Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2015

NHỮNG NỖI ĐAU KHỔ CỦA ĐẤNG CHRIST ĐỂ CỨU CHÚNG TA-


“Cứu Con, ôi Chúa, nước sâu,
Như dòng nước lũ đổ ào hồn côi,
Nỗi buồn ngập cả đầu rồi,
Như dòng nước mạnh đến hồi nhận sâu.
-
“Con la lớn tiếng thật lâu,
Mắt thì rơi lệ mòn hao cả ngày,
Chúa ơi, đoái đến Con Ngài,
Mong Ngài chớ chậm chân hoài, Chúa ơi.

NỖI KHỔ HÌNH VÀ SỰ TÔN CAO CỦA ĐẤNG CHRIST-
Lưỡi tôi cung kính ca hoài,
Nỗi buồn đau đớn u hoài Chúa tôi,
Đau lòng Thượng Tế gánh rồi,
Cùng bao sầu muộn Con Trời vui mang.
-
Dưới cơn lũ lụt sầu than,
Nước sâu đã nhấn Chúa càng khổ thay,
Ngài kêu cuống họng khô rày,
Mong Thiên Phụ sớm đoái hoài xót thương:

BA LOẠI PHÚC ÂM-

1. Phúc âm Sự cứu rỗi: Tôi cảm nhận con dân Chúa chỉ am hiểu một phần phúc âm sự cứu rỗi. Họ còn mù mờ nhiều phương diện khác của sự cứu rỗi như sự cứu rỗi khỏi ngã, cứu rỗi thân thể khi Chúa tái lâm- Epheso 1:13, “Trong Ngài, sau khi anh em đã nghe lời của lẽ thật, là phúc âm về sự cứu rỗi anh em trong Ngài”

2. Phúc âm ân điển: Phúc âm nầy giải bày nếp sống Cơ Đốc nhân, về 11 huyền nhiệm Tân ước, như huyền nhiệm về sự cứng cỏi của Israel, và nhiều sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Công vụ 20: 24, “Nhưng tôi chẳng kể mạng sống tôi ra gì, chẳng coi nó là quí cho tôi, duy muốn làm xong cuộc chạy của tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Jêsus, để làm chứng về Tin Lành (phúc âm) của ân điển Đức Chúa Trời”

CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG-

Con đường cứu rỗi Chúa Trời,
Từ xưa mở rộng tại đồi Gô-tha,
Người tin theo Chúa gần xa,
Bước đi đường ấy hoan ca thỏa lòng.