Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Hai Lối Sống 3—CAIN VÀ HẬU DUỆ CỦA ÔNG

There are two ways Stock Photos


HAI ĐƯỜNG HƯỚNG VÀ HAI LĨNH VỰC
Kinh Thánh bảo chúng ta rằng Cain và Abel không phải là hậu duệ duy nhất của Adam và Eve. Sáng thế Ký 5:4 nói rằng sau này Adam đã sinh thêm các con trai và con gái. Nhưng Cain và Abel nổi bật giữa vòng các hậu duệ khác vì họ đại diện cho hai lối sống. Một lối sống bắt đầu bằng “thu đoạt” và lối sống kia bắt đầu bằng “hư không” Từ Cain và Abel, hai đường hướng trên đất này phát triển và hai lĩnh vực khác nhau được sản sinh. Lĩnh vực thứ nhất, từ đường hướng của Cain, là vương quốc thuộc Satan. Lĩnh vực thứ hai, từ đường hướng của Abel, chúng at gọi là lĩnh vực thần thượng, huyền nhiệm. Hai lĩnh vực này luôn luôn tranh đấu và chiến đấu với nhau.

Cain và Abel đều học biết câu chuyện về sự sa ngã của con người từ cha mẹ họ, nhưng phản ứng của họ rất khác nhau. Từ sự phát ngôn của cha mẹ, Cain chỉ nghe theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời để sống  nhờ vào đất. Abel đã nhìn thấy khải tượng về việc lệ thuộc Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi, như được biểu thị bởi trang phục mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho cha mẹ ông. Cain đã sống theo điều ông nghe, trong khi Abel đã sống theo điều ông nhìn thấy. Trong nếp sống Cơ Đốc của mình, chúng ta có thể đã nghe nhiều điều, nhưng đến khi chúng ta nhìn thấy những điều đó trong linh mình thì chúng ta mới thật sự là của chúng ta. Chúng chưa phải là khải tượng của chúng ta. Chúng chưa phải là sự khải thị của chúng ta. Nếp sống của chúng ta phải bị tác động không chỉ bởi những điều chúng ta nghe mà còn bởi những điều chúng ta nhìn thấy trong linh mình. Khi sống theo điều chúng ta nhìn thấy trong linh, chúng ta đang sống trong đường hướng sự sống.
CAIN BỊ ĐUỔI KHỎI SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Sau khi Cain sát hại Abel, Đức Chúa Trời đến với ông và hỏi: “Abel em ngươi đâu?”. Cain đáp: “Tôi không biết”. Tôi là người giữ em tôi sao?” (Sáng 4:9). Cain, người đã cố gắng làm mọi điều theo sự hiểu biết của mình về mạng lệnh của Đức Chúa trời, đã trở nên quá tàn nhẫn và độc ác. Khi đó Đức Chúa Trời nói: “Ngươi đã làm gì? Tiếng của huyết em ngươi từ đất đang kêu đến Ta. Và bây giờ ngươi bị rủa sả từ đất mà đã mở miệng ra nhận lấy huyết của em ngươi từ tay ngươi” (Sáng 4:10-11). Thậm chí chính đất cũng cảm thông cho Abel. Đức Chúa Trời đã thẩm phán Cain bằng cách tăng cường sự rủa sả trên đất và đuổi Cain khỏi sự hiện diện của Ngài: “Khi ngươi canh tác đất, đất sẽ không còn sinh sản cho ngươi nữa. Ngươi sẽ là một kẻ lang thang và trốn chạy trên đất” (c.12). Phản ứng của Cain là: “Hình phạt của tôi vượt quá sức chịu đựng của tôi. Bây giờ, vào ngày nay Ngài đã đuổi tôi đi khỏi mặt đất, và tôi sẽ bị cách khỏi mặt Ngài; tôi sẽ là một kẻ trốn chạy và lang thang trên đất, và ai tìm thấy tôi sẽ giết chết tôi” (Sáng 4:13-14). Vào lúc đó, các bản thể loài người vẫn còn có thể nhìn thấy Đức Chúa trời, nhưng Cain sẽ không còn nhìn thấy Đức Chúa Trời nữa. Cain sẽ trở nên một kẻ trốn chạy và lang thang. Điều này khiến ông sợ cho mạng số của mình.
