Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

TRONG KHI CHÚNG TA CHỜ ĐỢI


Niềm vui ngày Chúa lai hồi,
Giữa bao đau khổ đổi dời hôm nay;
Giữa bao hoang vắng, sầu cay,
Tiếng kêu kinh hãi, đêm ngày khóc than;
Gặp Ngài vui vẻ hân hoan,
Truyện dài trái đất kinh hoàng đã thôi,
Cho con bằng chứng ngày vui,
Hân hoan ngày mới sống vui cõi trần.

Tiếng kêu của tuyển dân


 Lu-ca 18.1-8 “Jêsus phán cùng chúng một thí dụ, cốt ý cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề ngã lòng. Ngài rằng: “Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vị nể người ta. Tại thành đó có một bà goá, thường đến thưa quan rằng: 'Xin trả thù cho tôi về kẻ nghịch tôi.' Trải một lúc quan ấy không khứng. Nhưng kế đó người thầm nói rằng: 'Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vị nể người ta, song vì mụ goá nầy quấy rối ta, ta sẽ báo thù cho nó, kẻo nó tới mãi làm nhọc ta.'” Chúa lại phán rằng: “Hãy nghe lời quan án bất nghĩa ấy đã nói đó.  Vậy Đức Chúa Trời há chẳng trả thù cho tuyển dân Ngài, là kẻ đêm ngày kêu cầu Ngài, dẫu Ngài nín nhịn với họ khá lâu ư?  Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ kíp trả thù cho họ. Dầu vậy, khi Con người đến, há sẽ tìm được đức tin trên đất chăng?”

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Giàn Nhạc Của Đức Chúa Trời Savaria Symphonic Orchestra performs Stock Photo


Kìa Nhà Soạn Nhạc tuyệt vời,
Cho ta đoạn nhạc để chơi cõi trần:
Cho anh giai điệu tuyệt luân,
Du dương, không ngắt quãng ngừng dở dang,
Lòng anh hoan hỉ tuôn tràn,
Ân thanh dịu ngọt, huy hoàng, êm tai
Ngài ban tôi dấu nghỉ dài,
Tiếng đàn, nhạc cụ bi ai nghỉ rồi!
Chúa là Nhạc Trưởng muôn đời,
Ca đoàn thiên sứ vâng lời không thôi;
Thánh ca sáng tạo đất trời,
Với bao dấu nghỉ nhiều đời trôi qua!
Hồn ơi, nghỉ với Chúa nha,
Chúa dành đoạn nhạc nghỉ là cho ngươi,
Ngươi dừng tiếng nhạc, đừng chơi,
Kẻo hư giai điệu tuyệt vời cao thâm!
Ngươi nên tỉnh thức chuyển âm,
Khải đàn cho đúng hợp âm thiên đàng;
Kẻo trong giai điệu khải hoàn,
Tiếng đàn ngươi chẳng nhịp nhàng, Chúa nghe!


Christmas angels singing Royalty Free Stock Images

Annie Johnson Flint
Minh Khải lược dịch 9-5-2014

Gióp 38: 4, 7 “Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. ...Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng”
Ê-xê-chi-ên 3:26-27;33:32 “Ta sẽ khiến lưỡi ngươi dính với cuống họng ngươi: ngươi sẽ câm, không quở trách chúng nó được; vì chúng nó là nhà bạn nghịch. Nhưng khi ta phán cùng ngươi, ta sẽ mở miệng ngươi, và ngươi khá bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ai nghe, hãy nghe; ai không nghe, thì đừng nghe! Vì chúng nó là nhà bạn nghịch--Nầy, chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay có tiếng vui và kẻ đàn giỏi; chúng nó nghe lời ngươi, nhưng không làm theo.

