Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

TUỔI TRẺ-
Tuổi trẻ Ca-in ngổ ngáo thay,
Không tin ân cứu Chúa ban rày,
Đui mù nương cậy việc làm tốt,
Đã giết em còn cãi Chúa hoài.

Tuổi xuân Giô- sép lắm chông gai,
Cha trọng, anh em căm ghét hoài,
Nô lệ xứ người nhiều thử thách,
Thắng mình, trị đế quốc vinh thay.

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

NGOÀI JESUS KHÔNG AI BIẾT—
“Ngoài Jesus nào ai biết được”,
Điệp khúc nầy lặp lại không thôi,
Bài ca người nô lệ đơn côi,
Ca khúc thần còn hát lại mãi.

Tôi chỉ nghe lời điệp khúc ấy,
Chưa một lần biết hết bài ca,
Nhưng âm hưởng sứ điệp đậm đà,
Phước cho ai được nghe bài đó!

NHÂN TÍNH ĐƯỢC NÂNG CAO VỚI THẦN TÍNH CỦA SỨ ĐỒ PAUL TRONG 1 CORINTHSỰ PHẤN ĐẤU TRONG NẾP SỐNG PHỤC VỤ CỦA CHÚNG TA
Nhiều người phục vụ mong đợi một nếp sống hội thánh thắng thế - một nếp sống hội thánh đầy dẫy những điều tích cực. Tuy nhiên, có ít người nhận thức rằng vì hội thánh là sự quy tụ của những người được kêu gọi ra nên hội thánh bao gồm mọi loại người được tái sanh. Những người được tái sanh này khác nhau về văn hóa, học vấn, địa vị xã hội, và thậm chí khác nhau về mức độ trưởng thành của sự sống cũng như khả năng hiểu thấu lẽ thật. Mọi chi thể điều có Đấng Christ ở mức độ khác nhau, nhưng theo cách này hay cách khác, mọi người vẫn sống trong “các sự khác biệt” của họ, tức là sống trong sự sống hồn với “bản ngã”, “xác thịt” và “người thiên nhiên” của họ.

SỰ VẬN HÀNH CỦA NHÂN TÍNH VỚI THẦN TÍNH CỦA SỨ ĐỒ PAUL TRONG SÁCH RÔ-MA-MỘT KHUÔN MẪU CHO NẾP SỐNG PHỤC VỤ CỦA CHÚNG TA
Tất cả các Cơ Đốc nhân đều đánh giá cao Sứ Đồ Paul. Ông là một đầy tớ vĩ đại của Chúa. Ông đã hoàn thành và làm trọn vẹn Lời Đức Chúa Trời.  Không có Paul, chúng ta sẽ không có cốt lõi của Kinh Thánh. Nhiều người phục vụ ngưỡng mộ Paul, nhưng rất ít người hiểu được các lý do mà ông đã có các sự khải thị vĩ đại và sự vận hành hiệu quả như vậy. Chúng ta có thể biết được các lý do này bằng cách xem xét sách Rô-ma. Sách Rô-ma mặc khải cho chúng ta sự ủy thác thần thượng của Paul, thể nào sự ủy thác này đã trở nên sự cấu thành của ông, thể nào sự ủy thác và sự cấu thành này đã trở nên nội dung sự lao tác của ông, và ông đã phô bày nhân tính của Jesus trong sự lao tác của mình như thế nào.

KINH NGHIỆM SỰ SỐNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-
            (Theo Sáng thế kí chương 1)
Chương đầu Sáng thế Kí đây,
Phô bày sự sống của Ngài, Chúa ơi,
Chúa thì dễ thực nghiệm rồi,
Trong tôi Chúa vẫn liên hồi lớn lên.

Địa cầu hoang phế triền miên,
Hồn tôi cũng chết ưu phiền, tối tăm,
Chúa Trời phán xét nhiều năm,
Trống không, rỗng tuếch âm thầm phận tôi.

SỰ SỐNG VÀ SỰ XÂY DỰNG TRONG NHÃ CA-

               (Nhã Ca 1: - 6:)
Nhã Ca mặc khải tinh tường,
Sự xây dựng, sự sống thường lên cao,
Người yêu Chúa biểu hiệu sâu,
Cô Dâu Christ vẫn ước ao lâu ngày.

Nàng như bầy ngựa năng tài,
Yêu thương, mạnh mẽ đường dài nhanh chân,
Đây là tình cảm thế nhân,
Kéo theo thế giới quây quần thánh dân.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

LỜI CHÚA KHÔNG THỂ BÃI BỎ ĐƯỢC—
Trên lời Ngài tôi an nghỉ,
Trong cả cuộc đời lữ hành,
Cây gậy vàng trong hành trang,
Suốt chặng đường theo chân Chúa,
Những gì Jesus phán hứa,
Không thể nào mai một đâu.

