Lời Kinh Thánh

Vì cớ ấy ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi và lộng ngôn đều sẽ được tha cho loài người, song sự lộng ngôn với Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Hễ ai nói lời nghịch cùng Con người thì được tha; song hễ ai nói nghịch cùng Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng chẳng được tha. Ma-thi-ơ 12:31-32

Sunday, April 20, 2014

BUỔI SÁNGVinh quang Chúa ở bầu trời,
Chúa là ánh sáng muôn đời, Chúa ơi,
Mặt Trời Công Nghĩa hiện rồi,
Thắng hơn bóng chết cuộc đời buồn đau,
Vầng Đông hiện rõ trên cao,
Sao Mai tỏa sáng chiếu vào lòng con.

Trong Chúa ta như một tờ giấy mới.


Dirty Paper -


Con trẻ vào phòng buồn sầu bộc bạch.

“Ba! Ba! Cho con xin tờ giấy khác được không?

Tờ này của con, đã bị hư, góc quăn, vấy mực đầy dòng...

Xin ba thương, đừng trách, đừng giận hờn con ba nhé!

Tôi nhìn con, cảm thông, trao cho bé một tờ mới mẻ.

Và long trọng khuyên nhủ thằng bé.

“Quay trở lại bàn... nhớ làm bài đi thật mau lẹ... cho xong!

Con trai nhìn tôi cảm động!

Saturday, April 19, 2014

BIẾN HÓA THÂN THỂNhà nầy người chẳng tạo nên,
Tính trường cửu với thượng thiên vĩnh tồn,
Linh tôi chờ đợi nhiều hơn,
Chúa Trời ra lệnh biến thân thể nầy.

Friday, April 18, 2014

NGÔI NHÀ
“Lu-ca 15:20-14, “Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha. Khi còn ở đàng xa, cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn riết.  Con thưa cùng cha rằng: 'Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa.' 2 Nhưng người cha bảo các đầy tớ rằng: 'Hãy mau mau lấy áo dài tốt nhứt mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay nó, mang dép vào chân nó;  rồi hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng,  vì con ta đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại tìm được.' Đoạn, họ khởi sự ăn mừng”.