Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Vào Sâu Trong Mùa Đông
“Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên” (Ê-sai 37:31).

“Khi đến nơi và thấy ân điển Đức Chúa Trời thì ông (Ba-na-ba) vui mừng và thúc giục mọi người cứ vững lòng theo Chúa” (Công vụ 11:23)

Trong chiều dài và chiều sâu của mùa đông, mùa xuân có thể có vẻ giống như một chặng đường dài thoát ra phải không? Điều này cũng rất đúng cho những mùa tiết thuộc linh của chúng ta, vì tất cả chúng ta sẽ trải qua mùa đông đen tối của tâm hồn mình trước khi bước vào mùa xuân vĩnh cửu.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Tại Sao Chúa Muốn Giết Môi-se?Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24, chúng ta đọc rằng Đức Chúa Trời đã tìm cách giết Môi-se trên đường ra khỏi vùng hoang dã để đến Ai Cập trong quán trọ. Làm thế nào để tôi hiểu điều này?

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24 “Dọc đường, tại một quán trọ, Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se và tìm cách giết ông.  Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình, rồi lấy nó chạm vào chân Môi-se, và nói: “Thật, chàng là người chồng huyết cho tôi!”  Đức Giê-hô-va tha cho Môi-se. Do việc cắt bì nầy mà Sê-phô-ra nói: “Chàng là người chồng huyết”.

Không có vấn đề, hay là một sự kiện bí ẩn, nhưng khi chúng ta điều tra việc đó, nó có một nguyên nhân tự nhiên. Đức Chúa Trời đã ủy thác Môi-se  làm người lập pháp cho dân của Ngài vẫn còn ở Ai Cập. Làm sao nó có thể khác hơn là bản thân  ông trước tiên quy phục luật pháp. Nếu tôi không làm những gì tôi dạy, tôi sẽ bị khiển trách như những người khác. Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cắt bì mọi người nam từ trước (Sáng 17:10).

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Nhìn Về Phía Đông-
Giô-ên 2 :20 " Ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương bắc lánh xa các ngươi, và đuổi nó vào đất khô khan và hoang vu, quân tiên phong nó vào biển đông. Quân hậu tập nó vào biển tây. Mùi hôi nó bay lên, mùi tanh nó dậy lên, vì nó đã làm những việc lớn »
Ê-xê-chi-ên 8:16 "Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va; nầy,nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng hai mươi lăm người sấp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lạy mặt trời »

Lễ Hội Nô-ên-

Hăm lăm tháng chạp mỗi năm,
Có ngày lễ hội trong tầm cở cao,
Tín đồ khắp chốn, nơi nao,
Cũng đều nô nức dự vào ngày vui;
Thế gian cũng giống thế thôi,
Ăn chơi, mua sắm hết lời diễn ra,
Pháo hoa, tiệc yến sa đà,
Quây quần nhóm họp nhà nhà vui chơi:
Gọi là: “mừng Chúa ra đời”,
Cứu dân, độ thế tuyệt vời vinh quang.
Nào ngờ lễ hội Satan,
Bốn ngàn năm trước còn mang nhiệm mầu:
Ngày sinh thần mặt trời cao,
Có từ tháp cũ ban đầu, Ba-bên;
Tên con Nim-rốt lan truyền,
Muôn dân mặt đất đều quen lễ nầy;
Hăm lăm sinh nhật xưa nay,
Lan vào Hội thánh những ngày hoang mang;
Dán cho nhãn hiệu huy hoàng,
Ngày sinh của Chúa thiên đàng cứu dân.
Lắm người biết rõ nguyên nhân,
Gượng cười là dịp phát phân Tin Lành,
Bất tuân Lời Chúa phán rành:
“Lễ vui ngươi đó để dành chi đâu?
Nặng nề Ta lắm từ lâu,
Ta ghê, Ta ghét, Ta nào thỏa vui;
Tránh đi việc ác bao đời,
Rửa tay cho sạch, vâng lời kim ngôn”.
Bạn ơi, kỳ cuối gần tròn,
Hãy chào lễ cưới Chiên Con quá gần,
Nê-ên, lễ hội thế nhân,
Ta nên dứt bỏ toàn phần hôm nay;
Giáng sinh như rượu dễ say,
Bạn mau giả rượu chờ Ngài tái lâm./.