TÍNH THIẾT YẾU CỦA NHÂN TÍNH VỚI THẦN TÍNH--NGUỒN GỐC NẾP SỐNG PHỤC VỤ CỦA CHÚNG TA
Hòm giao ước không được làm bằng vàng. Hòm giao ước được làm bằng gỗ cây keo, biểu thị cho nhân tính của Đấng Christ, mạnh mẽ trong tính cách và có tiêu chuẩn cao. Nhân tính của Đấng Christ là yếu tố có tiêu chuẩn cao. Nhân tính của Đấng Christ là yếu tố cơ bản, tố chất cơ bản, để Ngài trở nên chứng cớ của Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã trở nên hiện thân của chứng cớ Đức Chúa Trời trong nhân tính Ngài.

Ngày nay nhiều người nhấn mạnh về các ân tứ, phép lạ và quyền năng. Tuy nhiên, Paul không nhấn mạnh những điều như vậy. Ông và các đồng công của ông lan rộng vương quốc Đức Chúa Trời mà mang chứng cớ của Jesus bằng cách có một nhân tính với tích cách và chỗ đứng cao trọng. Họ mang chứng cớ bằng một nhân tính được biến đổi và nâng cao. Paul đã lan rộng chứng cớ Jesus bởi phương tiện là nhân tính có tính cách mạnh mẽ của ông… Sự chuyển động của Đấng Christ như chứng cớ của Đức Chúa Trời luôn luôn bởi hai bản chất của Ngài, loài người và thần thượng, được trộn lẫn làm một. Trong khi các sứ đồ đang thực hiện chứng cớ của Jesus, họ không chỉ có một nếp sống của nhân tín

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

ĐẤNG CHRIST LÀ TRÍ TUỆ CỦA CHÚNG TA-

Đêm sầu mệt mỏi lắm thay,
Đè trên đôi mắt khôn tày thấy chi,
Ánh quang Christ kích hoạt kì,
Hồn tôi chổi dậy bước đi ra ngoài.

Tâm linh ô tội ngủ say,
Nay nghe thịnh nộ từ ngai Chúa Trời,
Tội tôi được tha thứ rồi,
Áo công nghĩa cấp phát tôi là Ngài.

ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚNG TA—

Vùi mình bóng tối đêm trường,
Nào ngờ thấy Chúa là nguồn sáng nhanh,
Khôn ngoan thiên thượng chữa lành,
Người đui tâm trí chai sành như tôi.

Hồn ô tội lệ tuôn rơi,
Mãi khi huyết cứu chuộc tôi phô bày,
Hồn kiệt sức thức dậy ngay,
“Chúa thì Công Nghĩa”- đầu bài ca tôi.

SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚA-
Giữa người khôn sáng trên đời,
Ít người quí phái được mời, được ân,
Người quyền thế chẳng đến gần,
Nhận ân cứu rỗi muôn phần vinh thay.

Chúa kêu kẻ dại xưa nay,
Làm người thừa kế, con trai của Ngài,
Chọn người nhân thế khinh hoài,
Để làm hổ thẹn chủng loài thượng lưu.

TRẬT TỰ THẦN THƯỢNG TRONG HỘI THÁNH NGÀY NAY—
Đọc thơ 1 Corinhto chúng ta thoáng thấy trật tự thần thượng của Chúa đã dành sẵn cho hội thánh chung khi Phao-lô nói bỏ lửng, “Dầu vậy, ở giữa những kẻ trọn vẹn chúng tôi cũng giảng sự khôn ngoan… Theo như trong cả các Hội thánh của các thánh đồ…”..(2: 6-7: 11:16; 14:33b).  Điều đó được dự định cho các hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng hội thánh ít thực hành được, nên đồng thời Phao-lô vạch trần sự mất trật tự trong nội tình hội thánh Corinhto.
Hãy đọc lại thơ 1 Corinto, anh em sẽ thấy mọi sự đều mất trật tự:
--về thủ tục nhóm họp, có sự chia rẽ giữa người giàu và người nghèo khi ngồi ăn tiệc yêu thương, có sự nói tiếng lạ vô nghĩa, không người thông dịch cách quá giới hạn, có sự cãi lộn về sự trùm đầu…

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ SỰ SỐNG CỦA CHÚNG TA-
Con từ bụi đất, Cha ơi,
Xin nghe con khẩn những lời từ trong,
Cha thật vinh hiển vô song,
Đấng ban sự sống, Hóa Công cũng Ngài.

Trên cây gỗ Christ khổ thay,
Chân tay đinh đóng, chết rày vì tôi,
Từ quyền tăm tối chuyển dời,
Vào vương quốc Chúa sáng ngời vinh quang.