Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

A-háp Và Giê-sa-bên-


Vua A-háp và nữ hoàng Giê-sa-bên từng là nhà lãnh đạo của vương quốc phía bắc Israel trong thời gian có nhiều điều ác ở vùng đất này. Vua A-háp là một vị vua người Israel kết hôn với một người phụ nữ Si-đôn tên là Giê-sa-bên và tham gia vào việc thờ phụng Ba-anh, vị thần của dân tộc đó. A-háp đã xây dựng một ngôi đền cho Ba-anh ở thủ đô Sa-ma-ri và làm một cây cột A-sê-ra như một công cụ thờ cúng ngoại giáo. Chúng ta được biết, «Như vậy, A-háp đã làm nhiều
để chọc GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên giận hơn tất cả các vì vua Y-sơ-ra-ên ở trước người» (1 Các vua 16:33).

Giê-sa-bên cũng được biết đến với hành động xấu xa của cô. Cô là con gái của  Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn. Sau khi kết hôn với A-háp, hành động được ghi lại đầu tiên của cô là giết chết các tiên tri của Chúa (1 Các vua 18: 4). Áp-đia, một  quan chức kính sợ Chúa tại triều đình của A-háp, lưu ý rằng Giê-sa-bên đã giết nhiều tiên tri, nên Áp-đia nỗ lực cứu họ: “Há chủ tôi đã chẳng được nói cho biết điều tôi đã làm khi Giê-sa-bên giết chết các tiên-tri của Đức GIA-VÊ, rằng tôi đã giấu 100 tiên-tri của Đức GIA-VÊ cứ 50 người trong một động, và cung-cấp cho họ bánh và nước, hay sao?Và bây giờ ông lại nói: 'Hãy đi, nói với chủ ngươi: "Kìa, Ê-li có ở đây "'; thì người sẽ giết tôi" (1 Các vua  18: 13 -14).

Chúa sẽ tiếp tục tha thứ cho bạn nếu bạn phạm tội một lần nữa chăng?


Để trả lời tốt nhất câu hỏi này, chúng ta sẽ xem xét hai đoạn Kinh thánh mạnh mẽ. Lời đầu tiên được tìm thấy trong sách Thi thiên: “Nếu phương đông cách xa phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã dời các vi-phạm của chúng ta ra khỏi chúng ta cũng như thế ” (Thi thiên 103: 12). Một trong những mánh khóe hiệu quả nhất mà Sa-tan chơi với các Cơ Đốc nhân là thuyết phục chúng ta rằng tội lỗi của chúng ta không thực sự được tha thứ, bất chấp lời hứa của Lời Chúa là gì. Nếu chúng ta thực sự nhận được Chúa Giê-xu là Cứu Chúa bằng đức tin, và vẫn có cảm giác khó chịu đó tự hỏi liệu có sự tha thứ thực sự hay không, điều đó có thể đến từ những ảnh hưởng của quỷ.

Các ác quỷ ghét  khi mọi người được giải thoát khỏi sự nắm bắt của chúng, và chúng cố gắng gieo hạt giống nghi ngờ trong tâm trí của chúng ta về thực tế sự cứu rỗi của chúng ta. Trong kho vũ khí khổng lồ của mình, một trong những công cụ lớn nhất của Sa-tan là liên tục nhắc nhở chúng ta về những vi phạm trong quá khứ của chúng ta và anh ta sử dụng chúng để chứng minh rằng Chúa không thể tha thứ hoặc khôi phục chúng ta. Các cuộc tấn công của ma quỷ làm cho chúng ta trở thành một thách thức thực sự đối với việc chúng ta chỉ nên đơn giản  nghỉ ngơi trong những lời hứa của Đức Chúa Trời và tin tưởng vào tình yêu của Ngài.
Nhưng thánh vịnh này cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không chỉ tha thứ các tội lỗi của chúng ta, mà còn loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi sự hiện diện của Ngài. Đây là một điều sâu sắc! Không có vấn đề, đây là một khái niệm khó cho con người nắm bắt, đó là lý do tại sao chúng ta rất dễ lo lắng và tự hỏi về sự tha thứ thay vì chỉ chấp nhận nó. Chìa khóa nằm ở việc đơn giản là từ bỏ những nghi ngờ và cảm giác tội lỗi và nghỉ ngơi trong những lời hứa tha thứ của Ngài.

