Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Treo Mình Trên Cây Gỗ--
John 3:14- Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy,
Giăng 8: 28- Vậy, Jêsus phán rằng: “Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là Đấng hằng hữu, chẳng tự mình làm điều gì, nhưng ta nói những điều nầy theo như Cha đã dạy ta.
Giăng 12:32- Còn ta, nếu ta được treo lên khỏi đất, thì sẽ hấp dẫn mọi người đến cùng ta-
-
Trên thập tự họ treo Ngài đó,
Bị đánh đập bầm dập vì con,
Vì vinh quang Cha Ngài chịu khổ,
Huyết hồng rơi lả chả dưới chơn.
Trên thập giá Ngài chịu treo đó,
Mình trần trước mặt loài người chê,
Niềm vui trước mắt Ngài thấy rõ,
Vì con Chúa chịu quá thảm thê.
Hoạn khổ đời tư con cắt ngắn,
Mong sao đau khổ sớm qua mau,
Cám ơn Chúa thọ hình im lặng,
Chịu treo cả ngày chẳng lời nào.
Trên cây gỗ chịu treo đau nhức,
Đồi Gô-tha huyết vô tội rơi,
Chúa chịu đựng biết bao mất mát,
Để hoàn thành ý muốn Chúa Trời.
Khi con quằn quại trong khổ nhục,
Mở mắt con nhìn thấy rõ ràng,
Chúa ở đó trong lửa địa ngục,
Đến cuối cùng chẳng một lời than.
Xin cho con năng lực chiến đấu,
Tiếp tục đứng không phải ngã nhào,
Đến cuối con đường càng thu hẹp,
Trên Vầng Đá vững chắc và cao.
Cây gỗ Chúa chịu treo một bận,
Thu hút muôn người đến Chúa Cha,
Treo lên đó giúp con ưng thuận,
Vinh quang Ngài qua con sáng lòa./.
Minh Khải—27-2-2016

Hoa Trồng Trên Sỏi Đá-
(Tạ ơn thiên hựu Chúa)
-
Isaiah 27: 3,6-Ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng giữ nó, sẽ chốc chốc tưới nó, và giữ nó đêm ngày, kẻo người ta phá hại chăng. 
Sau nầy, Gia-cốp đâm rễ, Y-sơ-ra-ên kết nụ và nở hoa, chắc sẽ ra trái đầy trên mặt đất.
-
Trên sỏi đá hoa hèn trổ đỏ,
Người trồng hoa chăm sóc đấy thôi:
Nhiều năm trước hột hoa nẩy chồi,
Trên miếng đất đá, phân,cỏ, rác,
Hoa lớn lên như bao hoa khác
Chúa quan phòng bảo dưỡng ngày xanh,
Nghe tiếng gọi theo Chúa chân thành,
Cuộc đời cô đơn đầy khổ đắng,
Loài người phá hoại thật nhiều bận,
Chúa xót thương giải cứu an toàn,
Chốc chốc Chúa tưới nước vấn an,
Hoa châm rễ, kết nụ trên đất,
Trổ hoa, ra trái thật kinh ngạc,
Hoa hèn nầy thuộc về Chúa muôn đời,
Vinh quang cho Ngài mãi không thôi!
Minh Khải—26-2-2016

Chúa Nghèo-Tôi Giàu---
Cor 8:9- Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Jêsus Christ, Ngài tuy vốn giàu, nhưng vì anh em mà trở nên nghèo, hầu cho anh em nhờ sự nghèo của Ngài được trở nên giàu. 
-
Từ miền ánh sáng thiên đàng,
Chúa thăm miền đất khổ nàn, tối tăm,
Bệnh phong nhơ bẩn nhiều năm,
Bàn tay chạm đến ái tâm tỏ bày;
Nợ tôi lớn Chúa trả thay,
Một người Khách Lạ từ rày quen thân,
Ngài là Bảo Đảm rất gần,
Trên cây thập giá một lần chứng minh,
Chúa tôi giàu có hiển vinh,
Thành Người nghèo khó hi sinh cho người,
Từ rày phong phú rộng rời
Của Ngài ban cấp đời tôi dẫy tràn,
Tôi giàu khi Chúa nghèn nàn,
Nguyền xin san sẻ chu toàn khắp nơi.
Minh Khải—1-3-2016

Lược Giải Sách Thi Thiên—22-


-
Psalm 22:
1 Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?
Nhân sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên siết tôi?
6 Nhưng tôi là một con trùng, chớ chẳng phải người đâu, Là điều ô nhục của loài người, và vật khinh dể của dân chúng.
7 Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi. Trề môi, lắc đầu, mà rằng:
8 Người phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người;
Ngài khá giải cứu người, vì Ngài yêu mến người
12 Có nhiều bò đực bao quanh tôi, Những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi.

