Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Con Gà Mái
Mathio 23:37, “"Ôi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ơi, ngươi giết các tiên tri, ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi! Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc con nó lại dưới cánh, mà các ngươi chẳng khứng!”
Esai 31:5, “Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho”
Phục 32:11-12, “Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, Bay chung quanh con nhỏ mình, Sè cánh ra xớt nó, Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào,  Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy”.
Trong câu Kinh thánh của sách Mathio 23, Chúa nói về thành Jerusalem, “Ghe phen Ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc con nó lại dưới cánh, mà các ngươi chẳng khứng”. Chính Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn chăm sóc cho Jerusalem, giống như chim ưng vổ cánh trên các con nhỏ của nó. Do đó, khi Chúa Jesus nói các lời nầy, Ngài chỉ tỏ rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa giống như con chim yêu thương, vổ cánh và ấp ủ các con mình.
Chúa Jesus thường khao khát nhóm họp con cái Jerusalem lại, nhưng họ đã không sẵn lòng. Tại đây Ngài tuyên bố lời cuối cùng cho họ, Ngài vẫn như con gà mái, giăng đôi cánh ra để ấp ủ các con mình. Nhưng họ không sẵn sàng chịu nhóm họp dưới cánh Ngài.
Dù Chúa bị người Do thái từ bỏ, Ngài được các tín đồ tiếp nhận.

TRỤ MÂY-“Ngài dẫn dắt họ ban ngày bằng áng mây, Và ban đêm bằng ánh lửa” (thi thiên 78:14)..
   Tất cả những gì con dân Y-sơ-ra-ên phải làm là đi theo đám mây. Nếu đám mây dừng lại, họ nghỉ ngơi; nếu đám mây di chuyển về phía trước, thì họ di chuyển theo. Tôi có thể tưởng tượng rằng điều đầu tiên mà Môi-se đã làm mỗi ngày, khi  bình minh của buổi sáng màu xám lòa ra, là ông nhìn lên và xem liệu đám mây có còn ở trên trại quân hay không. Vào ban đêm, đó là một cột lửa, thắp sáng các trại, và ấp ủ họ bằng một cảm giác về sự chăm sóc bảo vệ của Đức Chúa Trời. Từng ngày một, đám mây che chắn họ khỏi sức nóng dữ dội của tia nắng mặt trời, và che chở họ khỏi tầm nhìn của kẻ thù.
   Đấng Chăn Giữ Y-sơ-ra-ên có thể dẫn họ qua sa mạc chưa có lối đi. Tại sao? Bởi vì Ngài đã làm điều đó. Ngài biết mọi hạt cát trong đó. Họ không thể có một Nhà Lãnh Đạo nào tốt để đi qua vùng hoang dã hơn Đấng Tạo Hóa của mình.
   Hỡi anh em thánh đồ, bạn có thể lâm vào tất cả những khó khăn hoặc nhiều nỗi nghi ngờ và sợ hãi của mình, nhưng có một nhà lãnh đạo nào tốt hơn so với Đức Giê-hô-va chăng? Ồ, tôi thích bài thánh ca tốt đẹp nầy:

HỒN LOÀI THÚ?---Thưa thầy con thắc mắc:
Muôn vật Chúa phán đều được dựng nên nhưng riêng con người và thú đồng chim trời đều do nắn đất mà thành (Sáng 2:19) chỉ khác là không được hà hơi, vẫn có máu như vậy con vật có "hồn" nhưng không có linh như con người.
Mặc khác khi Nô ê vào tàu Chúa biểu đem mỗi loài một cặp.
-Con thắc mắc: như vậy con vật có liên quan gì trong chương trình cứu rỗi hay không vì việc dựng lại tất cả loài vật không khó cho Chúa?
Con cảm ơn thầy (khi con gọi bằng Thầy có nghĩa con tôn trọng thầy như một người thầy dạy con ở trường, khác với nghĩa Thầy=Cha=Chúa, chúng ta không phạm vào điều Chúa dạy)  (Độc giả ở Canada)
--

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

CHÚA CÓ CHẬM TRỄ KHÔNG?Sự chậm trễ của Chúa rõ rệt,
Lời bạn Ngài nghe rất tận tường,
Lối đi hoạn nạn đau thương,
Chúa đều rõ thấu nguồn cơn vẹn toàn.

Sự chậm trễ của Chúa rất tốt,
Đức tin anh được phát triển luôn,
Đấng không thấy được tỏ tường,
Nhưng anh đứng được trên đường tiến lên.
(Hê. 11:27)

