Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Tài Sản Của Đức Chúa Trời


“Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về Ta, Các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết hết các chim của núi. Mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về Ta.  Nếu Ta đói, Ta chẳng nói cho ngươi hay; Vì thế giới và muôn vật ở trong, đều thuộc về Ta” (Thi thiên 50:10-12).

Quyền Năng Của Chúa


Chúng ta thường thiếu hụt hoài,
Những ban tứ Chúa thường hay nghèo nàn,
Tâm tư, cầu nguyện dở dang,
Ngợi ca tình Chúa lại càng khó khăn.
Khát khao sâu kín trong tâm,
Vượt trên tiếng nói cà lăm lạ thường,
Trổi hơn điều tốt đáng thương,
Những điều nhỏ mọn ta thường nghĩ suy.
Thật là vượt trổi lạ kỳ,
Mọi tư tưởng kém những khi ta nhìn,
Quyền Ngài lớn thật đáng kinh,
Hướng về dân thánh chúng mình hôm nay.

CON DƠI


“Con cò, con diệc và các loại giống chúng nó; chim rẽ quạt và con dơi. Hễ loài chim nào hay bay, đi bốn cẳng, thì các ngươi hãy lấy làm gớm ghiếc. (Leviky 11: 19-20) và “con cò, và mọi thứ diệc; chim rẽ quạt, và con dơi.  Mọi loài chim hay bay sẽ là không sạch cho các ngươi; chớ nên ăn (Phục 14:18-19)

Đôi Mắt Và Tiếng Của Bồ Câu


Dưới đây là một số suy nghĩ thú vị về cặp mắt và giọng nói của bồ câu. Chúng tôi đã có một vùng đất gọi là Collared Dove Á-Âu trong sân nhà của chúng tôi ngày  nay. Thật là một con chim đáng yêu, với một màu mềm mại như vậy. Tôi luôn luôn thích xem chúng.

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Sự Chăm Sóc của Đức Chúa Trời Đối Với Loài Chim


“Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi, Hỏi các chim trời, thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi;” (Job 12:7) “Nhưng không ai hỏi rằng: Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo hóa của tôi, ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm, Dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất, Và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời.?” (Job 35: 10-11)

Hai con chim ưng trong một dụ ngôn

Image result for photo of the eagle and the cedar in riddle

Và lời của Chúa đã phán cho tôi rằng: “Hỡi con người, đưa ra một câu đố, và nói  một ẩn dụ cho nhà Israel”; (Ezekiel 17: 1-2)

Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho tiên tri Ezekiel một dụ ngôn để rao cho Israel. Dụ ngôn ở trong Ezekiel 17: 1-10 và có ở đây mà chúng tôi tìm thấy tài liệu tham khảo đến hai con chim ưng khác nhau.

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Chim sạch so với các loài chim không sạch

Woodstorks on top of tree at Circle B 7-22-11 by Lee
Woodstorks-- Cò Rừng

Trong bài nghiên cứu của chúng tôi về các loài chim của Kinh Thánh, người ta đã đề cập đến việc một con chim là "sạch" hay "không sạch sẽ." Khi tôi đã chuẩn bị các bài vở cho trang blog, tôi đã xem xét lý do tại sao một con chim nằm trong danh sách sạch hay danh sách ô uế. Tôi đã để dành bài này cho cơ hội về  sau, nhưng do tôi có cuộc hành trình bất ngờ, tôi sẽ đăng bài đó ngay bây giờ.

CẶP MẮT CHIM ƯNG


Tiên tri Ê-xê-chi-ên kể lại khải tượng mà ông được Chúa cho thấy như sau. “Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng tư, khi ta đương ở giữa phu tù, trên bờ sông Kê-ba, các từng trời mở ra, và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời.  Ngày mồng năm tháng ấy, - bấy giờ là năm thứ năm sau khi vua Giê-hô-gia-kin bị bắt làm phu tù, - lời của Đức Giê-hô-va được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, tại trong đất người Canh-đê, trên bờ sông Kê-ba. Ấy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va đặt trên người

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Con Người Đặt Tay Trên Mặc khải Của Đức Chúa Trời


Mặc khải đồng nghĩa với khải thị, nhưng khác nghĩa với khải tượng (tầm nhìn, sự hiện thấy). Châm Ngôn 29:18 chép, “Đâu thiếu khải tượng, dân chúng tứ tán”. Câu nầy ngụ ý khải tượng chi phối đời sống người tín đồ.

Mặc khải trong tâm linh, khải tượng trong tâm trí, trong tâm hồn. Trong sách Mathio 16 và 17 Chúa Jesus phân biệt mặc khải và khải tượng như sau- Chúa nói cùng Phi-e-rơ : “Si-môn, con Giô-na ơi, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết bày tỏ điều ấy cho ngươi đâu; bèn là Cha ta ở trên trời vậy”. Động từ “bày tỏ” nầy theo nguyên văn Hi lạp là “khải thị”. Sáu ngày sau đó, Chúa đem ba môn đồ, trong đó có Phiero lên núi cao. Ngài biến bình trước mặt họ, và có Môi-se và Ê-li hiện ra nói chuyện với Ngài. Cả cảnh tượng đó là khải tượng cho Phi-r-rơ. Đang khi xuống núi, Chúa dặn họ, “Chớ thuật lại dị tượng ấy cho ai cả, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại."  Danh từ “dị tượng đây là “khải tượng, là tầm nhìn” trong tâm trí.

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

THIÊN TRÌNH –LỮ KHÁCH--SỰ ĐAU KHỔ

Scenic photos of highways national forest mountain road curves outdoors to Santa Barbara yellow lines winding down long grade in canyon, blue sky, picture of Southern California coastal region

Quyn sách th tư trong b Ngũ Kinh ca Môi-se được các dch gi Kinh thánh đt tên là “Kim Dân” hay “Dân S Ký”.  Bản Kinh thánh 70 tiếng Hi lạp dịch là Arithmoi, còn trong bản Vulgate, Jerome dịch là Numeri. Thực ra trong tiếng Hê-bơ-rơ, hai chữ đầu tiên của sách nầy là “Bemidbar” (Trong đồng vắng). Cho nên các kinh luật gia Do thái gọi sách Dân số ký là “Trong Đồng Vắng”. Cụm từ “Trong đồng vắng” nói lên hành trình lưu lạc, thiên trình của dân Israel suốt gần 40 năm trong nơi hoang địa.

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Nguyền rũa sự đụng chạm trái đất

Image result for photo of the sheaf of wheat of Joseph

Sáng thế ký 3: 18,19 “Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;  ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

Romans 8:20-23 “Vì mọi vật thọ tạo bị phục sự hư không, chẳng phải tự ý nó, bèn là bởi cớ Đấng đã bắt phục nó,  mong cho chính vật thọ tạo cũng sẽ được buông tha khỏi ách tôi mọi của sự hư nát, để vào sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.  Vì chúng ta biết rằng cả mọi vật thọ tạo đồng than thở, quặn thắt cho đến ngày nay.  Không những thế thôi, chính chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh, cũng than thở trong lòng mà trông đợi danh phận con cái, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy”.