—mùa Nô-ên 2014
“Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy” (Ê-sai 1:11-14).

HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH-2
1-Đức Chúa Trời ăn năn?
--Câu Hỏi: 1Sa-mu-ên 15 có chép Đức Chúa Trời “không phải loài người mà ăn năn" (câu 29) và sau đó lại nói "Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sau-lơ làm vua" (câu 35). Đây có phải là sai lầm của người dịch kinh thánh không?

--Trả Lời: Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi thắc mắc của bạn. Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc đó như sau:
Thắc mắc của bạn cụ thể xuất phát từ hai câu của cùng một đoạn Kinh Thánh "Ta hối hận vì đã lập Sau-lơ làm vua; bởi người đã xây bỏ Ta, không làm theo lời Ta. Sa-mu-ên buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm" (1 Sa-mu-ên 15:11). "Vả lại, Đấng phù hộ Y-sơ-ra-ên chẳng nói dối, và không ăn năn; vì Đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn năn!" (1 Sa-mu-ên 15:29) "Sa-mu-ên chẳng còn thấy Sau-lơ nữa cho đến ngày mình thác….; còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sau-lơ làm vua của Y-sơ-ra-ên." (1 Sa-mu-ên 15:35 ).
Giô na 3: 9,10 chép “Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, …hay sao? Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó”.  Chữ “ăn năn” trong sách Giô na có nghĩa “đoái tiếc, khuây lãng” – “Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, .. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve…”   (Giô na 4 :10-11).

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Vua Sa-lô-môn bàn luận Về Chim chóc
Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, sự thông sáng rất cao, cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển.  Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương đông..  Người nói ba ngàn câu châm ngôn, và làm một ngàn năm bài thơ.  Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Li-ban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách; người cũng có luận về loài vật, loài chim, loài côn trùng, và cá.  Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, (1 Vua 4:29, 30,32-34).
Trong khi đọc những câu này thời gian gần đây, tôi bắt đầu tự hỏi Sa-lô-môn đã viết những gì về các loài chim. Đây là những gì tôi đã tìm thấy cho đến nay. Vì giăng lưới ra trước mặt các loài chim, lấy làm luống công thay (Châm ngôn 1:17)
Theo chú thích của John Wesley "Uổng công thay” – Các người đánh bẫy chim, giăng lưới của mình trước mặt loài chim phí công của mình. Nhưng những người này, ngu dại hơn những con chim ngu ngốc ngớ ngẩn, và mặc dù chúng không biết gì về điều ác mà các tiến trình giăng bẫy này sẽ mang lại cái ác cho chúng, nhưng chúng sẽ không có cảnh báo ".
∞∞∞∞

Chim Chóc Rỉa Thịt Người
Tôi đã được đọc qua 1 và 2 Samuel và 1 Kings gần đây trong Bản tiếng Anh tiêu chuẩn (ESV). Cho đến nay tôi đã tìm thấy bảy tài liệu tham khảo về "chim", và "chim trời".
Năm trong số các câu liên hệ với những con chim về điều gì đó, đặc biệt là để ăn thịt. Một câu nói về việc giữ không cho chim ăn và câu khác hoàn toàn không liên quan đến việc ăn.
Hãy bắt đầu với một câu dễ hiểu. Trong 1 Vua, Solomon đã được làm vua, nối ngôi cha ông, David, qua đời. Ông cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết làm thế nào cai trị và làm những gì là đúng. Ông vẫn còn là một người trẻ. Ông được trí tuệ vượt trội hơn bất kỳ ai khác.   

