Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

JEROBOAM RỚT CUỘC THI TRẮC NGHIỆM CỦA CHÚA


“Bởi cớ ấy ta trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà làm ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng, và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn.” (Truyền 2:20-21)

“Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác; nhưng người không vâng theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều nầy, không giữ giao-ước và luật-pháp Ta truyền cho ngươi, nên Ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi-tớ ngươi.  Song vì cớ Đa-vít, cha ngươi, Ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi” (I Vua 11:9-12)

Chờ Đợi Sự Trở Lại Của Chúa


The Coming King Đọc Kinh Thánh: 1 Cor. 1:7; 1 Thes. 1:9-10; Phil. 3:20; Tít 2:11-13

Sụ giảng dạy của Kinh Thánh về lần đến thứ hai của Chúa

Theo giáo lý Kinh Thánh, Chúa đến một lần trong xác thịt, Ngài đã chết cho chúng ta trên thập tự giá để thỏa mãn sự công bình của Đức Chúa Trời và sau đó sống lại và lên ngôi làm Thượng Tế của chúng ta. Ngài đang cầu thay cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và hành động thay mặt chúng ta là Chấp hành viên và Đấng bảo lãnh của chúng ta. Ngài cũng sẽ đến trái đất lần thứ hai. Cựu Ước nói rằng khi Chúa trở lại một lần nữa sẽ không còn tội lỗi trên trái đất (Ê-sai 2:11). Nhiều phần của Kinh Thánh cho chúng ta biết cụ thể về sự trở lại của Chúa. Công vụ 1:11 nói rằng khi Chúa đã được đem lên trời, hai thiên thần tuyên bố: “Jêsus nầy đã được tiếp lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở xuống như cách các ông đã thấy Ngài lên vậy." Điều này cho chúng ta biết rằng Chúa chúng ta sẽ đến một lần thứ hai. Tác giả Hê-bơ-rơ 9: 28 tuyên bố cùng con cái Đức Chúa Trời, "cũng vậy, Đấng Christ, vì đã dâng mình một lần đủ cả để gánh tội lỗi của nhiều người, thì sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải vì tội lỗi nữa, bèn để cứu rỗi những kẻ trông đợi Ngài.." Vào thời điểm chép Khải Huyền 22:20, Chúa đã đến một lần và lên ngôi. Đức Thánh Linh đã đến. Hầu hết các sứ đồ đã ra đi, và thành phố thánh đã bị phá hủy, chỉ có John còn lại. Tại thời điểm này, Chúa an ủi thánh đồ của Ngài, nói rằng, "Vâng, Ta đến một cách nhanh chóng." John trả lời, nói rằng, "Amen., ôi Chúa Giêsu, xin hãy đến". Từ những câu  này, chúng ta có thể thấy rằng Chúa đã không chỉ đến một lần. Ngài sẽ đến lần thứ hai.

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

NHỮNG NGƯƠI CẦU THAY VÀ CHÚC PHƯỚC


 Hebrew 7:7  “Vả, bậc trên chúc phước cho bậc dưới, ấy là lẽ không cãi được”

Isaiah 59:16 “Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng,  thấy không có người, chẳng ai cầu thay, thì lấy làm lạ lùng. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến; lấy sự công bình mình mà nâng đỡ.”

Chỉ những thánh đồ đầy dẫy Đức Chúa Trời mới có khả năng cầu thay và chúc phước người khác. Cầuu thay là chúc phước bằng sự cầu nguyện. Chúc phước là nói tốt cho đối tượng trước mặt chúng ta, là tuôn đổ Đức Chúa Trời vào trong họ. Chỉ có bậc trên mới chúc phước cho bậc dưới, là đều không ai cãi được.

ĐẠO THỜ QUỈ SATAN ?


