Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Đa-vít -6---Đa-vít ở Kê-i-la (1 Sa-mu-ên 23: 1-13)
Người Philitin chiến đấu tấn công Kê-i-la. Thật ra, nhiệm vụ của Vua Sau-lơ là phải can thiệp vào đây. Nhưng không có dấu hiệu của ông ta ở bất cứ đâu. Đa-vít cầu hỏi Chúa nếu anh ta sẽ chiến đấu. Chúa nói: "hãy đến đó." Nhưng người của anh ta sợ hãi, vì vậy Đa-vít hỏi lại - và Đức Chúa Trời ân cần đồng ý và xác nhận nhiệm vụ.
Sau-lơ nên biết ơn Đa-vít vì đã đảm nhận vai trò của mình. Nhưng khi Sau-lơ nghe tin Đa-vít đến Kê-i-la, anh ta nói: "Chúa đã loại bỏ anh ta [sau khi cho anh ta một chiến thắng như vậy?"] Và phó anh ta vào tay tôi". Và trong sự gian ác đó, Sau-lơ ra đòn Đa-vít để tấn công.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Đa-vít -5-Đa-vít  trong hang A-đu-lam và trong rừng Hê-rết (1 Sam 22: 1-5)

Hê-bơ-rơ 11:38 nói rằng các nhân chứng của đức tin lang thang trong các sa mạc, núi rừng, hang động và các hầm dưới  đất. Điều này cũng áp dụng cho Đa-vít trong hang đá A-đu-lam. Chúng ta thấy anh hùng của chúng ta ở đây trong một hang động, hầm tối  ở chân núi. Nhưng linh hồn của anh ta ở gần Đức Chúa Trời, nhờ nguồn ánh sáng, như Thi thiên 57 và 142 chứng minh. (Và người ta đã nói đúng rằng nếu Đa-vít  đã cầu nguyện trong cung điện nhiều như trong hang động, thì ông ta đã không trở thành kẻ ngoại tình.)

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Đa-vít -4---Đa-vít nói chuyện với Giô-na-than (1 Sam 20)

Đa-vít  chạy trốn khỏi Na-giốt tại Ra-ma để gặp người bạn Giô-na-than , con trai của Sau-lơ. Điều đó khá dễ hiểu. Điều kỳ lạ là chúng ta không đọc về điều đó, rằng anh ta tìm kiếm  mặt của Chúa trong tình huống khủng hoảng này. Giô-na-than  biết rằng cha anh ta xấu với Đa-vít  - và họ chia tay. Đa-vít  chạy trốn.

--Đa-vít  đi đến Nóp (1 Sam 21: 1-11)
Tại sao Đa-vít  lại đến Nóp? Có lẽ anh ta muốn nhìn thấy đền tạm ở đó một lần nữa, mà anh ta chắc chắn sẽ không còn thấy nó như như một nơi tị nạn. Chắc chắn anh ta muốn hỏi vị thượng tế nên đi xa hơn thế nào (1 Sam 22,10). Anh cũng tìm thức ăn.

Đa-vít- 3-1 Sa-mu-ên 18 và 19
Đa-vít kết hôn với Mi-canh (1 Sam 18)

Sau khi giành chiến thắng trước người Phi-li-tin, những người phụ nữ từ tất cả các thành phố của Israel đã hát : "Sau-lơ giết hàng ngàn, và Đa-vít giết hàng chục ngàn" (1 Sam 18: 7). Thật không may là họ không đề cập đến Chúa trong bài hát của họ, như những người phụ nữ đã ca hát ở bờ Biển Đỏ. Nhưng đó không phải là điều khiến Sau-lơ tức giận - không, anh ta khá buồn và bối rối khi thấy mình bị đưa vào bóng tối, sau lưng Đa-vít. Điều này đốt cháy sự đố kị chết người ở Sau-lơ, và sẽ kéo dài cho đến ngày ông chết.

Sau-lơ cố gắng đâm Đa-vít bằng giáo vào tường. Vô ích. Đức Chúa Trời ở với Đa-vít và cho anh ta thành công lớn ở khắp mọi nơi. Do sự nổi tiếng của Đa-vít với mọi người, Sau-lơ muốn giết anh ta một cách ranh mãnh: ông ta hi vọng rằng Đa-vít sẽ bị chết trong việc nộp sính lễ hôn nhân kỳ lạ (bao quy đầu của người Philitin). Nhưng Đa-vít chiến thắng bây giờ - và Sau-lơ trở thành bố vợ của chàng. Người cha vợ này sau đó bị người Phi-li-tin dưa đến cái chết ...

Đa-vít- 2-
Đa-vít and Gô-li-át (1 Sa-mu-ên 17)
Có lẽ người Phi-li-tin đã nghe nói rằng Vua Sau-lơ có lắm nan đề (1 Sa-mu-ên 16). Tuy nhiên, điều đó có thể xảy ra, mọi người  Phi-li-tin  đang nổi lên ngay bây giờ. Người tiền phong của họ là Gô-li-át, một người khổng lồ nghịch ngợm.

Khi Y-sơ-ra-ên  đã chinh phục Ca-na-an  dưới thời Giô-suê, họ không hoàn toàn tiêu diệt người A-na-kim (4: 13,33, Giô-suê 11 :21,22). Thị trấn Gát vẫn tồn tại- và đó là nơi Gô-li-át xuất thân (1 Sam. 17: 4).

Ba người con trai lớn nhất của Gie-sê (Y-sai) đang ở nơi tiền tuyến. Ông ta không sai người con thứ tư cho họ, mà là con trai thứ tám, Đa-vít. Khi anh ta hỏi thăm về tình trạng cuộc chiến, anh ta bị anh cả kiêu căng  của mình buộc tội (1 Sam 17:28). Nhưng anh chỉ trả lời: "Tôi có làm chi đâu?"

Đa-vít -1


 Đa-vít Là Vua Được Xức Dầu (1 Sam 16: 1-13)-

Cuộc đời của Đa-vít rất đa dạng. Bạn không  mất một số điểm tổng quan, nếu bạn muốn ghi nhớ tất cả các sự kiện (tốt nhất là theo thứ tự thời gian). Mặc dù vậy, một bước  đi ngắn lướt qua qua cuộc đời của người này đến trái tim của Đức Chúa Trời chắc chắn là hữu ích và có lợi.

Sau-lơ đã bị Đức Chúa Trời từ chối vì sự bất tuân của mình. Ông ta không còn được Chúa thừa nhận, nhưng ông ta vẫn chưa được đặt sang một bên. (Chúng ta thường tìm thấy loại hành động này trong tâm trí của Đức Chúa Trời , khi chúng ta nghĩ về Jerusalem, đã bị Chúa từ chối sau khi giết Đấng cứu thế, nhưng nó đã không bị phá hủy cho đến năm 70 sau Công nguyên). Trong thời gian này, Đa-vít là vua được xức dầu.
Sau-lơ là một người đàn ông cao lớn và ấn tượng. Đa-vít xuất thân từ Bết-lê-hem nhỏ bé  (Mi-chê 5,2) và là người trẻ nhất trong nhà của cha mình. Và ông, con trai thứ tám (số tám đánh dấu một khởi đầu mới), là vị vua được xức dầu! Chúa vẫn dùng những thứ nhỏ bé và tầm thường ngày nay để tiêu diệt kẻ mạnh.