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Si-lô đã ra đi. Đền thờ đã ra đi. Cơ Đốc giáo .......?-
Jer 7:12- Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của ta tại Si-lô, là nơi trước kia ta đã gởi danh ta, mà xem, vì tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ta, ta đã làm cho nó thể nào. 
Jer 7:16-Cho nên ngươi chớ vì dân nầy mà cầu thay; đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện, cũng đừng cầu thay cùng ta, vì ta sẽ chẳng nghe ngươi
-

-Điều có vẻ hiển nhiên từ Thánh Kinh là những gì Đức Chúa Trời xây dựng Ngài cũng có thể phá sập và thay thế. Trong thực tế, khi Đức Chúa Trời làm một điều mới, thì cái cũ phải chết. Si-lô đã hư hoại và hệ thống của họ đã được Đức Chúa Trời cho thay thế. Vinh quang Đức Chúa Trời đã ra đi, nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động trong các hoạt động tôn giáo của họ. Nó đã được thay thế. 
-Hệ thống đền thờ thời Sa-lô-môn, nơi vinh quang Shekinah của Đức Chúa Trời đã giáng xuống quá dày đặc đến nỗi các thầy tế lễ không thể đứng, cuối cùng đã bị hư hỏng. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã ra đi, nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động trong các hoạt động tôn giáo của họ. Không một hòn đá nào còn lại mà không bị đổ xuống. Nó đã được thay thế. 
Một hệ thống, không có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có thể phá đổ xuống và thay thế. Trong tất cả những hệ thống đó có một số người nam tốt và người nữ tốt, họ vì vinh quang của Đức Chúa Trời.

Vương quốc của sự tối tăm.--The kingdom of The darkness-
-
“Để ban cho dân Ngài biết sự cứu rỗi bởi sự tha tội mình, Vốn do lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng tôi, Là Đấng đã khiến cho Vầng đông từ nơi cao đoái thăm chúng tôi, Để chiếu sáng trên kẻ ngồi trong tối tăm và dưới bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi vào đường bình an.” (Lu 1: 77-79)
-
Thế giới là một nơi tối tăm. Nó luôn luôn như vậy. Nếu bạn ở trong thế giới, bạn không thể biết thế giới có những mức độ tối tăm khác nhau, màu đen hoặc màu xám. Cũng có nhiều mức độ khác nhau của tội lỗi, đau đớn và bi kịch thêm vào bóng tối hiện nay. Hầu hết mọi người đều sống trong một thảm kịch lớn, hoàn toàn bị bóng tối làm tiêu hao, nhưng nhưng thần dân của bóng tôi tưởng rằng chưa phải là tình trạng tồi tệ. Sống một cuộc sống trong sắc màu xám mà nhầm lẫn là cuộc sống sáng láng thì có lẽ là bi kịch lớn nhất.
Nhiều hội thánh cũng nhầm lẫn màu xám và màu đen như vậy. Tôi thấy nếp sống của họ còn ở trong tình trạng màu xám, nhưng họ không chấp nhận, vì họ đã bị vua của bóng tối lừa phỉnh.
-

