Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Y PHỤC THUỘC LINH—


Tâm linh hỡi, hát lên nào,
Tiếng ca hòa điệu tôn cao Chúa Trời,
Ngài là nguồn sống, niềm vui,
Ta nên mừng hát những lời tạ ơn.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

ĐƯỢC CUNG ỨNG CÁC SỰ PHONG PHÚ CỦA ĐẤNG CHRIST ĐỂ ĐẠT ĐẾN MỌI SỰ ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜIKinh văn Êph 3: 2 – 21
Êphêsô 1 tiết lộ cho chúng ta sự hỉ lạc tốt lành của Đức Chúa Trời trong khát vọng của lòng Ngài. Đức Chúa Trời khao khát có một Thân Thể chuẩn bị cho Đấng Christ để làm sự đầy đủ của Đức Chúa Trời tam nhất. Ngài thi hành điều này bằng cách phân phối Tam vị nhất thể thần thượng Ngài vào tuyển dân mình. Êphêsô 2 bày tỏ rằng Đức Chúa Trời làm lại, tái sáng tạo, tái tạo chúng ta bằng cách Đấng Christ trải qua sự chết và phục sinh cùng bước vào sự thăng thiên. Chúng ta vốn là người chết nhưng trong sự chết, phục sinh và thăng thiên của Ngài chúng ta đã được thuyên chuyển ra khỏi lĩnh vực cũ kỹ của mình và bước vào lĩnh vực mới. Chúng ta đã được làm nên Người mới trong tân sáng tạo của Đức Chúa Trời. Người mới này là gia đình Đức Chúa Trời, vương quốc Đức Chúa Trời, trưởng tiến thành đền thờ Đức Chúa Trời và xây dựng thành chỗ cư trú cho Đức Chúa Trời trong linh.