Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Một loại ánh sáng xấu

Người ta ví sánh cặp mắt của con người như một cái máy thu hình hiện đại. Vật thể bên ngoài mắt như cảnh vật ngoài trời, hay đồ dùng trong nhà được một nguồn sáng như mặt trời hoặc đèn điện chiếu lên, tia sáng phản chiếu vào cặp mắt, rồi được các tế bào thần kinh quang học biến đổi thành các tín hiệu điện, để chuyển vào não bộ. Tại khu não thị giác, các tín hiệu điện này được lắp rắp lại và được “thông dịch” để tạo cho người nhìn một “nhận thức” về hình ảnh bên ngoài. Không những nguồn sáng phải có để có nhận thức về hình ảnh, mà nguồn sáng đó còn phải phát ra một tần số trong phạm vi làm việc của mắt con người. Do vậy, con người muốn thấy rõ ràng cần phải có một nguồn sáng thích hợp.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014

CÁC SÔNG NƯỚC SỰ SỐNG


Image result for hình con sông

Kinh văn chủ yếu của chúng ta là Giăng 7:37-39, “Ngày chót, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Jêsus đứng lên kêu rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống.  Kẻ nào tin Ta thì các sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng người ấy, y như Kinh thánh đã chép vậy.”  Ngài phán điều đó chỉ về Thánh Linh mà kẻ tin Ngài sẽ nhận lãnh; bởi bấy giờ Thánh Linh chưa ban xuống, vì Jêsus chưa được tôn vinh”. Trong khúc đó chúng ta đặc biệt chú ý câu, “các sông nước hằng sống”.

Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

HAI MƯƠI DANH HIỆU CỦA ĐỨC LINH

Poppy flowers Royalty Free Stock Photos


      Linh là gì? 1 Tê sa lô ni ca  5:23 và Hê-bơ-rơ 4:12 chép, “nguyện tâm linh, tâm hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn -Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống, linh động, sắc hơn mọi gươm hai lưỡi, đâm thấu đến đỗi chia hồn, linh, khớp, tuỷ”. Hai câu Kinh thánh nầy khải thị con người có ba phần: linh, hồn và thân thể. Nhưng nhà thần học Thomas Aquinas, thời Trung cổ đã dạy rằng linh là tinh thần. Do ảnh hưởng đó, phần lớn con dân Chúa đến hôm nay vẫn còn tin rằng con người chỉ có hai phần là: linh hồn và thân thể.

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014

NHỮNG BIỂU HIỆU CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Bee on muscari flowers Stock Images

Biểu hiệu, tiêu biểu của Đức Linh,
Nói lên nhiều ý nghĩa thuộc linh,
Cả thân vị, công tác Linh Chúa,
Được giãi bày rõ trong Thánh Kinh.