Những Kẻ Đồn Miệng Độc Địa-
Từ ngữ tiếng Hê-bơ-rơ được dịch là tin đồn trong Cựu Ước được định nghĩa là một người tiết lộ bí mật, một người đi dạo ngồi lê đôi mách hoặc người tung tin làm xôn xao dư luận”. Người ngồi lê đôi mách là người có thông tin đặc quyền về người khác và tiến hành bày tỏ thông tin đó cho người không biết. Những kẻ đồn miệng độc địa như vậy khác biệt với việc chia sẻ thông tin theo hai cách:

1. Ý định. Những người ngồi lê đôi mách thường có mục tiêu xây dựng bản thân mình bằng cách làm cho người khác trông có vẻ xấu xa và tự tôn cao bản thân anh ta như một kho lưu trữ kiến ​​thức.

VÔ ƠN-


Kinh thánh nói nhiều về lòng biết ơn cũng như sự bội ơn. Chúa biết chúng ta được tạo ra như thế nào và Ngài đã thiết kế chúng ta phát triển khi chúng ta khiêm tốn, đạo đức và biết ơn. Khi chúng ta kiêu ngạo, vô đạo đức và vô ơn, chúng ta không thể có mối tương giao với Ngài, chúng ta cũng không thể trải nghiệm tất cả những gì được tạo ra trong hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng thế 1:27; Gia-cơ 4: 6; 1 Phi-e-rơ 5: 5). Vì vậy, Đức Chúa Trời bao gồm các mệnh lệnh lặp đi lặp lại trong Lời của Ngài về việc biết ơn, nhắc nhở chúng ta rằng một trái tim biết ơn là một trái tim hạnh phúc (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Cô-lô-se 3:15; Thi-thiên 105: 1).

Vô ơn là một tội lỗi với hậu quả nặng nề. Rô-ma 1: 18- 32 mô tả chi tiết về sự sụp đổ của một người hoặc một xã hội. Được liệt kê cùng với thờ thần tượng, đồng tính luyến ái, và mọi loại nổi loạn là sự vô ơn. Câu 21 nói, “Vì dẫu họđã biết Đức Chúa TRỜI, họ đã chẳng tôn vinh Ngài là Đức Chúa TRỜI, hoặc tạ ơn”. Điều này cho chúng ta biết rằng Chúa coi sự  biết ơn và sự vô ơn cách nghiêm trọng. Chừng nào một người hay một nền văn hóa vẫn biết ơn Chúa, họ vẫn giữ được sự nhạy cảm với sự hiện diện của Ngài. Sự biết ơn đối với Đức Chúa Trời ít nhất cũng cần một niềm tin vào Đức Chúa Trời, và sự vô ơn không hoàn thành trách nhiệm của chúng ta là thừa nhận Ngài (Châm ngôn 3: 5 -6; Thi thiên 100: 4). Khi chúng ta từ chối biết ơn hoặc bày tỏ lòng biết ơn, chúng ta trở nên cứng lòng và tự kiêu. Chúng ta chấp nhận tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta và chúng trở thành những vị thần của chính mình.

