Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

SÁCH KHẢI THỊ--BÀI 11

Ngai Lớn Và Trắng


SAU THIÊN HI NIÊN

(Khải huyền 20:7-22:5)

I. Sự nổi loạn cuối cùng của Satan
(Khải Huyền 20:7-9)

  1. Khải Huyền 20:7-8

" Khi ngàn năm mãn rồi, Sa-tan sẽ được thả khỏi ngục, đi ra lừa dối các dân ở bốn phương trên đất, tức là Gót và Ma-gót, để nhóm họp chúng cho cuộc chiến tranh; số của chúng như cát biển ".

Những gì các tiên tri trong Cựu Ước đã thấy chủ yếu liên quan đến thời gian đưa đến thiên hi niên. Họ không rõ ràng về những gì sẽ xảy ra sau thiên hi niên. Những gì được nói đến ở đây, tuy nhiên, liên quan đến những điều sẽ xảy ra sau khi thiên hi niên.

ĐƯỜNG LÊN GÔ GÔ THALàm môn đệ hỡi người trong thiên hạ!
Bước theo Ngài, lượng giá Gô gô tha
Chân vấp ngã, mồ hôi tuôn lã chã..
Đường ta đi, gót lạ..mòn sỏi đá

Làm môn đệ hỡi người quen hay lạ!
Biến nhọc nhằn vất vả lên Gô tha
Nhìn xem Chúa, thêm lòng ta xác quyết
Bước theo Ngài, trần gian xin đoạn tuyệt 

DÕI THEO GÓT CHÚALật từng trang thánh sử,
Dõi theo gót chân Ngài,
Con vào vườn Ghết-sê-ma-nê;
Khu vườn xưa,
Đêm tĩnh lặng lạ lùng
Bầu trời sao vời vợi mông lung
Như chia sẻ nỗi buồn Ngài đêm ấy.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

TRUYỀN GIẢNG TRONG BẢO TỐ


                                   
Tôi rời VN với tâm trạng của một người “bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ dòng sông…”.  Ngày tôi đi, lòng tôi đau, nỗi đau nghìn trùng. Tôi đi mang theo tất cả, chỉ để lại con đường, những con đường in hằn vết chân các bạn đồng hành.  Với tâm trạng như thế, tôi đến thờ phượng Chúa trong một nhà thờ mà mỗi tuần tôi đều phải khóc, dù không ai làm phiền gì tôi.  Sau một năm ngồi yên lặng, chứng kiến, lắng nghe những điều thật xót xa cho nhà Chúa và cho bầy chiên, tôi xin đi truyền giáo.  Đây cũng là một việc quá lạ đối với HT này. 

THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST--1
XUẤT PHÁT CỦA SỰ PHÂN PHÁT
TAM VỊ NHẤT THỂ THẦN THƯỢNG

Kinh văn: Eph 1: 3 - 23

Gánh nặng chúng tôi trong sách này là san sẻ rằng sự khải thị Tân ước bày tỏ cho chúng ta một bức tranh sáng tỏ thế nào hội thánh như sự gom góp mọi tín đồ không phải là một tổ chức, nhưng Thân Thể Christ đó là một cơ cấu. Trong chương này, chúng tôi muốn thấy rằng hội thánh như Thân Thể của Christ là xuất phát của sự phân phát Tam Vị Nhất Thể thần thượng – Cha, Con và Linh.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Một Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời -


David và Goliath

Thi. 89:19,20 “Bấy giờ, trong khải tượng, Chúa có phán cùng người thánh của Chúa, Mà rằng: Ta đã đặt một người mạnh dạn làm kẻ tiếp trợ, Nhắc cao lên một đấng lựa chọn từ trong dân chúng. Ta đã gặp Đa-vít, là kẻ tôi tớ Ta, Xức cho người bằng dầu thánh Ta,

Công 13:22 “Khi Ngài đã bỏ vua đó, thì lập Đa-vít làm vua họ; cũng làm chứng về người rằng: 'Ta đã tìm được Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng Ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ Ta”