Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

NHỮNG LỜI HỨA KHÔNG THẤT BẠI-

Làm người nói sự thật là căn bản cho tính cách tin kính (Thi Thiên 15: 2b). Nơi nào vắng mặt sự trung thực, sự tin kính cũng vắng mặt. Đó là một trong những lý do quan trọng là phải giữ lời hứa. Người giữ lời hứa là một người bắt chước Đức Chúa Trời . Vì Đức Chúa Trời giữ lời của Ngài. Ngài luôn luôn giữ lời hứa. Ngài sẽ luôn luôn giữ lời mình. Và Giôsuê 21 là một minh chứng cho sự thật đó.
Hàng trăm năm trước, Đức Chúa Trời đã hứa làm cho Áp-ra-ham một quốc gia vĩ đại và tuyển dân của Đức Chúa Trời sẽ là di sản của ông. Đức Chúa Trời cũng đã hứa rằng qua đất nước của ông, Ngài sẽ ban phước cho thế giới và Ngài cũng sẽ cung cấp cho họ một mảnh đất để sống. Để phê chuẩn lời hứa, Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Ápraham (Sáng thế ký 15: 12..). Và Áp-ra-ham đã nhìn thấy lời hứa bắt đầu được hoàn thành với sự ra đời của con trai Y-sác. Nhưng trong những năm sau, mọi thứ bắt đầu trở nên ảm đạm. Miền đất bị rơi vào nạn đói, và một trong những người con của phước lành (Giô-sép) biến mất. Và rồi một cây ươm bé nhỏ của một gia đình được chuyển đến một vùng đất xa lạ (Ai Cập). "Liệu Đức Chúa Trời có đáng tin không?" Chắc chắn có thể là một câu hỏi mà 70 thành viên gia đình của Gia-cốp hỏi khi họ di trú đến Ai Cập.

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

TRONG LỬA ĐAU KHỔ-
Làm sao con chịu nổi đau đớn,
Mong sao thấy Chúa trong lửa hừng,
Xin nâng vực bên trên nguy khốn,
Khi chén đầy hoạn khổ khôn lường.
-
Hồn nặng nề con mệt nhọc lắm,
Nhờ thấy Chúa đứng giữa lửa cao,
Chúa ơi, nâng cao lên một chút,
Ngài đã nâng vực cách nhiệm mầu.
-
Nếu không có Chúa và bạn hữu,
Con khó mà chịu khổ đến cùng,
Chúa bị thương, đòn roi, đau đớn,
Há con vác thập giá nửa chừng?
-
Khi cuộc đời trở thành bi kịch,
Con thật cần Chúa chạm tâm linh,
Củng cố con bằng quyền siêu việt,
Cho trú ẩn tháp cao an bình.
-
Khi đường trường chạy đua kết cuộc,
Thế giới nầy chuyển giao Chúa thôi,
Hỡi Đấng thành tín và chân thật,
Tay Ngài nâng con vượt khổ rồi.
M.K. 10-11-2017


-

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Đất Thánh Trong Sa Mạc-
Xuất Hành 3:4-5: " Đức Giê-hô-va thấy ông đến gần để xem, Đức Chúa Trời từ giữa bụi gai gọi: “Hỡi Môi-se, Môi-se!” Ông thưa rằng: “Có con đây!”  Đức Chúa Trời phán: “Đừng đến gần! Hãy cởi dép khỏi chân con vì chỗ con đang đứng là đất thánh.”  
Trong khi Môi se còn đang ở trên núi thì ông bị tước đoạt tất cả các quyền của mình--bởi vì đó là ý nghĩa của việc cởi giày của mình ra -Khi Y-sơ-ra-ên ở trong thung lũng thì bị tước hết sức lực của con người. Môi se  không có quyền; Y-sơ-ra-ên, không có sức mạnh. Đức Chúa Trời có thể chứng tỏ chính Ngài mạnh mẽ thay cho họ bằng cách khác. Đấng "Ta Là" (Đấng Hằng Hữu) vĩ đại đã được tiết lộ! ( Lời của David Wilkerson)