NGƯỜI MẮNG NHIẾC


Người mắng nhiếc  là người sử dụng từ ngữ để gây tổn hại, kiểm soát hoặc lăng mạ một ai đó về tính cách hay danh tiếng. Hôm nay chúng ta sẽ gọi người mắng nhiếc là một kẻ lạm dụng lời nói. “Người mắng nhiếc” là một từ ngữ đa mục đích được sử dụng trong Kinh Thánh để mô tả tất cả các loại tội lỗi bằng lời nói, chẳng hạn như vu khống, bộc phát giận dữ và ngôn ngữ hôi thối, đồn huyển. Mắng nhiếc thường được liệt kê chung với những tội lỗi mà chúng ta sẽ coi là lớn hơn, chẳng hạn như đồng tính luyến ái và trộm cắp (1 Cô-rinh-tô 6: 9 -10; 2 Ti-mô-thê 3: 2 - 3). Phao-lô liệt kê những người mắng nhiếc trong số những người vô đạo đức và những người say sưa trong 1 Cô-rinh-tô 5:11, và ông chỉ thị cho hội thánh không liên quan gì đến những người như vậy nếu họ tự xưng là Cơ Đốc nhân- “Chớ bị lừa dối; chẳng có những kẻ gian-dâm, cũng chẳng có những kẻ thờ hình-tượng, cũng chẳng có những kẻ ngoại-tình, cũng chẳng có những kẻ đàn ông không ra đàn ông, cũng chẳng có những kẻ đồng-tính luyến-ái, cũng chẳng có những kẻ trộm-cắp, cũng chẳng có những kẻ tham-lam, cũng chẳng có những kẻ say-sưa, cũng chẳng có những kẻ chửi-rủa (mắng nhiếc), cũng chẳng có những kẻ lừa đảo, sẽ thừa-kế vương-quốc của Đức Chúa TRỜI” (1 Cor 6:9-10).

ÁP-RA-HAM-5-


Của Lễ Thiêu

"Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho" (Sáng thế 22:2).

Ủy nhiệm của Đức Chúa Trời đối với Áp-ra-ham là hy sinh Y-sác như một của lễ thiêu. Mặc dù Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho các loại của lễ khác nhau về sau  (trong Lê. 3), nhưng Ngài đã nói về của lễ thiêu ở đây. Không phải Ngài nghĩ về Chúa Jesus, người đã từng thực hiện lễ thiêu thực sự sao? Như một của lễ thiêu, Chúa Giêsu rất mực tôn vinh Đức Chúa Trời trước mặt tội lỗi. Ngài đã chuộc tội bằng cách tuân thủ đầy đủ các yêu cầu thánh của Đức Chúa Trời liên quan đến tội lỗi.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Tội Lỗi Của Vua Giê-rô-bô-am


2 Sách Các vua 3: 3 bao gồm một tham chiếu đến vua Giô-ram (hay Giê-hô-ram) của Israel và tội lỗi của Giê-rô-bô-am. Giô-ram là con trai của A-háp, và điều duy nhất được đề cập về anh ta là anh ta đã dẹp tượng của Ba-anh mà cha ông đã tạo ra (2 Các vua  3: 2); do đó, anh ta không độc ác như cha mẹ mình, nhưng điều đó không nói nhiều. Vấn đề của Giô-ram là anh ấy đã bám vào tội lỗi của Giê-rô-bô-am (câu 3).

Giê-rô-bô-am là vị vua đầu tiên của nước Israel khi bị chia rẽ. Trong 1 Các vua 14: 9, nhà tiên tri A-hi-gia nói rõ lời Chúa về những tội lỗi của Giê-rô-bô-am: “Ngươi đã làm điều ác hơn các kẻ tiền bối ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc đặng chọc giận Ta, và đã chối bỏ Ta ”. Với Giê-rô-bô-am tội lỗi là thờ thần tượng. Ông đã tạo ra và tôn thờ các vị thần khác ngoài Đức Chúa Trời.

THA-ĐÊ--


Tha-đê là một trong mười hai môn đệ ban đầu được Chúa Jesus chọn. Tha- đê là một sứ đồ bí ẩn. Đối với mọi người, Tha- đê hầu như không được đề cập trong Kinh thánh. Để làm phức tạp vấn đề, Kinh thánh đề cập đến Tha- đê bằng một vài tên khác nhau.

Jerome, một học giả Kinh thánh thế kỷ thứ tư SCN, đặt tên cho Tha- đê là Trinomious, có nghĩa là người đàn ông có ba tên. Trong cả hai tin mừng Ma-thi-ơ và Mác, sứ đồ nầy được liệt kê là Tha- đê (Ma-thi-ơ 10: 3; Mác 3:18 ). Trong  bản King James của Ma-thi-ơ 10: 3, anh ta được gọi là Lebbaeus, có họ là Tha- đê. Tuy nhiên, Lu-ca thay thế tên Tha- đê bằng chữ Giu-đa con trai (em) của Gia-cơ trong cả Lu-ca 6:16 và Công vụ 1:13. Và khi sứ đồ Giăng nhắc đến Tha- đê, ông  gọi anh ta là Giu-đa (không phải Ích-ca-ri-ốt), (Giăng 14:22).

