Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

SỰ CAI TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ GÌ? -311-Điều gì về Chức vụ?
Phần đa số các thành viên của Thân Thể Đấng Christ đã học biết về Đức Chúa Trời Cha, Jesus Christ, và đường lối sự sống của Đức Chúa Trời  về người khác.
Paul hỏi, "Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe đến Ngài thì tin thể nào? Nếu chẳng ai rao giảng thì làm sao mà nghe?" (Rô 10:14).
Đức Chúa Trời chắc chắn đã ấn định sẽ có một chức vụ rao giảng Tin Mừng cho thế giới, cũng như nuôi dưỡng và tăng cường dân Ngài về mặt thuộc linh (Math 28: 19-20; Eph 4: 11-16; 1Phiero 5: 1-3; 2Ti 2: 2). Những người đó thêm vào vào Thân thể của Đấng Christ bằng cách được hoán cải trực tiếp hoặc gián tiếp qua việc rao giảng hoặc gương mẫu của một người đã là một phần của Thân thể.
Và cũng giống như trẻ em có xu hướng tôn trọng và học hỏi từ những người anh chị em lớn tuổi, vì vậy trẻ em trong Đấng Christ nói chung nên tôn trọng và làm theo những người mà họ nhận ra là lớn tuổi và trưởng thành hơn họ về mặt thuộc linh.
Nhưng những gì người cha phàm nhân đòi hỏi con cái trưởng thành của ông tuân theo một người anh già dặn? Hoặc những gì người anh già dặn có đòi hỏi  nơi anh chị em còn trẻ, mới lớn lên, là phải vâng phục anh trong tất cả mọi thứ chăng? Những người thuộc linh già dặn hơn đòi hỏi sự vâng phục từ anh em khác đến bao nhiêu. Sự vâng lời thuộc về Chúa Cha và Anh Cả đã  phục sinh của chúng ta,  Jesus Christ (Rô 14: 4, 10-13; 1 Phiero 5: 3-4).

Những Trích Dẫn Thú Vị từ Lịch sử Công Giáo-


-
(Rút Ra Những Điểm Tương Đồng Và Kết Luận Riêng Về Chúng Ta Hôm Nay):
-
--"Giáo Hoàng không chỉ là đại diện của Giêsu Christ, nhưng ông là  chính Giêsu Christ, ẩn mình dưới bức màn của xác thịt con người." - Catholic National, July 1895.
--"Giáo Hoàng và Đức Chúa Trời thì như nhau, vì vậy ông có tất cả quyền lực ở trên thiên đường và trái đất." - Pope Pius V, quoted in Barclay, Chapter XXVII, p. 218, “Cities Petrus Bertanous”.
-- "Chúng tôi nắm giữ địa vị của Đức Chúa Trời toàn năng trên trái đất này” - Pope Leo XIII, Encyclical Letter, June 20, 1894.

NHÂN VẬT THÁNH KINH—Bộ Mới- 9


1.     A-hi-tô-phe- 2 Sam.16:23; 17:14,23; Thi 41:9-
Mưu sĩ của vua nổi tiếng rày,
Bạn thân ăn bánh phản vì ai,
Báo thù cháu nội không thành đạt,
Thắt cổ treo thân ô nhục thay.
2.     Hu-sai- 2 Sam 15:32-37
Bạn hữu Hu-sai Đa vít đó,
Đón vua chạy loạn cảm thương thay,
Về thành phá hủy mưu không khéo,
Cứu mạng sống vua thoát họa tai.-
3.     Ê-lê-sa-sa- 2 Sam 23:9-10   
Đứng vững hiên ngang giữa trận chiến,
Thiên dân tháo chạy bỏ mình ông,
Bàn tay tê cứng huơ gươm chém,
Thắng trận Chúa ban lập đại công.
4.     Sa-ma- 2 Sam. 23:11-12-
Sa-ma anh dũng biết bao nhiêu,
Doàn lũ Phi-li-tin quá nhiều,
Dân thánh sợ run và bỏ chạy,
Một mình giữa ruộng thắng cao siêu.
5.     Bê-na- gia-2 Sam. 23 :20-22 ; 1 Vua 2 :34-
Hai người Mô-áp với sư tử,
Ông thắng cả ba quá lạ lùng,
Ai-cập không lồ ông cũng giết,
Cả luôn Giô-áp quá đau lòng.
Minh Khải—29-7-2016Thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016

SỰ CAI TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ GÌ? -2- By Dick Wiedneheft
5. Kinh Thánh Tân Ước
Nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời vượt quá giao ước cũ lập với quốc gia vật lý Israel. Ngài tiên đoán rằng, một ngày nào đó Ngài sẽ dấy lên một tiên tri giống như Môi-se và thực hiện một giao ước mới (Phục 18: 15-19; Giê 31: 31-34). Khi thời gian đến, Ngài đã sai Giêsu Christ cung cấp một cơ hội mới cho con người tiếp xúc với sự cai trị của Đức Chúa Trời. "Nhưng nay Jêsus đã được chức phụng sự càng tôn quí hơn, chánh như Ngài đã làm Đấng trung bảo của một giao ước tốt hơn, thiết lập trên lời hứa cũng tốt hơn" (Hê. 8: 6).
Hêbơrơ 8:10 được trích dẫn từ lời tiên tri của Giêrêmia 31, "...Ta sẽ để luật pháp ta trong tâm ý họ, Ghi tạc nó vào lòng họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, Họ sẽ làm dân ta". Thông qua Giao Ước Mới, các cá nhân có cơ hội trở thành một phần của vương quốc Đức Chúa Trời-- trở thành thần dân dưới sự cai trị của Ngài. Nhờ Đức Thánh Linh, pháp luật của Đức Chúa Trời có thể được viết trong tấm lòng, khắc ghi trong suy nghĩ của chúng ta. Các đường lối của Ngài có thể trở thành một phần của con người chúng ta bởi Đấng Christ sống trong chúng ta. Cuối cùng, qua kế hoạch của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể trở thành con người thuộc linh trong gia đình của Đức Chúa Trời và sống mãi mãi dưới sự cai trị nhân từ, yêu thương của Chúa Cha.
6. Đấng Christ Hình Thể Trung Tâm