Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Chức tế lễ thánh

wasserfall

Phần 1: Sự ấn định dành cho chúng ta: Trở thành thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời

1.Phi-e-rơ 1:3,18-19; 2:5-6,9,1-2, Xuất Ê-díp-tô Ký 19:4-6, Khải Huyền 5:10, Lu-ca 1:74-75
Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho chúng con tối nay Thánh Linh của sự khôn ngoan và khải thị. Chúng con không chỉ muốn thông công về chức tế lễ thánh mà chúng con muốn chạm đến Ngài. Chúng con không chỉ muốn nói về điều đó như là một đề tài mà chúng con muốn có hiện thực ngay trong hội nghị này. Amen.

Kế hoạch của Thượng Đế với loài người chúng ta

Thượng Đế hằng sống
Không giống những người đi theo một tôn giáo nào đó, Cơ Đốc nhân thực có mối quan hệ cá nhân mật thiết với Thượng Đế vì họ biết trở về cùng Thượng Đế (1.Tê-sa-lô-ni-ca 1:9). Toàn bộ Kinh Thánh tường thuật lại cách mà con người đã kinh nghiệm Thượng Đế, Đấng hằng sống diệu kỳ. Ngày nay mọi người đều có thể tìm hiểu Thượng Đế khi người đó đi theo con đường đã được Thượng Đế chỉ định.

Kinh Thánh cho biết Thượng Đế đã sáng tạo toàn bộ vũ trụ chỉ bằng Lời phán của Ngài. Vũ trụ của chúng ta thật vô cùng phong phú và đa dạng, không có một nghệ nhân hay thiên tài nào của loài người có thể nghĩ hay sáng tạo ra điều gì lớn hơn thế được.

Bí mật về Ba-by-lôn

Hai người đàn bà ở cuối Kinh Thánh và ý nghĩa của họ đối với Cơ Đốc giáo

Lời mở đầu

Kế hoạch Đức Chúa Trời đối với con người, theo Kinh Thánh

  • Con người – được tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng Thế 1:26-27)
  • Tội lỗi vào bên trong con người và làm hủy hoại con người „vì mọi người đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời “ (Rô-ma 3:23)
  • Jesus Christ đến để hoàn tất sự cứu rỗi và biểu lộ Đức Chúa Trời trọn vẹn trên trái đất. „Ngài là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài“ (Hê-bơ-rơ 1:3)
  • Mục tiêu của Đức Chúa Trời: Hội Thánh vinh hiển. „Như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh và hy sinh chính mình vì Hội Thánh, […] để Hội Thánh vinh hiển“ (Ê-phê-sô 5:25-27)

Tiếng nói của các tiên tri – 3

Image result for photo of prophet jeremiah to be seized
 Jeremiah bị bắt

Tiếng nói của Jeremiah (tiếp theo)

"
Nhưng những kẻ ở tại Giê-ru-sa-lem và các quan của họ vì chẳng biết Christ, cũng chẳng rõ tiếng nói của các tiên tri mà người ta đọc mỗi ngày sa-bát.. " (Công vụ 13:27

Tìm Kiếm Con Người

"
Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem. Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy " ( Jeremiah 5:1) .

Sự sống cho việc xây dựng

Chúng ta không bàn gì về đề tài mới. Tôi cảm thấy khó khăn khi chọn một tựa đề. Trọng tâm của buổi thông công hôm nay là sự sống. Trong những tháng trước, hay trong khoảng 1,5 năm, chúng ta đã thấy rất nhiều về những gì mà Chúa muốn làm, mục tiêu Ngài là gì, cũng như thời đại này sẽ kết thúc như thế nào. Chúng ta cũng đã thấy những gì sẽ xảy ra cho thế gian, chúng ta đã thấy mình thể lãnh phần thưởng gì. Con đường để đạt những điều này vẫn luôn là sự sống mà chúng ta nhận được từ Chúa. Sự sống này phải tăng trưởng trong chúng ta và phải được thể hiện qua chúng ta.

Dụ ngôn về mười trinh nữhochzeit

"Vì thế, có lời phán rằng: Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết, thì Đấng Christ sẽ soi sáng ngươi. Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan, bằng cách anh em tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh" (Ê-phê-sô 5:14-18).

"Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như mười trinh nữ kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo với mình. Song những người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu ở trong bình theo. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các trinh nữ bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, sẽ không đủ cho chúng tôi và các chị; các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Nhưng trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; những người đã sẵn sàng, thì đi với chàng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau đó, những trinh nữ khác cũng đến và thưa rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi! Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ" (Ma-thi-ơ 25:1-13)

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Khoảng cách


Một buổi trưa mùa hạ nắng như thiêu đốt, một người phụ nữ mù lòa bước
đi chậm chạp trên con đường mòn cua một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư.
Tay không cầm gậy, lối đi này rất quen thuộc với bà. Bên vệ đường có
một cây to, bà rẽ vào đó dường như để trốn cơn nắng hạ dưới bóng
mát tàn cây phủ trùm trên một khoảng đất rộng. Có thể bà sẽ nghỉ trưa
ở đây như bà đã từng làm như thế sau những buổi đi ăn xin.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Con người là gì?

Cho đến ngày nay thì con người vẫn còn là một bí mật. Không ai có thể định nghĩa đúng đắn được con người, không ai hiểu được con người. Con người nghiên cứu được tất cả những gì xung quanh mình, ở dưới đất và cả trên trời, nhưng lại không tìm được mục đích tồn tại của mình. Càng nghiên cứu sâu vào bên trong, con người càng đặt ra nhiều câu hỏi. Con người đã sáng chế ra nhiều thứ để mang lại hạnh phúc cho loài người, nhưng không có gì làm con người thỏa mãn thực sự.

Bí mật của sách tiên tri Đa-ni-ên

Sách Đa-ni-ên này là một bằng chứng tuyệt vời, chứng tỏ Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng biết tất cả mọi việc sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ mình Đức Chúa Trời hằng sống mới có thể biết trước mọi sự. Ngoài Đức Chúa Trời hằng sống ra, ai có thể nói trước được thời gian từ vua Nê-bu-cát-nết-sa cho tới ngày nay, tức là lịch sử trong khoảng 2600 năm. Một số giai đoạn của lịch sử thậm chí được Đức Chúa Trời mô tả chi tiết, đã đưa đến nhiều tranh luận về sách Đa-ni-ên.

Thậm chí, một số người cho rằng, tất cả được viết sau khi đã xảy ra. Tuy nhiên, những điều tiên tri trong sách đã ứng nghiệm và sắp ứng nghiệm không phải là bí mật chính của sách Đa-ni-ên mà là sự trung tín của Đa-ni-ên. Bởi hết lòng trung tín với Đức Chúa Trời mà Ngài đã bày tỏ cho ông rất nhiều.

Thời gian về sự trở lại của Chúa trong Kinh Thánh

d1Dẫn nhập

Kinh Thánh đã trình bày các dấu hiệu về lần đến thứ nhất của Chúa Jesus cũng như về sự trở lại của Ngài. Ở lần đến thứ nhất, Kinh Thánh thậm chí cho biết trước hàng thế kỷ, nói chính xác ngày Chúa đến (xem Đa-ni-ên 9). Nhưng về lần đến thứ hai, chúng ta không biết ngày và giờ, tuy nhiên Kinh Thánh nêu một số dấu hiệu để con người có thể nhận biết.

Một trong những dấu hiệu đó là
  • Sự phát triển về chính trị của các quốc gia thuộc vùng Địa Trung Hải
  • Lịch sử của dân Israel cho biết khi nào Chúa Jesus trở lại

Tuổi của trái đất


1Sự hình thành của trái đất là chủ đề gây nhiều tranh cãi giữa những người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Lời tường thật về sự tạo dựng trong sách SángThế Ký thường được nhắc đến để chỉ trích, vì các thông tin về gia phả trong sách này cho biết con người được hình thành vào khoảng 4000 năm trước CN. Tuynhiên, các đá trầm tích lại được định tuổi là hàng triệu năm, và các hóa thạch được phát hiện có vẻ mâu thuẫn với Kinh Thánh. Kinh Thánh có câu trả lời cho vấn đề  này không?

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

ĐƯỢC CỨU QUA LỬA


    Nhiều năm về trước có một tôi tớ Chúa rao giảng 1 Cô-rinh-tô 3:1-15 trong buổi nhóm họp của một Hội thánh. Trước khi ông dứt lời, có một người nêu câu hỏi xin ông giải đáp giùm. Người tín đồ nói, “Tôi không biết lửa trong câu 15 là lửa gì?”. Thì giờ đã hết, nên mục sư không trả lời được. Cá nhân tôi cũng không được nghe lời giải đáp của ông về câu Kinh thánh đó, “Nếu công trình của ai bị thiêu huỷ, thì người ấy sẽ bị lỗ, còn chính người thì sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy”.  Nhưng bởi sự thương xót của Chúa, ngày nay tôi đã hiểu được phần nào ý nghĩa của câu nầy, -“ được cứu, song dường như qua lửa vậy”.