Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Sau-lơ Giết Hàng Ngàn—Đa-vít Giết Hàng Vạn

Image result for photo king saul wanting killing David

Đứng trước các bậc giảng sư, tác gia, thi nhân, học giả thuộc linh, thần thượng, là những người trổi cao hơn nhiều người đồng thời, giới phụ nữ trong Chúa ngưỡng mộ, ái mộ, sùng bái họ là chuyện thường xảy ra.