Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Hãy biết quý trọng từng giây phút mà bạn có!

"hãy mua lại thì giờ, vì ngày giờ là xấu." (Eph. 5;16)

"Thì giờ bị thu ngắn lại" (ICor.7:29)Trong thời đại tà ác hiện nay (Galati 1:4) mỗi ngày đều là một ngày tà ác, xấu xa, đầy dẫy các điều độc hại khiến cho thời gian của chúng ta bị sử dụng cách không có hiệu quả, bị giảm thiểu, và bị thiệt mất. Vì vậy chúng ta phải bước đi cách khôn ngoan hầu chúng ta có thể chuộc lại thời gian, chụp lấy cơ hội có sẵn để sống cho Chúa.

Vài Chú Thích Về III Giăng

Sứ đồ Giăng về già

Tại đây. chúng ta  đang có cùng một nguyên tắc lớn như nhau trong cách tổng quát mà chúng ta đã thấy trong Thư thứ hai, đó là, yêu sự thật. Chỉ có Giăng đã cảnh báo chống lại bất kỳ một trong những vi phạm nào với giáo lý của Đấng Christ, và ở đây ông khuyến khích theo cách duyên dáng và phóng khoáng đối với những người đã  ra đi với sự thật.

CON SỐ MỘTCó những thứ trên đời mình chỉ có thể có một.  Trăm ngàn triệu triệu số một chỉ tạo nên có một cuộc đời...

            Chỉ có một người mẹ, một người ông, một người bà... để mà yêu thương.  Chỉ có một trái tim, một cái đầu, một bộ óc... để mà suy nghĩ, mà chứa đựng cuộc sống cả trăm điều vạn điều vào đó.  Chỉ có một lần đầu tiên chui ra từ bụng mẹ để bắt đầu một cuộc thăng trầm.  Chỉ có một lần được nghỉ ngơi một cách êm đềm nhất, bỏ hết những âu lo và cả những yêu thương lại phía sau, để ra đi..

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Thiêu Đốt Và Ăn Các Sinh Tế

Bàn thờ bằng đồng

Hebrew 13:7-19
Hãy nhớ đến những người đã dắt dẫn anh em, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho anh em; hãy nghĩ xem sự kết cuộc cách ăn ở của họ, mà học đòi đức tin của họ. 8 Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời vẫn y nguyên. 9 Chớ để cho các thứ giáo lạ đùa anh em đi; vì lòng nhờ ân điển được vững lập mới là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn là sự chẳng ích chi cho kẻ noi theo lối ấy. 10 Chúng ta có một bàn thờ, phàm kẻ phụng sự trong nhà trại không được phép ăn gì tại đó. 11 Vì thân thể của các con sinh mà được thầy tế lễ thượng phẩm đem huyết nó vào nơi thánh để chuộc tội, thì đều bị đốt ở ngoài trại quân. 12 Cũng vì đó mà chính Jêsus đã chịu khổ hại ở ngoài cửa thành hầu dùng huyết mình làm cho dân nên thánh. 13 Vậy nên, chúng ta hãy ra đến cùng Ngài ở ngoài trại quân mà mang sự lăng nhục của Ngài. 14 Vì tại đây chúng ta chẳng có thành nào còn lại luôn, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. 15 Vậy, chúng ta hãy nhờ Ngài mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng thừa nhận danh Ngài. 16 Chỉ chớ nên quên làm lành và lo cung cấp, vì tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Khảo Cổ Học Chứng Minh Sự Thật Của Kinh Thánh Cựu Ước


Bất cứ thời đại nào, Satan cũng sử dụng được những đầy tớ đắc lực chống báng sự chân xác của Kinh Thánh. Họ nói Kinh thánh là huyền thoại. Sự khám phá mới đây của các nhà khảo cổ học đem lại nhiều bằng chứng về sự thật của lịch sử trong Kinh thánh cựu ước.
Vua Solomon khuyên chúng ta khi giao tiếp với những kẻ chống báng Kinh Thánh như sau:
“Chớ đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, E con giống như nó chăng. Hãy đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, Kẻo nó khôn ngoan theo mắt nó chăng.” (Châm 26:4-5).
Các khám phá khảo cổ là lời đáp trả với những người chống phá Kinh thánh ngày nay.

