Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Đức Chúa Trời xét xử những người già nhất của dân Ngài-.
Trong Ê-sai 3:12, 14 chép: "Ôi dân Ta! Những kẻ áp-bức họ là những đứa con nít, Và đàn-bà cai-trị họ. Dân Ta ôi! Những kẻ chỉ đường cho ngươi dẫn ngươi đi lạc, Và làm lộn- xộn chiều hướng của các đường- lối ngươi." 13 Đức GIA-VÊ chỗi-dậy để tranh cạnh, Và đứng để phán-xét dân-chúng.14 Đức GIA-VÊ rốt cuộc phán- xét các trưởng- lão và những ông hoàng của dân Ngài: "Chính các ngươi đã nuốt vườn nho; Việc cướp- bóc người nghèo thì ở trong nhà các ngươi" (TKTC). Trong lời này, các nhà lãnh đạo của dân Chúa, những trưởng lão và những người được tôn trọng, đã dẫn dân chúng đi lạc. Thậm chí họ đã phá hủy con đường công lý đến nỗi dân chúng không tìm ra con đường đúng. Và họ phải làm điều đó, bởi vì nếu bạn muốn quyến rũ một ai đó, bạn che mờ con đường đúng. Cuối cùng, toàn bộ dân của Chúa đã bị hủy hoại. Có một câu tục ngữ nói: "con cá bốc mùi thối từ cái đầu". Đó là sự thật, ngay cả giữa vòng dân của Chúa. Những vấn đề nghiêm trọng luôn bắt đầu với cái đầu, giữa những trưởng lão và các nhà lãnh đạo của hội thánh. Hậu quả là gì?

CON LAC ĐÀ VÀ CON HEO-
"Hãy nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: 'Đây là các loài vậttrong tất cả các con thú ở trên trái đất các ngươi có thể ăn. Bất cứ con gì chia vó ra, như vậy      rẽ, và nhai  lại, trong  các  con  thú,  các ngươi có thể ăn. dẫu vậy, các ngươi không được ăn từ các con này, trong các con nhai lại, hay trong các con      rẽ:  con  lạc-đà,    dẫu    nhai  lại, nó không có vó rẽ, nó ô-uế đối với các ngươi. …và con heo, vì dẫu nó chia vó, như vậy có vó rẽ, nó không nhai lại, nó ô-uế đối với  các  ngươi. Các ngươi  không  được  ăn  thịt chúng, cũng không được đụng xác của chúng; chúng là ô-uế đối với các ngươi” (Lê vi kí 11:2-4,7-8- TKTC).

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Chúa-- bác sĩ của chúng ta.


Và Ngài phán: "Nếu ngươi sẽ chú-ý nghiêm-chỉnh đến tiếng  của  GIA-VÊ Chúa TRỜI ngươi,  và làm đúng trong cái  nhìn của Ngài, và đưa tai  nghe các điều răn của  Ngài,  và  giữ  tất  cả  các quy- chế  của Ngài, Ta sẽ chẳng giáng trên ngươi một trong các chứng bịnh mà Ta đã giáng trên dân Ê-díp-tô, vì Ta, GIA-VÊ, là Đấng chữa lành của ngươ’( Xuất 15:26  TKTC)
Nhà tiên tri Ê-sai đã dự ngôn khoảng 2700 năm trước về Giu đa và Jerusalem- nhưng lời nói của ông vẫn còn liên hệ ngày nay. Những gì đã xảy ra với dân It-sơ-ra-ên hôm nay là một cảnh báo cho các Cơ Đốc nhân trong thời giao ước mới. Sứ đồ Phao-lô nói: "Bấy giờ các điều này đã xảy ra cho họ làm gương,  và  chúng  được  viết  cho  sự  dạy dỗ chúng ta, sự cuối cùng của các thời đại đã đến trên  chúng  ta”( 1Cor 10:11 TKTC).