Bánh Và Chén—Khi đương ăn, Jêsus lấy bánh chúc tạ bẻ ra, rồi đưa cho môn đồ mà phán rằng: "Hãy lấy ăn đi, đây là thân thể ta." Ngài lại lấy chén, cảm tạ, rồi đưa cho họ mà phán rằng: "Hết thảy hãy uống đi; vì đây là huyết ta, tức là huyết của giao ước, đổ ra cho nhiều người được tha các tội lỗi. –Mathio 26:26-28
-
Bữa ăn tối của Chúa trong hội thánh Cơ đốc thay chỗ cho Tiệc Vượt qua giữa vòng dân Do thái. Hai tiệc nầy liên kết nhau cách thân thiết, vì sau khi cử hành tiệc Vượt qua, Jesus trao bánh và rượu nho cho các môn đồ Ngài và có ý hướng yêu cầu họ tham dự hai vật đó, mà phô diễn thân thể Ngài sắp được dâng lên trên thập giá và huyết Ngài rất sớm được đổ ra để tha thứ các tội lỗi.
Gần 2000 năm đã trôi qua, kể từ đêm đó, mà hàng triệu tín đồ biết tri ân, đã dự phần hai vật kỷ niệm nầy để nhớ Ngài, Đấng đã yêu họ cho đến chết.

Tội Lỗi Lừa Dối Trong Ghê-ha-xi-
 2 Các Vua 5

Trong nhiều ví dụ về các ân sủng của Đức Chúa Trời và những nhiều hình ảnh   phúc âm chứa trong Cựu Ước, có rất ít câu chuyện nào hấp dẫn như câu chuyện của Na-a-man trong 2 Các Vua 5.

Thật tuyệt vời  khi ân sủng của Đức Chúa Trời theo đuổi đối với người được tôn trọng này. Ông  mắc chứng bệnh, nhưng  từ thông điệp của con đòi vợ mình  ông đến cùng vị tiên tri. Khi vâng theo lời của Ê-li-sê, ông chịu hụp xuống sông Giô-đanh bảy lần và thấy sự chữa lành mà ông mong mỏi rất nhiều. Sự chữa bệnh này nhất thiết phải được khi có sự hạ mình đi trước, do các tôi tớ của ông đưa ra lý lẽ của họ chống lại ý ông.  

Tuy nhiên, "ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" là quy tắc vàng của trong giao dịch của Đức Chúa Trời với một linh hồn, và Chúa Jesus đã đưa ra gương mẫu hoàn hảo về điều này. Khi Ngài trở thành con người, tự hạ mình xuống (Phil 2: 8) bằng cách chịu sự hình phạt tử hình mà các tội nhân đáng chịu. Và bây giờ Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ khiêm tốn (1 Phie r rơ 5: 5.  Nhờ hạ mình, Na-a-man “được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu; Người trở lại ngày đang thì (Gióp 33:25).

Đôi Mắt Của Chúa-"Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp trái đất, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài." 2 Sử kí 16:9
Thật là một sự khích lệ lớn lao để biết rằng đôi mắt của Đức Chúa Trời luôn luôn đi khắp nơi trên thế giới để tìm những người mà Ngài có thể chứng tỏ rằng chính mình Ngài mạnh mẽ. Nhưng Đức Chúa Trời kết nối lời hứa giúp đỡ của Ngài với một yêu cầu về phía chúng ta: một tấm lòng trọn thành, không phân tâm.
Tấm lòng này là gì? Đó là một tấm lòng mở ra hoàn toàn với Đức Chúa Trời, giao thác mọi thứ cho Ngài, chỉ muốn có Ngài và có Ngài là đủ rồi. Chúng ta có một tấm lòng không phân tâm chăng? Hay một phần của tấm lòng chúng ta vẫn bám vào khả năng và hỗ trợ của con người? Chúng ta có thực sự dựa vào Chúa không? Chúng tôi muốn bạn  trả lời những câu hỏi này một cách chân thành, bởi vì ai không muốn tuyên hứa của câu khích lệ này cho bản thân?

