Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

ĐƯỢC TRANG BỊ ĐỂ HOẠT ĐỘNG VỚI CHÚA
Nhã ca 7 : 1 , 4 – 5 , 6 – 8 , 10 – 13
Mục đích trường cửu của Đức Chúa Tời
Chúng ta đã thấy rằng người tìm kiếm trong Nhã ca đã đạt đến vài sự thành đạt. Lúc đầu nàng đã đạt được sự thỏa mãn đầy trọn cho chính nàng. Rồi, là một mão miện, nàng làm thỏa mãn Chúa. Cuối cùng nàng đã trở nên một miếng vườn để làm Chúa thỏa mãn dân Chúa. Trong Cơ-Đốc giáo ngày nay, hầu như mọi người đều nói không có điều gì khác là cần. Nhu cầu của chúng ta được chăm sóc, và nhu cầu các anh em khác cũng được chúng ta chăm sóc. Hầu như không có gì khác cần đến, nhưng sự thành toàn mục đích Đức Chúa Trời, sự xây dựng Thân Thể, sự xây dựng thành phố ở đâu ?
Ngày nay, hầu hết mọi Cơ-Đốc nhân đều chỉ chăm lo các nhu cầu riêng của họ, trong khi một số Cơ-Đốc nhân được chấn hưng nhiều hơn biết chăm lo các nhu cầu của các anh em khác. Điều này có thể coi là tuyệt đích của công tác Cơ-Đốc ngày nay. Nhưng tất cả các điều này không thể đạt đến mục tiêu của Đức Chúa Trời, tức sự xây dựng Thân Thể. Hầu như không một ai chăm lo kiến ốc của Đức Chúa Trời. Trong nhiều năm vừa qua này, nhiều người đã bắt đầu thảo luận về sự sống Thân Thể và chức vụ Thân Thể, nhưng khó có ai thực sự hiểu Thân Thể là gì. Thân Thể là gì. Thân Thể là một kiến ốc, nó không phải là một đống nguyên liệu.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

RỜI BỎ NÚI LI-BAN-


Math. 17:2-4- Ngài biến hình trước mặt họ, mặt Ngài sáng chói như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.  Kìa, có Môi-se và Ê-li hiện ra, nói chuyện cùng Ngài.  Phi-e-rơ bèn thưa cùng Jêsus rằng: "Chúa ơi, chúng ta ở đây tốt lắm; nếu Ngài muốn, thì tôi sẽ dựng ba lều tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se và một cho Ê-li."
Song 4:9- 15- Hỡi tân phụ ta, hãy cùng ta đến từ Li-ban, Hãy cùng ta đến từ Li-ban; Khá nhìn xem từ chót A-ma-na, Từ đỉnh Sa-nia và Hẹt-môn, Từ hang sư tử, Từ núi con beo. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, mình đã cướp lấy lòng ta, Vì một cái liếc mắt, vì một vòng trân châu nơi cổ mình, mình đã cướp lấy lòng ta.  Em gái ta, tân phụ ta là vườn đóng kín, Là nguồn nước khóa lại, là suối niêm phong. Đám cây mình là vườn địa đàng, Mình là mạch nước trong vườn, Là giếng nước sống, là dòng nước chảy từ Li-ban!

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—5


-
Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh, dùng về ống quyển
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi,
Xem xét sự suy gẫm tôi.
2 Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi,
Vì tôi cầu nguyện cùng Chúa.
3 Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi;
Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

AI ĐÃ ĐẾN TRẦN GIAN?-


-
Bạn đang vui lễ Nô-ên truyền thống,
Có am hiểu Ai đã đến long trọng?
-
Có một con trẻ sinh cho chúng ta,
Là Đức Chúa Trời quyền lớn đó mà!
-
Con trai một ban cho ta khi đó,
Là Chúa Cha vĩnh cữu từ muôn thuở !

