Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2015

LỜI CHÚA KHÔNG THỂ BÃI BỎ ĐƯỢC—
Trên lời Ngài tôi an nghỉ,
Trong cả cuộc đời lữ hành,
Cây gậy vàng trong hành trang,
Suốt chặng đường theo chân Chúa,
Những gì Jesus phán hứa,
Không thể nào mai một đâu.

TÍNH THIẾT YẾU CỦA NHÂN TÍNH VỚI THẦN TÍNH--NGUỒN GỐC NẾP SỐNG PHỤC VỤ CỦA CHÚNG TA
Hòm giao ước không được làm bằng vàng. Hòm giao ước được làm bằng gỗ cây keo, biểu thị cho nhân tính của Đấng Christ, mạnh mẽ trong tính cách và có tiêu chuẩn cao. Nhân tính của Đấng Christ là yếu tố có tiêu chuẩn cao. Nhân tính của Đấng Christ là yếu tố cơ bản, tố chất cơ bản, để Ngài trở nên chứng cớ của Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã trở nên hiện thân của chứng cớ Đức Chúa Trời trong nhân tính Ngài.

Ngày nay nhiều người nhấn mạnh về các ân tứ, phép lạ và quyền năng. Tuy nhiên, Paul không nhấn mạnh những điều như vậy. Ông và các đồng công của ông lan rộng vương quốc Đức Chúa Trời mà mang chứng cớ của Jesus bằng cách có một nhân tính với tích cách và chỗ đứng cao trọng. Họ mang chứng cớ bằng một nhân tính được biến đổi và nâng cao. Paul đã lan rộng chứng cớ Jesus bởi phương tiện là nhân tính có tính cách mạnh mẽ của ông… Sự chuyển động của Đấng Christ như chứng cớ của Đức Chúa Trời luôn luôn bởi hai bản chất của Ngài, loài người và thần thượng, được trộn lẫn làm một. Trong khi các sứ đồ đang thực hiện chứng cớ của Jesus, họ không chỉ có một nếp sống của nhân tín

Thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2015

ĐẤNG CHRIST LÀ TRÍ TUỆ CỦA CHÚNG TA-

Đêm sầu mệt mỏi lắm thay,
Đè trên đôi mắt khôn tày thấy chi,
Ánh quang Christ kích hoạt kì,
Hồn tôi chổi dậy bước đi ra ngoài.

Tâm linh ô tội ngủ say,
Nay nghe thịnh nộ từ ngai Chúa Trời,
Tội tôi được tha thứ rồi,
Áo công nghĩa cấp phát tôi là Ngài.

ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚNG TA—

Vùi mình bóng tối đêm trường,
Nào ngờ thấy Chúa là nguồn sáng nhanh,
Khôn ngoan thiên thượng chữa lành,
Người đui tâm trí chai sành như tôi.

Hồn ô tội lệ tuôn rơi,
Mãi khi huyết cứu chuộc tôi phô bày,
Hồn kiệt sức thức dậy ngay,
“Chúa thì Công Nghĩa”- đầu bài ca tôi.