Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Sự Sụp Đổ của Đại Dâm Phụ, Ba-by-lon Lớn

Kết quả hình ảnh cho photo of babylon as the stone to be cast into the sea
Giăng nhận sự mặc khải về Đa Nguyên Tôn Giáo trong thời tận thế: sự phán xét sẽ được tuyên phán “đại dâm phụ” (Khải. 17:1) và “Ba-by-lon Lớn” sẽ bị hủy diệt (Khải. 18;2). “Ba-by-lon Lớn” là tên được viết trên trán của “đại dâm phụ” (Khải. 17;5), cả hai: đại dâm phụ và thành lớn Ba-By-lon về bản chất là giống nhau. Theo Khải huyền chương 13 đến 18, Ba-by-lôn Lớn tạo hai hệ thống, một là hệ thống tôn giáo (Khải. 13:11-18 và Khải 17) và hệ thống khác là chính trị - kinh tế (Khải. 13:1-10 và Khải 18).

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

SỰ NỔI DẬY VÀ SỤP ĐỔ CỦA TÔN GIÁO BA-BY-LÔN

Kết quả hình ảnh cho photo of the babylon to be burned  
                                           Babyon tôn giáo bị thiêu hủy

Ngay sau khi Đức Chúa Trời thiết lập Kế hoạch Cứu Rỗi Vĩ Đại của Ngài trong Sáng thế ký 3:15, thế giới đã được chia thành hai nhóm và việc đó tiếp tục cho đến ngày nay. Hai nhóm này là con cái của Đức Chúa Trời và con cái của Satan (I Giăng 3:10).  Cuộc chiến thuộc linh giữa hai nhóm sẽ tiếp tục cho đến kết thúc thời đại này.
Tôn giáo của Satan khởi sự với tôn giáo Ba-by-lôn. Nó được sinh ra và ảnh hưởng nhiều tôn giáo thế giới, và bây giờ, nó tiếp tục tồn tại trong Phong Trào Thời Đại Mới và Chủ Nghĩa Đa Nguyên Tôn Giáo. Đặc biệt, Đa Nguyên Tôn Giáo là tôn giáo Ba-by-lôn cuối cùng, như chính Chúa Giê-xu nói tiên tri độ 2.000 năm trước (Math. 24:4-5,24). “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi: Kìa Đấng Christ ở đây, hay là: ở đó (Đấng Christ trong Ấn giáo hoặc Phật giáo), thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả (những nhà lãnh đạo dạy Đa Nguyên Tôn Giáo) sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ (ảnh hưởng của họ sẽ rất lớn) nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn”. Chúa Giê-xu đang nói với chúng ta Đa Nguyên tôn Giáo sẽ xuất hiện ngay trước khi Chúa tái lâm, và ngay cả một số Cơ-Đốc nhân là những người đã được tiền định cho sự cứu rỗi và đang sống đời sống đức tin sẽ bị cám dỗ và có thể vấp ngã.

Ngày Thế giới Cầu Nguyện cho Hòa Bình

                         
Sau Vatican II, thế giới Cơ- Đốc đã thay đổi nghiêm trọng. Virus thần học Đa Nguyên Tôn Giáo bắt đầu tác động toàn bộ thế giới Cơ-Đốc. WCC và Giáo hội Công giáo La Mã làm việc tích cực tay trong tay để khởi sự đối thoại tương tác niềm tin với các tôn giáo khác vì hòa bình thế giới.
Là một phần của toan tính như vậy, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Hòa Bình được tổ chức tại Đại Giáo đường St. Mary of Angles ở Assisi, Italy, ngày 27 tháng Mười  năm 1986. Trong buổi nhóm cầu nguyện nầy, Dalai Latma, lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, Tổng Giám Mục Canterbury, lãnh đạo của Giáo hội Anh quốc và Khối Liên Hiệp khắp Thế Giới, Tổng Giám mục Chánh Tống giáo Hi Lạp và những người khác, đã tham dự và cầu nguyện, kiêng ăn cho hòa bình thế giới. Ghi lại sự kiện này, các hãng thông tấn đại chúng quốc tế ca ngợi sự kiện này– những chương trình và tin tức đầy hi vọng của đài truyền thanh và truyền hình khắp thế giới báo rằng hòa bình thế giới sẽ đến không lâu. Do đó, phong trào của Đa Nguyên Tôn Giáo dần dần đạt được quyền lực.

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Vua Solomon Bàn Luận Về Chim Chóc

captive-eagle

Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, sự thông sáng rất cao, cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển.  Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương đông..  Người nói ba ngàn câu châm ngôn, và làm một ngàn năm bài thơ.  Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Li-ban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách; người cũng có luận về loài vật, loài chim, loài côn trùng, và cá.  Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, (1 Vua 4:29, 30,32-34).

Trong khi đọc những câu này thời gian gần đây, tôi bắt đầu tự hỏi Solomon đã viết những gì về các loài chim. Đây là những gì tôi đã tìm thấy cho đến nay.

NGAI VÀNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


Danh từ “ngai” theo tiếng Hebrew là kisse, có nghĩa a throne (as canopied): -seat, stool, throne- là chổ ngồi. Chữ Hebrew “kisse” nầy xuất hiện  khoảng 132 lần trong Cựu Ước và chữ Hi lạp  ”thronos“, xuất hiện  61 lần trong Tân ước.

Ngai vàng của Đức Chúa Trời là một tiền đề cố hữu, vì chính Ngài là Đấng Tạo Hóa tự hữu, hằng hữu, nên ngai vàng của Ngài cũng dính liền trong Thân vị của Ngài.  Vạn vật không cần phong vương hay tôn Ngài lên ngai, vì Ngài là Sở Hữu Chủ. Ngài là Đấng hằng hữu tự ngồi trên ngai vàng tối thượng từ trước khi có các thiên sứ và vạn vật.

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Việc Truyền Bá Đa Nguyên Tôn Giáo


Image result for photo of ecumunical movement
                                          Phong trào Ecumunical

Thần học tự do, tức là chủ nghĩa Tiến Bộ, trở nên cụ thể hóa nhiều hơn trong thế kỷ thứ 20. Trải qua Thế Chiến thứ I (1914~1918), đại khủng hoảng kinh tế (1929), và Thế Chiến II (1937~1945), các hệ phái theo thần học tự do cảm thấy cần liên kết lại để hiệp nhất. Vì vậy, họ khởi sự Phong Trào Toàn cầu (Ecumunical) hoặc Phong Trào Hội Thánh Thế Giới. Đây là một phong trào của Đa NGuyên Tôn Giáo để hiệp nhất trong Chúa Giê-xu bằng cách phá vỡ những rào cản giữa những truyền thống giáo hội, những hệ phái giáo hội, tánh thất quốc gia, chủng tộc, văn hóa và ngay cả tôn giáo.

ĐA NGUYÊN TÔN GIÁO

Image result for photo  of great religion pray for the world peace
            Các giáo chủ tôn giáo cầu nguyện cho hỏa bình thế giới


Ngày nay, một phong trào trong thế giới Cơ Đốc là hiệp nhất tất cả các tôn giáo thế giới thành một tổng thể thống nhất đang lan nhanh. Đây là tư tưởng thần học của Đa Nguyên Tôn Giáo. Tư tưởng này tuyên bố rằng tất cả các tôn giáo về bản chất là một, bởi vì Chúa Giê- Xu hiện hữu trong mỗi tôn giáo, dù Ngài được gọi bằng những danh xưng khác nhau. Trên căn bản này, Đa Nguyên Tôn Giáo tìm cách đối thoại đức tin, hòa giải và hợp nhất.