Cain là một bản thể loài người điển hình ở chỗ mọi bản thể loài người đều phức tạp. Đó là lý do Đức Chúa Trời cảm thông với chúng ta rất nhiều. Thí dụ, trong một phần của tấm lòng mình, chúng ta yêu Đức Chúa Trời. Trong một phần khác, không có Đức Chúa Trời. Cain là như vậy. Một phần trong ông yêu Đức Chúa Trời, nhưng một phần khác trong ông là kẻ sát nhân. Từ khi sinh ra,vì trước hết cha ông đã bảo ông những gì phải làm, nên Cain đã làm mọi sự theo sự hiểu biết riêng của mình về mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Bây giờ, khi Đức Chúa Trời nói rằng ông sẽ là một kẻ lang thang và trốn chạy nên Cain đáp lại: “Làm sao tôi gặp Ngài? Nếu tôi không có Ngài, tôi không thể sống sót. Nếu không có Ngài, nếu không có sự hiện diện của Ngài, nếu không có sự bảo vệ của Ngài, tôi sẽ bị giết.” Chẳng phải đây là một lời cầu nguyện tốt sao? Điều này bày tỏ cho chúng ta rằng các bản thể loài người không đơn giản.
Cain e sợ rằng bất cứ ai tìm thấy ông sẽ giết ông vì ông đã đánh mất sự hiện diện và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nghe và đáp lời cầu nguyện của Cain bằng cách ban cho ông một dấu ấn để bảo vệ ông. “Và Jehovah nói với ông: “Vì vậy, hễ ai giết Cain, người ấy sẽ bị báo thù gấp bảy lần. Và Jehovah đánh dấu trên Cain , để ai tìm thấy ông sẽ không tấn công ông” (Sáng 4:15). Sau đó, Cain bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
CAIN LANG THANG TRÊN MIỀN ĐẤT NOD
Sau khi Đức Chúa Trời đánh dấu Cain và đuổi ông đi, Cain bắt đầu cuộc đời lang thang của mình. “Và Cain đi ra khỏi sự hiện diện của Jehovah và cư trú trong miền đất Nod, phía đông Eden” (Sáng 4:16). Địa danh “Nod” nghĩa là “lang thang”. Sau khi rời khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Cain bắt đầu lang thang. Dù đi đến đâu, ông cũng đều là một người lang thang. Điều này cũng có thể đúng đối với chúng ta. Hễ khi nào chúng ta lìa  khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta có một cuộc sống lang thang. Vấn đề không phải là chúng ta làm gì. Khi sống tách rời khỏi Chúa, chúng ta đang lang thang. Đây là nguyên tắc cơ bản của nếp sống Cơ Đốc. Thí dụ, nếu chúng ta không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và chúng ta nói: “Tôi đang học để có bằng Tiến Sĩ”, Đức Chúa Trời sẽ đáp lại: “Ngươi đang lang thang” Nếu chúng ta nói: “Tôi đang kiếm tiền để chuẩn bị cho tương lai của mình”, Đức Chúa Trời sẽ nói: “Ngươi đang lang thang”. Cho dù chúng ta nói “Tôi đính hôn” hay “Tôi sắp kết hôn”, khi điều đó tách rời khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì chúng ta đang lang thang. Nếu không có Đức Chúa Trời, mọi sự chúng ta làm trong đời sống đều là lang thang. Đây là đường hướng của Cain. Ông đã lìa khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và kết thúc trong miền đất Nod, miền đất của “sự lang thang”
VIỆC HỌC TẬP TRÊN ĐƯỜNG HƯỚNG TRI THỨC
THÌ NHANH CHÓNG VÀ CÓ KẾT QUẢ
Đường hướng của Cain tiếp tục với các hậu duệ của ông. Cain đã sinh Enoch, và danh xưng có nghĩa là “học tập”. Việc học tập những điều thuộc linh trên đường hướng sự sống thì rất khó, trong khi việc học tập những điều không phải là thuộc linh trên đường hướng tri thức thì dễ hơn nhiều. Tên của Cain ngụ ý “Tôi có được” và tên của Enoch  (con trai Cain) ngụ ý “Tôi đã học được”. Bất cứ điều gì trên đường hướng tri thức đều có thể thu đoạt và học được rất nhanh. Tuy nhiên, bất cứ điều gì trên đường hướng sự sống đều khiến chúng ta mất nhiều thời gian học tập hơn. Việc học tập những điều thế tục diễn ra nhanh chóng nhưng việc học tập những điều thuộc linh phải mất qua nhiều năm theo đuổi.