Mục Tiêu Cuộc Đời-


“Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Hãy để tâm suy xét đường lối các ngươi” (A ghê 1.7)
   Áp dụng cho cuộc sống cá nhân của mình, Lời nầy của Kinh Thánh kêu gọi chúng ta tự kiểm tra: Dừng lại một lần và suy nghĩ về con đường cuộc sống của bạn cho đến nay! Mục tiêu của bạn là gì? Hành động của bạn mang lại cho bạn điều gì? Câu trả lời của chúng ta phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn vào cuộc sống của mình.
  "Chủ yếu là khỏe mạnh" hoặc "tài chính tốt" hoặc "mối quan hệ nguyên vẹn" hoặc "được đánh giá cao" - đây là những mục tiêu yêu chuộng cho những người sống không có Đức Chúa Trời- thậm chí của những tín đồ xác thịt.. Chúng ta, những Cơ Đốc nhân có thể có cùng những ưu tiên như vậy không? Hay chúng ta đang điều chỉnh cuộc sống của mình bằng cái gì? Một câu kinh thánh khác cho chúng ta một đầu mối quan trọng: “Hãy chú tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi đã cảnh báo anh em, và truyền lại cho con cháu anh em để chúng cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp nầy" (Phục truyền 32:46).
   Điều rõ ràng ở đây cho những tiêu chuẩn của người tin là: không phải trạng thái bên ngoài, nhưng về vấn đề liệu cuộc sống của chúng ta có trùng hợp với lời và ý muốn của Đức Chúa Trời không. - Nó cũng cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh một cách chăm chú để có thể biết được các nguyên tắc thần thượng.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Khi chúng ta nhóm họp một cách vô trật tự.
   Câu hỏi cho ngày hôm nay là, "Chúa có thể ban phước cho một dân và giáo đoàn nào chống lại các mệnh lệnh của Kinh Thánh mà Ngài đặt ra không? Tôi muốn chia sẻ một tác phẩm được viết vào những năm 1840 để cho thấy đây không phải là một số giáo lý hay quan tâm mới cho thánh  đồ hôm nay.
   Có những ví dụ trong mỗi thế kỷ về các nhân chứng của Đức Chúa Trời làm chứng chống lại một dân không vâng lời. Những người không vâng lời này là những người không quan tâm Lời Chúa phải không ? Tôi sẽ cho phép bạn trả lời câu hỏi đó cho chính mình và xem cách nhóm họp hoặc hội thánh của bạn có đứng lên chống lại Lời của Đức Chúa Trời hay không?-- vì Lời của Đức Chúa Trời là thước đo của mọi sự việc.
   Chúng ta chỉ dựa vào Kinh thánh để cung cấp các mục tiêu của chúng ta. Chúng ta biết rằng nền văn hóa và con người cùng thế giới này đang thay đổi. Xu hướng mới, suy nghĩ mới, ý tưởng mới, nhưng Lời Chúa không bao giờ thay đổi. Chúng ta biết rằng trời và đất sẽ biến mất nhưng Lời vẫn còn mãi mãi.
   Bên trong Lời Kinh thánh có những suy nghĩ và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Đó là nhật ký của Ngài và tiểu sử tự động của Ngài và mọi thánh đồ thật sự của Ngài đều yêu Lời và được Lời Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh dẫn dắt và chỉ đường.

Đức Chúa Trời Vẫn Y Nguyên-


   


Ma-la-chi 3: 6-Vì Ta là Đức Giê-hô-va không hề thay đổi, nên các con là con cháu Gia-cốp chẳng bị diệt vong.
   Lời Kinh Thánh ở trên, mà Đức Chúa Trời nói cùng tuyển dân Y-sơ-ra-ên trên đất của Ngài trong cuốn sách cuối cùng của Cựu Ước, cũng áp dụng cho chúng ta hôm nay. Khi chúng ta quan sát thế giới xung quanh mình, chúng ta nhận thấy một quá trình thay đổi liên tục. Không có gì để chúng ta có thể nói: "Điều nầy  là hằng số không thay đổi". Công nghệ truyền thông phát triển nhanh như thế nào! Những gì được cập nhật và cập nhật vào ngày nay có thể lỗi thời vào ngày mai. Xã hội loài người cũng đang trải qua sự thay đổi. Các giá trị như lòng trung thành hoặc tình yêu đối với chân lý ngày càng mất đi tầm quan trọng. Làm thế nào để chúng ta đối phó với những thay đổi này? Chúng ta có thích nghi với xu hướng này không? Chúng ta có dựa vào nó không? Chúng ta có sợ những phát triển trong tương lai không?
   Là tín đồ, chúng ta có một mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời. Với Ngài, chúng ta tìm thấy an ninh và an ninh trong sự thay đổi của thời đại. Ngài  không bao giờ thay đổi. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng Ngài. Vua Đa-vít bày tỏ mối quan hệ tin cậy với Đức Chúa Trời không thay đổi bằng những lời: “Đức Giê-hô-va là tảng đá, là đồn lũy của tôi, Và là Đấng giải cứu tôi.  Đức Chúa Trời là tảng đá của tôi, nơi tôi tìm được chỗ ẩn náu, Là cái khiên và là sừng cứu rỗi của tôi, Là pháo đài và nơi nương náu của tôi, Đấng giải cứu tôi khỏi những kẻ hung bạo”(2 Sa-mu-ên 22: 2, 3).
  Đó có phải là một lời hứa lớn lao cho chúng ta không? Đức Chúa Trời  giống như một Vầng đá lướt sóng và vững chắc! Tiên tri Ê-sai thúc đẩy chúng ta: "Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, Là vầng đá của mọi thời đại!" (Ê-sai 26: 4)

CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA-Lời Chúa đến với tôi tươi mới,
“Con ơi, chớ bối rối, sợ lo,
Ta là Phần Thưởng bất ngờ,
Cũng là thuẫn đỡ bây giờ cho con ».
(Sáng thề kí 15 :1)

« Con đi đâu Ta còn ở với,
Canh giữ con mọi lối đồng hoang,
Phụng Hoàng chăm sóc vẹn toàn,
Đem về đất hứa huy hoàng định cư ».
(Sáng thế kí 28 :15, Phục truyền 32 :10-13).