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

TUY NHIÊN VỀ SAU


Future and past ranking Stock Photography

Hài lòng với số phận rồi,
Tâm tôi hoan hỉ cuộc đời hôm nay,
Xin cho chung bước dân Ngài,
Trên đường sự sống ở đây ngọt ngào.
Đau buồn Cha thánh ban trao,
Bầu trời tắt nắng, âu sầu, chơi vơi,
Bàn tay lao động ngừng rồi,
Tiếng cười biến mất, buồn ơi là buồn!

NHỮNG SỰ HOÀN HẢO THẦN THƯỢNG


Jesus Christ in heaven Royalty Free Stock Photos


Làm sao khen ngợi Chúa Trời,
Đấng vô giới hạn không người hiểu sâu;
Có ai lên đến trời cao,
Dám gần ngai Đấng nhiệm mầu vô chung?

Quốc tịch thuộc thiên—Giá cả và quyền năng"Khi cha mẹ thấy Ngài thì kinh ngạc quá đỗi, và mẹ hỏi rằng: “Con ơi, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha con và ta đã lo buồn mà tìm con.” Jêsus thưa rằng: “Sao cha mẹ tìm tôi? Cha mẹ há chẳng biết tôi cần phải lo việc Cha tôi sao?” Nhưng họ không hiểu lời Ngài nói đó" (Luca 2 48- 50). (Bạn nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong các từ ngữ "Cha", "con trai” và “cha của con và ta". Phản ứng của Chúa là "Cha tôi", là chuyển đổi tinh tế (sử dụng từ ngữ đó trong ý nghĩa tốt nhất của mình), chuyển từ 'cha' trong một lĩnh vực đến 'Cha' trong lĩnh vực hoàn toàn khác.)


Những điều đó xảy đến với chúng tôi


Watermelon Seed Sprouting Stock Photos

"Anh em ơi, chúng tôi không muốn anh em chẳng biết về sự hoạn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong A- si, thể nào chúng ta đã bị đè nén quá chừng quá sức, đến nỗi cũng hết mong sống được. Thật chúng tôi đã tự đoán định rằng chắc phải chết (có án tử hình trong chúng tôi), hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại. Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, vẫn đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi còn hi vọng Ngài sẽ giải cứu chúng tôi nữa " (2 Cor . 1:8-10)

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

LINH LÀM CHỨNG VÀ ĐÓNG DẤU


Seal Stamper Stock Photography

Tại sao con cái Vua trời,
Bước đi buồn bã như người chưa tin,
Ô Thần An Ủi, Thánh Linh,
Xin ban dấu hiệu hồi sinh dân Ngài.

Bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời


  Man sitting on chair for rest Stock Images

Ngày đầu tiên của Adam trên trái đất này là ngày Sa-bát. Đức Chúa Trời dựng nên con người vào ngày thứ sáu, và ngày hoàn chỉnh đầu tiên mà con người có là ngày Sa-bát, và ngày Sa-bát đó trở nên ngày đầu tiên cho con người. Chuyển sang Tân Ước, khi Đức Chúa Trời  kết thúc và hoàn thiện công việc sáng tạo mới của Ngài trong Chúa Giê-su, và bước vào sự an nghỉ của Ngài, đó là ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời, và chúng ta bắt đầu ở đó. Đó là ngày đầu tiên của chúng ta,-  sự an nghỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta bắt đầu trong cái gì mà đã hoàn hảo rồi. Đây là lập trường của "giao ước đời đời". Nắm được ý nghĩa của việc đó là thấy được những gì là "giao ước vĩnh cửu", là bước đến ngay trên lập trường hoàn hảo và bắt đầu từ đó.

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Chúa Đáp Lời Cầu Nguyện


Mountain highway with blue sky and sea Stock Photo

Tạo thành trời đất biển to,
Chúa không có thể làm cho bạn à?
Ngài tuyên mọi sự hiện ra,
Bạn nên tin cậy Chúa ta mọi bề.

Lời Tiên Tri Và Sự Cảm Thúc Lệnh truyền từ Chúa ban ra,
Tiên tri Cựu Ước nói ra lời Ngài,
Thánh Linh cảm thúc lưỡi hoài,
Lửa trời nung nấu những ai giảng lời.

