Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

HAI CẬU CHÁU DAVID VÀ JOAB-


Có 4 câu thơ về Joab:
“Trung thành với cậu chân tình,
Ngang bằng tài trí cậu mình nào sai,
Chút lòng gay cấn cậu hoài,
Cuối cùng cố bước lạc sai ngã dài”.
-

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

CỐ VẤN AN NINH CỦA VUA DAVID-


A-hi-tô-phe, người ở thành Ghi-lô là mưu sĩ, tức là cố vấn an ninh quốc phòng của vua David.

Theo các câu 2 Samuel 16:13, 11:3; 23:34, 39, thì A-hi-tô-phe là bố của Ê-li-am, mà Ê-li-am là bố của Bát-sê-ba. Nàng là vợ của U-ri., người Hê-tít. Cả nhà A-hi-tô phe đều phục vụ David, vì Ê-li-am và U-ri là hai dõng sĩ, hai bộ tướng của David.

ÁP-SA-LÔM- NGƯỜI MẪU BỀ NGOÀI CẤP QUỐC GIA-


Để mở đầu cho bài nầy, tôi có 4 dòng thơ như sau:
“Thực tâm không muốn giết cha,
Áp-sa-lôm chỉ ba hoa khoe tài;
Con người tham vọng, đẹp trai,
Vung tay cho cả nước say tài mình”.

TẠI SAO ÁP-NE CHẬM TRỄ GIAO VƯƠNG QUỐC CHO DAVID-

Kết quả hình ảnh cho photo of david feasts abner

Áp-ne là em chú bác ruột của vua sau-lơ. Tuổi ông sấp xỉ tuổi của Sau-lơ, nhưng lớn tuổi hơn David và Giô-áp nhiều. Khi Sau-lơ làm vua, Áp-ne giữ chức tổng binh, ngày nay chúng ta gọi là bộ trưởng quốc phòng.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT TÔI TỚ CHÚA-


Chúa ơi, Ngài sống muôn đời,
Con cầu nguyện Chúa những lời đầu năm:
Việt Nam, dân tộc lỗi lầm,
Không thờ  phượng Chúa ngàn măm lâu rồi;
Xót thương dân tộc của tôi,

Mở ra đường cứu rỗi người, Chúa ơi,
Xin Ngài dựng dậy nhiều người,
Ra đi gieo giống khắp nơi nước nầy,
Ban mưa ân điển thêm hoài,
Giống gieo phát triển đến ngày trổ bông;
Xin ngăn chim chóc khoảng không,
Cướp ăn giống tốt cánh đồng bao la;
Sai nhiều con gặt đi ra,
Hoạch thu bông trái trổ hoa chín rồi,
Ngư dân đánh lưới cá người,
Bắt nhiều cá sống biển đời vùi chôn;
Con xin hai chục triệu hồn,
Cân bằng tỉ lệ dân còn chưa tin.
-