Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Hai Bức Tranh Cuộc Sống

Image result for photo of the law of moses

Thi thiên 1:1-4, “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.  Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi”.

Tiến Trình Thuộc Linh Trong Ngũ Kinh


 Image result for photo of fruit of Canaan land


Phục Truyền 30:11-17, “Điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi.  Nó chẳng phải ở trên trời, để ngươi nói rằng: Ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo?  Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển, để ngươi nói rằng: Ai sẽ đi qua bên kia biển, đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo?  Vì lời nầy rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa,  vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy.  Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác,  thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy.”

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Dịch Lệ Ê-bô-laThi thiên 91:5-7 “Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày, Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, Hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi”.
Xuất Hành 15:26, “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì Ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà Ta đã giáng cho xứ Ai cập; vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi (Jehovah Rapha).

CON SÔNG VÀ NGÔI NHÀ

White grape on the vine Royalty Free Stock Images

Bây giờ chúng ta xoay qua môt trong các sách khó nhất trong Kinh thánh, song le đối với tâm trí tôi, nó là một trong những sách phong phú nhất. Đó là sách các lời tiên tri của Exechien. Chúng ta khởi sự đọc chương 1 , các câu 1,4, 5a, 15, 16, 20, 22, 26 và chương 47. Hãy chú ý rằng chương tiếp ngay sau chương 46. Câu đầu tiên của chương 47 chép, “người dẫn ta đem ta về cửa của ngôi nhà”, đưa chúng ta trở về những gì trước mặt chúng ta, tức ngôi nhà, và đây giờ tác giả tiếp tục, “và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông; và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà, về phía nam bàn thờ”. Sau đó anh em cần thoáng nhìn phần còn lại của chương 47, rồi đọc phần cuối chương 48. Chúng ta sẽ giải luận tuần tự.

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Làm Vườn Và Ăn Tiệc

Rose flower garden Royalty Free Stock Photos

Mathio 21:33, 43 “Hãy nghe thí dụ khác: Có chủ nhà kia trồng một vườn nho, rào xung quanh, đào một cái hầm ép rượu ở trong, cất một cái tháp, rồi cho những người làm vườn mướn, đoạn đi qua xứ khác-- nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, giao cho một dân sanh hoa lợi của nước đó”.

 Mathio  22:2-4, “Nước trời ví như một vua kia làm tiệc cưới cho con trai mình,  sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn: 'Hãy nói với người được mời rằng: Nầy, tiệc ta đã dọn rồi, bò và thú béo ta đã làm thịt xong, mọi việc đều sẵn cả; hãy đến dự tiệc cưới”.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Một loại ánh sáng xấu

Người ta ví sánh cặp mắt của con người như một cái máy thu hình hiện đại. Vật thể bên ngoài mắt như cảnh vật ngoài trời, hay đồ dùng trong nhà được một nguồn sáng như mặt trời hoặc đèn điện chiếu lên, tia sáng phản chiếu vào cặp mắt, rồi được các tế bào thần kinh quang học biến đổi thành các tín hiệu điện, để chuyển vào não bộ. Tại khu não thị giác, các tín hiệu điện này được lắp rắp lại và được “thông dịch” để tạo cho người nhìn một “nhận thức” về hình ảnh bên ngoài. Không những nguồn sáng phải có để có nhận thức về hình ảnh, mà nguồn sáng đó còn phải phát ra một tần số trong phạm vi làm việc của mắt con người. Do vậy, con người muốn thấy rõ ràng cần phải có một nguồn sáng thích hợp.

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

CÁC SÔNG NƯỚC SỰ SỐNG


Image result for hình con sông

Kinh văn chủ yếu của chúng ta là Giăng 7:37-39, “Ngày chót, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Jêsus đứng lên kêu rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống.  Kẻ nào tin Ta thì các sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng người ấy, y như Kinh thánh đã chép vậy.”  Ngài phán điều đó chỉ về Thánh Linh mà kẻ tin Ngài sẽ nhận lãnh; bởi bấy giờ Thánh Linh chưa ban xuống, vì Jêsus chưa được tôn vinh”. Trong khúc đó chúng ta đặc biệt chú ý câu, “các sông nước hằng sống”.

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

HAI MƯƠI DANH HIỆU CỦA ĐỨC LINH

Poppy flowers Royalty Free Stock Photos


      Linh là gì? 1 Tê sa lô ni ca  5:23 và Hê-bơ-rơ 4:12 chép, “nguyện tâm linh, tâm hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn -Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống, linh động, sắc hơn mọi gươm hai lưỡi, đâm thấu đến đỗi chia hồn, linh, khớp, tuỷ”. Hai câu Kinh thánh nầy khải thị con người có ba phần: linh, hồn và thân thể. Nhưng nhà thần học Thomas Aquinas, thời Trung cổ đã dạy rằng linh là tinh thần. Do ảnh hưởng đó, phần lớn con dân Chúa đến hôm nay vẫn còn tin rằng con người chỉ có hai phần là: linh hồn và thân thể.

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

NHỮNG BIỂU HIỆU CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Bee on muscari flowers Stock Images

Biểu hiệu, tiêu biểu của Đức Linh,
Nói lên nhiều ý nghĩa thuộc linh,
Cả thân vị, công tác Linh Chúa,
Được giãi bày rõ trong Thánh Kinh.