" Một buổi chiều Chúa nhật vào Mùa Giáng sinh, cảnh đồi núi lan tỏa bầu khí an bình cho toàn dân quận Jasper, Tiểu bang Missouri. Bốn thanh niên trên chiếc xe truck lao mình trong bụi mù, cố chạy càng xa gia đình và nhà trường càng tốt. Chúng đi để tế lễ Satan. Steven Newberry quan sát phần còn lại của con mèo mới bị giết mà run sợ . Bỗng một trong ba thanh niên hô to: "Lập tức tiến hành". Một tên khác cầm khúc gậy chơi bóng quật (baseball) đập vào mặt Steven như đã dự tính. Steven lảo đảo, kinh hãi, chạy trốn và la lớn:"Tại sao lại là tôi?".
Ít ngày sau, cảnh sát đã khám phá ra thi thể của Steven bị buộc chặt bằng 200 pounds đá."

Ðạo Chứng nhân Giêhôva (Jehova's Witnesses)

(người canh báo động)


Đạo Giêhova được lập cách đây chừng 100 năm, do ông Charles Russell. Đạo này cũng được gọi là Hội Tháp canh (Watchtower Society).

1.      Những điều phải tin:
     1/ Đạo này tin ngày tận thế: Sẽ có cuộc giao chiến giữa Chúa Kitô và Satan trước ngày tận thế. Họ nghĩ rằng trận đấu quyết tử này sẽ xảy ra vào năm 1914, 1925, và năm 1975 nhưng đã không xảy ra. Dầu vậy, họ vẫn giải thích loanh quanh, lừa dối kẻ ngây thơ. Họ nghĩ rằng họ không phải là công dân của bất cứ nước nào, mà chỉ là dân của tân thế giới Giêhôva. Nên họ không chịu chào cờ, đứng nghe quốc ca, đi lính, bầu cử, giữ chức vụ công cộng.

Đạo Mormon


Tên gọi: Đạo Mormon, tên gọi chính thức là Giáo hội Chúa Giêsu Kitô của các Thánh ngày Sau hết. Đạo này đã được ông Joseph Smith lập ra năm 1829. Ông nói một thiên thần đã dẫn ông tới một nơi có những vật giống những đĩa vàng ở tỉnh Palmyra, tiểu bang New York, Hoa kỳ . Ông nói rằng thiên thần cho ông biết cách đọc những ký hiệu giấu ẩn trên các đĩa và đọc sách Mormon.

Tín đồ: Theo ông  Smith, giáo hội Chúa Kitô đã rơi vào những sai lầm chỉ một thời gian vắn sau khi vị Tông đồ cuối cùng qua đời. Nhưng điều đó đã được Chúa Cha và Chúa Giêsu sửa sai vào năm 1829. Ông di chuyển nhà thờ mới của ông tới Ohio, tới Missouri, rồi tới Illinois, nơi ông bị giết vào năm 1844. Sau đó ông Brigham Young lên kế vị và đưa đạo Mormon tới miền Tây, bây giờ gọi là tiểu bang Utah. Cộng đồng Mormon phát triển ở đây. Ngày nay có hơn 7 triệu tín đồ trên cả thế giới.

Hồi giáo (Islam)


            1. Lịch sử: Islam có nghĩa là phục tùng, tức là phục tùng theo lời dạy của Allah. Allah ( tiếng Á rập nghĩa là Chúa). Islam truyền sang Trung hoa được gọi là đạo Hồi. Người theo đạo Hồi gọi là Muslim, hay Moslem, Moslim. Ðạo Hồi ra đời vào thế kỷ thứ 7 tại Arabia (Ả rập).
 Người sáng lập là Muhammad Abu Qasim. Ông sinh năm 570 tại thành phố Mecca , nước Arabia (Ả rập) trong một gia đình nghèo. Lên 6 tuổi mẹ mất, được ông nội chăm nuôi, 8 tuổi,  sống với người chú là Abu Talid. Lúc còn trẻ,  chuyên hướng dẫn các đoàn du hành trong sa mạc, về sau làm công cho một người đàn bà góa giàu có, chủ một hiệu buôn ở Mecca, tên là Khadija, bà goá này sau kết hôn với Muhammad tuy bà lớn tuổi hơn ông nhiều, và họ có một con gái tên là Fatima.