ÁP-RA-HAM-4-


Sáng thế ký 22:1- 2 “Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. (Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho”

--Con trai của cha
Chúng ta hãy từ Y-sác trở về với Đấng Christ trong suy nghĩ của chúng ta. Giống như Y-sác là con trai yêu dấu của Áp-ra-ham, Chúa Giê-su là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Từ muôn đời, Ngài là Con trong lòng Cha và được hưởng tình yêu và niềm vui của Chúa Cha. Ngày qua ngày, Ngài là niềm vui và hạnh phúc của Cha (Châm ngôn 8:30). Điều đó đã không thay đổi khi Ngài trở thành con người và đến trái đất này. Ngay cả khi là một con người trên trái đất này, Ngài luôn làm những điều đẹp lòng Cha (Giăng 8:29). Từng lời Ngài nói, từng bước Ngài bước đi, tất cả những gì Ngài làm đều gợi lên niềm vui và niềm vui trong trái tim của Chúa Cha. Hai lần Đức Chúa Trời làm chứng từ thiên đàng rằng Ngài đã tìm thấy sự ưu ái nơi Con của Ngài (Mathio 3:17, 17: 5).

ỐT-NI-ÊN-Ốt-ni-ên, thẩm phán đầu tiên, được nhắc đến lần đầu tiên trong Giô-suê 15:17 với tư cách là con trai của Kê-na, em trai của Ca-lép. Là một cháu trai của Ca-lép, Ốt-ni-ên đã thực hiện lời thách thức chinh phục thành phố Đê-bia (hay Ki-ri-át Sê-phe) và đuổi người Ca-na-an ở đó. Là người chiến thắng, Ốt-ni-ên đã nhận được phần thưởng là Ạc-sa, con gái Ca-lép, làm vợ. Ốt-ni-ên có hai con trai tên là Ha-thát và Mê-ô-nô-thai, đều đến từ bộ tộc Giu-đa (1 Sử ký 4:13).

Sau đó, Ốt-ni-ên sống ở Đê-bia trên vùng đất của Giu-đa. Thông qua ảnh hưởng của vợ ông, ông đã kiếm được từ chú Ca-lép của mình những con suối trên và dưới ở vùng đất  sa mạc Nê-gép (Giô-suê 15:19).

Ốt-ni-ên rất quan trọng trong lịch sử Kinh Thánh với tư cách là thẩm phán đầu tiên được liệt kê trong Sách Thẩm phán. Sau tám năm làm nô lệ Cu-san-Ri-sa-tha-im, vua của Mê-sô-bô-ta-mi, dân chúng đã kêu cứu Đức Chúa TRỜI giúp đỡ (Thẩm phán 3: 9). Để đáp lại, Đức Chúa TRỜI  đã “dấy lên cho chúng nó một người giải cứu, là Ốt-ni-ên, con trai của Kê-na, em thứ của Ca-lép, và người ấy giải cứu họ. Linh của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Y-sơ-ra-ên, và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó Cu-san-Ri-sa-tha-im, vua A-ram, vào tay người, khiến cho người thắng Cu-san-Ri-sa-tha-im.  Xứ được hòa bình trong bốn mươi năm; kế đó, Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, qua đời ” (Thẩm phán 3: 9 -11).

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

NÓI HỒN NGƯỜI NGỦ CÓ ĐÚNG KINH THÁNH KHÔNG?
Sự chết không phải là sự tiêu diệt hoàn toàn; nó chỉ là một trạng thái mất cảm xúc tạm thời trong khi người đang chờ sự phục sinh. Kinh thánh liên tục gọi trạng thái trung gian này là giấc ngủ.


Những người Cơ Đốc Phục Lâm nổi tiếng trong việc thúc đẩy ý tưởng về giấc ngủ của linh hồn. Họ nói: “Linh hồn không có sự tồn tại có ý thức ngoài thân xác, và không có chỗ nào trong Kinh thánh  chỉ ra rằng khi chết, linh hồn sống sót như một thực thể có ý thức”.

