Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016

CHÚNG TA LẦM KINH THÁNH--32
Cây Nho, Cây V, Cây Ô-liu
-
Rất nhiều Cơ Đốc nhân chưa phân biệt hai danh xưng “Israel” và “Do thái”. Israel là tên quốc gia và tuyển dân của Đức Chúa Trời nói chung, còn Do thái là dân Israel thuộc về xứ Giu đê (Giu đa).
Ê-sai chương 5, Thi thiên 80, Ezekiel 15 và Ma-thi-ơ 21: 33-41 trình bày cây nho là biểu hiệu của quốc gia và dân tộc Israel. Sau khi hồi hương từ cảnh lưu dày 70 năm ở Babylon, danh xưng người Do thái và nước Giu đa mới nổi bật hơn danh xưng Israel. Ba sách E-xơ-ra. Nê-hê-mi và Ê-xơ-tê luôn luôn nhắc đến người Do thái (Jew). Thí dụ xem: Exora 4:6; Nê. 4:1,11,12; Ê-xơ-tê 9:17 và chương 9:. Từ ngữ “Do-thái”  phiên âm từ chữ “Giu đa”. Từ ngữ “Do thái” được dùng từ thời kì đó. Mathio 2:1 và 6 bày tỏ Chúa Jesus là Vua của người Do thái mà làm Nhà Cai Trị dân Israel.

DƯỠNG LINH-11
Trái Của Thánh Linh
-
"Trong thế giới của loài người,  chúng ta không thấy những gì gần gũi với những mỹ đức mà Chúa Giêsu đã nói trong lời mở đầu của bài giảng nổi tiếng trên Núi.
Thay vì nghèo khó trong tâm linh chúng ta tìm thấy loại kiêu ngạo cao nhất; thay vì thấy những người than vãn về tội lỗi mình và tình trạng hội thánh chúng ta tìm thấy những người tìm kiếm lạc thú; thay vì sự nhu mì, có ngạo mạn; thay vì đói khát sự công bình, chúng ta thường nghe con người nói, "Ta giàu, ta đã làm nên giàu có, không cần chi nữa"; thay vì có lòng thương xót chúng ta thấy sự tàn ác; thay vì có sự tinh khiết của tấm lòng, có các sự tưởng tượng đồi trụy; thay vì có những người xây dựng hòa bình, hòa giải, chúng ta  thấy những người đàn ông ưa gây gổ và phẩn uất; thay vì vui mừng khi bị ngược đãi, chúng ta thấy họ chiến đấu nghịch trở lại bằng tất cả các loại vũ khí theo lệnh của họ"
(Internet)

DƯỠNG LINH-10
Tay, Đầu gối, Chân.
Hê-bơ-rơ 12:12-14: “Vậy, hãy dở tay xuội và gối bại lên.  Khá làm nẻo thẳng cho chân anh em, hầu cho chân què khỏi sịa, thà được chữa lành thì hơn. Hãy đuổi theo sự hoà bình với mọi người, và sự nên thánh nữa, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa.  ”.-
-
Bây giờ chúng ta xem xét nhiệm vụ của Cơ Đốc nhân như đã nêu ở các câu Hê 12: 12-17. Trong phân đoạn nầy có đề cập 4 chi thể của thân thể chúng ta; gợi ý bốn lĩnh vực của cuộc sống, trong đó nhiệm vụ Cơ Đốc nhân cần phải được làm tròn.

NHÂN VẬT THÁNH KINH 51
Những Người Tôi Tớ Của Sa-lô-môn Lớn Hơn-
-
Khi còn trên trái đất Chúa Jésus tự giới thiệu, “đây có một người lớn hơn Salômôn”. Đức Chúa Trời dấy Salômôn lên tuyệt đỉnh, để qua đó chúng ta thấy phần nào về con Ngài. Salômôn làm hình bóng cho Chúa về nhiều diện như: vương quyền tối thượng, trí tuệ bao la, sự giàu có vô lượng, vinh quang và oai nghi tuyệt vời… Thế thì các tôi tớ Salômôn xưa cũng dự biểu cho các tôi tớ Chúa ở hôm nay. Nữ vương Sêba nhận định diễm phúc của họ: “các quần thần của vua thật có phước thay! Các tôi tớ vua, hằng đứng chầu trước mặt vua, thật có phước thay” ( ISử 9:7). Được làm tôi tớ đứng chầu và phụng sự Salômôn  lớn hơn càng có phước hơn nữa.
Vua Salômôn xưa có ba hạng loại tôi tớ chủ yếu là: các đại thần, các nhà cai trị và đoàn công tác xây dựng. Ngày xưa thể nào hôm nay cũng thể ấy.
1-Về các triều thần chúng ta xem I Vua 4:1-6. Trong 11 vị triều thần tối tôn ấy, chúng ta thấy hai cụ Xađốc và Abiatha là hai cựu thần có nhiều chiến công của Đavít. Hai vị đều cao tuổi, nhưng chừng ba năm sau khi lên ngôi, Salômôn đã cách chức và đuổi Abiatha về vườn. Tôi thấy vua Salômôn lớn hơn cũng sa thải các cựu thần tiền phong như vậy. Theo I Sử 6, Axaria là cháu Xađốc làm thượng tế thời Salômôn, còn Xađốc chỉ làm cố vấn danh dự, Các tôi tớ cao niên có lắm công khai phá như cụ Darby, cụ Nghê,  cụ Singh, … đều được các hội thánh kính nể và yêu quí. Xưa kia, họ vẫn dự vào bàn mật nghị của Vua, bày tỏ các nghị quyết, các chuyển động của Ngài cho chúng ta. Thế mà hôm nay công nhân trẻ tuổi không thuận phục họ, hoặc trước mặt người tóc bạc họ chẳng đứng dậy kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng ngạc nhiên tại sao Đức Chúa Trời chống cự các kẻ kiêu ngạo ấy, trừ diệt họ khỏi thành Ngài, khỏi nước Salômôn lớn hơn như đã xử lý nặng nề với Ađônigia, Giôáp, Abiatha, Simêi. Các bậc triều thần đang canh giữ chứng cớ nơi chí thánh.