Vinh Quang của ngôi đền thờ thứ ba


 
 Có một chuyển động sắp tới của Đức Chúa Trời. Là Hội thánh, chúng ta, dường như đi qua các thời kỳ phản ánh con cái Israel. Những gì đã xảy ra với người Israel mỗi khi họ thịnh vượng ? Họ giảm bớt sự phụ thuộc mà lại xa cách Đức Chúa Trời. Có vẻ có lưu đày ngay theo sau. Thế giới, cho dù đó là người Mê-đi hay người Ba Tư hoặc thực sự là Babylon, sẽ chinh phục Israel.

Sự Đập Lúa, Và Bàn Cân Của Chúa Sowing of seed in earth. Royalty Free Stock Photos

Gieo Giống


"Hãy lắng tai, nghe tiếng ta; hãy để ý, nghe lời ta!  Kẻ cày để gieo, há hằng ngày cứ cày luôn hay sao? Há chẳng vỡ đất và bừa hay sao?  Khi đã bộng bằng mặt đất rồi, há chẳng vãi tiểu hồi, gieo đại hồi ư? Há chẳng tỉa lúa mì nơi rãnh, lúa mạch nơi đã cắm dấu, và đại mạch trên bờ ư?  Ấy là Đức Chúa Trời dạy và bảo nó cách phải làm.  Vì người ta chẳng dùng trái lăn mà nghiền tiểu hồi, cũng chẳng cho bánh xe lăn trên đại hồi; nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, đại hồi thì đập bằng cái thẻ. Người ta vẫn xay lúa mì; nhưng chẳng đập luôn, dầu cho hột thóc qua dưới bánh xe hoặc chân ngựa, song không giập nát.  Điều đó cũng ra bởi Đức Giê-hô-va vạn quân, mưu Ngài lạ lùng, sự khôn ngoan Ngài tốt lành " (Ê-sai 28:23-29 ).

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

SỰ HẠ MÌNH VÀ TÔN CAO CỦA ĐẤNG CHRISTNhư chiên đi lạc khắp nơi,
Bỏ chuồng của Đức Chúa Trời yêu thương,
Mỗi người đi lạc mỗi phương,
Trên nhiều đường thấp thê lương khổ sầu.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Watchman Nee 4- Con NgườiNee nhanh chóng thể hiện các đặc điểm cá nhân và thuộc linh chính yếu mà sẽ xác định âm điệu  chức vụ của mình bất kể có sự thay đổi tiếp theo trong sự nhấn mạnh về giáo lý. Những đặc điểm này có thể được tóm tắt như sau:

Tính nhiệt thành

Nee nhiệt thánh cách bất thường từ ngày đầu tiên của đời sống Cơ Đốc của mình cho đến ngày cuối cùng. Lòng nhiệt thành của ông rất mãnh liệt đến nỗi nó có thể cũng được coi là sự cuồng tín theo nền văn hóa của chúng ta. Về mặt tích cực, nhiệt tình của ông không có nghi ngờ, là một yếu tố quan trọng trong khả năng của ông để dẫn dắt và thuyết phục người khác. Về mặt tiêu cực, ông có xu hướng thiếu kiên nhẫn, đưa mình đến điểm của sự sụp đổ vật lý trên một số cơ hội.  Ông sống trong sự nghèo nàn vật chất do tự áp đặt.


Chủ nghĩa lý tưởng
Nee không chỉ lý tưởng, ông là người siêu lý tưởng. Từ ngữ "thỏa hiệp" không có trong vốn từ vựng của ông. Ông Cliff chỉ ra rằng Nee cay đắng lên án các hội thánh của hội truyền giáo phương Tây bởi vì,

" ... ( ông )  nhận thấy các Cơ Đốc nhân của các hội thánh của hội truyền giáo sống nửa vời và thỏa hiệp, và buộc tội rằng các giáo phái đã bị chúi xuống với những gì đã được ông gọi là truyền thống nhân tạo liên quan đến báp- têm, thờ phượng, và phong chức, rồi giảng dạy những gì hoàn toàn khác lạ với những gì ông đọc trong Tân Ước".

và một lần nữa ,

" Thuyết phục về tính đúng đắn của hội chúng không theo nghi thức của ông, tự do khỏi các truyền thống giáo phái, ông khẳng định, những người thực sự muốn sống hoàn toàn phù hợp với lẽ thật của Chúa sẽ biết sự tự do thực sự ở giữa chúng tôi".