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

GẤU XÉ XÁC 42 THIẾU NIÊN-


Có một vài vấn đề chính chúng ta phải hiểu liên quan đến văn kiện về những thiếu niên đang nguyền rủa Ê-li-sê. Kinh văn chép , “Đoạn người từ đó đi lên đến Bê-tên; và khi người đang đi lên theo con đường ấy, có những thằng nhỏ đi ra từ thành, chế-giễu người, và nói với người: "Hãy (bay) đi lên, bớ lão hói đầu; hãy đi lên, bớ lão hói đầu!" Khi người ngó đàng sau mình và thấy chúng, người rủa-sả chúng nhân danh Đức GIA-VÊ. Lúc đó, có 2 con gấu cái đi ra khỏi rừng và xé xác 42 thằng nhỏ trong bọn ”. Có vẻ như không thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến hai con gấu vồ một nhóm trẻ em chọc ghẹo một người vì bị hói đầu.

Thứ nhất, phiên bản King James đã làm thiệt hại cho chúng ta bằng cách dịch thuật ngữ này là trẻ em, đáng lí ra phải dịch là thanh niên. Từ ngữ tiếng Hê-bơ-rơ có thể ám chỉ thiếu niên, nhưng cụ thể hơn có nghĩa là "những chàng trai trẻ". Bản NIV, được trích dẫn ở đây, sử dụng từ “thanh thiếu niên”.

VUA SAU-LƠ-


Sau-lơ khởi đầu rất tốt, chỉ bày tỏ những hành động bất tuân tiếp theo của mình làm trật bánh xe những gì có thể là một sự cai trị xuất sắc, tôn vinh Đức Chúa Trời đối với quốc gia Israel. Làm thế nào một người nào đó rất gần gũi với Chúa lại có thể  bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát và không có thiện cảm với Chúa nữa? Để hiểu làm thế nào mọi thứ trong cuộc sống Sau-lơ bị lộn xộn, chúng ta cần biết một vài điều về bản thân người nầy. Vua Sau-lơ là ai, và chúng ta có thể học được gì từ cuộc sống của anh ấy?

Tên của Sau-lơ, từ tiếng Hê-bơ-rơ phát âm là Shaw-ool, có nghĩa là “người được cầu xin”. Sau-lơ là con trai của Kích đến từ bộ tộc Bên-gia-min. Sau-lơ xuất thân từ một gia đình giàu có (1 Sa-mu-ên 9: 1) có ngoại hình cao lớn,và đẹp trai. Kinh thánh nói rằng, “không có ai đẹp trai hơn người ở giữa vòng các con trai Y-sơ-ra-ên; từ vai người trở lên, người cao hơn bất cứ một người nào khác trong dân-chúng” (1 Sa-mu-ên 9: 2 TKTC). Ông là người Đức Chúa Trời đã chọn để lãnh đạo quốc gia phân tán của Israel,  tập hợp các bộ tộc không có lãnh đạo trung tâm nào ngoài Đức Chúa Trời và không có chính phủ chính thức. Trong thời điểm khó khăn trước đó, các nhà lãnh đạo đã phát sinh nhưng không bao giờ củng cố quyền lực của mười hai bộ tộc thành một quốc gia.

SAM-GA-Các Phán Quan 3:31, “Và đến sau người là Sam-ga, con trai của A-nát, là người đánh hạ 600 người Phi-li-tin với một cây gậy nhọn thúc bò; và người cũng đã cứu Y-sơ-ra-ên”(TKTC).

Sam-ga  là thẩm phán thứ ba của Israel có hành động anh hùng dẫn đến hòa bình ở Israel trong một khoảng thời gian không xác định.

Một câu Kinh Thánh tóm tắt thời kỳ lãnh đạo của ông. Các thẩm phán 3:31 chép, “Sau Ê-hút, có Sam-ga, con trai của A-nát. Người dùng một cây đót bò mà đánh giết sáu trăm người Phi-li-tin, và cũng giải cứu Y-sơ-ra-ên”.