Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

TÌNH TRẠNG ĐÚNG ĐẮN CỦA TÂM LINH--1
Một linh lầm lạc thường dẫn đến cách cư xử không đúng đắn. Nếu một tín đồ ao ước bước đi theo linh, người ấy phải liên tục giữ mình trong tình trạng đúng đắn. Linh, giống như tâm trí, có thể trở nên không kiềm chế và xấc láo, hoặc có thể co rút lại. Nếu không có Thánh Linh canh giữ linh thì một khi linh thất bại, tín đồ cũng sẽ thất bại trong cách cư xử bên ngoài. Chúng ta phải nhận thức rằng đằng sau nhiều sự thất bại trong cách cư xử bên ngoài, linh đã thất bại thậm chí trước khi cách cư xử thất bại. Nếu linh của một tín đồ mạnh mẽ và đầy quyền năng thì linh có thể kiểm soát hồn và thân thể, không cho phép chúng trở nên phóng đãng, bất kể hoàn cảnh ra sao. Nếu không, chúng sẽ đàn áp linh và khiến một tín đồ thất bại.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

NGUYÊN TẮC TÂM TRÍ HỖ TRỢ TÂM LINH
Nếu một tín đồ ao ước bước đi theo tâm linh, người ấy phải biết các luật của tâm linh. Chỉ có những người biết các luật của linh mới có thể hiểu được các cảm thức khác nhau của linh và ý nghĩa của các cảm thức đó để bước đi theo đòi hỏi của các cảm thức trong linh. Mọi đòi hỏi của linh đều bày tỏ qua cảm thức của linh. Việc phớt lờ các cảm thức của linh sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ các đòi hỏi của linh. Do đó, việc hiểu biết và bước đi theo các luật của linh là rất trọng yếu trong nếp sống thuộc linh của chúng ta.
Tuy nhiên, ngoài việc hiểu biết các luật của linh, các tín đồ bước đi theo linh còn phải biết một vấn đề khác nữa: nguyên tắc tâm trí hỗ trợ linh. Nguyên tắc này cũng không kém phần quan trọng hơn so với các luật của linh. Trên lối mòn bước đi theo linh, nguyên tắc này phải được áp dụng liên tục. Nếu chỉ hiểu các luật của linh mà không hiểu nguyên tắc tâm trí hỗ trợ linh thì chúng ta sẽ thất bại.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

LỜI CẦU NGUYỆN CHO SI-ÔN-
“Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh” (Thi thiên 122:6)-
-
Si-ôn! Nào hãy mừng vui,
Giờ nầy hứa ngữ Chúa Trời dành ngươi,
Chúa nghe lời thở than rồi,
Quyền năng thần thượng đến thời tỏ ra.

CÁC QUI LUẬT CỦA TÂM LINH (tiếp theo)GÁNH NẶNG CỦA LINH
Có một sự khác biệt giữa gánh nặng của linh và sự nặng nề của linh. Sự nặng nề của linh đến từ Satan, và chủ đích của nó là khiến các tín đồ chịu khổ; Satan sử dụng sự nặng nề để đàn áp họ. Tuy nhiên, gánh nặng của linh đến từ Đức Chúa Trời. Chủ đích của nó là tỏ cho biết ý muốn của Ngài và có được sự hợp tác của các tín đồ. Sự nặng nề của linh không có chủ đích nào khác hơn là đàn áp. Như vậy, nó vô dụng và vô ích. Gánh nặng của linh là gánh nặng từ Đức Chúa Trời và mục đích của nó là khiến con người công tác, cầu thay và rao giảng vì Đức Chúa Trời. Một gánh nặng như vậy thì chủ đích, hợp lý và ích lợi. Các tín đồ phải phân biệt giữa gánh nặng trong linh và sự nặng nề trong linh mình.

CON NGƯỜI TỬ VONG—ĐẤNG CHRIST HẰNG HỮU-


Tay Ngài, Cứu Chúa con ơi,
Cắt ngang sức mạnh cuộc đời của con,
Bệnh đau, sự chết theo chơn,
Tháng năm thu ngắn đời con chưa tròn

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

SỰ TUYỂN LỰA TỐI THƯỢNG VÀ TỰ DO

 Thợ gốm kỳ tài bên đất sét,
Tạo ra nhiều bình thỏa ước ao,
Chúa toàn quyền trên ta thay thảy-
Đối tượng dưới sắc lệnh tối cao.
-

