Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

SI-ÔN HÒN ĐÁ NẶNG-Hòa bình đến Trung Đông chắc chắn,
Có người bảo trợ Is-ra-el,
Kèn Si-ôn tiếng vang thổi giục,
Xây đến thờ nền cũ, Núi Đền.
-
Nhà Gia-cốp ở giữa các nước,
Sư tử sống giữa thú rừng,
Sư tử con giữa bầy chiên nhỏ,
Chà đạp, cắn xé mãi không ngừng.

-
Sa-lem chén xây xẩm các nước,
Hòn đá nặng cho kẻ bao vây,
Họ mong chiếm nơi ở Chúa thánh,
Bếp lửa Giu-đa đốt một ngày.
-
Các trại Ê-đôm, người Mô-áp,
Phi-li-tin với dân Ty-rơ,
A-si-ri cùng A-ma-léc,
Mong diệt Si-ôn trong mộng mơ.
-
Cừu địch Is-ra-el như bụi,
Lũ cường đạo như trấu bay đi,
Sấm sét, động đất, gió lốc Chúa,
Họ tỉnh giấc không thấy được gì.
-
Trên Ô-liu rồi Chúa bước xuống,
Tách núi ra giải thoát dân Ngài,
Nước sống tuôn đông tây hai biển,
Sa-lem an ổn, Chúa lên ngai.
Bát-xi-lai 19-5-2019
Nguồn : Mi chê 5 :6, Ê-sai 29 :1, 5-8, Thi thiên 83 ; Xacha ri 14 :3-11