Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, ngày 29 tháng 1 năm 2015

NHỮNG VÌ SAO SÁNG-


Rô ma 10:15, 17-18 chép, “Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: "Chân những kẻ giảng Tin Lành đẹp đẽ là dường nào!".. Dường ấy, sự tin do sự nghe, mà sự nghe lại do Lời (rhema) của Christ vậy. Nhưng tôi hỏi: Họ há chưa nghe sao? Thật đã nghe rồi, "Tiếng của chúng đã vang khắp đất, Lời của chúng đã truyền cùng thiên hạ."
Phao-lô diễn giảng “bàn chân” những người rao tin lành đẹp đẽ biết  bao trong câu 15. Đến câu 18 , ông nói về “tiếng” (âm thanh) và “lời” (rhema) của những người ấy, đã vang ra và truyền khắp cùng địa cực.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 1 năm 2015

ĐỀ TÀI NÓI CHUYỆN CỦA CHÚA JESUS-


Giăng 3: 3, 14 “Jêsus đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu người nào chẳng được tái sanh, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” -Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy”.

Giăng 4:14, 24, “Jêsus đáp rằng: “Hễ ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa, nhưng hễ ai uống nước ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.- Đức Chúa Trời là Linh, nên ai thờ lạy Ngài thì cần phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy”.
Các vị lang băm chỉ có một toa thuốc căn bản và ông ta gia giảm chút đỉnh khi ra toa cho mọi bệnh nhân đến với ông.

TẠI SAO VỢ KHÔNG MANG TÊN CHỒNG MÌNH?


Epheso 5:22-23 chép, “Hỡi kẻ làm vợ, hãy thuận phục chồng mình như là đối với Chúa.  Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội thánh, chính Ngài cũng là Cứu Chúa của Thân Thể”.

Trong mấy câu Kinh thánh nầy Phao-lô so sánh hai vế: Chồng vợ, và Đấng Christ cùng Hội thánh. Đấng Christ là Chồng của Hội thánh.

CĂN BỆNH THỜI ĐẠI—HÂM HẨM—


Kết quả hình ảnh cho photo of the canned foodCuốI cùng muôn vật đến rồi,
Muôn dân sống vội cuộc đời xa hoa,
Mưu cầu hưởng thụ tối đa,
Ăn sang, diện đẹp, bỏ qua tâm hồn,
Thiên dân chịu ảnh hưởng luôn,
Sống đời nông cạn khoa trương bề ngoài;
Chức danh, học vị, năng tài,
Công trình xây dựng nở mày vênh vang,
Sống đời đố kỵ kiêu căng,
Rắp tâm nổi cộm giữa làng thiên dân;
Cậy vào sách vở xa gần,
Trí năng lên mặt bội phần mà thôi.
Tâm linh sơ cứng lâu rồi,
Còn đâu cảm ứng Chúa Trời hôm nay;
Giảng lời khô khốc, sạn chai,
Xức dầu tươi mới đã bay mất rồi;
Cách ly Tác GIả của Lời,
Tối tăm mờ mịt trên người chăn dân,
Đi vay, đánh cắp đa phần,
Những lời sách vở thánh dân giải bày,
Chỉ là đồ hộp lâu ngày,
Còn đâu tươi mới nuôi bầy Chúa giao;
Mục nhân sinh sản chiên nào,
Cũng đều giống tánh có đâu khác gì;
Giống cha, giống mẹ từng li,
Bề ngoài kính Chúa, yếu suy trong lòng,
Thánh kinh dù thuộc nằm lòng,
Linh năng không có, tâm trung mịt mờ,
Chỉ đi xem lễ nhà thờ,
Ngồi không, thụ động, bao giờ đứng lên,
Đọc lời Kinh thánh thuộc thiên,
Tâm linh không cảm nhận riêng điều gì,
Cho nên sức lực quá suy,
Chỉ chờ mục tử cho gì thì ăn.
Bạn ơi, hãy chứng tỏ rằng:
Ngài còn thường phán nghiêm trang qua Lời;
Sách kia tham khảo mà thôi,
Bài gì bạn giảng là lời Chúa ban,
Mới tinh, sinh động, sáng choang,
Cho nên bạn thoát bệnh đang hoành hành,
Tín đồ hâm hẩm trăm phần,
Chúa cho bạn được thoát thân ra rồi;
Hoặc không có được một lời,
Há không do bạn tách rời Ngài sao?
-
Minh Khài 28-1-2015
Giê rê mi 23:30    “Vậy nên Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta”.