Cái Cốc Trong Bao Của Bên-gia-min -
Người quản gia lần lượt lục soát, bắt đầu từ người anh cả đến người em út. Cái chén được tìm thấy trong bao của Bên-gia-min -sáng 44:12

Câu hỏi: Tại sao Giô-sép chỉ để chiếc cốc của mình vào bao của Bên-gia-min vô tội?
Trả lời: Bạn muốn biết tại sao Giô-sép đặt chiếc cốc của mình vào bao lúa mì của một người vô tội? Bên-gia-min thực sự vô tội. Nhưng bởi hành vi của mười ông anh đối với anh ta, sự tinh khiết và hồn nhiên, tình trạng tấm lòng của họ nên được tiết lộ, để coi các anh vẫn còn có cách đối xử Bên-gia-min như với Giô-sép trước kia không?

Về vấn đề này, Bên-gia-min, giống như Giô-sép, là một mô hình cho Chúa Giêsu, còn mười người anh là một mô hình cho Israel, đã một lần không tin, sau này có sự ăn năn và đức tin (xem Sáng thế Ký 42: 22-24, Công-vụ 25. : 45, Công-vụ 7:22, Ê-sai 4:40, Giô-ên 3:21, Thi thiên 51:15, Xa-cha-ri 12:10).

Đối với Bên-gia-min, người vô tội, Giu-đa, tổ phụ của Chúa Jesus, Người Quy phục và Người Trung gian vĩ đại, đã hiện đến, trở thành người ủy nhiệm và người bảo lãnh (Sáng thế ký 43: 8, 9).

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

VÀO NƠI CHÍ THÁNH-Thi thiên 96:1-3 “Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va;  Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.  Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va, và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.  Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân”.

Sách Thánh Vịnh bao gồm phần lớn các biểu hiện thơ ca về sự thờ phượng, nhưng khi đọc những bài thánh ca vô song này, chúng ta cần phải nhớ rằng sự cứu chuộc vào lúc đó vẫn chưa thực sự được hoàn thành. Tấm màn ngăn nơi chí thánh chưa bị xé. Đức Chúa Trời còn được che giấu trong bóng tối dày đặc (2 Sử kí 6: 1). Dân của Ngài thờ phượng trong một nơi thánh trên đất và sự hiểu biết về lẽ thật của Ngài rất hạn chế so với sự mặc khải trọn vẹn được ban cho trong Tân ước, đặc biệt là trong các thơ tín, mở ra sự thật về công việc hoàn thành của Chúa trên thập tự giá.

GIAO ƯỚC MỚI-Giê-rê-mi 31:31-33, “Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó,Đức Giê-hô-va phán vậy.  Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng.Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta”.
-

Đức Chúa Trời và Giêhôva--
     Một điều ta nên ghi nhận trong kinh thánh là danh của ĐứcChúa Trời đã không được dùng cách cẩu thả. Mỗi lần Đức Chúa Trời đề cập đến danh Ngài, đều có một mục đích. Mỗi lần Đức Chúa Trời dùng đến danh Ngài, nó không được dùng cách cẩu thả. Thậm chí danh Jêsus thì rất có ý nghĩa, và không đuợc dùng cách bừa bãi. Thí dụ, có Jêsus Christ, có Christ Jêsus và cũng có Chúa Jêsus Christ v.v. Nếu ta thay đổi Jêsus Chris thành Christ Jêsus, ta sẽ sai trật về mặt giáo lý. Điều nầy cũng đúng với danh mà Đức Chúa Trời khải thị cho con người. Trong Xuất 3:13-18 Đức Chúa Trời định ý chỉ tỏ rằng ngoài việc là Đức Chúa Trời, danh Ngài là Giêhôva. Điều nầy khải thị mối liên hệ của Ngài với Itxraên.

