Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

BIẾN HÓA THÂN THỂNhà nầy người chẳng tạo nên,
Tính trường cửu với thượng thiên vĩnh tồn,
Linh tôi chờ đợi nhiều hơn,
Chúa Trời ra lệnh biến thân thể nầy.

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

NGÔI NHÀ
“Lu-ca 15:20-14, “Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha. Khi còn ở đàng xa, cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn riết.  Con thưa cùng cha rằng: 'Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa.' 2 Nhưng người cha bảo các đầy tớ rằng: 'Hãy mau mau lấy áo dài tốt nhứt mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay nó, mang dép vào chân nó;  rồi hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng,  vì con ta đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại tìm được.' Đoạn, họ khởi sự ăn mừng”.

BÓNG CÁNH CỦA CHÚA


Winter night Stock Photos

Thi thiên 4:8, “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an;
Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn”


Tối rồi mặt nhật lặn sâu,
Cảnh quan tỉnh lặng chìm vào bóng đêm;
Hồn ơi, giờ nghỉ dịu êm,
Ngực Cha ngươi hưởng êm đềm phải không?

TÁM PHƯỚC LÀNH
Ma-thi-ơ 5:3-12, “Phước cho kẻ có lòng nghèo khó, vì nước trời là của kẻ ấy! "Phước cho kẻ buồn thảm, vì sẽ được yên ủi! "Phước cho kẻ nhu mì, vì sẽ thừa thọ đất!  "Phước cho kẻ đói khát về sự công nghĩa, vì sẽ được no đủ! "Phước cho kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! "Phước cho kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời! "Phước cho kẻ giải hoà, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!  "Phước cho kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa, vì nước trời là của kẻ ấy!  "Phước cho các ngươi khi người ta lăng nhục, bắt bớ, và vu cho mọi điều ác vì cớ ta!  Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng các ngươi trên trời là lớn, bởi người ta cũng từng bắt bớ các tiên tri trước các ngươi như vậy”

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

NƠI CƯ NGỤ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜIThi-thiên 27:4, “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy!
Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va,
Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va,
Và cầu hỏi trong đền của Ngài”.

MIỀN ĐẤT YÊN LÀNHKhải Thị 22:5, “Đêm không còn có nữa; họ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ sáng toả họ, và họ sẽ làm vua cho đến đời đời vô cùng”


Hỡi người lưu lạc dừng chân,
Quên đi hình ảnh, tiếng ồn thế gian,
Mắt anh cần nhắm lặng trang,
Hướng lòng về Chúa bình an tuyệt vời,
Trong nơi yên tỉnh nghỉ ngơi,
Để Ngài thay đổi cuộc đời anh luôn.

THỰC TẾ DUY NHẤT


Trong nhiều chỉ danh dành cho các tôi tớ có trách nhiệm của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh có chỉ danh “người canh giữ”. Chức năng người canh giữ được hiểu rõ, nên không cần dành thời gian mô tả nó. Trong một từ ngữ, phải nhận thức được cả về những chuyển động và điềm báo của họ,  bày tỏ rõ những điều đó cho những người mà ông có trách nhiệm. Đây là một trong các chức năng của các tiên tri Cựu Ước, và khía cạnh này của chức vụ tiên tri tiềm ẩn trong việc xức dầu tất cả các tôi tớ của Đức Chúa Trời trong mọi lúc.

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Tiếng Của Đấng Chăn Chiên-“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên nhưng trèo nơi khác, thì người đó là quân trôïm kẻ cướp. Song kẻ vào cửa là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho; chiên nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra. Khi người đã đem chiên mình ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Chiên hẳn chẳng chịu theo người lạ, nhưng chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ." (Giăng 10:1-5 )

"Chiên ta nghe tiếng của Ta, và Ta biết chúng, và chúng theo Ta" (Giăng 10:27)

Đọc thêm : Công vụ 28:27; Khải 2:7; Nhã  2:14; 5:2; 1 Samuel 3 ; Khải 22: 17

NIỀM VUI THIÊN ĐÀNGLu ca 15: 5-7, 10,  “Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó trên vai,  Về đến nhà rồi, bèn mời bạn hữu và láng giềng họp lại, mà rằng: 'Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên mất.  Ta nói cùng các ngươi, cũng vậy, ở trên trời sẽ vui mừng cho một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công nghĩa không cần ăn năn kia.- Ta nói cùng các ngươi, cũng vậy, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời có sự vui mừng cho một tội nhân ăn năn.- Nhưng lấy làm phải lắm mà ăn mừng và vui vẻ, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại tìm được.”

Vương quốc Cha hãy đến!


Word of God. Stock Images
Bài viết này chia sẻ về lời cầu nguyện mà Chúa Giê-su đã dạy: “Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; Vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời!” (Ma-thi-ơ 6:9-10).

Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm”  (Ma-thi-ơ 6:31). Đúng vậy, người ta vẫn tìm kiếm những điều bên ngoài như nhà cửa, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng... nhưng Chúa nói chúng ta đầu tiên phải tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài.

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

CUỐI CÙNGThi Thiên 65: 4; 84:  4, “Phước thay cho người
mà Chúa đã chọn và khiến đến gần,
Đặng ở nơi hành lang Chúa:
Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa,
Là đền thánh của Ngài.
Phước cho người nào ở trong nhà Chúa!
Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt”.

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

CƠ NGHIỆPPhục Truyền 18:1-2, “Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi, và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, và cơ nghiệp Ngài, mà nuôi lấy mình.  Vậy, chúng không có phần sản nghiệp giữa anh em mình: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y như Ngài đã phán »

SỰ KÊU GỌI TỪ TRÊN CAO     Thi-thiên 45:9-11, “Trong bọn người nữ tôn quí của Ngài có các công chúa; Hoàng hậu đứng bên hữu Ngài, trang sức vàng ô-phia. Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai; Khá quên dân sự và nhà cửa cha của con; Thì vua sẽ mộ nhan sắc con;  Vì Ngài là chúa con; hãy tôn kính Ngài.

CĂN PHÒNG CỦA ẨN SĨ


Cell of Daniil the Hermit Royalty Free Stock Photography

1 Giăng 4:16, “Chúng ta biết và đã tin sự thương yêu Đức Chúa Trời vẫn có đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là thương yêu, ai cứ ở trong sự thương yêu thì cứ ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cũng cứ ở trong người ấy”.

AN NGHỈ


Shepherd With Sheep Stock Photos

Ê-sai 40:11, “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú”.

MIỀN ĐẤT YÊN TỈNHPhục Truyền 26:9, “Người Ai-cập ngược đãi và áp bức chúng tôi, bắt làm công dịch nhọc nhằn. Bấy giờ, chúng tôi kêu van cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi; Đức Giê-hô-va nghe thấu, thấy sự gian nan lao khổ và sự hà hiếp của chúng tôi,  bèn dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra và các dấu kỳ, phép lạ lớn đáng kinh khủng, mà rút chúng tôi khỏi xứ Ai-cập,  dẫn chúng tôi vào nơi nầy, và ban xứ nầy cho, tức là xứ đượm sữa và mật”

TÂN SINH 5- VỊ TRÍ MỚI KỲ DIỆU CỦA CHÚNG TA

Woman on the edge of light and darkness Royalty Free Stock Photo

Khi được sinh lại, chúng ta nhận được một vị trí hoàn toàn mới. Chúng ta đã thấy rằng vị trí trước kia của chúng ta thật sự là vô vọng và khốn khổ. Chúng ta ở trong sự tối tăm, chúng ta ở dưới quyền bính của Satan, chúng ta ở trong tội và chúng ta ở trong sự chết. Chúng ta ở dưới sự thẩm phán của Đức Chúa Trời và vì vậy bị kết án. Chúng ta là nô lệ cho sự ô uế và bất pháp và chúng ta là con cái của sự thịnh nộ vá các con của sự bất phục. Là loài người sa ngã, tất cả chúng ta cần một sự thay đổi về mặt vị trí.

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

BÀI CA LỮ KHÁCH
Thi thiên 136:16, “Ngài dẫn dân Ngài qua đồng vắng,  Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”

TÂN SINH 4- CHÚNG TA ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT VỊ TRÍ MỚI


Legs in heavy iron shackles - stock photo
  
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TA TRƯỚC KHI ĐƯỢC SINH LẠI
Khi được sinh lại, chúng ta đã nhận được một sự thay đổi trong vị trí của mình. Kinh Thánh bảo chúng ta rằng Đức Chúa Trời “đã giải cứu chúng ta ra khỏi quyền bính của sự tối tăm và dời chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu Ngài” (Col 1:13). Trước khi được cứu, chúng ta đã ở một nơi, quyền bính của sự tối tăm. Sau khi được cứu, chúng ta đã ở một nơi khác, vương quốc của Con yêu dấu Ngài. Bởi được sinh lại, chúng ta đã được chuyển từ vương quốc của Satan sang vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là vị trí của chúng ta thay đổi. Để đánh giá cao cách  đầy đủ vị trí mới của mình, chúng ta phải xem xét vị trí mà chúng ta đã bỏ lại phía sau. Chúng ta sẽ xem xét tám phương diện khác nhau của vị trí tiêu cực mà chúng ta đã ở trong đó trước khi được sinh lại.

DẦU VÀ RƯỢU“Ê-sai 25:6, “Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch”.
Giê-rê-mi 8:22, “Trong Ga-la-át há chẳng có nhũ hương sao? Há chẳng có thầy thuốc ở đó sao? Vậy thì làm sao mà bịnh con gái dân ta chẳng chữa lành?”