Nee coi hình thức Tây phương của nếp sống Hội thánh (đặc biệt là sự hiện hữu của các giáo phái) là "một sỉ nhục đối với Đức Chúa Trời". Ông đã nhiếc móc các giáo sĩ phương Tây xin tiền cho chính họ một cách không xấu hỗ. Ông thương hại sự phân biệt giáo sĩ và giáo dân, mà rất mạnh mẽ ở Cơ Đốc giáo phương Tây. "Trong khi trách nhiệm mở rộng công việc Hội thánh nằm chủ yếu, nếu không hoàn toàn trên vai của Mục sư trong các hội thánh giáo phái khác, Nee tập trung đào tạo tất cả các tín đồ làm công việc của Đức Chúa Trời”.

Do đó Nee thể hiện mình là một người thuần khiết nhất trong giới hạn về Cơ Đốc giáo nguyên thủy trong Kinh Thánh. Điều thú vị là, ông Cliff chỉ ra rằng một giáo sĩ phương Tây đã đồng ý với những lời chỉ trích của Nee, và một vài người rời bỏ các cơ quan đã sai phái họ, để làm việc với Nee. Điều này đã không làm cho Nee được bất kỳ sự nổi tiếng nào với các Hội thánh phương Tây.

Một khía cạnh khác của chủ nghĩa thuần khiết là việc ông từ chối trở thành một phần của chủ nghĩa dân tộc phổ biến đã thống trị Trung Quốc vào thời điểm đó. Trong cuộc chiến tranh với Nhật Bản, ông đã từ chối cầu nguyện cho Trung Quốc hoặc Nhật Bản sẽ giành chiến thắng. Ông nói trong năm 1940, "Có thể cho các Cơ Đốc nhân Anh và Đức, Trung Quốc và Nhật Bản  quỳ xuống và cầu nguyện với nhau ... ở Trung Quốc, các Cơ Đốc nhân và giáo sĩ có quá nhiều sự thân mật với nhà nước ... chúng tôi không cầu xin cho người Trung Quốc cũng không cầu xin cho chiến thắng của Nhật Bản, nhưng cầu nguyện đối với bất cứ điều gì có lợi thế ... cho Ngài , Chúa ôi... " Trích đoạn đáng chú ý này từ một bài giảng trong thời gian chiến tranh, không phải là những gì người Trung Quốc trung bình muốn nghe!

Ở khu vực khác, Nee lập luận rằng công nhân Cơ Đốc không nên chỉ kiềm chế không xin tiền từ những người khác cho chức vụ riêng của họ, nhưng họ cũng không nên đưa ra bất kỳ dấu hiệu cho thấy nhu cầu của mình, cho dù bằng lời nói hay bằng cách nào khác nữa.

Thật không may, giống như rất nhiều người thuần khiết, sự nhấn mạnh tỉ mỉ của Nee ngay cả về những chi tiết nhỏ nhất đôi khi dẫn đến sự vi phạm một mệnh lệnh đạo đức lớn. Chủ nghĩa lý tưởng của Nee là một trong những điểm mạnh nhất của ông, nhưng vì không có sự ưu tiên, nó cũng đã trở thành một điểm yếu.