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

NGƯỜI SIÊNG NĂNG-


(Trong Châm Ngôn)
-
Proverbs 27:18-  Ai săn sóc cây vả, sẽ ăn trái nó; Và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng.
Proverbs 27:23-27-Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con, Và lo săn sóc các đàn bò của con; Vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi, Và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao? Cỏ khô đã mất đi, cỏ non bèn mọc ra, Và người ta thâu nhập rau cỏ núi. Lông chiên con dùng làm áo xống cho con, Giá dê đực dùng mua đồng ruộng. Sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, Cho người nhà con, và đặng nuôi lấy các con đòi của con.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—4


-
Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh, dùng về đàn dây
1 Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi,
Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi.
Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi;
Xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi.
2 Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào?
Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không,
Và tìm sự dối trá cho đến bao giờ?
3 Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức.
Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta.
4 Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội;
Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh.
5 Hãy dâng sự công bình làm của lễ,
Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
6 Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.
7 Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó,
Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.
8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an;
Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN- 3
LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN- 3
-
Psalm 3: 1,3, 5, 8-Thơ Đa-vít làm, khi người trốn khỏi Áp-sa-lôm, con trai người
1 Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao!
Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay!
3 Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi;
Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.
5 Tôi nằm xuống mà ngủ;
Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va, nâng đỡ tôi.
8 Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va.
Nguyện phước Ngài giáng trên dân Ngài!

Lược Giải Sách Thi Thiên--2


-
THÁNH ĐỒ TÂN ƯỚC-
(Thi thiên 2)
Loài người chống Christ thấy không bạn?
Người được khải minh mới hiểu thông;
Thịnh vượng trần gian bạn chớ kiếm,
Địa cầu thừa kế phước vô song.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—1


-
Tín đồ Cựu Ước thích kinh luật,
Thịnh vượng cuộc đời mong mỏi thay,
Không biết chức năng kinh luật Chúa,
Vạch trần bản tánh của ta hoài.
-
Dân thánh hôm nay cũng giống lắm,
Phúc âm thịnh vượng vẫn tôn cao,
Cuộc đời từ bỏ ma-môn xấu,
Ít kẻ vui lòng chấp nhận vào.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

NGƯỜI KHÔN NGOAN-


(theo sách Châm ngôn)
-
Sự khôn ngoan sáng tạo trời đất,
Cây sự sống cho những tín nhân,
Ai nắm khôn ngoan trường thọ mãi,
Là người khôn, sáng suốt, tinh thuần.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

TỪ VINH QUANG ĐẾN VINH QUANG---


-
Thi 104 :1-2-Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ.Mặc sự sang trọng và oai nghi!
 Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng khác nào bằng cái áo
 Rô 3 :23-Vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời
2 Cor. 3 :18-Chúng ta thảy đều để mặt trần mà chiếu lại sự vinh quang của Chúa như một cái gương, thì đều biến hoá nên cũng một hình tượng của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, như bởi Chúa là Thánh Linh vậy

-
Vinh quang là chính Chúa phô bày,
Chúa mặc bằng nguồn sáng lớn thay,
Jesus đầy vinh quang nhục hóa,
Hồng ân, Lẽ thật mãi dư đầy.

Tội nhân thiếu hụt vinh quang Chúa,
Bao phủ mình bằng bản ngã thôi,
Nếp sống phô bày tính cách quỷ,
Mãi tìm vinh dự từ con người.

Tín nhân tiếp nhận Chúa hôm nay,
Ánh sáng dẫy đầy tâm khảm thay,
Vinh dự, vinh quang luôn phủ kín,
Vinh quang từng bước gia tăng hoài.
-
1 Giăng 1 :5 chép, « Đức Chúa Trời là ánh sáng ». Ánh sáng là bản chất sự biểu lộ bên ngoài của Đức Chúa Trời . Khi hiện ra cùng Abraham, Công 7 :2 chép, Chúa là « Đức Chúa Trời vinh quang ». Cho nên Đức Chúa Trời  biểu lộ bằng ánh sáng, bằng vinh quang chói ngời. Nhưng Giăng 1 ;14 chép, « Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta, đầy ân điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha »..
Các môn đồ đầu tiên đã thấy vinh quang biểu lộ của Đức Chúa Trời nhục hóa là Chúa Jesus qua hai thành phần là ân điển và Lẽ thật. Họ chưa thấy vinh quang trên thân thể phục sinh của Ngài, như đã thấy trên núi hóa hình. Sự biểu lộ đó sẽ có khi Chúa Jesus tái lâm.
-
Chúng ta là tín nhân cũng gần giống như vậy. Như kinh nghiệm của ông Gia cốp bày tỏ. Khi ông dùng mánh khóe gian xảo để làm cho chiên dê đẻ con theo ý muốn, ông biểu lộ tính cách satan. Về sau tại Ai cập càng lúc ông càng biểu lộ vinh quang, vinh dự của Đức Chúa Trời. Những người tiếp cận ông đều cảm nhận được vinh quang, ánh sáng thần thượng đó.
Khi Chúa tái lâm, tín đồ sẽ có thân thể vinh hiển, chói lòa vinh quang Chúa như ánh mặt trời (Philip 3 :20-21, Mathio 13 :43). Nhưng ngày nay con người chúng ta có thể giảm bớt sự biểu lộ tính cách ma quỷ và mỗi ngày từng bước biểu lộ vinh quang của Chúa, mà người ngoài có thể cảm nhận được.
Minh Khải—15-12-2015


Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

SAO CON NGHE LỜI VỢ?
SAO CON NGHE LỜI VỢ?
( Why You listen to the words of your wife?)
-
Sao con đã lắng nghe lời vợ,
Ăn trái cây Ta dặn chớ ăn,
Con quá yêu nàng cố ý phạm,
Cuộc đời khó nhọc chớ than van.

CÔNG VIỆC CỦA SA TAN-CÔNG VIỆC CỦA SA TAN-
-
Con rắn đến gần con phỉnh gạt,
Tìm lời nói xấu Chúa điêu ngoa,
Con nghe lời đã làm sai quấy,
Sinh sản ra dòng dõi ác tà.
Sáng 3: 1-6 : ;1 Tim 2 :14

Tư tưởng con hư hoại thái quá,
Không đơn thuần với Chúa nguy thay,
Như Ê-va đã nghe lời rắn,
Chúa cứu con thay đổi mỗi ngày.
2 Cor. 11:2

Tại sao quỷ đã yêu cầu thế,
Sàng sảy con như thể lúa mì,
Con biết tại con ưa khoác lác,
Trở thành kinh nghiệm sống khiêm ti.
Lu ca 22:31

Sư tử rống ruồng quanh các thánh,
Có lần rình rập chính con rồi,
Lời cầu nguyện Chúa cứu con thoát,
Nhờ thức canh con chống chẳng thôi.
1 Phiero 5:8
Minh Khải—13-12-2015
-
1 Tim 2:14-Lại không phải A-đam bị lừa dối, bèn là đờn bà bị lừa dối mà sa vào sự quá phạm
2 Cor 11:2-3- Vì tôi lấy sự ghen tức của Đức Chúa Trời mà ghen tức anh em, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, hầu trình diện anh em cho Đấng Christ như một đồng nữ trinh khiết.  Nhưng tôi ngại rằng tâm tư của anh em bị bại hoại mất sự đơn thuần thanh khiết đối với Đấng Christ, cũng như xưa kia con rắn đã dùng quỉ kế mà dư hoặc Ê-va vậy.
Lu ca 22:31- Chúa lại phán: “Si-môn ơi, Si-môn, nầy, Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. 32 Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không bị mất. Vậy, đến khi ngươi đã trở lại, thì hãy làm cho vững vàng anh em ngươi.”
1 Phiero 5:8- Hãy dè giữ, hãy thức canh: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi ruồng quanh, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

MẶT TRỜI—The Sun--
Mal 4:2 But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall. 
Luk 1:78-79- Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us, 
To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. 
-
Mal. 4:2-Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng-
Luca 1:78-79- Vốn do lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng tôi, Là Đấng đã khiến cho Vầng đông từ nơi cao đoái thăm chúng tôi, Để chiếu sáng trên kẻ ngồi trong tối tăm và dưới bóng sự chết,
-