DẤU HIỆU CỦA HAI CON TRAI CỦA TIÊN TRI Ê-SAI-


Chúa đã sử dụng  Ê-sai và hai con của ông như là một dấu hiệu tuyệt vời cho dân của Israel. Ngay sau đó Đức Chúa Trời đã khải thị cho Ê-sai sự phán xét sắp đến, và vợ Ê-sai đã có một con trai. Cậu con trai được Chúa ban cho tên Ma-he Sa-la Hát Bát (Ê sai. 8:1-4), có nghĩa là "vụ cướp nhanh chóng đến" và "xông lên cướp bóc". Đức Chúa Trời đã dự đoán rằng vua của A si ri sẽ đến nhanh và đập tan Đa Mách (Sy-ri) và Sa ma ri (Israel). Và thực sự, khoảng một năm sau khi sinh đứa bé, vua của A-si-ri, Tiếc-la Phi-lê-se, đã đánh bại các vị vua Rê-xin, vua Đa Mách  và Phê ca, vua Sa ma ri (xem 2 Vua 16:5-9; 15:29-30).
Tên con trai khác của Ê-sai  là Sê-a Gia-súp, mà có nghĩa là "một phần dân sót sẽ quay trở lại" (xem 7:3; 6:11-13; 10:20-22). Bởi cái tên đó, Đức Chúa Trời  bày tỏ rằng chỉ có một phần nhỏ dân sót của Đức Chúa Trời còn lại sau khi sự phán xét đã được thực hiện xong. Chúng ta xem qua lịch sử rằng luôn luôn có dân sót trong dân của Đức Chúa Trời, trong khi đa số bị phán xét.

Một bài hát cho người yêu dấu-


Ê-sai 5 chứa một bài viết của nhà tiên tri Ê-sai - bài hát về vườn nho của Đức Chúa Trời. Nếu dân chúng không muốn nghe nói sự thật, thì đó là một cách tốt để hát cho họ một bài hát. Có lẽ có hiệu quả hơn. Tình trạng của dân Đức Chúa Trời thật sự rất thảm hại. Những gì Đức Chúa Trời cảm thấy là những gì chúng ta nhận ra trong bài hát này. Trước khi chúng ta nói cách chi tiết về nội dung của bài hát này (trong bài viết tiếp theo), chúng ta phải đặc biệt chú ý đến sự bắt đầu của Ê-sai chương 5. Hãy nghe câu đầu tiên của bài hát này: "Tôi sẽ hát cho người yêu dấu của tôi Một bài ca về người yêu dấu tôi và vườn nho người: Người yêu dấu của tôi có một vườn nho Trên một ngọn đồi mầu mỡ" (Esai 5:1).

TÁM KHẢI TƯỢNG TRONG SÁCH XACHARI-


(Xachrai chương 1 đến chương 6)
Cỡi ngựa hồng thiên sứ đứng đó,
Giữa đám cây sim ở trũng sâu,
Tín đồ lưu lạc quá lâu,
Ba by lôn ấy khẩn cầu Chúa thương.
-
Gia-vê vạn quân sai Đấng Christ,
Đến cùng các nước cứu dân Ngài,
Bao quanh tường lửa đêm ngày,
Con ngươi mắt Chúa dân nầy được đo.
-
Sa-tan-Giê hô sua đối địch,
Tố áo bẩn vết tích Ba-bên,
Chồi Non, Hòn Đá tương liên,
Phục sinh bảy mắt toàn quyền trên ngai.
-
Ô-liu hai cây đứng hộ vệ,
Cho đèn bảy ngọn đế vàng ròng,
Dầu vàng sứ giả truyền xong,
Dân dù nhỏ mọn đạp bằng núi cao.
-
Bốn sừng quyền lực của thế giới,
Đạp tan thiên dân tội xưa nay,
Thợ rèn bốn vị lạ thay,
Làm sừng sợ hãi, chuyển xoay dân tình.
-
Cuốn sách bay chiều dài chín mét,
Tuyên án trộm đạo, dứt dối gian,
Dân hồi hương sạch chu toàn,
Nếu không bị dứt ngàn ngàn không tha.
-
Khối chì tội lỗi và người nữ,
Nhét vào thúng thiên sứ cho bay,
Trở về nguyên quán trước đây,
Mang theo tội lỗi dân nầy hồi hương.
-
Bốn cổ xe là linh thế giới,
Thúc bốn ngựa xảy tới việc đời,
Núi đồng phạt thánh dân rồi,
Nhà Vua Thượng Tế lên ngôi trị vì.
MK. 10-12-2017


-

-