Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 15
Những Người Thắng Hội Thánh Lao-đi-xê-Khải 3:14-21
-
Con hãy viết cho thiên sứ (sứ giả) của hội thánh Lao-đi-xê: “Đấng A-men, Đấng làm nhân chứng thành tín và chân thật, là khởi nguyên của vạn vật Đức Chúa Trời sáng tạo. 15 Ta biết các công việc con; con không lạnh cũng không nóng; Ta ước gì con nóng hoặc lạnh hẳn thì hơn. 16 Vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sắp nhổ con ra khỏi miệng Ta. 17 Vì con nói: ‘Ta giàu, ta đã làm nên giàu có, không cần chi nữa,’ nhưng con không biết mình cùng khốn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và lõa lồ. 18 Ta khuyên con hãy mua vàng tinh luyện bằng lửa của Ta để con được giàu có, mua áo xống tinh bạch để mặc vào và sự xấu hổ vì lõa lồ của con khỏi lộ ra, và mua thuốc nhỏ mắt để nhỏ vào mắt con ngõ hầu con thấy rõ.
19 Còn Ta, những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt. Vậy, con hãy sốt sắng và ăn năn đi! 20 Này, Ta đứng bên cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào với người ấy; Ta sẽ ăn tối với người, và người với Ta.
21 Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, cũng như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài. 22 Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh!”

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

THẾ GIỚI-
Mathio 16:26-Vì người nào dù được cả thế giới mà mất linh hồn mình, thì được ích gì? Hay có ai lấy gì để đánh đổi được linh hồn mình không?
Heb. 11:25- Thà chịu bạc đãi với con dân Đức Chúa Trời trong một thời gian còn hơn thụ hưởng khoái lạc tội lỗi.
Giăng 4:13-18- 13 Đức Giê-su đáp: “Ai uống nước nầy rồi cũng khát lại,  nhưng uống nước Ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước Ta ban cho sẽ biến thành giếng nước trong người, tuôn tràn sự sống vĩnh phúc.” Thiếu phụ nói: “Thưa ông, xin cho tôi nước đó để tôi không còn khát và cũng khỏi đến đây múc nước nữa!” Ngài bảo: “Chị về gọi chồng ra đây!” Thiếu phụ thưa: “Tôi không có chồng!” Ngài nói: “Bảo là không chồng thì cũng đúng, vì chị đã có năm đời chồng và người chị hiện có cũng chẳng phải là chồng! Chị đã nói thật đó!”

SỰ SẴN SÀNG
Phi-líp 2:13 chép rằng "Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang tác động trong lòng anh chị em để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài". Việc sẵn sàng trong câu này khác với sự sẵn sàng trong Rôma 7. Đây không phải là sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh bằng cách nghiến răng để đạt được như  Rô 7:15 chép –“Vì tôi không hiểu điều tôi làm; tôi không làm điều tôi muốn, nhưng tôi lại làm điều tôi ghét” Đấy là kết quả của  hoạt động của quyền năng Đức Chúa Trời trong chúng ta. Một sự sẵn sàng và làm việc như vầy là tự phát.
-
Tiến sĩ F. B. Meyer đã từng nói rằng khi Đức Chúa Trời có một đòi hỏi, chúng ta sẵn sàng hay không, không quan trọng; tất cả những gì chúng ta phải làm là cầu xin Chúa làm cho chúng ta sẵn sàng. Một lần kia ông đã cầu nguyện với Chúa, "Chúa ơi, con không sẵn sàng, nhưng xin Ngài hành động trong con cho đến khi con sẵn sàng".  Một vài ngày sau khi cầu nguyện, ông đã trở thành sẵn sàng. Trên bức tường trong phòng nhà ông có một khung ghi rằng, "Chúa ơi, con sẵn sàng để được sẵn sàng."

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

MUA LẠI THỜI GIAN-

Gal. 6:10-Ấy vậy, hễ chúng ta có dịp, thì hãy cứ làm lành cho mọi người, nhứt là cho những kẻ thuộc về gia tộc của đức tin.
Eph. 5:16- hãy chuộc lại  thì giờ, vì ngày giờ là xấu.
Eph. 4:27-cũng chớ nhường chỗ cho ma quỉ.
 Rom. 13:14-Nhưng hãy mặc lấy Chúa Jêsus Christ, chớ dự trù cho xác thịt mà làm trọn tư dục nó
-
Hôm nay là ngày Chúa nhật đầu tiên của năm mới. Vì vậy, chúng ta hãy lắng nghe những gì Kinh Thánh đã nói. Mặc dù chúng ta không quan tâm đến cái gọi là năm mới, nhưng chúng ta nên có một ấn tượng mới bất cứ khi nào năm mới đến. Mặc dù đối với Cơ Đốc nhân năm mới không ra gì, chúng ta cũng nên luôn luôn có khởi đầu mới bất cứ khi nào năm mới đến.
Trong Cựu Ước, cũng có ghi chép về năm mới. Hơn nữa, trong Cựu Ước, các tháng và các ngày đầu của năm mới thường được Đức Chúa Trời ấn định. Do đó, hôm nay chúng ta muốn xem xét vấn đề này. Dù  bạn là Cơ Đốc nhân hay không, khi năm mới đến, há bạn không có bất kỳ cảm xúc hay ấn tượng đặc biệt nào, hoặc năm mới không có bất cứ ý nghĩa gì đặc biệt đối với bạn sao?
Tôi không biết những gì bạn nghĩ, nhưng đối với tôi, mỗi năm lại càng ít có cơ hội hơn. Bỏ mất cơ hội là bỏ lỡ thời gian. Hôm nay, dù bạn là một Cơ Đốc nhân hay không, câu hỏi đầu tiên hãy tự hỏi là liệu bạn đã bỏ lỡ cơ hội của mình.