Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Chúa, Cái ngai, Bàn thờ, và Tiếng nói


 
Ê-sai 6:1-8, “Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!( Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói.

Bánh Ăn Đở Lòng Của Con NgườiCon người trên đất thiếu ăn,
Có cây chất độc là phần hôm nay;
Rau rừng, dưa dại, rễ cây,
Đồ ăn có vậy qua ngày tạm vui.

Hồn người đói khát không thôi,
Ma-na thiên thượng muôn đời thơm ngon,
Cuộc đời tươi mới, vui hơn,
Chúa là thực phẩm vẹn toàn cho ta.

Gehard Tersteegen
M.K lược dịch 17-5-2014

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Của lễ toàn thiêu

Tent of Tabernacles, Israel Royalty Free Stock Photo


Ezra 3: 1-6. Của lễ toàn thiêu là một đại diện bao gồm rằng Đức Chúa Trời có mọi thứ -của lễ toàn thiêu.

Không chỉ hỗ trợ bàn thờ này, nó còn đại diện cho việc Đức Chúa Trời tiếp nhận  "của lễ toàn thiêu " dâng lên, nhưng các quyền lợi của Đức Chúa Trời được bàn thờ tượng trưng. Bàn thờ ở nơi ngưỡng cửa của Đền Tạm. Bàn thở phải ở ngay cửa. Xuất 40: 6, 29, và so sánh với Lev.17: 9, Phục  12:13, 14.

Trống không- hạ mình- dấy lên –tôn cao

Laurel wreath Stock Photos

Đáng chú ý là ít có lời chép Chúa làm cho mình sống lại, nhưng do Chúa Cha. Mười hai lần trong sách Công Vụ, chúng ta đọc rằng Đức Chúa Trời  dấy Ngài lên từ cõi chết. It nhất mười chín trường hợp tương tự  được đặt ra trong các tác phẩm của Phaolô. Peter nói một lần. Vì vậy, trong ba mươi hai phân đoạn Tân Ước tuyên bố rằng Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng Tác Động trong sự phục sinh của Chúa chúng ta. Tác nhân của Ngài là Thánh Linh.

Các nguyên tắc thuộc linh trong Sách Công Vụ


Stone Wall Stock Photo

Sự ghi chép của Đức Thánh Linh  là tiếp lấy những thứ trong tay của chính Ngài ngay từ ban đầu. Công Vụ là bản ghi chép của Đức Thánh Linh bắt đầu từ việc xây dựng Hội thánh. Ngài đã có toàn bộ khuôn mẫu trước mắt rồi và bây giờ Ngài đang xây dựng "theo khuôn mẫu" đó.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Lối đường người đắc thắng lên ngôi
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét con đường của người đắc thắng lên ngôi. Chúng ta đã thấy rằng điều cuối cùng cho biết trong thời Hội thánh là "Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài" (Khải 3: 21). Và " đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài" (Khải 12:5).

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Nỗi Cô Đơn


Backpacker. Stock Photo


Có tính con người đứng với đám đông, có tính thần thượng đứng một mình. Con người thích theo dân chúng, trôi dạt theo thủy triều; người giống Đức Chúa Trời đi theo một nguyên tắc, để ngăn chặn làn sóng.

Không Kết Quả, Dốt Nát, Tình Cảm Không Thánh HóaNhiều năm được cứu, Chúa ơi,
Hưởng ân cứu rỗi tuyệt vời, vinh thay,
Niềm tin con vẫn yếu hoài,
Lời Ngài không hiểu rộng, dài, cao, sâu.

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Người Tôi Tớ và phụng sự của Chúa

Tai của người tôi tớ.

Xuất 21.1-6, “Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân chúng:  Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hê-bơ-rơ, nó sẽ hầu việc cho sáu năm; nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình, thì sẽ ra một mình; nếu có vợ, thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sanh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng: Tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai; nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời”.

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

MƯU KẾ CỦA SATAN

Huge Roaring Male Lion Stock Photography


Satan gầm rống đến hoài,
Dùng lời đe dọa dân Ngài, Chúa ôi,
Quấy người hắn nuốt chẳng trôi,
Bằng niềm vui ảo, đầu môi, đê tồi.

TỰ PHỤ VÀ TUYỆT VỌNGGhét thay quỉ cám dỗ ta,
Dùng lời dua nịnh thật là đáng khinh,
Rắn dùng trăm dạng trá hình,
Lừa hồn dân chúng liều mình chết chung.

Sự cai trị của các từng trời

Highway to Heaven/eps Royalty Free Stock Photography


La Mã 8: 3-6, 9, “Vì điều luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho nó ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì tội lỗi mà sai chính Con Ngài lấy hình trạng của xác thịt tội lỗi, và định tội cho tội lỗi ở trong xác thịt, hầu cho điều nghĩa mà luật pháp buộc, được thành tựu trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Vì kẻ ở theo xác thịt thì chí hướng về những sự thuộc xác thịt, còn ở theo Thánh Linh thì chí hướng về những sự thuộc Thánh Linh. Vả, chí hướng của xác thịt là sự chết, còn chí hướng của Thánh Linh là sự sống và bình an.- Nhưng nếu quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em, thì anh em không thuộc xác thịt, bèn là thuộc Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Christ, thì nấy chẳng thuộc về Ngài”.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Vương quốc giả mạo
Nhiều người biết rằng tiếp sau tội lỗi của Solomon, Vương quốc đã được chia thành hai phần, có mười bộ tộc ở phía bắc, Israel, và hai bộ tộc ở phía nam, Giu-đa. Bây giờ trong ý nghĩa rộng rãi nhất, chúng ta có thể nhìn thấy hai vương quốc nầy ngày hôm nay. Có Cơ Đốc giáo giới, mà theo ví dụ của chúng tôi, là đại diện của Israel ở phía bắc, và có hội thánh dân sót của Đức Chúa Trời, Giu-đa ở phía nam.

TỐT HƠN ĐIỀU TỐT NHẤT CỦA TÔI
Tôi cầu sức mạnh dựa nương,
Từ dân của Chúa, nhưng thường tiêu tan,
Tình thương tôi dựa phũ phàng,
Bàn tay tôi nắm lại càng bỏ rơi,
Trong khi run rẩy, đơn côi,
Cánh Tay vĩnh cửu nâng đời tôi lên.

SI-NAI VÀ SI-ÔN
Ở Si-nai khiếp sợ thay,
Lử thiêu, bão tố, khói bay mịt mờ,
Lời Ngài như tiếng sấm to,
Nơi đây ta chẳng bước vô làm gì,