Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

THỜ PHƯỢNG NGÀY CHÚA NHẬT:-
Các tín đồ ban đầu giữ ngày thứ Bảy là ngày Sa-bát cho đến ngày 7 tháng 3 năm 321 sau khi Giáo hoàng Constantine thông qua luật yêu cầu các tín đồ phải thờ phượng vào ngày Mặt trời (tức là Sun-Day/Chủ Nhật), ngày cả thế giới dân ngoại thờ phượng các vị Thần Mặt trời. Người Israelites vẫn giữ ngày thứ bảy là ngày Sa-bát của họ. ..
Trở về lịch sử thời La Mã, một đạo luật khác đã được thông qua mười một năm sau đó (tức là sau 7/3/321) và luật này được Giáo Hoàng Constantine ký vào sắc lệnh cấm các Kitô Hữu thờ phượng vào ngày Sa-bát (Thứ Bảy) và nêú ai bất tuân thẩy đều bị Giáo hội Công giáo La Mã trừng phạt bằng cái chết. (Macabee 1) Lúc bấy giờ có nhiều tín đồ đã bị Giáo hội Công giáo thiêu đến chết vì giữ ngày Sa-bát nguyên thủy. …-
-Đoàn Thanh Tùng
Spiritual Name: Obadyah Ben Yahowah.
Ministry: TORAH FOR KINH-

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

TÍN ĐỒ NGỦ GÀ NGỦ GẬT--
Như đà điểu chúi đầu đống cát,
Người tín đồ không muốn lắng tai,
Jesus sắp hiện ra sớm nhất,
Tín nhân cố ngủ nướng thêm hoái.
-
Chủ nghĩa chống Hê-bơ-rơ mở rộng,
Địa cầu ghét dân tuyển thêm lên,
Dân hội thánh làm ngơ, làm diếc,
Không cầu thay dân Is-ra-el.

SI-ÔN HÒN ĐÁ NẶNG-Hòa bình đến Trung Đông chắc chắn,
Có người bảo trợ Is-ra-el,
Kèn Si-ôn tiếng vang thổi giục,
Xây đến thờ nền cũ, Núi Đền.
-
Nhà Gia-cốp ở giữa các nước,
Sư tử sống giữa thú rừng,
Sư tử con giữa bầy chiên nhỏ,
Chà đạp, cắn xé mãi không ngừng.