Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Các nguyên tắc của sự cầu nguyện-5
- ( Ts Myles Munroe)
Phần 5-
Đức Chúa Trời nói, "Abraham, Ta đã có đủ lí do đối với Sô đôm và Gô-mô-rơ. Ta sẽ tiêu diệt chúng." Abraham nói: "Vậy tại sao Ngài đến với con làm chi?" "Bởi vì Ta cần một con người. Ta cần một ai đó để cho Ta được phép làm việc." Sau đó, Abraham tạo ra một thỏa thuận với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã phối hợp với thỏa thuận này.
Đức Chúa Trời nói: "Môi-se, Ta đã nghe tiếng kêu la của dân Ta. Ta đã đến để giải cứu họ." Môi-se nói: "Vậy tại sao Chúa đến với con chi nữa?" Đức Chúa Trời nói, "Bởi vì con là một con người, Môi-se. Tôi cần sự cho phép của con". Cầu nguyện không phải là một lựa chọn. Đó là một điều cần thiết. Chủ đề của hội nghị này là "sự can thiệp siêu nhiên ». Và cách duy nhất để Chúa can thiệp cách siêu nhiên, là Ngài cần một con người. Và Giêsu nói: "con người phải cầu nguyện luôn và không bao giờ mệt mỏi."
Và Chúa Giêsu đã nói, "Tôi đã trao cho ngươi các chìa khoá của vương quốc". Sau đó, Ngài nói, "Ở đây họ đang có, bất cứ điều gì mà các ngươi buộc dưới đất, thì trời có thể buộc theo. Và bất cứ điều gì ngươi mở trên trái đất, khi đó trời có thể mở ra nữa.

Các nguyên tắc của sự cầu nguyện-4
- ( Ts Myles Munroe)
Phần 4-
-
Đó là những gì của một con người. Một “con người” là 2 từ ngữ (hu +man) đặt lại với nhau. Đó là con người đất mùn. Mùn có nghĩa là bụi đất, con người có nghĩa là sự ra đời. Đưa con người vào bên trong bụi đất, nó được gọi là một con người đất mùn. Chúng ta gọi nó là con người. Con người là một bí ẩn. Con người là một tâm linh ở trong một cơ thể bụi bẩn. Nói cách khác, con người là một tích hợp vật chất và thuộc linh. Bạn có một tâm linh, nhưng bạn sống trong một cơ thể. Cơ thể của bạn là đất mùn, đó là bụi bẩn. Nhưng bạn là một con người, tâm linh. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào trong một cơ thể, mùn. Ngài đặt con người trong mùn. Và do đó, chúng ta đã trở thành một con người mùn hoặc một con người.
Với tạo vật mà Đức Chúa Trời nói, "hãy cho họ có sự chế ngự trái đất”. Vì vậy, là sinh vật duy nhất, ở đây là chìa khóa, có quyền pháp lý trên trái đất, là một con người. Tạo vật duy nhất mà Đức Chúa Trời nói, "hãy có sự quản trị, hãy chế ngự trái đất," là một con người. Con người là gì? Một tâm linh ở trong một cơ thể. Điều đó có nghĩa bất kỳ tâm linh nào mà không có một cơ thể là bất hợp pháp ở đây trên trái đất.
Hãy theo tôi cách cẩn thận. Vì vậy, để cho Đức Chúa Trời có được bất cứ điều gì được thực hiện trên trái đất, Ngài đã phải tuân theo lời của mình. Thực tế, Kinh Thánh nói, "Đức Chúa Trời nói rằng Ta đã đặt lời của Ta ở trên Danh của Ta." (Vì Chúa đã làm cho lời Chúa đựợc tôn cao hơn cả danh Chúa-Thi 138:2b). Bạn đã biết, tiếng Hê-bơ-rơ dùng cho chữ "tên--Danh" cũng có nghĩa là "có". Được. Trong tiếng Hê-bơ-rơ tên của một điều là một điều.

Các nguyên tắc của sự cầu nguyện-3
- ( Ts Myles Munroe)

Phần 3-

Bây giờ những người như bạn, như tôi đã đến Israel nhiều lần, và hầu hết chúng ta là những người đến từ phương đông nào biết ngày đó ở trung đông bắt đầu cho những người đi đến thị trấn và những người có hàng để bán ra thị trường như thế nào. Họ có thể bắt đầu từ 4:30 đến 5 buổi sáng. Đó là khi ngày mới bắt đầu ở phương đông. Vấn đề của thực tế, ngày bắt đầu với mặt trời mọc. Mặt trời thường mọc khoảng 4 giờ. Ngài thức dậy khi nào? Một khoảng thời gian trước ngày mới, có nghĩa là Ngài đã phải thức dậy khoảng 3 giờ mỗi buổi sáng để cầu nguyện. Và khi các môn đệ thức dậy thì Ngài đã hoàn thành sự thông công toàn bộ của mình với Cha. Ngài  đã cầu nguyện có lẽ 3,4,5,6, trung bình tối thiểu là 4 giờ cầu nguyện mỗi buổi sáng.
Các môn đồ đã ngạc nhiên. Mỗi khi họ thức dậy, Ngài đã làm điều này vừa xong. Ngài đã làm điều đó mỗi sáng trải mấy giờ. Rồi khi Ngài đã hoàn thành điều này mà được gọi là cầu nguyện, sau đó Ngài sẽ nói, "chúng ta hãy đi đến thị trấn." Ngài sẽ  xuống núi và đi bộ vào thành phố và Ngài sẽ làm một cái gì đó cách say mê. Có thể Ngài đến với một người mù và nói, "tôi có thể làm gì cho bạn?" Người mù nói: "Tôi muốn được sáng mắt" và Ngài sẽ chỉ nói cho  người đó, "Hãy nhìn thấy", và Ngài được điều đó cách dễ dàng . Một phần nhỏ của một giây, và đôi mắt của người đó đã được mở ra.