Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Sự Cứu Rỗi Làm Thay Đổi Tâm Tính Và Hành Vi


Sau khi một người được cứu, anh phải trải qua một sự thay đổi nhất định trong tâm tính cũng như trong hành vi của mình. Sự Cứu Rỗi thay đổi chúng ta trong cuộc sống, trong tâm tính, và trong hành vi. Sự thay đổi quan trọng nhất trong tâm tính và hành vi của tín đồ là một sự thay đổi trong sự nóng giận của mình. Nan đề lớn nhất của nhiều người có trước khi họ được cứu là sự nóng giận của họ. Nếu một người đã làm Cơ đốc nhân trong nhiều năm và chưa hề có bất kỳ sự thay đổi nào trong sự nóng giận của mình, anh ta sẽ mất lời chứng của mình trước các dân ngoại và hội thánh. Trong những trường hợp bình thường, một người cảm thấy một sự thay đổi trong sự nóng giận của mình ngay sau khi anh được cứu.

Bảy tư

Khi tôi được bảy tư
Ngài phán cùng tôi,
“Con ơi, con đã sống trên 70.
Con đã đầu tư vào hạ giới
Nơi mối mọt và rỉ sét làm hủy hoại,
Và kẻ trộm khoét vách lấy đi.
Đã đến lúc con phải đầu tư vào nước trời
Là nơi mối mọt không thể hủy hoại
Và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được.
Nếu con có cả thiên hạ
Mà mất linh hồn thì có ích gì.

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Cá Nhân Và Tập Thể


Đọc Kinh Thánh: 2 Cor. 5:13, Rom. 9:3, 1 John 4:7, James 4:7, Eph. 5:22-24; 1 Cor. 12:25 Ê-phê-sô 5:21; Ô-sê 7:08

“Vả, hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời; hoặc chúng tôi tỉnh, ấy là vì anh em.”

“Bởi tôi nguyện nếu có thể vì anh em, bà con tôi theo xác thịt mà chính tôi phải bị rủa sả lìa khỏi Đấng Christ, thì tôi cũng cam”

“Hỡi kẻ yêu dấu, chúng ta hãy thương yêu lẫn nhau; vì sự thương yêu đến từ Đức Chúa Trời, hễ ai thương yêu thì sanh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời.”

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Thân Thể Đấng Christ: Phương diện thuộc thiênTheo như Chúa ban khả năng cho chúng tôi, chúng tôi sẽ suy gẫm cách mới mẻ về Thân Thể Đấng Christ. Chúng ta biết, khi chúng ta muốn có các sự mở ra rộng lớn hơn về “huyền nhiệm” nầy, theo trực giác chúng ta chuyển sang thư Ê-phê-sô. Trong thư này, chúng ta lưu ý, trước hết, thực tế sơ bộ đơn giản, mà Hội thánh được định nghĩa là 'Thân Thể Đấng Christ", đó là “Hội thánh là Thân Thể của Ngài".

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Đến ngày đội mão miện


Crown : old crown set

Peter, Paul, James và John,  tất cả đều chỉ tỏ chúng ta về các mão miện mà Đức Chúa Trời cung cấp cho các tôi tớ của Ngài. Trong mỗi trường hợp tư tuởng có liên quan đến một thử thách, hoặc đó là một cuộc chiến, cuộc chạy đua hay một sự ký thác. Ba mão miện được nói đến—mão miện của sự công bình, mão miện của sự sống và mão miện vinh quang, và có vẻ sự đội mão là có nghĩa đóng ấn một tiến trình trong chiến thắng với danh dự, mão miện là một biểu hiệu cho cả chiến thắng và danh dự.

CON LÀ AI?Con là ai mà Ngài yêu đến thế.
Có ra chi để xứng với ơn Ngài
Từ nơi cao đã đi vào trần thế
Gánh muôn vàn vì cớ tội của con.