Thí dụ, chúng ta thật sự biết Kinh Thánh được bao nhiêu? Chúng ta thật sự biết cách rao giảng phúc âm và chăn dắt các thánh đồ bao nhiêu? Chúng ta biết cách xây dựng hội thánh bao nhiêu? Mọi điều này đều mất nhiều thời gian học tập. Nếu đó là học tập từ đường hướng của Cain, thì chúng ta hẳn đã có được nhiều bằng Tiến sĩ rồi. Nhưng khi chúng ta học tập bước theo và phục vụ Chúa, thậm chí sau bốn mươi năm, sẽ không có  bằng cấp nào dành cho chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ đang học tập. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng những điều của thế giới có thể học được rất nhanh. Điều này áp dụng thế nào cho chúng ta? Hễ khi nào chúng ta lập tức sáng tỏ về một điều gì đó thì chúng ta phải biết rằng có thể điều đó không đến với Chúa. Hễ khi nào chúng ta nhanh chóng quyết định: “Bây giờ tôi sáng tỏ rồi – bây giờ tôi sẽ làm điều này”, thì đó là đường hướng của Cain. Chỉ có việc học tập trên đường hướng tri thức mới nhanh chóng.
Việc học tập trên đường hướng tri thức rất có kết quả. Cain đã xây dựng một thành phố và đặt tên theo tên con trai mình là Enoch ( Sáng 4:17). Điều này nghĩa là thành phố đó ra từ Enoch, ra từ việc học tập trên đường hướng tri thức. Một thành phố thật ra là niềm ao ước của Đức Chúa Trời. Chính ý định tối hậu của Đức Chúa Trời là có một thành phố thánh, Jerusalem Mới. Nhưng thành phố đầu tiên trong Kinh Thánh không được xây dựng bởi dân Đức Chúa Trời. Thành phố đầu tiên được xây dựng bởi Cain, người mà Đức Chúa Trời đuổi khỏi sự hiện diện của Ngài. Đường hướng của Cain rất có hiệu quả, và mọi sự trên đường hướng của Cain đều chuyển động nhanh chóng. Chúng ta cũng nhìn thấy điều này với tên của con trai Enoch là Irad. Tên “Irad”  nghĩa là “nhanh chóng” hoặc “mau lẹ”.
 “Cain” nghĩa là “có được”. Cain sinh Enoch, “học được”. Rồi Enoch sinh Irad, “nhanh chóng”. Mọi sự trên đường hướng thế tục, mọi sự có được và học được trên đường hướng tri thức, đều đến nhanh chóng.
MEHUJAEL: “ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG CHIẾN ĐẤU”
Người kế tiếp trên đường hướng này là con trai Irad, Mehujael. Tên của Mehujael nghĩa là “Đức Chúa Trời đang chiến đấu”. Tên “Mehujael” chỉ tỏ rằng Đức Chúa Trời đang tranh đấu với bản thể loài người trên đường hướng này. Đức Chúa Trời muốn nhắc nhở họ đừng đi quá nhanh. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã bước vào và tranh đấu với họ. Lòng Đức Chúa Trời đối với những người ở trên đường hướng này là “Nếu các ngươi tiếp tục làm như vậy, các ngươi sẽ bị tổn hại. Các ngươi đang tự hủy hoại mình. Đừng đi quá nhanh. Hãy chậm lại.” Thậm chí với đường hướng của Cain, Đức Chúa Trời vẫn bước vào và chiến đấu. Đấy là ý nghĩa của  tư ngữ “Đức Chúa Trời đang chiến đấu”. Nhiều lần chính chúng ta bị những điều của tôn giáo bắt lấy. Chúng ta có thể trở nên hết sức nhiệt thành. Chúng ta có thể nghĩ rằng nhiệt thành là một điều tốt, nhưng điều đó rất có thể ở trong nguyên tắc của đường hướng Cain. Khi chúng ta đi quá nhanh, học quá nhanh, hoặc khi chúng ta nghĩ rằng một khi chúng ta làm một điều gì đó cách nhiệt thành chắc chắn chúng ta sẽ thu đoạt được đôi điều, thì chúng ta đang ở trên một đường hướng sai trật. Những điều ở trên đường hướng sự sống không bao giờ đến dễ dàng hoặc nhanh chóng như vậy. Khi chúng ta đi quá nhanh, Đức Chúa Trời bước vào để chiến đấu. Đức Chúa Trời chiến đấu để chúng ta không lưu lại trên đường hướng tri thức nhưng trở lại đường hướng sự sống.
METHUSHAEL: “NGƯỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI”
Ra từ việc Đức Chúa Trời chiến đấu trong đường hướng của Cain, một con trai khác được sinh ra. Mehujael có một con trai tên Methushael. Ý nghĩa của Methushael là “người của Đức Chúa Trời”. Vì một lý do nào đó, ra từ việc chiến đấu của Đức Chúa Trời, một người của Đức Chúa Trời được sinh ra. Điều này thật khó hiểu. Làm thế nào có người của Đức Chúa Trời trên đường hướng của Cain? Việc chiến đấu của Đức Chúa Trời, một người của Đức Chúa Trời được sinh ra. Điều này thật khó hiểu. Làm thế nào có người của Đức Chúa Trời trên đường hướng của Cain? Việc chiến đấu của Đức Chúa Trời dường như đã sản sinh một người của Đức Chúa Trời trong đường hướng sai trật. Tuy nhiên, chúng ta phải thấy rằng các hậu duệ của Cain chưa bao giờ lìa khỏi đường hướng tri thức, vốn thuộc về lĩnh vực của Satan. Satan, kẻ thù của Đức Chúa Trời, vẫn là kẻ cai trị đường hướng này, thậm chí đối với Methushael, người của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết điều này vì cuối cùng Methushael đã sinh ra Lamech, một kẻ sát nhân khoác lác. Thậm chí với việc Đức Chúa Trời chiến đấu, sản sinh một “người của Đức Chúa Trời”, đường hướng này vẫn ở dưới sự cai trị của Satan.
