Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

XUÂN ĐẾN


                            
                                                                                    Xuân đến lòng ta rộn rã vui
                                                         Bao nhiêu buồn bã bị chôn vùi

Trời xuân trong sáng tươi đẹp quá
Cuộc đời có Chúa phước không nguôi.
Xuân đến lòng ta hát ca mừng
Ghen ghét, tỵ ganh phải dứt, ngưng
Bao nhiêu xưa cũ nhường mới mẻ
Danh Chúa Giê-su mãi tụng xưng.
Xuân đến lòng ta nghĩ đến yêu

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

QUA ĐÈO NGANG

Cảnh đèo Ngang


(Họa nguyên vận thơ Bà Huyện Thanh Quan)


Đến giữa Đèo Ngang bóng chửa tà,
Hai chân không mỏi, mắt không hoa.
Đâu còn dưới núi tiều hay mục,
Chỉ thấy bên sông quán với nhà.
Vượt đỉnh Đèo Ngang truyền Thánh Đạo;
Kêu người Thành Tỉnh hướng Thiên gia.
Thương người, mến Chúa lòng hăng hái,
Bạt thiệp đường trường Christ với ta.

Xuân 1943.
Ms Phan Đình LiệuXuân 1943, cụ đã 75 tuổi, nhân đi truyền đạo bằng xe đạp đến đỉnh Đèo Ngang vừa đúng trưa. Cụ nhớ đến Bà Huyện Thanh Quan ngày trước tới đây có làm bài thơ tức cảnh qua Đèo, nên cụ cũng xúc cảnh họa nguyên vận bài thơ trên.

TỘI PHẠM NƠI THÁNH VÀ TRONG CHỨC TẾ LỄ

CNum1632Dore_DeathOfKorahDathanAndAbiram
Đất nuốt Cô rê


Đức Giê-hô-va bèn phán cùng A-rôn rằng: Ngươi, các con trai ngươi, và tông tộc ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong nơi thánh; còn ngươi và các con trai ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong chức tế lễ.  Cũng hãy biểu đến gần ngươi các anh em mình, là chi phái Lê-vi, tức tông tộc ngươi, đặng các người đó hiệp với ngươi và hầu việc ngươi; nhưng ngươi và các con trai ngươi phải ở trước Trại bảng chứng. Các người đó sẽ gìn giữ điều chi ngươi truyền dạy, và điều nào thuộc về cả Trại; chỉ không nên lại gần những vật thánh, cũng đừng lại gần bàn thờ, e khi chúng nó phải chết, và các ngươi cũng chết luôn chăng.  Vậy các người đó sẽ hiệp với ngươi coi sóc điều chi thuộc về hội mạc, và giữ công việc của Trại; một người ngoại nào chẳng nên đến gần các ngươi.  Các ngươi phải coi sóc điều chi thuộc về nơi thánh và bàn thờ, để đừng có sự thạnh nộ cùng dân Y-sơ-ra-ên nữa.  Còn ta đây, trong dân Y-sơ-ra-ên ta đã chọn lấy anh em các ngươi, là những người Lê-vi, mà ban cho các ngươi, vì đã dâng cho Đức Giê-hô-va rồi, đặng làm công việc của hội mạc.  Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng lo cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ, và vật chi ở phía trong màn; các ngươi phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho như một của ban: người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử.