Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014

Hậu Tự Môi-Se—Thủ Kho Đền Thánh

Open casket Royalty Free Stock Images

Tôi có ấn tượng về sự liêm khiết của các tôi tớ Chúa xưa kia  khi họ trùng tu hay xây sửa nhà Chúa. 2 Vua 12:14-15 chép, “vì người ta phát bạc ấy cho những thợ lo làm công việc, và dùng sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va.  Người ta chẳng bắt những người lãnh bạc đặng phát cho các thợ phải tính sổ, bởi vì họ làm cách thành thực”-

PHƯƠNG CÁCH GIẢI CỨU KHỎI ÁC LINH CHIẾM HỮU TÂM TRÍMedia Mind Royalty Free Stock Images
Khi tâm trí một tín đồ bị rơi vào trong tình trạng được đề cập đến trong chương trước, người ấy phải tìm cách để được giải cứu. Trong chương trước, chúng ta chỉ có thể bàn bạc cách vắn tắt về hiện tượng phổ biến và không thể chỉ ra tình trạng của mọi người. Vì mức độ thụ động của mỗi người khác nhau, nên mức độ tấn công của các ác linh cũng khác nhau; vì vậy, mức độ khổ sở của tâm trí cũng khác nhau. Nhưng khi một tín đồ thấy rằng tâm trí của mình có bất cứ tình trạng nào trong các tình trạng được đề cập trong chương trước, người ấy phải cảnh giác. Rất có thể người ấy đã nhường lập trường cho các ác linh và đang bị chúng tấn công. Nếu là như vậy, người ấy phải tìm cách để được giải cứu.

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014

Góp Ý Về Nếp Sống Lứa Đôi Trong Chúa

Happy old couple Stock ImagesVới cái tuổi cổ lai hi, tôi mạn phép góp ý phê bình đôi lời về thảm trạng cuộc sống lứa đôi của người Cơ Đốc mà tôi từng thấy, từng nghe trong hơn nửa thế kỷ qua. Tôi cũng đau lòng chứng kiến nhiều cảnh li thân, li hôn của dân Chúa. Tôi muốn viết đôi điều may ra cứu các bà các cô khỏi mật đắng và xiềng xích tội ác—tánh ưa không chế chồng mình.

Những Hiện Tượng Của Tâm Trí Thụ Động

Creative mind Royalty Free Stock Images
Ù LÌ
Các ác linh cũng công tác để khiến các tín đồ mất khả năng suy nghĩ. Vì tâm trí bị bắt phục dưới sự tấn công của các ác linh trong một thời gian đáng kể và vì các ác linh đã mở rộng được lập trường mà chúng chiếm được nên nhiều tín đồ trở nên mất khả năng suy nghĩ. Khi điều này xảy ra, tâm trí họ hầu như hoàn toàn sa vào trong tay các ác linh và họ không thể đưa ra quyết định được nữa. Tại điểm này, các tín đồ không còn có thể suy nghĩ. Mặc dù muốn suy nghĩ, họ vẫn không có khả năng khởi xướng bất cứ điều gì trong tâm trí mình. Đã có một dòng thủy triều tư tưởng cuồn cuộn dâng lên trong tâm trí họ. Họ không có sức lực ngăn các ý tưởng này và đặt các ý tưởng của chính mình vào lại. Dường như dòng thủy triều đó quá mạnh và họ không có cơ hội đặt các ý tưởng của mình vào. Mặc dù nhiều lúc họ có thể tìm được một chỗ trong tâm trí cho những điều mà họ muốn suy nghĩ, nhưng họ cảm thấy rất khó duy trì các ý tưởng như vậy. Dường như đã có sẵn quá nhiều tiếng nói bên trong rồi; chương trình nghị sự đã đầy rồi và các ý tưởng của họ vô tình bị đẩy ra. Chúng ta biết rằng nếu một người muốn suy nghĩ, người ấy phải vận dụng trí nhớ, sự tưởng tượng và lập luận của mình. Khi một tín đồ đánh mất chủ quyền của mình trên những điều này, người ấy không có cách nào suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Người ấy không thể sáng tạo. Người ấy không thể suy luận. Người ấy không thể nhớ lại. Người ấy không thể quyết định hay hiểu biết. Tóm lại người ấy không thể suy nghĩ.