Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

SACH MÁC BÀI 54


Kinh Thánh: Mác 1:1, 10-11;9:1-9; Công.21:18-24
THỰC CHẤT VỀ CUỘC GIA TỂTÂN ƯỚC
CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Trong bài trước, chúng tôi đã chỉ ra sự khác biệt quan trọng giữa Thư Gia-cơ và Phúc Âm Mác. Trong Gia-cơ, chúng ta thấy điều gì đó của một đời sống không hoàn toàn theo và vì cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời. Trong Mác, chúng ta thấy một đời sống hòa toàn theo và vì cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời. Thật vậy, đời sống được trình bày trong Phúc Âm Mác là thực tại, thực chất và kiểu mẫu của cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời.
Có lẽ anh em tự hỏi vì lý do gì mà chúng tôi nói rằng trong Phúc Âm Mác, chúng ta thấy một đời sống là thực chất của cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời. Chúng tôi nói điều này vì đời sống mà Chúa Jesus đã sống là sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Mác, không có dấu hiệu nào cho thấy Chúa Jesus sống theo cách giữ kinh luật, rằng Ngài đã làm những điều nào đó chỉ vì kinh luật đòi hỏi. Hơn nữa, Phúc Âm Mác không cho thấy Chúa Jesus chỉ sống một cuộc đời tốt đẹp. Thế thì, Chúa đã sống như thế nào? Chúa Jesus đã sống Đức Chúa Trời, và Ngài biểu lộ Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì Ngài làm là Đức Chúa Trời làm từ trong Ngài và qua Ngài. Điều này có nghĩa là tất cả những gì Chúa Jesus làm không chỉ là giữ kinh luật hay làm điều thiện theo ý nghĩa luân lý. Chúa Jesus là một Người đã sống Đức Chúa Trời và biểu lộ Đức Chúa Trời trong tất cả những gì Ngài nói và làm.

SÁCH MÁC BÀI 53


Kinh Thánh: Ga 2:11-21;Mác 1:1
Trong bài trước, chúng tôi đã chỉ ra rằng trong Phúc Âm Mác, chúng ta thấy một đời sống hoàn toàn theo và vì cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời. Tư liệu “cuộc gia tể Tân Ước của Đúc Chúa Trời” thì quen thuộc với hầu hết chúng ta. Tuy nhiên, để làm tươi mới lại sự hiểu biết, chúng ta hãy xem xét cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời là gì theo cách đơn giản và căn bản.
CUỘC GIA TỂ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời là đem chính Ngài vào trong những người được chọn để làm họ thành các chi thể của Đáng Christ hầu Đấng Christ có được một Thân Thể để biểu lộ Ngài. Trong định nghĩa này về cuộc gia tể của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy một vài vấn đề quan trọng: Đức Chúa Trời muốn đem chính Ngài vào trong những người được chọn của Ngài; Đức Chúa Trời muốn làm cho dân của Ngài thành các chi thể của Thân thể Đấng Christ, tức là Hội Thánh; và Thân Thể Đấng Christ là sự biểu lộ của Đấng Christ. Trong Phúc Âm Mác, chúng ta thấy một đời sống hoàn toàn theo và vì cuộc gia rể Tân Ước của Đức Chúa Trời.

