Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH---1— Thuật Sĩ Balaam-Dân 22:- 24; Dân 31:8, 16 Giô suê 13:22 , Khải 2:14 ; Giu đe 1:11-
-
Sách Gióp cho chúng ta biết có nhiều tôi tớ thánh và tiên tri chân thật của Đức Chúa Trời, thuộc về thời các tổ phụ, họ đã sống và sinh hoạt  bên ngoài và trước khi quốc gia Israel thành lập. Bố vợ của Moses, là thầy tế lễ, Balaam là “tôi tớ” chân thật của Đức Chúa Trời sống bên ngoài Israel.
1.Con người và tính tình:

Giô suê 13:22  nói Balam là thuật sĩ. Chữ nầy theo tiếng Hi-bá- lai là קָסַם- qâsam đọc là  kaw-sam soothsayer, thuật sĩ.  Dân 22 :7 chép, « Các trưởng lão Mô-áp và Ma-đi-an ra đi, mang theo lễ vật bói toán. Gặp Ba-la-am, họ trình bày mọi điều Ba-lác dặn » Chữ « lễ vật bói toán » (the rewards of divination) có nghĩa là tiền công cho thầy bói.
Tôi chưa tìm thấy chỗ nào Kinh thánh gọi Balaam là ‘đấng tiên tri’ của Chúa cả, Dân số kí 23 chỉ chép . Có khoảng 6 lần chép : «“Lời tiên tri của Ba-la-am, con trai Bê-ô ». Balaam có lời tiên tri của Chúa và nói ra bằng cái miệng giảo hoạt, chớ con người của ông không phải là tiên tri thánh. Không chỗ nào Kinh thánh chép ông là người ham tiền, nhưng do cư xử của ông, nên khi đọc kinh thánh ai trong chúng ta cũng cảm nhận rằng Balaam ham tiền.
Thật là câu đố đối với chúng ta, tại sao Đức Chúa Trời nói chuyện với Balaam, và có vẻ Chúa đã sử dụng ông trong  phương diện nào đó trước khi dân Israel đến gần xứ Mô áp. Ông có là con cái thật của Chúa hay không ?
2. Lời giảng của Balaam.
Tôi trích vài câu đặc sắc mà Balaam giảng như sau: Từ chót núi tôi thấy họ, Từ đồi cao tôi nhìn họ. Tôi thấy họ, một dân sống riêng rẽ, Không coi mình như một nước thế giới. Ai lường được cát bụi của Gia-cốp? Ai đếm được phần tư dân số Y-sơ-ra-ên?---“Lời tiên tri của Ba-la-am con trai Bê-ô, Là người có đôi mắt mở ra. Người nghe được lời của Đức Chúa Trời, Thấy được khải tượng của CHÚA, Dù người ngã, mắt người vẫn mở. Lều của Gia-cốp, Trại của Y-sơ-ra-ên đẹp mắt thật, Như thung lũng chạy dài, Như vườn tược cạnh mé sông, Như cây trầm hương được tay Đức Chúa Trời vun trồng,Như cây bách hương mọc bên dòng nước. Họ sẽ có nước ngọt tràn trề dư dật,Con cháu họ không hề sống nơi khô cạn »..
Một mục tử, có lẽ lần đầu tiên, khi đọc những câu nầy đã buộc miệng nói trước mặt tôi « sao hay quá vậy! ».
Thật vậy lời nói tiên tri của Balamam nên xếp vào hạng các thi thiên mặc khải của Đức Chúa Trời.
Nhưng bạn ơi, Balaam giảng lời Chúa như cái máy vô hồn. Đó là lời môi mép của ông, không phải lời xuất phát từ con người thuộc linh bề trong của ông. Dân 23 :5 chép, « CHÚA đặt lời trong miệng Ba-la-am, và bảo ông trở về nói với Ba-lác »
Biết bao giảng sư, mục tử có khẩu tài, có cách giảng thuyết thu hút cử tọa, đã hằng tuần rao giảng lời bề ngoài, lời môi mép, lời khách quan, lời vay mượn, thậm chí lời ăn cắp cũng có sức hút lớn lao, mà người ta lầm tưởng là được ơn Chúa, lời được xức dầu thánh. Đáng tiếc lời giảng và đời sống của người giảng mâu thuẫn nhau. Giảng lời lẽ thật đỉnh cao thời đại, đến mức trên cà sự tuyệt vời, nhưng bên ngoài bục giảng thì cuộc sống của họ hiển lộ như đời tư của Balaam. Đó hạng giảng thuê mướn, không phải người của Đức Chúa Trời.—chỉ  là cái máy phát lời tiên tri chớ không phải chức vụ của một đấng tiên tri chân chính.
3. Sự dạy dỗ của Balaaam :
Khải thị 2 :14 nói đến « giáo lí » (sự dạy dỗ » của Balaaam, còn Giu đe nói « sự sai lầm của Balaam ».
Balaam dạy Ba lác điều gì để chiến thắng Israel ? Ông khuyên phụ nữ Mô áp, phụ nữ Ma-đi-an dùng tình dục  dụ dỗ thanh niên Israel, để sau đó đưa dân Israel ăn của cúng  là lạy tượng thần  hầu Chúa sẽ tiêu diệt dân Israel. Balaam chỉ dẫn vua quan mánh khóe đó để tiêu diệt dân Israel hầu ông  lãnh vàng bạc của vua Ba-lác ban tặng. Ba la am như là quân sư của vua Ba lác.
--Nhiều mục tử cũng ăn tiền, lãnh vàng của Ba lác giàu sụ trong hội thánh, nên tạo ra bầu không khí thân mật không có giới hạn giữa nam nữ tín đồ, khiến họ bị cám dỗ phạm gian dâm, ngoại tình với nhau. Nhiều mục tử  nêu cao sự thành đạt vật chất ma môn là tiêu chuẩn chúc phước của Chúa, nên rất nhiều tín đồ lao vào sự đầu tư để làm giàu, vì có mục tử giảng rằng: « Ai ghèo khó là đang bị Chúa rủa sả ». Đó là lời dạy dỗ của Balaam ngày nay.
-
Nổi tiếng tiên tri xứ ngoại bang,
Ba-la-am quá sức mê vàng,
Mỹ nhân kế hại nhiều người thánh,
Thuật-sĩ mạng vong giữa chiến tràng.

Minh Khải—20-6-2016