Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Sứ Mạng, Ý Nghĩa, Sứ Điệp Của Jesus Christ-2
 Trong Tin Mừng của Mark

Ôi Chúa, Ngài là giáo sư thuộc thiên duy nhất, Chúa ôi, không có ai dạy dỗ như Ngài. Chúng tôi không thể dạy trừ khi Ngài dạy chúng tôi. Chúng tôi đang ở đây sáng nay như các môn đệ Ngài, những người đang được Ngài dạy dỗ, hảy nắm Lời Ngài và mở ra cho chúng tôi. Xin mở tai chúng tôi để nghe, ban cho chúng tôi sự hiểu biết, cung cấp cho chúng tôi tấm lòng vâng phục. Xin dẫn chúng tôi trong chân lý Ngài, ôi Đức Thánh Linh, xin làm công việc mà Ngài đã đến để làm. Chúa Giêsu, Chúa chúng tôi nói rằng khi Ngài đến, Ngài sẽ hướng dẫn chúng tôi vào tất cả các lẽ thật. Xin làm công việc đó ở đây ngày hôm nay hầu Chúa Giêsu có thể được thỏa mãn. Chúng tôi cầu xin điều đó trong danh của Ngài. A Men.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

CHIẾN LỢI PHẨM

“Họ biệt riêng ra thánh những chiến lợi phẩm đã đoạt được trong chiến trận để dùng vào việc tu bổ đền thờ Đức Jehovah” (1 Sử 26:27)

Từ khúc kinh văn nầy chúng ta suy luận rằng nhà của Chúa đuợc cấu tạo từ các cuộc xung đột của chúng ta. Chúa xây dựng từ kết quả của cuộc xung đột. Như vậy, điều đó có trong đền thờ, được David giao cho Sa-lô-môn. Khi ngôi đền được hoàn thành nó đứng như một tượng đài nêu lên sự chiến thắng phổ quát, chính thực chất của nó

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

NHỮNG NGƯỜI ĐẮC THẮNG


Bạn thấy,
dân sótnhững người đắc thắng phải có những điểm thuận lợi, đang khi chức năng của họ là lập trường thuận lợi của Đức Chúa Trời trong một thời kì có sự suy thoái và thất bại thuộc linh phổ biến, hầu nhờ họĐức Chúa Trời có thể hành động và nói năng. Đây là suy nghĩ của tôi được bày tỏ một cách tích cực, đây là điều mà tôi theo đuổi! Đó là chức năng của những người đắc thắngm điều Đức Chúa Trời ưa thích. Đức Chúa Trời đang nói,  "Đây là điều Ta thích, hãy nhìn điều này ..... nhìn vào Christdân của chính Người, là điều Đức Chúa Trời muốn họ trở thành, họ có những gì Ta đang theo đuổi, là chính tâm trí của Ta không?!

CUỘC CHIẾN TRANH GIỮA CÁI MỚI VÀ CÁI CŨ


Sau khi một tín đồ được tái sinh, anh ta nên biết hai điều rất quan trọng: anh ta đã chiếm được bao nhiêu qua sự tái sinh và tâm tính thiên nhiên của anh ta còn lại bao nhiêu. Sự hiểu biết này sẽ giữ gìn anh ta tiến tới theo con đường thuộc linh của mình. Bây giờ chúng ta cần giải thích xác thịt của một người bao gồm những gì và Chúa Jesus đã xử lý các yếu tố của xác thịt như thế nào trong sự cứu chuộc của Ngài. Nói cách

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

SÁU LOẠI CỨU RỖI KHÁC NHAU

Có hai thành ngữ mà đa số thánh đồ chưa có sự phân biệt rõ ràng. Đó là sự cứu chuộc và sự cứu rỗi.
   Sự cứu chuộc là việc Chúa mua lại vật gì đã mất. Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá, lấy huyết vô tội của Ngài để mua lại chúng ta khỏi sự định tội, sự rũa sã của luật pháp Đức Chúa Trời.

TÍNH CÁCH CẤP BÁCH CỦA CHỨC NHIỆM THỦ LÃNH THUỘC LINH MỚI MẺMột số người đã viết về anh Macarius kỉnh kiền của thành Optino rằng các lời khuyên nhủ thuộc linh của anh đã có ích lợi.
Macarius đã viết lại: “Không phải vậy đâu, chỉ các lỗi lầm thuộc về tôi, mọi lời khuyên tốt đẹp là lời khuyên của Linh Đức Chúa Trời; tôi đã tình cờ nghe được lời khuyên của Ngài nên tôi đã truyền lại, chớ không bóp méo gì cả”.