SÁCH MÁC BÀI 52


MỘT ĐỜI SỐNG
HOÀN TOÀN THEO VÀ VÌ CUỘC GIA TỂTÂN ƯỚC
CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
(1)
Kinh Thánh: Mác 1:1, 9-11,14-15;9:2-9;16:14-20
Với bài nầy, chúng ta bắt đầu một loạt bài bổ sung cho phần  Phúc Âm Mác. Các bài nầy sẽ đề cập đến đời sống của Cứu Chúa-Nô Lệ là một đời sống hoàn toàn theo và vì cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời.
Trong Phúc Âm Mác, chúng ta thấy một thân vị, Đấng Thần-nhân đã sống một đời sống hoàn toàn theo và vì cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời. Nếu muốn hiểu đời sống nầy, chúng ta cần biết cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời là gì. Nói cách khác, cần toàn bộ Tân Ước để giải thích cuộc đời mà Chúa Jesus đã sống. Điều nầy có nghĩa là cần tất cả 26 sách của Tân Ước để định nghĩa Phúc Âm Mác. Nếu nghiên cứu kỹ lưỡng Tân Ước về phương diện cuộc gia tểcủa Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy rằng không có khuyết điểm, thiếu sót hoặc khiếm khuyết nào trong đời sống của Chúa Jesus. Đời sống mà Ngài đã sống thì tuyệt đối theo và vì cuộc gia tểĐức Chúa Trời. Trong đời sống của Ngài, không có gì mâu thuẫn với cuộc gia tể này.

TRƯỚC TÒA ÁN CỦA CHÚA—


Con sẽ nói gì trước tòa án,
Về ta-lâng Chúa đã giao tay,
Đầu tư tương đối vào thế giới,
Con chẳng sinh lợi đúng mức rày.
-
Con sẽ nói gì về nén bạc,
Ngày ra đi Chúa giao thác con,
Trải cuộc đời ươn lười, hèn nhát,
Nén bạc gói chéo khăn vẫn còn.
-
Con có ít người trình diện Chúa,
Người Phao-lô đông đảo, trưởng thành,
Yếu ớt, tật nguyền, diện mạo xấu,
Hổ ngươi bông trái của con sanh.
-
Con đáp gì về hư ngôn cũ,
Bao lời tiêu cực con nói rồi,
Chúa bảo chép kĩ trong sổ Chúa,
Con ngậm mồm lúc công bố lời.
-
Chúa đếm bước con đi qua lại,
Ngài cân đo đời sống của con,
Đổ nước mắt vì Hội thánh đấy,
Đều chép vào sổ thật chu toàn.
-
Minh khải sáng tác—11-6-2016
(Nguồn:  Math 25:22-30; Lu 19: 20-27; 1 Tê 2:19; Colose 1:28; Mathio 12:36-36; Thi 56: 8; Đa 5: 27. Malachi 3:16)
NHÌN XEM THẬP TỰ GIÁ—


(Tự truyện của John Newton- 1725-1807).
-
Nhiều năm dài xấu xa vui thích,
Tôi không sợ sỉ hổ đời mình,
Mãi khi tầm nhìn bỗng sửng sốt.
Cuộc sống hoang dã dứt hành trình.

Tôi nhìn thấy Đấng treo cây gỗ,
Đau thương máu hồng lã chã rơi,
Mắt uể oải nhìn tôi không nói,
Đến bên thánh giá tôi lặng người.

Mãi hơi thở cuối cùng tôi trút,
Không thể nào quên ánh mắt Ngài,
Chúa dường bảo tôi chết cho Chúa,
Dù không một lời bảo ban rày.

Lương tâm cảm thấy mình có tội,
Nhận chìm tôi tuyệt vọng đau thương,
Chính tội tôi làm huyết Ngài đổ,
Đóng đinh Ngài cây gỗ bất lương.

Thảm thay, không biết điều mình phạm,
Lệ tuôn ăn năn chỉ hư không,
Hồn run rẩy ẩn mình đâu nhỉ?
Tại tôi mà Chúa chết đau lòng.

Nhìn tôi lần nữa, Chúa nói:
“Ta tha thứ con bao tội rồi,
Huyết Ta là giá chuộc tuyệt đối,
Ta chết để con sống đời đời ».

Ngài chết làm tội tôi được thấy,
Những hốc sâu đen tối cuộc đời,
Ô huyền nhiệm ân điển vĩ đại,
Đóng ấn sự tha thứ không dời.

