Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Áo Cưới Thay Cho Giẻ Rách- -Esai 61:3-đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.

Hai Cây Trong Vườn Ê-đen--
Sáng 2:8-9-Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.
Sáng 2:16-17- Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.

Vì Sao Chúa Jesus Chịu Chết?--
Nếu bạn hỏi vì sao Chúa chịu chết?
1. Cơ Đốc nhân tiểu học đáp:-- Để đền bồi các tội lỗi của tín nhân -1 Cor. 15:3
2. Cơ Đốc nhân trung học đáp: --Để diệt trừ và phế thải sa tan. Heb. 2:14-
3. Cơ Đốc nhân đại học đáp:
- Để mua vạn vật và đem vũ trụ hòa lại với Đức Chúa Trời. Col. 1:20, Heb. 2:9
- Để tạo ra sự hòa giải giữa người với người hầu xây dựng Người Mới là Hội thánh—Eph. 2:14-15
- Để Ngài trở thành Linh ban sự sống có thể truyền sự sống cho chúng ta, vì thân xác Ngài không ngự vào ta được. Giăng 12:24, Giăng 6: 63

Chơn Đèn Của Đấng Christ—
-
Hội thánh giống chơn đèn cho Christ,
Ngài là đèn của chính Chúa Trời,
Ánh quang thần thượng tỏa soi,
Chính là Thánh Phụ đời đời vinh quang.
Ánh sáng ngọn đèn đang rực tỏa,
Là Chúa Cha của sự sống dào,
Đế đèn vàng luyện nhiệm mầu,
Sánh cùng vinh hiển trổi cao Chúa Trời.
Giữa bóng tối của đời gian ác,
Ánh quang sự sống thật chói ngời,
Trung tâm nhân loại khắp nơi,
Được nhìn chứng cớ muôn đời Chúa ta.
Để cho chứng cớ lòa thánh khiết,
Tình đầu cho Đấng Christ giữ gìn,
Trái cây sự sống trường sinh,
Phần người đắc thắng hiển vinh trên đời.
Chịu bắt bớ liên hồi trên đất,
Mão triều sự sống ắt thưởng ban,
Ngoại tình đắc thắng khải hoàn,
Ma na giấu kín là phần tương lai.
Việc Giê-sa-bên nay từ bỏ,
Lắm thánh đồ nhờ đó lên ngai,
Mùi dơ sự chết thắng hoài,
Áo dài màu trắng đêm ngày thỏa vui.
Phi-la-đen-phi rồi phải giống,
Giữ lời, công bố đúng danh Ngài,
Kiêu căng, hâm hẩm xua tay,
Cùng Ngài dự tiệc vui thay vô cùng.
Hội thánh tinh sạch trong lửa luyện,
Là chơn đèn vàng hiển vinh thay,
Đáng làm chứng cớ cho Ngài,
Jesus chiếm hữu trong ngoài thỏa vui.
Các hội thánh mọi nơi trên đất,
Các chơn đèn quý nhất thời nay,
Sa-lem thành thánh tương lai,
Chơn đèn vĩ đại mãi hoài vô chung.
Thành phố đó bằng vàng thanh khiết,
Chơn đèn vàng tổng kết cuối cùng,
Christ là một ngọn đèn chung,
Vinh quang là Thánh Phụ trong đèn nầy./.
M.K.
(Nguồn: Khải Thị chương 2 và 3)

Một Cái Quan Tài Ở Ai Cập
-
Sáng thế ký 50:26- Người ta xông thuốc thơm cho xác Giô-sép, và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ai-cập-
-
Sách Sáng Thế kí mở ra với văn kiện về việc sáng tạo và đóng lại với câu chuyện của một người nằm trong một chiếc quan tài. Những sự kiện này có thể cung cấp một ấn tượng sai lầm cho một số người nghĩ rằng các công việc tuyệt vời của Đức Chúa Trời đã kết thúc trong thất bại. Nếu cái chết là kết thúc tất cả mọi sự, triển vọng sẽ ảm đạm và vô vọng biết bao! Cảm ơn Chúa, có một cuộc xuất hành, một cách để thoát khỏi bãi lầy khủng khiếp này! Nếu quan tài nói lên tình trạng của con người thiên nhiên, cuộc xuất hành được ghi trong Sách Xuất Hành mặc khải ơn cứu độ của Đức Chúa Trời cho con người trên nguyên tắc của ân sủng. Huyết chiên con trên khung cửa phát sinh niềm hy vọng cho thân thể trong quan tài.

Chúng ta hãy nghĩ về người đã nằm trong quan tài, Giô-sép, là con trai yêu dấu của cha ông (Sáng 37: 3). Giô-sép đây là một người mà số phận của nhiều người phụ thuộc vào đó (Sáng 41-50). Ông là một hình ảnh trong nhiều khía cạnh của một Đấng lớn hơn nhiều so với ông, một hình ảnh của một Người là Đối Tượng của một tình yêu thần thượng, lớn hơn, một hình ảnh của một Đấng mà bàn tay đã nắm toàn bộ vận mệnh phổ quát của cả nhân loại (Giăng 5:22). Chúc tụng Đức Chúa Trời! Đó là Đấng Thánh nằm trong một ngôi mộ ở Gô-gô-tha, nơi Ngài bị đóng đinh, và từ ngôi mộ đó, Ngài đứng dậy, làm Đầu của sáng tạo mới.

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Máng Cỏ Và Đồi Sọ-
-
Từ máng cỏ Người đã ra đi…
-
Heb 7: 26--Một thầy tế lễ thượng phẩm dường ấy mới xứng hiệp cho chúng ta, thánh khiết, không hiểm ác, không ô uế, biệt khỏi tội nhân, 
Thi 42 :7--Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa;
Các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi.

Lược Giải Sách Thi Thiên—26
-
Thơ Đa-vít làm
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm,
Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không xiêu tó.
2 Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy dò xét và thử thách tôi,
Rèn luyện lòng dạ tôi,
3 Vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi,
Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa,
4 Tôi không ngồi chung cùng người dối trá,
Cũng chẳng đi với kẻ giả hình.