Minh Khải.

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Tóm Lược Sách Gióp

Job và ba bạn hữu


Theo cách sống du mục của Gióp (1:3) và cách ông dâng của lễ thiêu thay cho các con mình, dường như sách nầy được viết vào thời của Abraham, Isaac và Jacob (c.5, Sáng. 22:13; 31:54), khoảng năm 2000 T.C., chừng 500 năm trước khi Moses viết Ngũ Kinh.

Câu chuyện trong sách Gióp xảy ra trong xứ Út xơ (1:1), một khu vực kết nối với Edom (Ca 4:21), phía tây sa mạc Arabi.

Trích yếu--6Ngoại trừ những người đầy dẫy chính mình, Đức Chúa Trời chỉ sai những người trống không ra đi.

Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta chói sáng nhiều như Daniel đã được Ngài sai đếnBabylon để chói sáng ở đó. Đừng một ai nói rằng mình không thể chói sáng vì cớ mình không có nhiều ảnh hưởng như vài người khác có thể có. Những gì Đức Chúa Trời muốn bạn làm là dùng ảnh hưởng bạn đang có. Có thể lúc đầu Daniel không có nhiều ảnh hưởng khi xuống Babylon, nhưng Đức Chúa Trời đã sớm ban cho ông nhiều hơn vì cớ ông đã trung tín và dùng điều mình đã có.

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Thành phố có các nền tảng – 2

Tyre ngày nay
Chương 2 – Những nét đặc trưng thuộc thiên trong Jerusalem thuộc thiên, Hội thánh

Khải. 21:9-11.  “Một trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai hoạ chót, đến nói cùng tôi rằng: “Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi tân phụ là vợ của Chiên Con.” 10 Tôi bèn cảm Thánh Linh, được người đem tôi đến một núi lớn và cao, chỉ cho tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem, từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, 11 có sự vinh quang của Đức Chúa Trời, vị sáng của thành giống như bửu thạch rất quí, dường như bích ngọc, trong như thuỷ tinh.” Trong đoạn văn này chúng ta thấy sứ đồ đã được mang đi trong Linh vào một hòn núi lớn và cao, và  được thấy Giêrusalem mới " từ trời xuống ...."

Khải. 3:12. " Kẻ đắc thắng, ta sẽ khiến làm rường cột trong đền thờ Đức Chúa Trời ta, và người không còn ra khỏi đó nữa; ta cũng sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, và danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới ở trên trời, từ Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới của ta, mà viết trên người ...."

Heb. 11:16. "... vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành."

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Phanxicô Assisi

Phanxicô Assisi

Khi nghe tên hay thấy hình ảnh của Phanxicô Assisi (Phanxicô Khó Nghèo), nhiều người trong chúng ta dễ dàng bị thu hút bởi thánh nhân này. Vì lẽ đó, khi nghĩ đến Phanxicô, chúng ta thường nghĩ về một con người đem sự bình an, yêu thương, chan hoà giữa con người với nhau và giữa con người với vạn vật trong vũ trụ. Phanxicô trở nên biểu tượng  cho các cuộc đối thoại nhằm tìm giải pháp hoà bình, tranh chấp không những giữa các tôn giáo với nhau mà con giữa các nhà chính trị. Phanxicô còn lá biểu tượng và mẫu gương cho nhiều nhà từ thiện trong việc giúp đở người nghèo đói trong xã hội. Vậy Phanxicô đã có cuộc sống như thế nào? Người đã hành động ra sao đến nỗi tầm ảnh hưởng của người vẫn còn diễn ra cho đến hôm nay, sau hơn tám thế kỷ?!