Tâm linh hôm nay ô đầy dẫy,
Sự buồn rầu hòa lẫn niềm vui,
Mong sao hủy cuộc đời thuở ấy,
Để sống cho Đấng tôi giết rồi./.
Minh khải 10-6-2016
(Cảm tác theo bài thơ của John Newton)

CON MẮC NỢ NGÀI, CHÚA ƠI


Khi thế giới náo nhiệt xa khơi,
Mặt trời sáng bên kia lặn rồi,
Khi đứng với Chist trong vinh hiển,
Nhìn lại cả cuộc đời diễn biến,
Chúa ơi, con hoàn toàn am tri,
Con mắc nợ Ngài thật lạ kì!.
-
Khi con nghe tiếng kêu kẻ ác,
Xin núi đá che lấp ánh mắt,
Khi con thấy họ co giật, sợ run,
Bên bờ vực đại họa hãi hùng,
Khi đó, Chúa ơi, con am tường,
Con đã mắc nợ Ngài tình thương!.
-
Khi đã được đứng trước ngai thánh,
Mặc áo đẹp không chi so sánh,
Con nhìn thấy Chúa thật tận tường,
Lòng sạch tội yêu Ngài lạ thường,
Chúa ơi, con hoàn toàn biết rõ,
Con nợ Ngài món nợ không nhỏ.
-
Khi con nghe tiếng hát thiên đàng,
Như tiếng sấm động lớn dội vang,
Như tiếng nhiều dòng nước ầm ỉ,
Dịu ngọt như tiếng đàn hoan hỉ,
Chúa ơi, lúc ấy con hiểu ra,
Con đã mắc nợ Ngài sâu xa.
-
Trên quả đất như trái cầu tối,
Vinh quang Chúa đã đi khỏi,
Xin ban ơn tha thứ mọi miền,
Cho Linh Ngài cứu họ năng quyền,
Trên đất nầy cho con hiểu biết,
Con mắc nợ Ngài nào kể xiết.
-
Đâu tốt gì để Ngài chọn lựa,
Được thức tỉnh chạy thoát hồ lửa,
Ẩn mình trong ngực Đấng chết thay,
Đã được Linh Ngài thánh hóa rày,
Dạy con bày tỏ Chúa trên đất,
Đền trả nợ yêu thương chu tất.
-
Dưới bóng mây đen con bước đi,
Tối tăm thay giữa đêm sầu bi!
Khi nỗi hãi hùng lên cao nhất,
Jesus đến ánh sáng kinh ngạc,
Ôi Chúa, giúp con biết tỏ bày,
Thánh đồ nghi ngờ hiểu nợ Ngài.
-
Lối đường rải hoa thơm đi tới,
Tội lỗi cầm tù con mòn mỏi,
Sa ngã rồi chổi dậy từng hồi,
Linh đến, quỷ cám dỗ chạy rồi;
Xin Chúa giáo huấn  đường minh chánh,
Con cho tội nhận hiểu nợ thánh.
-
Buồn rầu ngự cõi lòng về đêm,
Khóc lóc hoài chẳng cạn nỗi niềm,
Cơn giận Chúa chỉ đến một tối,
Niềm vui trở lại trong ngày mới,
Chúa Trời sự an ủi bảo con:
“Cho kẻ nghèo biết nợ thánh còn”/.
Minh Khải cảm tác—9-6-2016
(Theo bài thơ của  Robert Murray M’Cheyne ,1837, Tô Cách Lan)
(Khải 6: 15-17--Các vua trên đất, các đại thần, các đại tướng, các phú hộ, các tráng sĩ, mọi nô lệ, mọi tự chủ đều giấu mình trong hang hố và hốc đá trên núi,  nói với núi và đá rằng: “Hãy ngã xuống trên chúng ta mà giấu chúng ta khỏi mặt của Đấng ngự trên ngai, và khỏi sự thạnh nộ của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, ai có thể đứng nổi?”Thi 30:5   5 Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời; Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.