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

NĂNG LỰC VÔ ĐỊCH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN-"Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta" (Rô ma 8:26).
Chúng ta nhận ra rằng mình được Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ để cầu nguyện. Chúng ta biết cầu nguyện theo Thánh Linh là gì; nhưng chúng ta thường không nhận ra rằng chính Thánh Linh cầu nguyện trong chúng ta những lời cầu nguyện mà chúng ta không thể tự mình nói được. Khi chúng ta được Đức Chúa Trời tái sanh và được Thánh Linh của Ngài nội cư, Ngài biểu lộ cho chúng ta điều không thể thốt lên khi cầu nguyện.
" Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ" (Rô 8:27).  Đức Chúa Trời dò xét lòng dạ của bạn không phải để biết những lời cầu nguyện có ý thức của bạn, mà là để tìm ra lời cầu nguyện của Đức Thánh Linh.
Linh của Đức Chúa Trời sử dụng bản chất của người tin Chúa như là một đền thờ để từ trong đó dâng lên những lời cầu nguyện của Ngài về sự cầu thay. "Thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh" (I Cô-rinh-tô 6:19). Khi Chúa Jêsus Christ làm sạch đền thờ, "Ngài không cho phép bất cứ ai đem vật gì đi ngang qua đền thờ" (Mác 11:16). Linh của Đức Chúa Trời sẽ không cho phép bạn sử dụng thân thể bạn cho những lợi ích thuận lợi của cá nhân. Chúa Giê Su đã không thương xót xua đuổi mọi người mua và bán trong đền thờ, và nói, “Chẳng phải đã có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc’ hay sao? Nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp "(Mác 11:17).

Thân thể chúng ta là đền thờ của Thánh Linh, nhưng nó có được Ngài sử dụng trọn vẹn cho chức vụ nguyện của Ngài không? Hay thân thể ta là hang trộm cướp?

KIÊU NGẠO


Áp-đia 1: 3-4 "Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Ngươi là kẻ ở giữa những vầng đá, Sống ở trên cao; Ngươi tự nhủ rằng: ‘Ai có thể xô ta xuống đất?’ Dù ngươi bay cao như chim ưng, Dù ngươi lót ổ giữa các ngôi sao Ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó,”Đức Giê-hô-va phán vậy!"
Khải thị 3:27, "Con nói: ‘Tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa.’ Nhưng con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt,đui mù và lõa lồ".
Đức Chúa Trời chống trả kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và tính tự cao đi trước sự sa ngã.
Vì kiêu ngạo, Lucifer sa ngã thành sa-tan. Vì kiêu ngạo, vua Sau-lơ bị Chúa loại bỏ. Vì kiêu ngạo tự mãn, vua Nê bu cát nết sa của đế quốc Ba by lôn phải trở thành con dã thú ăn cỏ trong  khoảng 7 tháng..