SỰ NHẢY MÚA CỦA HAI ĐỘI QUÂN


Nhã ca 5:4-6, 8-9, 16, 6:1-6, 10, 13.
(Bản Việt văn dịch 6:13 sự nhảy múa của Mahanahim.
Nghĩa đen của “Mahanahim” là hai quân đội, Sáng 32:2).
-Bốn sự thành đạt.
Như chúng ta đã thấy trong các sứ điệp trước, người tìm kiếm trong Nhã ca đã tạo ra ít nhất bốn sự thành đạt. Trong chương 2, nàng tạo được thành đạt thứ nhất, sau đó nàng hài lòng. Vì điều nầy đã có một sự mâu thuẫn hiện hữu giữa nàng và Chúa. Sự thành đạt thứ hai được tạo ra khi nàng đã trở nên mão miện cho Chúa. Song le vào lúc nầy chính nàng nhận thức rằng vẫn còn có vài bóng tối và ban mai của nàng chưa lố ra. Do đó nàng tiến lên bằng cách đi đến núi một dược và đồi nhũ hương. Nhờ điều nầy nàng được chuyển đến đỉnh Liban. Đây là sự thành đạt thứ ba của nàng.
Tại đây, lần nữa thi ca hàm ý rằng nàng đã thỏa mãn. Rồi Chúa đã đến kêu gọi nàng rời khởi sự thỏa lòng nầy, tức điều nàng đã thành đạt. Nàng đã đáp lại sự kêu gọi của Chúa đạt đến sự thành đạt thứ tư bằng cách trở nên miếng vườn. Đây là một sự thành đạt tăng tiến, cao hơn và sâu nhiệm hơn. Trước kia nàng đã vui hưởng Chúa, nhưng bây giờ nàng đang sản xuất Chúa. Nàng là một người tham dự, nhưng bây giờ nàng trở nên một người sản xuất. Tại đây thi ca khải thị rằng bây giờ nàng trở nên rất hài lòng, thậm chí hài lòng hơn lúc nàng ở chương 2. Vì vậy nàng nói “tôi ngủ, nhưng lòng tôi tỉnh thức”. Vào đầu mối nầy, Chúa lại gọi nàng lìa bỏ sự thành đạt của nàng.

HAI HẠNG LOẠI SỨ ĐỒ--


-
Rev 21:14-Tường thành có mười hai nền, trên đề mười hai danh của mười hai sứ đồ của Chiên Con.
Ephe.4:7, 11-Khi Ngài lên nơi cao thì dẫn theo những kẻ bị bắt làm phu tù, Và ban ân tứ cho loài người.”
Ngài đã ban  một vài sứ đồ, …tiên tri, …kẻ giảng Tin Lành, mục tử  và giáo sư, cốt để làm cho thánh đồ được nên trọn vẹn về công việc của chức dịch, và về sự gây dựng thân thể của Đấng Christ.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

LẬP NỀN TẢNG DUY NHẤT CỦA ĐẤNG CHRIST


Đã có 4 điểm chính yếu mà chúng ta đã bao gồm trong các sứ điệp: sự hiệp một, thể chế tế lễ, vương quyền và bàn thờ. Điểm thứ năm là lập nền móng. Tất cả 4 điểm trước vì điểm này. Sự hiệp một là vì nền tảng, thể chế tế lễ, vương vị và bàn thờ đều vì việc lập nền tảng. Nên chúng ta cần áp dụng tất cả các điều này trong một đường lối thực tiễn
Chúng ta không cần nhiều giáo điều, nhưng chúng ta cần vào sự áp dụng thực tiễn, trong một vài chỗ, dù hầu như dân chúng đã trở về Giêrusalem mà không có nền tẳng nào đã được đặt xong. Không có nền móng nào lập xong trải năm này quà năm kia. Có một số người đã trở về yêu cầu có nếp sống hội thánh, nhưng không có nền tảng.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

BÁNH BỘT LỌC—


-
Ba đấu bột lọc không men trộn,
Là bữa ăn đầy trọn xưa nay,
Áp-ram đãi Chúa một ngày,
Chúa Trời dân thánh thỏa thay dường nào.

Của lễ bữa ăn đâu dùng men tội,
Bột mì lọc nhồi với dâu Linh,
Tính người Đấng Christ khiết tinh,
Thứ ăn dân thánh mấy nghìn năm nay.

Đàn bà gia ác xài men khéo,
Chất sa tan tinh xảo đưa vào,
Bột trong hội thánh nổi cao,
Thức ăn khoái khẩu dân nào còn non.

Men Hê-rốt mưu toan địa vị,
Pha-ri-si cố ý giả hình,
Sa-đu-sê bỏ đức tin,
Nhiều điều ác khác mặc tình trộn vô.

Chúa lâm thế giống như bột lọc,
Men Nô-ên ngoại giáo trộn vào,
Bánh pha men xốp phồng cao,
Tín đồ nghiện bánh nhiệm mầu Sa tan.

