 1 Cor. 14). Do đó, câu hỏi được đặt ra một cách cụ thể: Tôi có yêu nơi Ngài đã hứa là Ngài ở giữa chúng ta không ( Math 18:20 )? Đây có phải là mong muốn của chúng ta để được ở nơi Ngài ở không?

PHỤC HƯNG-

"A-sa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người; vì người cất bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ, và đánh đổ những tượng A-sê-ra; người khuyên Giu-đa phải tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài. Người cũng trừ bỏ những nơi cao và trụ thờ mặt trời khỏi các thành của Giu-đa. Nước được bằng an trước mặt người. Người xây những thành bền vững trong đất Giu-đa, vì trong mấy năm đó xứ hoà bình, không có chiến trận, bởi Đức Giê-hô-va đã ban cho người được an" (2 Sử kí 14:14).
Phục hưng. Khi bạn nghe đến từ ngữ "phục hưng", trước tiên bạn có thể nghĩ đến những người như Charles Spurgeon, Martin Luther, George Whitfield, George Muller hoặc những người nổi tiếng khác của Đức Chúa Trời - và đúng như vậy. Có thực sự có một sự phục hưng ngày hôm nay không? Không phải mọi thứ đều bị san phẳng và Cơ Đốc giáo bị thế tục hóa đến mức không thể phục hưng sao?