LAMECH: “ĐẦY QUYỀN NĂNG” VÀ “LẬT ĐỔ”
Nếu tiếp tục đi xuống đường hướng của hậu duệ Cain, cuối cùng chúng ta đến Lamech. “Lamech” nghĩa là “đầy quyền năng” và “lật đổ”. Lamech đại diện cho kết quả của đường hướng Cain. Ông là một người hoang dã và độc ác. Lamech đã sát hại một người rồi khoe khoang với các vợ mình: “…Tôi đã giết một người vì đã làm tôi bị thương, thậm chí là một người trẻ vì đã đánh tôi. Nếu Cain được báo thù gấp bảy lần thì Lamech được gấp bảy mươi lần bảy báo oán” (Sáng 4:23-24). Đây là kết quả của đường hướng Cain. Thật bất ngờ vì ra từ một người có niềm ao ước mạnh mẽ để giữ mạnh lệnh của Đức Chúa Trời lại là các hậu duệ có thể sa ngã xuống thấp đến mức ấy. Đây phải là lời cảnh báo mạnh mẽ cho tất cả chúng ta. Cain và Abel  đã tin vào cùng một Đức Chúa Trời, nhưng một người ở trong đường hướng tri thức và một người ở trong đường hướng sự sống. Sau khi Cain sát hại Abel, các hậu duệ của ông càng trở nên tệ hại hơn. Lamech không chỉ là kẻ sát nhân mà ông còn tự hào về điều đó. Ông đã khoe khang về việc giết người của mình. Đây là sự biểu lộ sau cùng của điều ác trên đường hướng tri thức.
THIỆN TRỞ NÊN ÁC TRÊN ĐƯỜNG HƯỚNG TRI THỨC
Niềm ao ước nguyên thủy của Cain để giữ mạnh lệnh của Đức Chúa Trời là tốt. Chúng ta cần thấy rằng điều thiện và ác không hẳn là đối lập nhau. Bất cứ điều gì thiện từ đường hướng tri thức cuối cùng đều có thể trở nên điều ác. Nhiều điều bắt đầu là đúng cuối cùng có thể trở nên rất sai trật. Đây là lý do tại sao trong lịch sử hội thánh, những người bắt bớ dân Chúa nhiều nhất là những người tôn giáo. Những người tôn giáo cố gắng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời nhưng không có sự sống. Cuối cùng có thể họ bắt bớ và thậm chí giết chết những người đi theo Chúa trên đường hướng sự sống. Niềm ao ước nguyên thủy của những người tôn giáo có thể tốt lành, nhưng kết quả có thể rất độc ác. Những điều tốt lành trên đường hướng tri thức có thể dễ dàng dẫn đến điều ác. Đây là những gì đã xảy ra với Cain và hậu duệ của ông. Cuối cùng, Lamech là sự biểu lộ sau cùng của điều ác từ đường hướng tri thức.
Cain muốn giữ mạng lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng cuối cùng ông trở nên một kẻ giết người và bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ Cain và nói với ông: “Ai giết Cain sẽ bị báo thù gấp bảy lần”. Sau đó hậu duệ của Cain là Lamech cũng trở nên một kẻ giết người. Nhưng phản ứng của Lamech là gì? Phản ứng của ông không phải là ăn năn. Ông đã không xin Chúa thương xót. Thay vì vậy, Lamech kêu la: “Ai giết Cain sẽ bị báo thù gấp bảy lần, nhưng ai giết ta sẽ bị báo thù gấp bảy mươi lần bảy!”. Đường hướng của Cain, bắt đầu với niềm ao ước giữ mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đã dẫn đến một người rất độc ác. Đường hướng của Cain bắt đầu với một điều gì đó đúng đắn, nhưng kết thúc với việc Lamech khoe khang về việc giết người. Trên đường hướng tri thức, một điều gì đó tốt lành có thể dễ dàng trở nên độc ác.
Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa: “Chúa ơi, xin thương xót tôi. Tôi không muồn sống bởi tri thức của mình về điều thiện ác. Tôi không muốn sống bởi lý luận của mình. Tôi không muốn sống bởi những điều hợp lý hoặc bởi những điều mọi người khác nghĩ là đúng.Tôi nhận thức rằng ngoài Ngài thì bất cứ điều gì thiện cũng có thể trở nên ác. Chúa ơi, chỉ có Ngài mới có thể cứu tôi. Tôi muốn sống bởi Ngài. Xin giữ tôi trong đường hướng sự sống.”