Bánh bột pha men càng phổ biến,
Bánh sạch men khó kiếm lắm thay,
Chúa ơi, con muốn ăn Ngài,
Bánh ăn bột lọc đượm đầy dầu Linh.
Minh Khải—9-12-2015
-
Genesis 18:6-Đoạn, Áp-ra-ham lật đật vào trại đến cùng Sa-ra mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ-
Lev. 2:4, 11- Khi nào ngươi dùng vật chi hấp lò làm của lễ bữa ăn, thì phải lấy bột mịn làm bánh nhỏ không men nhồi dầu, và bánh tráng không men thoa dầu-vì các ngươi chớ dùng men hay mật xông với của lễ chi dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va-
Matth.13:33-Ngài phán thí dụ khác cùng chúng rằng: "Nước trời ví như men mà người đàn bà kia lấy giấu trong ba đấu bột, cho đến chừng dậy men cả."
Matth. 16:6, 11-12, -Jêsus phán cùng họ rằng: "Hãy coi chừng, giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê." -Nhưng là nói hãy giữ chừng về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê." 12 Bấy giờ họ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ chừng về men làm bánh, nhưng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê vậy.
Mark 8:15-Ngài răn họ rằng: “Hãy coi chừng, cẩn thận về men của người Pha-ri-si và men của Hê-rốt
1 Cor. 5:6- 8-Anh em há chẳng biết rằng một ít men làm dậy cả đống bột sao?  Hãy làm cho sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên đống mới, cũng như anh em vẫn là không men vậy. . Vậy nên, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng đừng dùng men của sự hiểm độc, gian ác, nhưng hãy dùng bánh không men của sự thành thật, chơn chánh.
Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

CHỨC NĂNG LƯỠNG DIỆN CỦA CHÚA—


-
Thuẫn đỡ cho con khi sợ hãi,
Vua Sô đôm có thể buồn lòng,
Chúa là Phần Thưởng lớn con hưởng,
Khi vật chất con chối bỏ xong.
(Sáng 15:1)

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

CHÚA KHIỂN TRÁCH THÁNH ĐỒ

-The Lord Rebukes His People.-
-
Isaih 43:24- Ngươi chẳng lấy tiền mua xương bồ cho ta, và chẳng lấy mỡ của hi sinh làm cho ta no; nhưng lại lấy tội lỗi mình làm cho ta phiền, lấy sự gian ác làm cho ta nhọc. 
Haggai 1:9-Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. 
Psam 50:18-20-Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ,Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình.
Ngươi thả miệng mình nói xấu, Buông lưỡi mình thêu dệt sự dối gạt.Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, Gièm chê con trai của mẹ ngươi.\
Malachi 1:8-Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy.
Isaiah 1:13-15, 25-Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể.Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Ta sẽ lại tra tay trên ngươi, làm tan sạch hết cáu cặn ngươi, và bỏ hết chất pha của ngươi. 
Isaih 48:4-Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ta biết ngươi cứng cỏi, gáy ngươi là gân sắt, trán ngươi là đồng,
-
Xương bồ đốt hương thơm êm dịu,
Con ích kỉ không chịu hiến dâng,
Làm chi tội lỗi nhiều lần,
Cho Ta phiền muộn, nhọc nhằn vậy con?

Nhà con ở chu toàn nội thất,
Nhà của Ta ôi thật hoang tàn,
Con chăm cuộc sống giàu sang,
Tố giông thổi bạt nhà vàng con xây.

Thấy kẻ trộm tiền tài đền thánh,
Con đồng lõa ăn cánh bọn người,
Sê pha đã chỉ tội rồi,
Chia phần kẻ ác con thời mưu toan.

Thả miệng nói xấu toàn dân thánh,
Buông lưỡi thêu dệt đánh đấm người,
Nói hành, gièm siễm nhiều rồi,
Có ngày Ta phán xét đời con đây.

Tặng quan lớn vật nầy không nhỉ?
Con vật què chẳng quý là bao?
Mà con dâng hiến Ta sao?
Là con khinh dể Danh cao chúa Trời.

