Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

PHIERƠ – VÀ ĐƯỜNG LỐI

Một trong các đặc điểm mà đánh động cách mạnh mẽ cho bất cứ độc giả nào đọc các chương mở đầu của sách Sứ đồ là quyền bính không thể chất vấn mà nhờ đó sứ đồ Phierơ tuyên giảng phúc âm cứu rỗi xuyên qua Jesus Christ. Ông là một gương mẫu đầu tiên, lớn lao về một nhà giảng phúc âm kiến hiệu. Hãy lắng nghe ông khi ông chỉ tỏ con người đến cùng Đức Chúa Trời: “hỡi người ở Giuđê và mọi người ở tại Giêrusalem… hãy lắng tai nghe các lời tôi… Hãy hối cải, ai nấy hãy chịu báp têm… khá tự cứu mình khỏi thế hệ cong quẹo nầy” (Sứ 2:14, 38, 40). “Thưa các quan của dân và các trưởng lão… hết thảy các ông… khá biết… chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác… chúng tôi không thể không nói những điều mình đã thấy và nghe” (Sứ 4:8, 10, 12, 20). Trong các câu đánh mạnh như vậy chúng ta nghe Phierơ phát ngôn như một truyền-lệnh- sứ của vương quốc, tuyên rao con đường sự sống cho nhiều người, và chúng ta thấy Đức Chúa Trời chứng nhận các phát biểu của ông bằng hiện diện biểu lộ với ông bởi Đức Thánh Linh, và bằng công tác sâu nhiệm và tồn tại của sự hoán cải được thực hiện trong các thính giả.

BÀI HÁT TRONG ĐÊM THÂU-
Tay Ngài đau khổ ban cho,
Con xin tiếp nhận đắn đo làm gì,
Xin ban sức mạnh, nhu mì,
Để con can đảm kiên trì bước đi.
Bản năng con thật yếu suy,
Giúp con an nghỉ những khi than dài,
Nhẹ nhàng thuận phục ý Ngài,
Dựa vào ngực Chúa êm thay nỗi sầu.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VỚI NGƯỜI HỐI CẢI, KHIÊM NHƯỜNG—
Đấng cao cả phán từ trời:
“Ta ngồi ngai thánh đời đời cao xa,
“Chúa Trời Danh thánh của Ta,
“Sống trong cõi vĩnh cửu đà sáng choang”.
-
“Nhưng Ta ngự xuống trần hoàn,
“Lập nơi ở với người dân khiêm nhường,
“Trong linh hối cải, kính tôn,
“Là nơi vui thích Ta thường ngụ cư”

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

ĐỨC CHÚA TRỜI THÁNH KHIẾT, CÔNG NGHĨA VÀ TỐI THƯỢNG-
Con A-đam chẳng thể nào,
Khiết thanh trước mặt Đấng cao cả nầy,
Họ sao dám biện luận hoài,
Ngọn roi của Chúa có ngày giơ lên.
-
Biện minh lời nói tư riêng,
Tôi không giả cách người hiền ngoan vui,
Một trong ngàn lỗi lầm rồi,
Con người không thể có thời thắng hơn.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

KÍNH ÁI ĐỨC CHÚA TRỜI CHA VÀ YÊU THƯƠNG JESUS- NGƯỜI LÂN CẬN-
Lu ca 10:25-27, “Kìa, có một luật sư kia đứng dậy thử Jêsus mà rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm gì để thừa kế sự sống đời đời?” Ngài hỏi người rằng: “Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc thể nào?”  Người thưa rằng: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết ý chí mà thương yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và thương yêu kẻ lân cận như mình”.
Luca 10: 29-37, “Song người muốn tự xưng nghĩa (biện chính), nên thưa cùng Jêsus rằng: “Ai là kẻ lân cận tôi?”  Jêsus đáp rằng: “Có một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, lâm vào bọn cướp; chúng lột trần người, đánh bầm người, rồi đi, bỏ người, chết dở.  Tình cờ có một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì tránh bên kia mà đi qua.  Cũng một thể ấy, có một người Lê-vi cũng đến nơi, thấy người thì tránh bên kia mà đi qua.  Duy có một người Sa-ma-ri đi đường, đến chỗ người nằm, thấy người thì động lòng thương xót,  bèn lại gần lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rịt lại, rồi để người trên con vật mình, chở đến nhà quán và săn sóc cho.  Qua sáng ngày sau người lấy hai quan tiền đưa cho chủ quán, bảo rằng: 'Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả.'  Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là kẻ lân cận với kẻ lâm vào bọn cướp?”  Người thưa rằng: “Ấy là kẻ thương xót người.” Jêsus phán rằng: “Hãy đi làm theo như vậy.”

ĐỪNG NẢN LÒNG TRÊN ĐƯỜNG DÀI-
Chúa biết đường ta đi đầy ảm đạm,
Thân hình nầy thật yếu nhược  mảnh mai,
Bàn tay yếu, trái tim nhát run hoài;
Chúa làm người, thông cảm ta đúng mức,
Vẫn ở gần giúp đỡ và ban phước;
Bạn ơi, đừng chán nản hãy tiến lên!

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

HÙA THEO LỜI CHỨNG DỐI-Hùa theo hung đảng nói càng,
Đó là chà đạp hàm oan trong đời,
Tiếp tay ném đá giết người,
Ngày kia Chúa phạt những người thế ni;
Nói gì Chúa cũng chép ghi,
Trước tòa án Chúa còn gì chối quanh?
Cẩn ngôn bạn khá tâm thành,
Để không liên đới những anh ác mồm./.

SỨC MẠNH HẰNG NGÀY-

Đời lâu bao nhiêu sức bấy nhiêu,
Ban cho bạn lực Ngài dồi dào,
Năng lực ươn yếu Ngài rõ biết,
Không trao gánh nặng quá sức đâu.

“NHỮNG SỰ Ở ĐẰNG SAU”—
Bỏ qua lạc thú trống không,
Trông mong hư ảo, cõi lòng đắm say;
Kho tàng mục nát bỏ ngay,
Còn nhiều vật tốt lành rày trên cao.
-
Bỏ sau lưng khát vọng nào
Làm lòng anh khổ, đau đầu, bất an,
Bỏ ngay ham muốn trần gian,
Chỉ tìm ý Chúa thiên đàng mà thôi.

ĐẤNG CHRIST LÀ MA-NA—

Christ ma-na của chúng ta,
Bánh ban sự sống Chúa Cha muôn đời,
Đây là nguồn cấp dưỡng nuôi,
Nuôi mình bằng Chúa sống đời thuộc linh.