CÁC CON TRAI LAMECH SẢN SINH
VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
Trong Sáng Thế Ký chương 4, đường hướng của Cain kết thúc với Lamech và ba con trai ông. Toàn bộ nền văn minh loài người đã phát triển từ các hậu duệ của Lamech. Con trai đầu tiên của Lamech là Jabal, nghĩa là “chuyển động”. Jabal là “tổ phụ của những kẻ cư trú trong lều trại và chăn nuôi gia súc” (Sáng 4:20). Cuộc đời Jabal là vi sinh kế. Con trai thứ hai của Lamech là Jubal, nghĩa là “vui chơi”. Jubal là “tổ phụ của tất cả những người chơi đàn và sáo” (c.21). Ông là một nhạc công và cuộc đời ông là vì sự giải trí. Con trai thứ ba của Lamech là Tubalcain. Tên ông dường như có nghĩa là “thợ đúc đồ đồng”. Tubalcain là “thợ rèn mọi dụng cụ cắt bằng đồng và sắt” (c.22). Ông đã thiết kế vũ khí để tự vệ. Đây là ba con trai Lamech
Đường hướng của Cain dẫn đến Lamech, và từ Lamech có nền văn minh loài người. Với các con trai của Lamech, chúng ta nhìn thấy ba điều thống trị dòng dõi loài người. Jabal biểu thị cho việc kiếm sống, Jubal biểu thị cho việc làm cho đời sống của chúng ta trở nên thú vị, và Tubacain biểu thị cho việc tự vệ và tấn công người khác. Đây là điều làm nên sự hiện hữu của thế giới. Kết quả đường hướng của Cain là ba đường hướng riêng biệt của sự hiện hữu loài người. Bất cứ điều gì chúng ta làm trong thế giới đều thuộc về một trong ba đường hướng này. Bất cứ điều gì chúng ta học tập, thu đoạt hoặc theo đuổi trong thế giới cuối cùng sẽ đem chúng ta đến một trong ba con trai của Lamech. Việc kiếm sống, giải trí và tự vệ là các yếu tố kiểm soát của sự hiện hữu loài người.
Cả nền văn hóa và xã hội loài người đều ra từ các con trai của Lamech. Điều này quan trọng vì Lamech là một kẻ sát nhân. Khi không có Đức Chúa Trời, dòng dõi loài người là một dòng dõi giết chóc. Lịch sử nhân loại chỉ là một lịch sử giết chóc. Theo nguyên tắc, điều này đúng với mọi xã hội. Trong các trường đại học, trong kinh doanh, trong các ngành nghề, người ta đầy dẫy sự cạnh tranh. Người ta nghĩ : “Để tôi sống sót thì anh phải chết”. Họ “giết” nhau để tiến tới và thậm chí khoe khoang về sự thành công của họ. Đó là vì nền văn hóa loài người là sản phẩm của đường hướng Cain.
SỰ KIỂM SOÁT CỦA SATAN TRÊN XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI SUỐT ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA CAIN
Chúng ta phải thấy rằng văn hóa và xã hội loài người hoàn toàn bị Satan hủy hoại. Không một người nào có thể trốn thoát. Chúng ta không vì sinh kế thì cũng vì sự vui hưởng và giải trí hoặc vì sự tấn công và phòng thủ. Bất cứ điều gì chúng ta làm trong nếp sống loài người của mình, Satan đều “dồn” chúng ta vào một trong ba điều này. Mọi người đều nhận thức: “Tôi cần kiếm sống, tôi cần giải trí và tôi cần tự bảo vệ mình”. Mọi người đều bị dồn vào đường cùng. Toàn thể trái đất với nền văn hóa loài người của nó đều ở dưới tay Satan. Dường như không có lối thoát vì Satan kiểm soát mọi sự. Qua đường hướng Cain và ba con trai Lamech, kẻ ác đã kiểm soát mọi người mà Đức Chúa Trời sáng tạo.
Ba đường hướng của các hậu duệ Lamech chỉ tỏ rằng dù chúng ta ở đâu và làm gì, chúng ta cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Satan. Hễ là một người sống trong xã hội loài người thì chúng ta ở dưới sự kiểm soát của hắn. Satan kiểm soát dòng dõi loài người bởi sự tranh đấu vì sự hiện hữu, sự vui hưởng về sự giải trí và sự tấn công và phòng thủ của chúng ta. Đây là sự biểu lộ của đường hướng Cain.