BA CHIỀU HƯỚNG NGỢI KHEN CHÚAChrist là rất nhiều điều diệu kỳ đối với dân Ngài và đưa đến cho họ một sự phồn vinh về các lợi ích như vậy mà tâm trí con người không thể am hiểu hay tấm lòng có thể tìm đủ lời để diễn đạt.
Các bửu vật này thì vừa ở hiện tại và mai sau. Xuyên qua Phao lô, Linh của lẽ thật xác quyết rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta trong Christ đủ mọi phước hạnh thuộc linh. Là các con trai của sáng tạo mới, các điều này thuộc về chúng ta, và đã dành sẵn cho chúng ta ngay bây giờ bởi sự vâng phục của đức tin.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Sứ Mạng, Ý Nghĩa Và Sứ Điệp Của Jesus Christ--1

Ngai Nữ  Hoàng Anh Quốc
Cephas Peter
- Trong Phúc Âm của     
          Matthew
Bây giờ, Chúa ơi, chúng tôi cầu nguyện rằng đang khi chúng tôi được tập hợp với nhau trong Thân thể, xin Ngài tập hợp chúng tôi với nhau trong Đức Thánh Linh. Nếu tâm trí của chúng tôi không được tụ tập cùng nhau, bây giờ xin kéo chúng đến với Ngài. Ôi Chúa Giêsu, Chúa trung tâm của cuộc sống chúng tôi, xin giúp chúng tôi quên đi mọi thứ ngoại trừ Ngài, giúp chúng ôi quên địa điểm và những con người và

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

NHU CẦU CHÚNG TA CHO ĐỨC CHÚA TRỜI XÂY DỰNG CHRIST VÀO TRONG CHÚNG TA


                 2 Sa 7:12-14a; Êph. 3:14,16-17; 1Côr. 3:11-12; Êph.4:4-6
 
 2 Samuên 7 là một phần Lời rất khó hiểu, nhiều cơ đốc nhân không có cái nhìn đúng đắn về khúc nầy. Tôi đã nghiên cứu chương nầy trãi 60 năm. Ấn tượng đầu tiên của tôi là tại đây ta thấy tình yêu và sự nhân từ của Đức Chúa Trời muốn xây cho Đavít một ngôi nhà thay vì để Đavít xây nhà cho Ngài. Đó chỉ là quan niệm thiên nhiên của một người trẻ tuổi. Tôi đã dành nhiều năm ở với Hội Anh Em. Họ đã dành nhiều sự chú tâm đến 2 Samuên 7, đã rao giảng, dạy dỗ và in thành sách về sự việc nầy. Tuy nhiên, họ đã không thấy ý nghĩa nội tại của chương nầy, đăc biệt là Lời Đức Chúa Trời phán cùng Đavít trong câu 12 đến 14a.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

NHỮNG BIỂU HIỆU CỦA NGƯÒI TÍN ĐỒ-1

Picture of Wheat - Free Pictures - FreeFoto.com

Đức Chúa Trời, Christ, Đức Linh đều huyền nhiệm, nên các tín đồ cũng huyền nhiệm. Chúng ta huyền nhiệm vì cớ có đôi điều thần thuợng hoà nhập vào chúng ta. Kết quả, là tín đồ trong Christ, chúng ta thật huyền nhiệm. Chúng ta bắt đầu suy gẫm nhiều biểu hiệu về các tín đồ trong Tân ước:

ĐÔI CÁNH CHIM ƯNG

"Như phụng hoàng khuấy động tổ mình,

Bay lượn trên bầy con của mình,

Dang rộng đôi cánh của nó ra đở chúng lên,

Rồi cõng chúng trên đôi cánh của nó,

Vì vậy,
ch một mình Chúa đã dẫn dắt dân Ngài  "(Phục. 32:11,12)

NGUYÊN TẮC LÀM NGƯỜI THỨ HAI

                           
 Kinh van: 1Cor15:46-47;Sáng 17:18-19;25:23; La 9:12-13;Sang 48:18-

                  19;1Sam 8:5;16:1;2Sam 12:14,24-25.
    Sứ điệp mà Chúa ban cho chung ta chiều nay vướng mắc vào ít phần Kinh thánh nầy. Các câu nầy bày tỏ một nguyên tắc mà Đức Chúa Trời khải thị trong kinh thánh. Chủ đề bài giảng hôm nay có thể được gọi là"Nguyên tăc làm người thứ hai" hay "Luật làm người thứ hai".