Hội Anh Em Plymouth thăm Viếng Hội thánh Thượng Hải

Tính Siêng Năng

Nee được những người quen biết ông định tính chất lặp đi lặp lại là một học giả sâu sắc của Kinh Thánh. Ông chứng minh kiến thức về văn bản Hy Lạp trong các tác phẩm của mình, mặc dù thật không được rõ ràng với tôi là hoặc ông đã thành thạo trong tiếng Hy Lạp hay phụ thuộc vào các sách có thẩm quyền khác.

Kinnear bình luận về lời giảng dạy của Nee, rằng không ai bao giờ thấy ông sử dụng bất kỳ ghi chú nào, vì ông nhớ và có thể tái tạo bất cứ điều gì ông đã đọc. Sau khi thăm Thượng Hải, Charles Barlow (Hội Anh Em Plymouth) nhận xét:

Một số các anh em thân yêu nầy rất chân thành và khao khát lẽ thật. Watchman Nee chắc chắn là người nổi bật trong số đó. Ông vượt xa tất cả các anh em còn lại. Lúc đó ông chỉ có 28 tuổi, nhưng đã có một nền giáo dục tốt và là người sở hữu khả năng rõ rệt. Ông là một công nhân chăm chỉ và đọc nhiều. . .

Witness Lee nói về Nee, "Tôi chưa bao giờ gặp một người rất thành thạo trong Kinh Thánh như ông". Nhà truyền giảng nổi tiếng Trung Quốc là John Sung (Tống thượng Tiết) nói: "Đối với sự giải thích Kinh Thánh, tôi không bằng Watchman Nee".  Vì vậy, cũng như nhiều nhân vật vĩ đại trong lịch sử của Hội Thánh, Nee đã có những ân tứ trí tuệ mạnh mẽ, đã được phát triển tốt, cũng như một tình yêu đối với Lời Chúa.

Khi bằng chứng này được suy gẫm, nó có vẻ ngạc nhiên khi Nee đôi khi được độc giả phương Tây coi là chống lại trí tuệ. Tạp chí in ấn rất sớm của ông thực hiện tuyên bố về mục đích, "Bồi dưỡng và vun trồng đời sống thuộc linh, không có nỗ lực để tranh luận cách duy lý". Vị trí này dường như đã dịu lại trong cuộc sống sau này, với sự giáo dục tốt hơn.

Chủ nghĩa năng động:

Mặc dù các tác phẩm của Nee đã bị chỉ trích một cách đúng đắn là "siêu thuộc linh", ( phản đối cách sai trật các việc làm tốt lành và sự thuộc linh Cơ Đốc) cuộc sống của mình dường như không bị bệnh hoạn bởi tình trạng tê liệt nội quan. Một số độc giả về sau của các cuốn sách do Nee viết, đã phàn nàn rằng ông kêu gọi rất nhiều mối quan tâm về việc liệu một hành động là "thuộc hồn" (soulish) hay "thuộc linh" ngoài việc cho dù đó là đạo đức, rằng ông trở nên người phá sự hoạt động và làm xẹp sự năng nỗ của tín đồ. Một độc giả cẩn thận của Nee không có khó khăn xác định báo cáo có lỗi lầm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, thật là thú vị lưu ý rằng cuộc sống Nee và của người  ngay lập tức nghe ông đã được định tính chất bởi hành động hầu như liên tục.

Dennis McCallum


Watchman Nee 3- Chức Vụ


             Tống Thượng Tiết, Vương Tải Và W. N

Không có thể kể lại những sự kiện trong ba mươi năm chức vụ được cho phép của Nee. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tóm tắt các xu hướng chính và đặc điểm của chức vụ cùng giáo lý của ông trước khi xem xét di sản của chức vụ ông tại Trung Quốc ngày nay.

Nee được cho là " ... một người trẻ rất năng động và tinh nghịch luôn làm hư đồ vật nội thất và làm rơi rớt bình tách. Khi chơi chung hoặc anh chị em của trẻ em láng giềng, Nee luôn luôn nắm phần hàng đầu và đề xuất tất cả các loại thủ thuật mới. Từ ngày những đầu của ông, Nee hiển thị ân tứ lãnh đạo của mình”.