Đức Chúa Trời không ngự ở trung tâm các hệ thống của con người-


-
Họ đặt những kẻ làm chứng dối nói rằng: “Người nầy không ngớt nói lời nhạo báng nơi thánh và luật pháp. Vì chúng tôi nghe nó nói rằng Jêsus Người Na-xa-rét kia sẽ phá nơi nầy và đổi lề thói mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta.” (Công. 6: 13-14).
-
Bạn có thể thấy những lời buộc tội được ném về phía Ê tiên là người sẽ trở thành người tuận đạo đầu tiên không? Họ cáo buộc ông phạm thượng vì những lời ông nói về đền thờ, là trái tim và linh hồn của hệ thống mà đã đem lại cho những con người nầy vị trí và cuộc sống của họ trong xã hội. Nói nghịch lại hệ thống tôn giáo là một điều nguy hiểm, việc đó không thế nào kết thêm bạn bè và có ảnh hưởng đến dân thánh. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Bạn sẽ bị mất mát, có lẽ không như Ê tiên đã chịu, nhưng bạn sẽ bị mất mát rất nhiều. Hãy xem xét những gì Ê-tiên đã phát biểu chống lại tôn giáo.
Chỉ một vài năm ngắn ngủi sau đó, đền thánh đã bị phá hủy hoàn toàn, như Chúa Giêsu đã nói tiên tri, không một hòn đá nào không bị đổ xuống. Vàng mà trang trí các bức tường thì đã thực sự được xây dựng vào trong cấu trúc, nên khi những viên đá đổ xuống, người ta gở được tất cả các mảnh vàng cuối cùng. Khi thái tử La mã, Titus, bước vào nơi chí thánh, người ta nói rằng anh ta thốt ra những lời nói nầy: "tất cả mọi điều này có ích lợi gì đến một căn phòng trống?" Bạn thấy đấy, Hòm Giao Ước không có ở đó. Nơi chí thánh của đền thờ trống không, chỉ có một khối đá. Bạn nhớ rằng, cái hòm đã bị dời đi vào thời Giê rê mi, gần 500 năm trước đó rồi. Có hơn 500 năm hoạt động tôn giáo tiếp theo, rất nhiều hoạt động tôn giáo, nhưng trung tâm của nó là sự trống rỗng tất cả, chắc chắn không có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã không phát ngôn cho đến khi Giăng Báp tít được xuất hiện trong đồng vắng.

Chúa Nghèo-Tôi Giàu--
-
Cor 8:9- Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Jêsus Christ, Ngài tuy vốn giàu, nhưng vì anh em mà trở nên nghèo, hầu cho anh em nhờ sự nghèo của Ngài được trở nên giàu. 
-
Từ miền ánh sáng thiên đàng,
Chúa thăm miền đất khổ nàn, tối tăm,
Bệnh phong nhơ bẩn nhiều năm,
Bàn tay chạm đến ái tâm tỏ bày;
Nợ tôi lớn Chúa trả thay,
Một người Khách Lạ từ rày quen thân,
Ngài là Bảo Đảm rất gần,
Trên cây thập giá một lần chứng minh,
Chúa tôi giàu có hiển vinh,
Thành Người nghèo khó hi sinh cho người,
Từ rày phong phú rộng rời
Của Ngài ban cấp đời tôi dẫy tràn,
Tôi giàu khi Chúa nghèn nàn,
Nguyền xin san sẻ chu toàn khắp nơi.
Minh Khải—1-3-2016

Lược Giải Sách Thi Thiên—21


(Cầu Nguyện Ngợi Khen Chúa Sau Chiến thắng)
-
Thánh thi 21 (BDM)
1 Lạy CHÚA, nhờ năng lực Ngài, vua vui mừng,
Nhờ sự cứu rỗi Ngài vua vô cùng hân hoan.
2 Ngài ban cho người điều lòng người ao ước,
Ngài không từ chối điều miệng người cầu xin. Sê-la.
3 Vì Ngài tiếp đón người bằng phước lành,
Ngài đội trên đầu người mão triều vàng.
4 Người xin Ngài sự sống, Ngài ban cho người,
Ngài ban cho người những ngày vĩnh cửu.
5 Nhờ sự cứu rỗi Ngài, người được vinh quang vĩ đại.
Ngài ban cho người uy nghi, lộng lẫy.
6 Vì Ngài ban cho người phước lành vĩnh cửu,
Ngài ban cho người niềm vui trước mặt Ngài.