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

KỈ NIỆM CUỘC CẢI CHÁNH GIÁO HỘI-


                (1517--2017)
Kỉ niệm ngày cải chánh giáo hội,
Lão nhân góp một bài thi ca:
Nhớ lại thời sáu trăm năm qua,
Thời hội thánh tối tăm, ám thế,
Lời loài người ngôi cao đường bệ,
Dân hội thánh ít người tái sanh,
Bọn tăng lữ quyền thế tung hoành,
Sao mai cuộc cải chánh hiện rõ,
Wycliffe dịch kinh thánh rất khó,
Hội thánh đào hài cốt trả thù,
Tội phổ biến kinh văn dân cư,
Giúp hiểu cơ bản sự cứu rỗi,
Ông Huss giảng kinh thật là giỏi,
Hội thánh thiêu sống trên trụ đồng,
Chúa Trời chuyển động thật lạ lùng,
Tyndale dịch kinh thánh đắt giá,
Mở tâm trí quần chúng kì lạ,
Máu tuận đạo ấn tượng nhiều người,
Tu sĩ Luther giảng tuyệt vời,
Hai ngàn bài bênh vực kinh thánh,
Viết thành chín lăm luận đề chánh,
Thách tranh luận thần học đương thời,
Bị giáo quyền dứt thông công rồi,
Chúa che giấu ông lạ lùng bấy,
Thoát bọn say máu muốn làm hại,
Chức vụ lời Luther sinh sôi,
Zwingli Thụy sĩ mở rộng lời,
Học giả Calvin nghiên cứu kĩ,
Cuộc cải chánh Pháp có giá trị,
Giáo hội Anh li khai giáo hoàng,
Mở rộng chân lí thật vinh quang;
Năm một ngàn năm trăm mười bảy,
Cuộc cải chánh chánh thức nổi dậy,
Lời phúc âm soi sáng nhiều người,
Lời ân điển thắng truyền thống tồi,
Lời thập giá khử bùa xá tội,
Kinh thánh mở ra thật tuyệt đối,
Chức tư tế phổ thông tuân hành,
Hội thánh giũ bụi bặm tiến nhanh,
Ngợi khen Chúa cuộc cải chánh ấy,
Ta thoát Ba-by-lôn hư hoại,
Năm trăm năm Chúa làm kì công,
Ngợi khen Danh Chúa đến vô cùng.
Minh Khải- 30-1-2017

TRONG VÙNG NƯỚC CHẾT-


Sinh ra vùng nước chết lo âu,
Trực giác dạy tôi sống trổi cao,
Biển động, gió cuồng nơi phải sống,
Sinh tồn là động lực thâm sâu.
-
Bơi theo dòng chảy đời đau khổ,
Đã lắm lần chìm nổi, đổi thay,
Ngừng đấu tranh tôi liền chết đuối,
Cả dòng nước chết đẩy đưa rày.
-
Đời đau khổ chẳng thể cười đó,
Nước chết chỉ vùi dập lún sâu,
Ai cũng có niềm hi vọng cả,
Tôi nào hi vọng đến điều nào.
-
Giả vờ hạnh phúc là niềm đau,
Tỏ vẻ bình thường khóc phía sau,
Nước sự chết hồn bị thấm đẫm,
Nào ai hiểu bóng tối ra sao.
-
Đáy sông nước chết nhiều giòi bọ,
Lũ lượt tấn công hồn yếu nầy,
Dòng nước chết dìm tôi xuống mãi,
Ánh quang le lói, tối tăm dày.
-
Hồn run rẩy giữa vũng sầu thảm,
Đấng Lạ Lùng vừa hiện đến đây,
Đảo mắt nhìn quanh Ngài thấy rõ,
Tôi nhìn lên chẳng biết là Ai.
-
Cúi đầu, sợ hãi với lo lắng,
Bất giác tôi kêu lớn: "cứu con",
Ánh sáng bỗng lòa trong vực tối,
"Tự do Ta sẽ cứu hoàn toàn".
-
Nắm tay tôi Chúa đã hành động,
Thoát vực sâu vào đất hứa rồi,
Vầng Đá đứng tôi nay đổi mới,
Yêu thương, cảm xúc thánh trào sôi.
-
Trên dòng chết bạn có trôi nổi?
Chắc chắn cuộc đời chết mất rồi,
Tay của Chúa kìa bạn nắm lấy,
Con Thiên Chúa chết cứu an vui.
M.K. cảm tác. (English Poem)