Hội đồng thánh không thôi nhóm họp,
Tội lỗi lẫn trong dịp vui cười,
Nặng nề, mệt nhọc Ta thôi,
Che tai, bịt mắt liên hồi, con ơi.

Gáy con cứng quá rồi, con hỡi,
Bướng bỉnh trán đồng đến bao giờ ?
Vào lò luyện bạc Ta cho,
Để con biến đổi kịp giờ của Ta.

Nhiều cáu cặn, chất pha con có,
Bàn tay Ta lửa đỏ tra vào,
Vạch trần, tẩy sạch thật sâu,
Đời con chuyển hóa xiết bao lạ lùng.
Minh Khải- 07-12-2015

XIN CHÚA MỞ MẮT NHÌN THẤY

- Open Our Eyes To See
-
Nước ở đâu cho con thấy rõ,
Đồng hoang bầu nước nhỏ đã vơi,
Hồn con cháy khát nóng sôi,
Chúa ơi, giếng sống cuộc đời mới vui.

HAI NGÔI NHÀ ĐỐI LẬP

—The Two Opposed Houses-
-
Hội thánh và hội tà giáo đối chọi nhau-
-
Châm 9:1-18-
Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình;
Tạc thành bảy cây trụ của người;
2 Giết các con thú mình, pha rượu nho mình,
Và dọn bàn tiệc mình rồi.
3 Người đã sai các tớ gái mình đi;
Ở trên các nơi cao của thành người la rằng;
4 Ai ngu dốt, hãy rút vào đấy;
Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng:
5 Hãy đến ăn bánh của ta,
Và uống rượu ta đã pha trộn.
6 Khá bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống;
Hãy đi theo con đường thông sáng.
7 Ai trách dạy kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục,
Ai quở kẻ hung ác bị điếm ố.

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

NHỮNG PHẢN ĐỀ TRONG PHÚC ÂM GIĂNG—

(The Antithesises In Gospel John--)
-
Phản đề hay nghịch đề là thực sự đến sau chống lại tiên đề với mưu định thế chỗ tiên đề. Chúa là tiên đề bất di dịch trong vũ trụ. Phúc âm Giăng giới thiệu tám phản đề của satan, đối kháng Chúa. Dân thế giới bị các phản đề chi phối. Xin Chua cho thánh đồ thóat khỏi ảnh hưởng của các phản đề và đời đời sống hiệp một với Chúa là Tiền Đề hằng hữu, chẳng sai lầm.
-

NHỮNG THÁNH ĐỒ KHÔNG THỂ BIẾN ĐỔI- -


Châm 27:22 Dầu con dùng chầy giã mà giã kẻ ngu dại trong cối Chung lộn với gạo, Thì sự điên dại nó cũng không lìa khỏi nó.
Giê 48:11-Mô-áp từ lúc còn trẻ vốn yên lặng, như rượu đứng cặn, chưa từ bình nầy rót qua bình khác: Nó cũng chẳng đi làm phu tù; nên giữ được vị nguyên của mình, mùi thơm còn chưa đổi.
Sô 1:12- Trong lúc đó, Ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát trong Giê-ru-sa-lem, sẽ phạt những kẻ đọng trong cặn rượu và tự nói trong lòng mình rằng: Đức Giê-hô-va sẽ chẳng xuống phước cũng chẳng xuống họa. 
Heb. 5: 11-14- Về sự đó chúng ta có nhiều điều nên nói và khó giải nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm nghe. Theo thời gian thì đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nhưng nay còn cần có kẻ dạy anh em các điều sơ học về nguyên lý sấm ngôn của Đức Chúa Trời, và anh em đã trở nên như kẻ cần sữa, chớ không phải đồ ăn cứng. Vì phàm ai chỉ dùng sữa, thì không từng trải đạo công nghĩa, bèn là con đỏ thôi. Nhưng đồ ăn cứng thì để cho kẻ trưởng thành, tức là kẻ nhờ sự hay sử dụng mà luyện tập quan năng mình để phân biệt thiện ác.-

JESUS-CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-


-
Joh 14:9-11-  Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.  Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

HÃY RA KHỎI CHẤN SONG—Going Out The Banqueting House,


-
Nhã Ca 2: 8-13-Ấy là tiếng của lương nhân tôi! Kìa, người đến, nhảy qua các núi, Vượt qua các gò. Lương nhân tôi giống như con hoàng dương hay là con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường chúng tôi, Xem ngang qua cửa sổ,
Ngó ngang qua chấn song.  Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến.  Vì kìa, mùa đông đã qua,
Mưa đã dứt hết rồi; Bông hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi,
Và tiếng chim cu nghe trong xứ;  Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó,
Và nho trổ hoa nực mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến!

