Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

NGÀI ĐÃ BAN TẤM LÒNG NGÀI CHO CHÚNG TA


 Bài này là sự tiếp nối của bài viết trước đây của tôi nhan đề: Tấm Lòng của Ngài ~~ Cách của ân điển. Đối với mặc khải về trái tim của chúng ta mà Ngài đã ban cho tôi, Chúa đã sử dụng nét chữ của Trung Quốc Tình YÊU () để cho bày tỏ tôi biết làm thế nào Ngài đã ban cho chúng ta tấm lòng (trái tim) của Ngài

Những kinh nghiệm gần chết

Những kinh nghiệm gần chết có hỗ trợ lời dạy dỗ cơ đốc về trạng thái  trung gian sau khi chết không?

Tôi nhấn mạnh 'cơ đốc' bởi vì cách của những kinh nghiệm gần chết được sử dụng trong (một số, nhưng không phải tất cả) các giới biện giáo thì khá mỉa mai. Nhiều người có những kinh nghiệm nầy mà bản thân không phải là cơ đốc nhân và những kinh nghiệm này không trùng hợp với thế giới quan cơ đốc, có nghĩa là, trong thế giới quan cho phép có một trạng thái trung gian. Ví dụ, những người ôm ấp và giảng dạy giáo lý chính thống về địa ngục và lửa địa ngục, sẽ có một thời gian khó giải thích làm thế nào một người sống một cuộc sống vô đạo đức và là một tội nhân không ăn năn lại có thể có một kinh nghiệm về thiên đàng / paradis, ngay cả trong ánh sáng của một lời giải thích có nghi vấn về Lu-ca 23:43

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

ĐẾM NHỮNG NGÀY THUỘC LINH

Đọc Kinh Thánh: Sáng. 4:17-22; 5:4-21; 11:31-32, 12:4, 16:16, 17:1, 25; 25:7; 35:28-29; 47:9 , 28; Exo. 12:02; Lev. 27:3-7; Phục.1:2; Josh. 14:10; Matt. 20: 3, 6, John 13:30; 1 Cor. 3:1-2; Công 13:36; Rev 2:10; 03:11; 1 Kings 6:01 (  so với Công 13:18-22), Joel 02:25


Bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi đã đọc
quá nhiều câu kinh thánh hôm nay.Trên thực tế,  không nhiều. Chúng tôi chỉ đọc một vài câu trong Kinh Thánh nói về thời gian. Mục tiêu của chúng tôi là xem những gì Đức Chúa Trời nói về thời gian và làm thế nào Ngài đếm số ngày thuộc linh của chúng ta. Một điều thú vị là trong Genesis 4 và 5, mà chúng ta vừa đọc, có hai phả hệ. Trong chương 4 có phả hệ của Cain, trong chương 5 có phả hệ của Seth. Adam đã có ba người con trai nổi tiếng (mặc dù ông đã sinh ra nhiều hơn ba người). Họ Cain, Abel, và Seth. Abel đã chết trong tuổi trẻ của mình và không có phả hệ. Đối với hai người con trai khác của Adam, Kinh Thánh ghi lại cả hai phả hệ của họ. Trong chương bốn và năm, chúng ta thấy hai nhóm người đã sanh sản thế hệ nầy tiếp nối thế hệ kia. Một nhóm, bao gồm cả Lamek và Tubal-Cain, sanh ra từ Cain. 

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

DANIEL 8:10 VÀ ĐẠO QUÂN THIÊN ĐÀNG

Trong Daniel chương 8 có một khải tượng (câu 1-2) về một con chiên đực và một con dê đực tương tự như hình ảnh bên đây:


Sau khi
con dê đánh bại con chiên, chúng ta được nói trong câu 10 rằng cái sừng của con dê bị gãy, chỉ có một sừng nhỏ khác nhú ra. Sừng mới này được nói là phát triển cách hùng mạnh

“Từ Trời Mà Xuống”

Trong khi đọc tạp chí trực tuyến của Anthony Buzzard" bàn về John Chương 6," (năm 2012) tôi lưu ý một ghi chú thú vị và lời chú thích nầy:

Lưu ý  thành ngữ quan trọng: "Mỗi món quà tốt và mọi ân tứ hoàn hảo đều từ trời mà xuống ... thật sự khôn ngoan đó từ trời xuống" (James 1:17, 3:15). Đây không phải là nguồn gốc theo nghĩa đen của một người, nhưng món quà thuộc thiên của Đức Chúa Trời ban cho con người, trong trường hợp này đó là Con Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã ban cho (Isai. 9:6).

