Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Thực tại của sự thờ phượng trong Tân ƯớcAnh em ơi, chúng ta không chỉ nói về hiểu biết hay giáo lý về Kinh Thánh mà chúng ta muốn trải nghiệm, bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng sống. Nếu lời Kinh Thánh không sống động thì nó vô ích với chúng ta.
Thực sự quen biết Cha hằng sống
Có lẽ chúng ta đã nghe nhiều về Đức Chúa Trời Tam Nhất. Nhưng nghe nhiều không có nghĩa là chúng ta đang ở trong thực tế. Ví dụ, sau khi đọc một quyển sách về một người, tôi có thể biết người đó không? Không! Đức Chúa Trời là Đấng sống nên chúng ta phải đến với Ngài trong mọi lúc để tương giao. Sự tương giao của chúng ta là với Cha và Giê-su Christ, Con của Ngài. Nếu không thường xuyên đến với Cha, chúng ta sẽ không thân với Cha. Tôi biết một anh em đã 20 năm rồi nhưng mỗi năm chỉ gặp anh đó có hai tuần. Như vậy có đủ để biết anh ta không? Không! Tôi không biết gia đình anh ra sao và cũng không biết anh nghĩ gì. Do đó, anh đó vẫn là một bí mật đối với tôi. Anh em nói anh em biết Đức Chúa Trời Tam Nhất, nhưng thật ra anh em chỉ biết giáo lý thôi. Nhưng biết giáo lý không có nghĩa là anh em quen Cha. Dù tôi đã chia sẻ rất nhiều về Đức Chúa Trời Tam Nhất, nhưng tôi hiếm khi thấy những thánh đồ có mối quan hệ gần gũi với Cha. Nếu không, anh em sẽ vẫn làm rất nhiều điều bất chính. Nếu gần gũi Cha, anh em sẽ không làm điều đó được, bởi vì sự tương giao của Cha là thánh. Ma-thi-ơ nói rằng chúng ta phải hoàn hảo vì Cha là hoàn hảo. Cha có ăn nói bừa bãi không? Anh em có trung thành với Lời Đức Chúa Trời như Chúa Giê-su không? Tôi có biết Đức Chúa Trời không? Nếu tấm lòng tôi không mở ra với Cha, làm sao có thể biết được Ngài?

Thực tế của việc thờ phượng trong thời Tân ƯớcGiăng 4:19-24; 1 Phi-e-rơ 2:4-7, 9; Ê-phê-sô 2:19-22; 1 Ti-mô-thê 3:15-16; Phục Truyền. 12:1-8
Lạy Cha, xin Cha hãy rửa sạch chúng con một lần nữa bằng huyết báu của Chúa Giê-su, để chúng con có một tấm lòng rộng mở và xin Cha hãy lấy đi tất cả những bức màn che trước lòng chúng con. Xin hãy phán với chúng con và ban cho chúng con ánh sáng để chúng con có thể nhận ra được nỗi khao khát của lòng Cha, để chúng con có thể trở thành những người thờ phượng thật. Chúng con xin dâng tất cả các thánh đồ và các buổi nhóm cho Cha. Chúng con cầu xin Cha hãy chúc phước cho chúng con.
Sự khao khát của lòng Cha

Hội nghị này phải là một thời gian rất đặc biệt vì tôi có cảm nhận rằng Chúa đang có một gánh nặng đặc biệt ở đây. Trong hội nghị này, chúng ta không chỉ thông công về một số đề tài mà chúng ta muốn chạm được sự khao khát của lòng Cha.