ĐỨC CHÚA TRỜI SỬ DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG TRI THỨC
Phương diện tích cực duy nhất của nền văn minh loài người là khi con người phát minh một điều gì đó, mặc dù điều đó ra từ đường hướng tri thức nhưng Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng nó. Đôi khi, Đức Chúa Trời thậm chí tiếp quản những điều được sản sinh bởi đường hướng của Cain. Điều này đúng trên cả quy mô nhỏ lẫn quy mô lớn. Thí dụ, Đức Chúa Trời sử dụng các phát minh của nhân loại. Con người ở dưới sự kiểm soát của Satan có thể phát minh nhiều điều, như các phương tiện giao tiếp mới hoặc công nghệ vi tính mới. Nhưng sau đó Đức Chúa Trời có thể sử dụng các phát minh này cho chính Ngài. Dân Đức Chúa Trời trên đường hướng sự sống sử dụng các phát minh từ đường hướng tri thức để xúc tiến chủ đích của Đức Chúa Trời.
Nguyên tắc này cũng đúng trên quy mô lớn hơn. Thành phố đầu tiên trong Kinh Thánh là Enoch, được xây dựng bởi Cain, nhưng thành phố cuối cùng trong kinh thánh là Jerussalem mới. Trước hết, con người sa ngã đã xây dựng một thành phố. Sau đó Đức Chúa Trời nói: “Điều đó rất tốt.  Bây giờ để ta bày tỏ cho ngươi thành phố thật”. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời có chứng cớ của Ngài trong rất nhiều thành phố mà con người đã xây dựng  và Satan kiểm soát. Trong các thành phố của Satan, có các hội thành của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, các hội thành này làm nên một Thành phố, Jerussalem mới. Chúng ta phải ngưỡng mộ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Dầu Satan luôn luôn dồn con người vào đường cùng, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn có cách để công tác với con người. Satan có thể kiểm soát toàn bộ xã hội loài người qua đường hướng của Cain, nhưng Đức Chúa Trời vẫn có một đường hướng khác trong nhân loại, đường hướng sự sống. Đường hướng này có thể sử dụng các chi tiết được sản sinh bởi đường hướng tri thức cho sự hoàn thành chủ đích của Đức Chúa Trời.
SỰ TRỞ VỀ ĐƯỜNG HƯỚNG SỰ SỐNG
Mặc dù Satan kiểm soát dòng dõi loài người, và mặc dù vương quốc của hắn dường như rất thắng thế, nhưng đồng thời Đức Chúa Trời vẫn đang làm một điều gì đó kín giấu trên đường hướng sự sống. Mọi sự Satan làm qua đường hướng tri thức điều biểu lộ rõ. Nhưng điều Đức Chúa Trời làm qua đường hướng sự sống thì khọng thấy được ở bên ngoài. Mọi sự trên đường huớng ệư sống đều kín giấu nhưng quý báu trong cách nhìn của Đức Chúa Trời. Vào cuối Sáng Thế Ký chương 4, sau khi ký thuật về mọi hậu duệ của Cain, Kinh Thánh trở lại với đường hướng sự sống. “Và Adam lại gần gũi vợ mình; nàng sinh một con trai và đặt tên là Seth; nàng nói: “Vì Đức Chúa Trời đã chỉ định cho tôi một dòng dõi khác thay thế Abel, bởi Cain đã giết nó”, Và Seth cũng sinh một con trai, đặt tên là Enosh. Vào lúc đó, người ta bắt đầu kêu cầu danh Đức Jehovah” ( Sáng 4:25–26). Chương kế tiếp của Sáng Thế ký là một sự khởi đầu mới trên đường hướng sự sống.

Sưu Tầm