Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Lời Trối Của David

Young David and King Saul
David trình đầu của Goliath cho vua Saul

"Nầy là lời sau hết của Đa-vít. Nầy lời của Đa-vít, con trai Y-sai, tức lời của người đã được nâng lên cao thay, Đấng chịu xức dầu của Đức Chúa Trời Gia-cốp,và làm kẻ hát êm dịu của Y-sơ-ra-ên. Linh của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán,và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán, Hòn Đá lớn của Y-sơ-ra-ên đã phán cùng ta rằng: Người nào cai trị loài người cách công bình, cách kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ giống như sự chói lòa buổi sáng, khi mặt trời mọc, khác nào một buổi sớm mai chẳng có mây; các ánh sáng nó làm cho cây cỏ bởi đất nảy ra sau khi mưa.5 Nhà ta dầu chẳng phải như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, song Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, vững bền trong mọi sự và chắc chắn. vì đó là cả sự cứu rỗi và cả sự ước ao ta, dẫu Ngài không làm cho điều đó nẩy nở ra." (2 Sam. 23:1-5).

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Giá trị cuộc sống :                              Câu chuyện về cây chuối

[IMG]

Tôi là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở thành phố nên không biết nhiều về cây chuối. Có một lần nhìn thấy một cây chuối có buồng, tôi hỏi bố tôi:
“Bố, trong cuộc đời của một cây chuối nó sinh ra được
bao nhiều buồng?”
“Chỉ một buồng duy nhất.” – Bố tôi trả lời.

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

RUTH – TĂNG TRƯỞNG ĐẾN MỨC TRƯỞNG THÀNH--6


TÌM THẤY CHRIST
DƯỚI SỰ SẮP XẾP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

          Hai chương đầu của Ruth cho chúng ta biết nhiều về kinh nghiệm Cơ Đốc của chúng ta. Trong chương hai chúng ta có ba phía: Naomi, Ruth và Boaz. Naomi thì trưởng thành và chăm sóc cho sự thịnh vượng của Ruth. Ruth có khả năng và sẵn lòng tiếp nhận sự hướng dẫn của Naomi. Boaz chăm sóc cả hai người họ từ nguồn cung ứng phong phú của ông. Nếu ao ước trở nên trưởng thành, chúng ta phải không chỉ có Christ như nguồn cung ứng phong phú, mà còn có một người trưởng thành biết cách giúp đỡ chúng ta  và chỉ dẫn chúng ta trong các vấn đề liên quan đến Christ.