Bạn có thực sự tin rằng Chúa Giêsu đang đến?-
Mat 25: 6 - Đến nửa đêm có tiếng kêu rằng: 'Kìa, tân lang đến! Hãy đi ra nghinh tiếp chàng.' 
-
Con dân của Israel đã được ban cho những lời hứa nhất định của Đức Chúa Trời. Tất nhiên họ đã được hứa về miền đất hứa. Tuy nhiên, vì không tin và không vâng lời, họ bị buộc phải đi lang thang và chết trong đồng vắng trong bốn mươi năm. Vì vậy, ở đây chúng ta có một kết nối sinh động giữa hoài nghi, bất tuân và sự không hài lòng về Đức Chúa Trời. Đó là thế hệ đặc biệt, tất cả những ai trên 20 tuổi, đã không bước vào đất hứa của Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ Đức Chúa Trời đã chăm sóc các nhu cầu cơ bản của họ, nhưng họ không muốn vượt qua để bước vào những lời hứa, cũng không muốn nhận lấy tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho họ.
Tôi có thể gợi ý rằng chúng ta đang sống trong một thế hệ như vậy chăng? Các dấu hiệu của thời đại đều xảy ra xung quanh chúng ta cách đầy đủ. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Ngài sẽ trở lại với dân của chính Ngài. Chúng ta biết rằng có một sự trở lại lần thứ hai và rằng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta về những điều này trong Mathiơ 24 và dụ ngôn của các trinh nữ dại dột và nhiều chỗ khác. Chúng ta được ban cho những dấu chỉ từ Thánh Kinh và tất nhiên chúng ta có Thánh Linh dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta và cho chúng ta thấy thời đại mà chúng ta đang sống. Nhiều người tình cờ nói rằng sự cuối cùng đã gần, rằng thế giới đang ở trong tình trạng hỗn loạn, không có chỉ đạo, và Chúa Giêsu phải trở lại sớm sủa. Tuy nhiên, câu hỏi của tôi là, dân chúng đạo Cơ đốc có thực sự tin điều đó không?

Sách Nhã Ca --bài 5

SỐNG TRONG SỰ THĂNG THIÊN  BẰNG CÁCH BIỆN BIỆT LINH VỚI HỒN

Kinh Thánh: Nhã 4:7-15, Hê.4:12; 1 Tê. 5:23; 2 Cô.4:16
Trong bài này tôi muốn nói một lời về việc sống trong sự thăng thiên bằng cách biện biệt linh với hồn
KÊU GỌI SỐNG TRONG SỰ THĂNG THIÊN
Trong Nhã Ca 4:7-8, Chúa kêu gọi người yêu của Ngài sống trong sự thăng thiên như một sáng tạo mới trong sự phục sinh. Sáng tạo mới là điều chỉ ở trong sự thăng thiên, trong sự phục sinh. Không có sự phục sinh, không thể có sáng tạo mới.
Chúa Bày Tỏ
Sự Đánh Giá Cao Của Ngài Về Người Yêu
“Hỡi bạn tình ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề, / Nơi mình chẳng có tì vít gì cả” (c.7). Ở đây, Chúa bày tỏ sự đánh giá cao của Ngài về người yêu để chuẩn bị nàng tiếp nhận sự kêu gọi của Ngài để sống trong sự thăng thiên

Sách Nhã Ca --bài 4

ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ SỐNG TRONG SỰ THĂNG THIÊN NHƯ SÁNG TẠO MỚI TRONG SỰ PHỤC SINH
Kinh Thánh: Nhã. 3:6-5:1
Trong giai đoạn thứ hai (Nhã. 2:8 – 3:5), người yêu của Đấng Christ đã học được ba bài học căn bản: quyền năng phục sinh, sự phong phú của sự phục sinh, và đời sống thập tự giá. Quyền năng phục sinh của Đấng Christ được tượng trưng bởi Đấng Christ là con linh dương và con hươu nhảy trên các núi và vượt qua các đồi (2:8 – 9). Sự phong phú của sự phục sinh của Đấng Christ được tượng trưng bởi thưc vật, tiếng chim cu, và đủ loại hương thơm vào mùa xuân (cc.12 -13a). Đời sống thập tự giá được tượng trưng bởi những khe đá và nơi trú ẩn của vách núi (c.14). Đời sống thập tự giá được sống bởi quyền năng của sự phục sinh và được khích lệ bởi sự phong phú của phục sinh.
Trong giai đoạn kế tiếp – kêu gọi sống trong sự thăng thiên như sáng tạo mới trong sự phục sinh (3:6 – 5:1) – chúng ta cần học bài học biện biệt linh với hồn (Hê. 4:12). Rất ít Cơ Đốc nhân ngày nay có khả năng biện biệt linh với hồn. Trên thực tế, nhiều người tin rằng trong Kinh Thánh từ ngữ linh và hồn là những từ ngữ đồng nghĩa, cho dù 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 nói về “linh, hồn, và thân thể”. Nếu không nhận biết linh khác với hồn, chúng ta không thể đạt đến giai đoạn được kêu gọi để sống trong sự thăng thiên như sáng tạo mới trong sự phục sinh.