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

HAI BÀN THỜ CỦA CHÚA—The Two Altars Of The Lord--


-
Xuất hành-40: 5-6-- cũng hãy để bàn thờ bằng vàng, dùng xông hương trước hòm bảng chứng, rồi xủ tấm màn nơi cửa đền tạm. Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu  (bằng đồng) đằng trước cửa đền tạm;
Thi 84:3- Hỡi Đức Giê-hô-va vạn-quân, là Vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi,Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, Và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó,Tức là các bàn thờ của Chúa

CHỊU KHỔ GIỮA DÂN CHÚA—To Be Persecuted By The Lord’s People---
Nhã 1:5-6--Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, tôi đen, song xinh đẹp, Như các trại Kê-đa, như màn cháng của Sa-lô-môn. Chớ dòm xem tôi, bởi vì tôi đen, Mặt trời đã giọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi, Đã đặt tôi coi giữ vườn nho; Còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ.
Nhã 5:7-Kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi, Đánh tôi, và làm tôi bị thương; Các kẻ canh giữ vách thành cất lấy lúp khỏi tôi.
Nhã 5:9-Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác? Lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác? Mà chị ép nài chúng tôi dường ấy?
-
Song 1:5-6- I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon. 
Look not upon me, because I am black, because the sun hath looked upon me: my mother's children were angry with me; they made me the keeper of the vineyards; but mine own vineyard have I not kept.
Song 5:6-7, 9- I sought him, but I could not find him; I called him, but he gave me no answer. The watchmen that went about the city found me, they smote me, they wounded me; the keepers of the walls took away my veil from me. What is thy beloved more than another beloved, O thou fairest among women? what is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us? 
-

THE BELOVED OF SHULAMMITE—Lương Nhơn Của Su-la-mít— -


Song 5:8-16 I charge you, O daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell him, that I am sick of love. What is thy beloved more than another beloved, O thou fairest among women? what is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us? -My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousand. His head is as the most fine gold, his locks are bushy, and black as a raven. His eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters, washed with milk, and fitly set. His cheeks are as a bed of spices, as sweet flowers: his lips like lilies, dropping sweet smelling myrrh. His hands are as gold rings set with the beryl: his belly is as bright ivory overlaid with sapphires. His legs are as pillars of marble, set upon sockets of fine gold: his countenance is as Lebanon, excellent as the cedars. His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem. 

CHIM BỒ CÂU THÁNH— -


Nhã 1:9, 15- Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pha-ra-ôn.Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình thanh lịch thay! Con mắt mình như mắt của bồ câu-
Nhã. 2:2- Bạn tình ta ở giữa đám con gái
Như bông huệ ở giữa gai gốc
Nhã 2:14: Hỡi chim bồ câu ta trong hóc đá, Tại chốn đụt của nơi hê hẩm, Hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình, Cho ta nghe tiếng mình,Vì tiếng mình êm dịu, Mặt mũi mình có duyên.
Nhã 4:1-Hỡi bạn tình ta, nầy mình đẹp đẽ thay, mình đẹp đẽ thay! Mắt mình trong lúp giống như mắt bồ câu;
-
Song 1:9, 15- I have compared thee, O my love, to a company of horses in Pharaoh's chariots. Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes. 
Song 2:2 As the lily among thorns, so is my love among the daughters. 
Song 2:14 O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice; for sweet is thy voice, and thy countenance is comely. 
Song 4:1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes within thy locks:
-

VẺ ĐẸP CỦA TÂN SÁNG TẠO—
Song 4:1  Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes within thy locks: thy hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.
Thy teeth are like a flock of sheep that are even shorn, which came up from the washing; whereof every one bear twins, and none is barren among them.
Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely: thy temples are like a piece of a pomegranate within thy locks.
Thy neck is like the tower of David builded for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.
Thy two breasts are like two young roes that are twins, which feed among the lilies.
frankincense.
Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.