Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

SỰ VINH HÓA—KẾT CUỘC CỦA CON NGƯỜI ĐƯỢC CỨU--
Trong 1 Timothe 6: 16 Phao lô nói về Chúa, “chỉ một mình Ngài có sự chẳng hay chết, ngự trong sự sáng không thể đến gần được, chẳng ai từng thấy Ngài, cũng không thể thấy được”. Đức Chúa Trời ngự trong ánh sáng vô hình, chúng ta không thấy được Ngài, nhưng khi Ngài hiện ra thì Kinh thánh gọi Ngài là Đức Chúa Trời vinh quang, như Ê-tiên nói Ngài hiện ra cùng Abraham—“ Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ phụ chúng ta là Áp-ra-ham” (Cv 7:2). Khi nào Kinh thánh chép về Đức Chúa Trời vinh quang thì kinh thánh ngụ ý Ngài là Đấng phô bày chính mình ra.
Đấng Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời vinh quang, và kinh thánh cũng miêu tả Ngài là: “Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta-- họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên thập tự giá đâu” (Gia cơ 2:2; 1 Cor. 2:8).
Đức Linh là sự thực tại hóa, là thể yếu, là Đấng Christ thể Linh, cũng được kinh thánh minh họa là “Linh của vinh quang” –“vì Linh vinh hiển của Đức Chúa Trời hằng ngự trên anh em” (1 Phiero 4:14).
Tóm lại khi nào Đức Chúa Trời tam nhất biểu lộ chính Ngài ra thì kinh thánh gọi Ngài là Đấng vinh quang.

KHAO KHÁT CHÚA-
“Nhưng Christ là mọi sự và trong mọi người—“ (Colose 3:11).
-
Chúa là Ánh Sáng đời đời,
Soi vào mọi chỗ hồn người, Chúa ơi,
Sáng hơn nguồn ánh sáng đời,
Vạch trần, cắt bỏ khỏi tôi tội đầy.

ĐẤNG CHRIST LÀ MỌI SỰ THẦN THƯỢNG—

Colose 3:11, “nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi người”.
-
Tình Yêu thần thượng phô bày,
Tình yêu nhục hóa chết rày vì tôi,
Dâng mình hầu việc suốt đời,
Chúa ơi, mọi sự của tôi dâng Ngài.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

DÂNG MÌNH CHO CHÚA—
Xuất Hành 32:25-26, Khải Thị 17:14 “Vả, Môi-se thấy dân sự buông lung, vì A-rôn để họ buông lung, đến đỗi bị sỉ nhục trong vòng các thù nghịch,  thì người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng: Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến cùng ta đây! Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người..-- Chúng sẽ tranh chiến cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ đắc thắng chúng, vì Ngài là Chúa của các chúa, Vua của các vua; còn những kẻ ở với Ngài, là kẻ được kêu gọi, lựa chọn và trung tín, cũng đều đắc thắng ”
-
Người nào đứng bên Chúa rày?
Phụng sự Vua hiển vinh hoài?
Ai đây tình nguyện giúp đỡ?
Kiếm thế nhân đem về đây?
Ai giả từ thế giới nầy?
Dám đối diện kẻ thù Ngài?
Ai đứng với Chúa đến cuối?
Ai vì Chúa trên đường dài?

TIẾN LÊN—
“Tiến lên”! Khẩu hiệu ta đây,
Bước chân, tiếng nói vui vầy với nhau,
Cùng nhìn phía trước đi nào,
Nhìn lui ta sẽ xôn xao, ngập ngừng;
Kìa xem trụ lửa dẫn đường,
Đi đầu hùng đội Quân Vương thiên đàng;
Đừng ai mơ mộng tẻ đàng,
Khi mà Chủ Soái hiên ngang đi đầu;
Băng qua sa mạc khá lâu,
Đánh nhau mệt nhọc với bao quân thù,
Kìa vương quốc hiện từ từ,
Ta vào ánh sáng an cư thỏa nguyền.

XIN CHÚA PHÁ VỠ--
Cây đưng không trái, Chúa ơi,
Tôi đang choán đất tốt tươi lâu rồi,
Dây nho trái đắng không thôi,
Chất màu ruộng Chúa đời tôi lạm nhiều;
Xin bàn tay Chúa cao siêu,
Chạm tôi, sửa dạy thật nhiều, Chúa ơi.

Sợi gai phụ nữ đan gùi,
Đất mềm thợ gốm nắn nồi khéo tay;
Sắt thô cứng rắn lắm thay,
Khó làm dụng cụ xưa nay Chúa cần;
Bàn tay khéo léo tuyệt luân,
Xin Ngài đào tạo hồn ươn nên người.