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

"Có thể không bị thấy là trần trụi"

Trong 2 Cô-rinh-tô 5:1-5, sứ đồ Phaolô đã viết,

Vì chúng ta biết rằng nếu nhà đất tạm trú của chúng ta bị phá hủy, chúng ta có một tòa nhà đời đời từ Đức Chúa Trời, một ngôi nhà không được thực hiện với hai bàn tay con người mà bởi Đức Chúa Trời.  Trong lều này, chúng ta rên rỉ, tha thiết mong mỏi nhà chúng ta ở trên trời, miển là chúng ta được mặc lấy, thấy không đến nỗi bị trần trụi. Bởi chưng chúng ta thật than thở và nặng nhọc trong nhà trại nầy, chẳng phải là muốn lột bỏ cái nầy, bèn là muốn mặc cái kia, để cái gì hay chết bị sự sống nuốt đi. Đấng đã tác thành chúng ta cho được sự đó, ấy là Đức Chúa Trời, cũng đã ban Đức Linh cho chúng ta để làm của đặt cọc.

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Thành phố của Đức Chúa Trời trên trái đất

The City of God (Revelation 21:9-27)                           

Hê-bơ-rơ 11:16 (ESV)

Tuy nhiên,
chính là họ khao khát một xứ sở tốt hơn, đó là, một xứ sở thuộc thiên. Do đó Đức Chúa Trời không xấu hổ khi được họ gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành phố.

[ Chữ “heavenly” trong tiếng Anh nên dịch là “thuộc thiên” thì tinh nghĩa và chính xác hơn, để nói lên tình trạng thuộc trời. Nếu dịch chữ đó là “trên trời” hay” thiên thượng”, độc giả dễ bị hiểu lầm là ‘chỗ ở trên trời’, hay ‘vị trí trên trời’. Chúng ta vẫn sống trên mặt đất, nhưng thuộc về trời, vui hưởng tình trạng thuộc về trời, thuộc thiên—LND].

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Enoch đã chết

Enoch được di chuyển

(Hê-bơ-rơ 11: 5, NWT) Bởi đức tin, Hê-nóc đã được chuyển dời như vậy là không thấy sự chết, và ông đã được tìm thấy ở nơi nào đó bởi vì Đức Chúa Trời đã chuyển dời  ông. . .

Từ văn bản này
, có những người mà tin rằng  một trạng thái trung gian sau khi chết, lập luận rằng Enoch đã không chết. Nhưng sự khẳng định này thường phớt lờ những gì được nói trong câu 13, cụ thể là,

Thân Thể Phục Sinh của Chúa Giêsu

Thân thể phục sinh của Chúa Giêsu là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Điều này là bởi vì một số tài liệu trong Tân Ước dường như để nói những điều về thân thể Ngài theo những cách khác nhau, thường biểu thị tính vật thể hoặc thành phần cấu tạo khác nhau. Ví dụ, hãy xem xét các dữ liệu dưới đây:

AD 2012


Chúng t
a đang bước vào năm của AD 2012 và tôi cầu nguyện rằng kiến ​​thức của chúng ta về Đức Chúa Trời và Giêsu, Chúa chúng ta được tăng lên trong năm mới này. Khi nhìn lại năm qua và mặc dù tất cả những điều không chắc chắn trong thế giới này, tôi cảm ơn Chúa vì ân sủng, lòng thương xót  và đức thành tín của Ngài nhờ đó chúng ta vẫn đang sống trong sự viên mãn của sự ban phước của Ngài.

Kết Quả Của Việc Christ Đượic Cha Vinh Hóa Bằng Vinh Quang Thần Thượng--4
Chương 4

BA PHƯƠNG DIÊN SỰ HÒA NHẬP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 TỔNG KẾT VỚI CÁC TÍN ĐỒ ĐƯỢC TÁI TẠO (1)

            Dàn bài
I.                    Phương diện thứ nhất của sự hòa nhập của Đức Chúa Trời tổng kết với các tín đồ tái tạo là ngôi nhà của Cha—Giăng 14:2
A.     Nhà của Cha được đền thờ tiêu biểu—Giăng 2:16-21.
B.     Nhà của Cha là sự hòa nhập thần thượng và phàm nhân của Đức Chúa Trời tam nhất trải qua tiến trình được tổng kết cấu tạo với tuyển dân được cứu chuộc, tái tạo và biến đổi của Ngài

Hòn Đá Đập Vào Pho Tượng

       (Daniel 2:34-35)
“khi vua nhìn vào pho tượng thì có một hòn đá chẳng phải bởi tay loài người đục ra, đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng, khiến chúng vỡ tan tành. Bây giờ sắt, đất sét,đồng, bạc và vàng đều cùng vỡ vụn, giống như trấu trên sân đạp lúa mùa hạ, và bị gió cuốn đi không để lại một dấu vết nào cả. Nhưng hòn đá đập vào pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn, chiếm cả mặt đất”.

Con Người Đến Hay Đi?

(Daniel 7:13-14). . "Trong những khải tượng ban đêm, tôi lại nhìn thấy một vị giống như Con Người, đến với những đám mây trời. Vị ấy đến gần và được đưa đến trước mặt Đấng Thượng cổ, Đấng Thượng cổ ban cho vị ấy quyền thống trị, vinh quang và vương quốc, mọi dân tộc, mọi quốc gia mọi ngôn ngữ, đều phục vụ vị ấy. Quyền thống trị của Ngài là quyền đời đời, chăng hề mai một, và vương quốc Ngài không bao giờ suy vong”.