-
TÂM LINh TRẺ TRUNG CỦA CHÚNG TA-


Lu ca 1:80: "Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm linh càng mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng Y-sơ-ra-ên".
Epheso 3:16: "xin Ngài tuỳ sự giàu có của vinh hiển Ngài, nhờ Thánh Linh của Ngài lấy quyền năng mà ban cho anh em được nên mạnh mẽ trong người bề trong (tâm linh),
Trong thời Trung cổ ám thế, hội thánh hiểu tâm linh tín đồ tái sinh là tinh thần. Tâm linh, tâm hồn, thân thể là ba phần của một người.- "Nguyện tâm linh, tâm hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn" (1 Tes 5:23). Tâm linh là người bề trong, tâm hồn trộn với sa tan thành bản ngã, đứng ở giữa, thân thể là người bề ngoài.  Tâm linh cũng là "người ẩn mật" trong lòng người tín đồ., (1 Phi ero 3: 4-- trang sức người ẩn mật trong lòng là sự trang sức chẳng hay hư nát, rất quí giá trước mặt Đức Chúa Trời".
Tâm linh nầy trong tôi thì đời đời, và sẽ không bao giờ chết. Chiếc xe cũ kỉ  là thân thể  tôi đang mang tâm linh tôi, nó đang mụt nát mỗi ngày, sau đó tôi sẽ sống lại tgrong một thân thể thuộc linh mới mẻ khi Chúa đến.

KHẢ NĂNG CỦA HỒN NGƯỜI-


KHẢ NĂNG CỦA HỒN NGƯỜI-
(Năng lực sự sống của tôi)-
Heb 1:3 b "Con ấy ....lấy lời quyền năng mình mà nâng đỡ muôn vật"
Công vụ 17: 28, " Vì trong Ngài chúng ta sống, động, và tồn tại"
Thi thiên 139: 5-7 " Chúa bao phủ con phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình con. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho con, Cao đến nỗi con không thể vươn tới được! Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?"
Trong tâm hồn mình, tôi có khả năng tiếp nhận Đức Chúa Trời  cách hoàn toàn. Tôi chắc chắn đang khi tôi sống đây không có gì gần với tôi như Đức Chúa Trời. Đối với tôi Đức Chúa Trời gần hơn tôi với chính tôi; sự hiện hữu của tôi phụ thuộc vào sự gần gũi và sự hiện diện của Đức Chúa Trời...[ Lời ông Meister Eckhart (1260? -1327?].
Anh chị em chúng ta có thể nói những gì về lời ông Meister đang nói? Bạn thấy khi nào ông ấy nói như thế? Một nơi nào đó vào cuối những năm 1200. Không có vấn đề gì trong 2000 năm qua, sự hiện diện của Đức Chúa Trời luôn luôn là điều quan trọng nhất đối với các thánh đồ. Ông Meister nói rằng sự hiện hữu của ông phụ thuộc vào sự gần gũi và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bây giờ ông không nói về sự tồn tại vật lý của mình, mặc dù chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời giữ muôn vật tồn tại trong lòng bàn tay của Ngài và nếu không có Ngài không có gì tồn tại hay sống còn,  vì Ngài chính là cơ cấu của vũ trụ. Ngài đã phán và muôn vật hiện hữu, và chúng được duy trì chỉ vì Ngài.
Không, ông Meister đang nói về sự tồn tại của ông như một đứa con của Đức Chúa Trời. Khả năng của chúng ta để bước đi xuyên qua thế giới này như một đứa trẻ thuộc linh của Đức Chúa Trời phụ thuộc hoàn toàn vào sự gần gũi và sự hiện diện rõ ràng của Đức Chúa Trời hằng sống tuôn chảy qua cuộc sống của chúng ta mỗi phút mỗi ngày. Ngoài nhận thức này, bên ngoài sự gần gũi của Ngài đối với chúng ta, chúng ta chỉ đơn giản giống như những người vô tín khác đang bước đi qua thế giới này. Nếu chúng ta muốn bước đi qua thế giới này bên trong Nước Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu biết và được sự hiện diện của Đức Chúa Trời bao phủ.
Chúng ta phải nhìn thấy Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình hàng ngày. Ngài phải ở cùng chúng ta khi chúng ta bước ra ngoài cửa vào buổi sáng. Ngài phải ở bên cạnh chúng ta trên con đường đi làm và khi chúng ta giao tiếp với mọi người trên đường đi làm việc ấy. Ngài phải ở cùng chúng ta suốt cả ngày. Ngài phải ở cùng chúng ta giữa gia đình và bạn bè của chúng ta và vòng ảnh hưởng của chúng ta. Ngài phải là suy nghĩ đầu tiên của chúng ta khi thức dậy vào buổi sáng và là suy nghĩ cuối cùng của chúng ta khi chúng ta ngã đầu trên gối.
Đây là ý nghĩa của việc bước đi theo Thánh Linh. Cần bước đi trong nhận thức về sự gần gũi của Đức Chúa Trời. Ngài rất gần đến nỗi Ngài đổ đầy chính Ngài vào tâm hồn chúng ta. Ngài ở bên trong chúng ta, Ngài ở bên cạnh chúng ta, Ngài ở bên trên chúng ta và ở dưới chúng ta. Ngài đi trước chúng ta và Ngài đứng đằng sau chúng ta bảo vệ chúng ta. Ngài là tất cả trong mọi người và bước đi theo bất kỳ năng lực nào có ý nghĩa để biểu lộ Ngài cho người khác. Chúng ta phải được Đức Chúa Trời của chúng ta chiếm hữu và biết Ngài, không phải trong đầu óc, nhưng trong lòng chúng ta, rằng Ngài thật sự ở khắp mọi nơi. Đó là thực tế Ngài thật sự ở khắp mọi nơi, và chúng ta biết điều này trong tấm lòng của chúng ta, mà tạo ra một sự thân tình tiêu hao vô cùng độc đáo. Đây là sức mạnh của Đức Chúa Trời đối với cuộc sống của chúng ta .
"Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em, cốt để sau khi anh em đã châm rễ lập nền trong sự thương yêu, thì có thể cùng hết cả các thánh đồ hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của sự ấy là thể nào, và được biết sự thương yêu của Đấng Christ vốn vượt qua sự hiểu biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự đầy đủ của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 3: 17-19)


Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

BẠN CÓ THÍCH ĐỘI MÃO GAI?


Mão hoa người nâng bạn lên cao,
Dân tôn giáo cung kính cúi chào,
Mão gai vì Chúa quá nhục nhã,
Đưa bạn lên mộc hình thương đau.
-
Mão hoa đẹp phong cách đoan trang,
Áo quần quý giá , ôi vẻ vang,
Mão gai lột trần bạn mọi sự,
Cuộc đời trơ trọi kiếp lầm than!.
-
Mão hoa tạm bợ lắm tiếng vang,
Loài người tâng bốc lên ngai vàng,
Mão gai bén cuộc đời mai một,
Ít người biết bạn giữa thế gian.
-
Mão hoa theo lối sống vênh vang,
Nổi danh, giàu có, ít ai ngang,
Trán rơi máu đỏ mão gai bén,
Bạn bè phỉ nhổ, vu cáo gian.
-
Bạn giăng tay chịu đóng đinh chăng?
Chấp nhận mão gai chẳng cằn nhằn,
Mũi đinh, gai bén thật nhức nhối,
Người cũ mả mồ chết bình an.
-
Mọi người tìm cách cứu chính mình,
Xây dựng bản ngã sống hiển vinh,
Chúa đến mất hồn là chắc chắn,
Vào nơi khóc lóc quá khiếp kinh.
-
Ai cúi đầu chấp nhận mão gai?
Chịu người đóng đinh cả chân tay,
Người đắc thắng Chúa ta tìm kiếm,
Chịu mộc hình chiến thắng vinh thay!.
MK. 5-11-2017 (English poem)