TẠO THÀNH CON NGƯỜI CÁCH KỲ DIỆU-


Chúa ơi, Ngài đã tạo rồi,
Hình hài kỳ diệu khôn lời diễn phô,
Kỳ quan đáng sợ vô bờ,
Trong con kỹ xảo vĩ mô phô bày.
-
Ngài xem thể chất thân nầy,
Tạo ra, kết cấu mỗi ngày lớn lên,
Trong nơi kín giấu tư riêng,
Tuổi đời thân xác đều biên sách Ngài.
-
Do Ngài chi thể an bài,
Cái phôi hiện rõ mỗi ngày đặt tên,
Trái tim đập, phổi thở liền,
Bàn tay Nghệ Sĩ siêu nhiên lạ lùng.
-
Rồi khi chín tháng tận chung,
Trên con hình ảnh Hóa Công rõ ràng,
Sau khi hiện hữu thế gian,
Toàn thân đầy đủ khởi hành suy tư.
-
Hạt mầm tư tưởng từ từ,
Trí năng, tình cảm đời tư lớn dần,
Bản năng thơ ấu của con,
Chú tâm đền đáp hồng ân Chúa hoài.
-
Tuổi đời tăng trưởng mỗi ngày,
Con thường bận rộn sinh nhai tột cùng,
Suy tư thần ái vô song,
Vượt ngoài tư tưởng tấm lòng của con.
-
Nhìn qua biển lớn mênh mông,
Biết bao hạt cát tạo xong bến bờ,
Tâm tư nhanh nhất con mơ,
Không sao đếm nỗi vĩ mô ân Ngài.
-
Lòng con ấn tượng điều nầy,
Mắt con an nghỉ mỗi ngày, Chúa ơi,
Ngày đời đời thức dậy vui,
Chúa và thần ái nẩy chồi tâm tư./.
Minh Khải—7-4-2015
(Nguồn: Thi thiên 139:13-18, “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi,Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.  Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.  Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách kỹ xảo tại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay! Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cùng Chúa”.

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

CHÚA CỨU THẾ ĐÃ ĐẾN-

Chúa đến cứu chữa người mù đôi mắt,
Khỏi tối tăm ra nơi có ánh quang,
Đến Chúa Trời từ quyền của satan,
Trên thiên lộ bước đi càng sáng rỡ.

CÁC QUI LUẬT CỦA TÂM LINH
Một tín đồ phải học biết cảm thức của linh vì đây là điều kiện tiên quyết để bước đi theo linh. Nếu không biết cảm thức của linh và cảm nhận của hồn là gì thì người ấy sẽ không thể bước đi theo linh. Khi đói, chúng ta biết mình phải ăn. Khi lạnh, chúng ta biết mình phải mặc áo. Các cảm giác cho chúng ta biết nhu cầu và đòi hỏi của mình. Một người phải có thể giải thích các cảm giác trong thân thể mình trước khi người ấy biết cách đáp ứng các nhu cầu của thân thể bằng những điều vật chất. Theo cùng một cách, một tín đồ phải học biết các cảm thức trong linh mình – chúng nghĩa là gì, các đòi hỏi của chúng là gì và làm thế nào để đáp ứng các đòi hỏi của chúng. Chỉ khi nào một tín đồ biết các cảm thức của linh, người ấy mới bước theo linh.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

CÁC HIỂM HỌA TRONG HÀNH TRÌNH THUỘC LINH (tiếp Theo)
CÁC SỰ TẤN CÔNG CỦA SATAN
Vì linh chúng ta, như cơ quan cho sự tương giao giữa Thánh Linh và các tín đồ nên tâm linh rất trọng yếu, không có gì ngạc nhiên khi Satan rất ghét các tín đồ nhận biết các chức năng của linh và bước đi theo linh. Mục đích của hắn là khiến các tín đồ sống trong hồn và “dập tắt linh”. Hắn có thể khiến thân thể họ đầy dẫy nhiều loại cảm xúc kỳ lạ và tâm trí họ đầy dẫy các ý tưởng lang thang. Qua các cảm xúc và ý tưởng này, hắn có thể làm tiêu tan các cảm thức thuộc linh của các tín đồ để trong tình trạng rối loạn, các tín đồ không thể biện biệt, điều gì thật sự ra từ linh và điều gì ra từ hồn. Hắn biết rằng một tín đồ phải “đọc được” cảm thức của linh thì mới có thể đắc thắng. (Đáng tiếc là nhiều tín đồ lại không biết điều này!) Vì vậy, hắn cố hết sức để tấn công linh các tín đồ

CÁC HIỂM HỌA TRONG HÀNH TRÌNH THUỘC LINH-Theo Linh
Trong nếp sống Cơ Đốc, không điều gì trọng yếu hơn việc bước đi theo tâm linh hằng ngày. Điều này sẽ giữ cho tín đồ luôn thuộc linh, thoát khỏi quyền năng của xác thịt, bước theo ý muốn của Đức Chúa Trời và thoát khỏi sự tấn công của Satan. Một khi chúng ta đã biết chức năng của linh thì điều cần yếu là phải bước theo ngay lập tức. Đây là vấn đề từng giây phút và chúng ta không được lơi lỏng trong vấn đề này. Chúng ta cần cảnh giác hơn đối với việc tiếp nhận các sự dạy dỗ về Thánh Linh nhưng không bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Nhiều tín đồ đã thất bại và đây chính là nguyên nhân sự thất bại của họ. Chỉ nhận lấy sự dạy dỗ thôi thì không đủ; cần phải bước theo sự dẫn dắt của Ngài nữa. chúng ta đừng bao giờ bằng lòng với tri thức thuộc linh; chúng ta phải quý trọng vấn đề bước đi theo linh. Chúng ta thường nghe về “con đường thập tự”. Con đường thập tự thật sự là gì? Đó không gì khác hơn là bước đi theo linh. Đây là vì để bước đi theo linh, mọi ý muốn, tình yêu và tư tưởng riêng đều phải đi đặt vào chỗ chết. Để bước theo trực giác và sự khải thị của tâm linh đòi hỏi chúng ta phải vác thập tự giá hằng ngày