« Ai làm sáng làm mờ câm điếc,
Há không phải Ta thật Gia-Vê,
Đi đâu Ta ở cận kề,
Dạy con lời nói mọi bề thích nghi ».
(Xuất hành 4 :11-12).

« Dân khổng lồ trị vì đất hứa,
Vững lòng bền chí chớ sợ chi,
Ta bên con thắng diệu kì,
Gia-Vê Chúa Thánh quyền uy vô cùng ».
(Giô-suê 1 :9).

« Ta bên con nên đừng khiếp sợ,
Hãy cứ giảng lời chớ lặng yên,
Chẳng ai hãm hại con phiền,
Trong thành lắm kẻ thuộc riêng Ta rồi ».
(Công vụ 18 :9-10).
M.K. 2-8-2018
Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

DÂN SÓTRô- ma 11:4 “ Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thể nào? "Ta đã để lại cho ta bảy ngàn người không hề quì gối trước Ba-anh”
Rô-ma 11:5 Hiện nay cũng vậy, theo sự lựa chọn của ân điển thì có một số còn sót lại.
   Cho dù là anh chị em sống giữa Cơ Đốc giáo sa bại, trong thời điểm hiện tại, Đức Chúa Trời vẫn còn một dân sót.
Người nam hay nữ trong dân sót đều mang cây thánh giá của minh. Vác thập giá là một lối sống cô đơn. Sự cô đơn của họ khiến họ phải tìm cách bước đi gần gũi hơn với Chúa. Những thử thách của thập tự giá, sự chật hẹp của con đường, sa mạc cát và gió và miền hoang dã thường trải dài trước mặt họ, thiếu sự nâng đỡ, không ai thừa nhận bất cứ điều gì họ làm, họ làm việc trong bí mật, họ chỉ tìm cách thấy Chúa trên ngai cao mà thôi.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Sống Bên Lề-    Chắc chắn Ơ-tích không phải là một cái tên thường được nghĩ đến khi cha mẹ nào đó xem xét đặt tên cho con trai mới sinh của họ. Anh ta cũng không phải là một cá nhân thường được thảo luận trong giờ hội thánh nghiên cứu Kinh Thánh giữa tuần. Không có cuốn sách nào viết về cuộc đời anh, và hiếm khi chúng ta nghe một bài giảng liên quan đến anh.
   Chúng ta chỉ đọc về người thanh niên này trong một câu Kinh Thánh. Trong Công vụ 20: 9 chúng ta đọc, "Một thanh niên tên Ơ-tích đang ngồi trên cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài. Vì ngủ quá say, anh ta từ tầng lầu thứ ba té xuống; khi người ta đỡ anh dậy thì thấy anh đã chết”. Trong câu sau, chúng ta được nói rằng Phao-lô ôm lấy anh ta và anh đã được hồi sinh.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Đền Thờ Chúa ở Trong Em
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? (1 Cô-rinh-tô 3:16)

Đền thờ nơi chốn linh thiêng,
Nơi người ta đến khẩn nguyền cầu xin.
Nhưng em là kẻ đã tin,
Giê-xu làm Cứu Chúa mình. Đặc ân.
Thì hồn, linh, cả xác thân,
Là đền thờ Chúa dự phần tôn vinh.
Là nơi ngự của Thánh Linh [i],
Là chốn để Chúa tâm tình cảm thông.
Là nơi để Chúa ẵm bồng,
Mắt Chúa để ý tỏ lòng thân thương [ii].
Là nơi dạy dỗ dẫn đường,
Để em khôn sáng biết nương cậy Ngài.
Đền thờ dâng lễ sáng mai,
Là lời cầu nguyện khẩn nài em dâng.
Đền thờ của lễ thù ân [iii],
Những lời cảm tạ tay nâng lên trời.
Đền thờ thánh khiết mọi nơi,
Đời em thanh sạch trong lời, trong tâm.
Đền thờ thơm ngát hương trầm [iv],
Đời em tỏa ngát phúc âm yêu người.
Đền thờ sáng tỏa nơi nơi,
Đời em chiếu sáng những lời Thánh kinh.
Đèn dầu luôn chứa đầy bình [v].
Em cần tràn ngập Thánh Linh của Ngài.
Đền thờ Thánh Chúa tương lai [vi],
Là nơi Chúa ngự thiên đài vinh quang.
Em ngây ngất giữa thiên đàng,
Hồn say đắm ngắm thiên nhan Chúa Trời.
THANH HỮU  (Tháng 7 năm 2018)

[ii] 1 Cac Vua 9: 3
[vi] Khải Huyền 21:1-4