TRÊN NÚI CAO VỚI CHÚA—
Lánh mình khỏi chỗ tranh giành,
Không xem tội ác thịnh hành nhân gian,
Lời mời lạc thú cắt ngang,
Chỉ mong trú ngụ địa bàn Chúa thôi.

Giữa vùng đồi núi cao vời,
Trời xanh trong sáng mây trôi bềnh bồng,
Suối Linh không thể cạn dòng,
Ma-na, thực phẩm no lòng Chúa ban.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

MỘT GƯƠNG MẪU CẦU THAY—
(Thay Lời Cụ Moses)
-
Theo lệnh Chúa tôi lên Hô-rếp,
Ngồi đợi chờ hẽm núi sáu ngày,
Có tiếng gọi vào giữa đám mây,
Diện kiến Chúa như Người Bạn thật,
Giáp mặt Ngài đàm thoại thân mật,
Chúa chỉ ra đồ án xây nhà,
Phương cách hầu việc Giê-hô-va,
Ban hai bảng đá điều răn thánh,
Ô gặp Ngài vui mừng, khỏe mạnh,
Chẳng ăn chẳng uống bốn chục ngày,
Tấm lòng già khoan khoái, thỏa thay,
Xuống núi cùng Giô-suê về trại.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

HÀNH TRÌNH VÀO ĐẤT HỨA—
Hồn ơi, Chúa đã mở đường,
Bàn tay bá chủ phải buông ngươi rồi,
Tiến lên thiên lộ đi thôi,
Quyền Ngài giải phóng tuyệt vời, chở che.

Đồng hoang trước mặt ngươi nè,
Đất khô, cát nóng chớ e sợ gì,
Kìa xem suối mát diệu kì,
Phục hồi sức mới đúng kì Chúa ban.

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

SỰ SỐNG VÀ SỰ BẤT HỦ CỦA CHÚA—
“Bởi sự hiện đến của Cứu Chúa chúng ta là Christ Jêsus, là Đấng đã bãi bỏ sự chết, nhờ Tin Lành mà phơi sáng sự sống và sự chẳng hay hư nát (bất hủ) ra” (2 Tim. 1:10)
-
Chúa Trời bất hủ y nguyên,
Không hay hư nát, siêu nhiên còn hoài,
Jesus khi chết lạ thay,
Thân không mục nát như loài người ta;
Huyết Ngài quý giá đó mà,
Hơn vàng, hơn bạc vẫn là hư đi.
Jesus hiện đến đúng kì,
Tính không hư nát huyền vi phô bày,
Ban thêm sự sống của Ngài,
Chúng ta thắng sự chết đầy thế nhân;
Sự sống ta chiếm không tàn,
Dù ta lâm phải khổ nàn triền miên;
Lửa tôi luyện chỉ tách riêng:
Điều gì bất hủ hay thiên nhiên tồi,
Việc làm xác thịt mục rồi,
Không sao tồn tại trong nồi luyện kim;
Cuộc đời theo Chúa im lìm
Không sao hư nát, nhưng thêm vững bền,
Đời người giá trị thuộc thiên,
Là điều quý giá vạn niên không dời,
Linh công xây dựng nhiều đời,
Vẫn còn tồn tại, hay rồi đổ ngay?
Tính năng bất hủ của Ngài,
Làm công việc bạn đổi thay nhân loài;
Cuộc đời giá trị thế nầy,
Sẽ đưa bạn đến trước ngai Quan Tòa,
Ánh quang thần thượng thẩm tra,
Mão triều bất hủ có mà thưởng không?
Thân hư nát của tổ tông,
Đến ngày mặc lấy hình dong sáng ngời,
Là thân bất hủ thuộc trời,
Phần chia cho bạn đời đời hưởng vui;
Chúa Trời bất hủ đời đời,
Sum vầy con cái không dời, không suy./.
Minh Khải cảm tác—9-8-2015
( Nguồn: Rô ma 1: 23; 1 Phiero 1:18;  1 Cor 9:25, 15: 53 “vinh hiển của Đức Chúa Trời không hay hư nát--Vì Chúa.. chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu-- Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, như bạc hoặc vàng, mà anh em đã được chuộc khỏi cách ăn ở hư không của tổ phụ truyền lại--.mão miện chẳng hay hư nát--hể hay hư nát nầy cần phải mặc lấy sự chẳng hay hư nát,--


CÂY SỰ SỐNG—
Chúa là Cây Sự Sống cao,
Cấp ban sự sống dồi dào không vơi,
Trái cây sung mãn muôn đời,
Thỏa thuê cơn đói chúng tôi suốt đời.

Cây Nho thiên thượng, Chúa ơi,
Nguồn ban sự sống nẩy chồi nhành non,
Trong Ngài vui sống chu toàn,
Ra nhiều trái mới thơm ngon không ngừng.