Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

CHÚNG TÔI ĐÃ SAI LẦM--4

PHẦN 1: 

“Hội Thánh Địa Phương” như là Phong Trào và Nguồn Gốc của Tranh Luận


            Hội Thánh Địa Phương, như là một phong trào có thể được truy nguyên từ việc hoán cải của một thiếu niên mười bảy tuổi sáng dạ và đầy hứa hẹn tên Nee To-sheng (1903-1972) ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung quốc. “Watchman Nee”,  (“Lính Canh” họ Nghê) (sau đó được biết đến theo tên đó) đã hết lòng dâng cuộc đời mình cho việc phục sự Đức Chúa Trời.  Những gì mà Nee thiếu về mặt huấn luyện chính thức được anh ta bù lại bằng cách đọc ngấu nghiến hoặc bất kỳ tài liệu Cơ đốc giáo nào có được và bằng kinh nghiệm thực tế về sự rao giảng phúc âm và gieo trồng hội thánh. Nee đã nổi tiếng có sự am hiểu sâu sắc về sự sống bề trong của Cơ đốc nhân và về nếp sống hội thánh Tân Ước, mà ông đã trình bày thông qua các sách báo ông xuất bản sau khi di trú đến Thượng Hải vào năm 1927.

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

CHÚNG TÔI ĐÃ SAI LẦM--3

Liệu Có Phải Là Có Tính Cách Dị Giáo, Lầm lạc hay Chính thống (một cách khác với thông lệ)?  Một cuộc Đánh Giá Lại Phong Trào “Hội Thánh Địa Phương”.

Elliot Miller


(dịch từ Christian Research Journal tập 32 số 06 – trang 7-13)