Chúa mang thập tự một mình-
Song le giữa khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng hai ngàn thước; chớ đến gần, hầu cho các ngươi có thế biết đường mình phải đi theo; vì các ngươi chưa hề đi đường nầy bao giờ.—Giô suê 3:4
-
Cái hòm đi xuống Giô đanh phô diễn Cứu Chúa đáng chúc tán của chúng ta bước vào dòng nước phán xét cho chúng ta. Ngài đã tiến lên một mình, không ai chia sẻ với Ngài trong công tác tạo ra sự chuộc tội. Y như dân Israel phải chờ đến khi có khoảng cách 2000 thước mộc (cubits = 0,45 mét) ở giữa họ và hòm giao ước, và đã không bước vào dòng sông cho đến khi lòng sông đã khô cạn, nên chúng ta đã không góp phần trong sự chuộc tội, nhưng bây giờ chiếm lấy lợi ích của sự chết đó mà Jesus đã chịu đựng một mình để chúng ta có thể được cứu. Chúng ta chỉ có thể nhìn lại cách im lặng kinh sợ khi Ngài đã tiếp lấy chỗ của chúng ta và mang hình phạt của chúng ta.
Gi 16:32- Nầy, giờ sắp đến, thật đến rồi, các ngươi sẽ tan tác, ai đi đường nấy, bỏ ta lại một mình; nhưng ta không ở một mình đâu, vì Cha ở cùng ta.

-
Một mình Chúa mang cây thập tự,
Nỗi đau thương chồng chất trên Ngài,
Bao sỉ nhục, mất mát tham dự,
Nhưng chiến thắng khải hoàn vinh thay.
Vũ trụ, trái đất Ngài làm Chủ,
Ngai hiển vinh chia sẻ dân nầy.

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

Dân chúng Thích Tiên tri giả--


-
Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào?-Giê 5:30-31
-
Các tiên tri giả thời Giê rê mi chế nhạo các lời tiên đoán về sự phán xét sắp đến và nói cách lém lỉnh về bình an và an toàn khi Đấng Thẩm phán đang đứng trước cửa (6:14; 8:11--Họ rịt vít thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an! Bình an! Mà không bình an chi hết). Ngày hôm nay cũng giống như vậy và sẽ mãi như vậy cho đến khi bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời thực sự được đổ xuống trên trái đất (1 Tê 5:3-- Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến). Loài người thích những giáo sư nói những lời êm ái nầy và giảng cách sai lầm những điều êm ái cho họ nghe (Esai 30:10- Họ nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi! Nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi!).- Nhưng những người trung thành của Đức Chúa Trời không chùn bước khi tuyên bố lời của Chúa mà không sợ hãi. Nhưng khi Đấng Christ trở lại, khi mọi điều kín giấu được dem ra ánh sáng, những tôi tớ chân chính của Đức Chúa Trời sẽ được nhìn nhận và ban thưởng, còn các giảng sư giả mạo sẽ bị sự phán xét xử lí.

Đường Vào Thành Phố Vĩnh Cữu-Công lao kẻ ngu muội làm cho mệt nhọc chúng nó, vì chẳng biết phải bắt đường nào đặng đi đến thành phố.-Truyền đạo 10:15
-
Đọc suốt qua cả Lời Đức Chúa Trời ta thấy có một thành phố trước mắt các thánh đồ. Đó là thành phố mà Áp-ra-ham đã trông chờ, không có có các nền tảng, Đấng Kiến Trúc Và Tạo lập là Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy thành phố nầy được phác họa trong vẻ tráng lệ của nó trong hai đoạn cuối cùng của sách Khải thị. Con đường đi đến thành phố nầy là Đấng Christ. Ngài phán rõ ràng: Ta là Đường Đi…Không nhờ Ta không một ai đến cùng Cha được—Giăng 14:6. Song le con loài người lao tác trong sự ngu dại của mình, tìm kiếm con đường khác vì cớ họ không muốn chú ý sứ điệp minh bạch của phúc âm. Chúng ta được cảnh cáo rằng: Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết- Châm 14:12. Không có con đường nào (nhưng chỉ Có Đường Lối (The Way) sẽ đem chúng ta về nhà cách an toàn.

-
Con lưu lạc quá xa khổ đói,
Christ, Đường đi con đến Chúa rồi,
Ngài là Cha và Chúa tuyệt đối,
Con đến gần do huyết mua rồi.
-
Quyền năng ái đức Ngài dẫn dắt,
Con vào nơi an nghỉ tuyệt vời,
Đến ngày biến hóa rời mặt đất,
Con dựa đầu vào ngực Cha thôi.