Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Dường Như Có Vài Điều Bất Công? -"Vì nếu tôi thuyết-giảng tin-lành, tôi không có gì để khoe-khoang về nó, vì tôi ở
dưới sự ép-buộc; vì khốn cho tôi nếu tôi không thuyết-giảng tin-lành. Vì nếu tôi làm điều này một cách tự-nguyện, tôi có phần-thưởng; nhưng nếu nó chống lại ý muốn của tôi, tôi có một chức-vụ quản-lý được ủy-thác cho tôi"(1 Cô-rinh-tô 9: 16-17).

Có một câu chuyện về một nhà truyền giáo già nua người trở về nhà ở Hoa kì từ Châu Phi. Ông bà  ấy hồi hương trên cùng một con tàu với Tổng thống Hoa kì Theodore Roosevelt, người cũng đã trở về nhà  sau cuộc săn bắn lớn ở Châu Phi. Khi đến New York, vị tổng thống được đám đông cổ vũ hoan hô, trong khi nhà truyền giáo không được ai chú ý.
Nhà truyền giáo nói trong giọng nói cay đắng với vợ mình, “có cái gì đó không công bằng. Chúng ta đã dâng cả cuộc đời mình để chinh phục được người ta cho Chúa, và khi chúng ta về đến nhà, điều chúng ta mong đợi lại là không có phần thưởng và không ai chào đón chúng ta cả. Tổng thống đã đi săn bắn một số động vật - và trở thành như một vị vua khi trở về".

Tối hôm đó, khi họ đang cầu nguyện trước khi đi ngủ, nhà truyền giáo cảm thấy như Chúa nói với ông ta: "con có biết tại sao con vẫn không nhận được tiền lương không? Con chưa về nhà mà".
Sứ đồ Phao-lô theo đuổi mục tiêu tương tự trong chức vụ của mình. Ông ấy
không có phần thưởng hời hợt hoặc tạm thời trong tâm trí. O^ng sẵn sàng đợi đến khi về nhà, trong ngôi nhà cuối cùng của ông - để nhận được những gì  Chúa đã hứa với ông ta.
Còn bạn, bạn đã sẵn sàng chờ đợi chưa?
ST

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Bát-xi-lai


“Bấy giờ, khi Đa-vít đã đến Ma-ha-na-im, thì Sô-bi con trai của Na-hách, từ Ráp-ba, trong các con trai của Ammôn, Ma-kia con trai của A-mi-ên từ Lô-đê-ba, và Bạt-xi-lai người Ga-la-át từ Rô-ghê-lim, đều đem đến giường, chậu, đồ gốm, lúa mì, lúa mạch, bột mì, hột rang, đậu, phạn-đậu, và các thứ hột rang, mật ong, mỡ sữa, chiên, và pho-mát làm từ bò, cho Đa-vít và cho dân đang đi theo
vua để ăn; vì chúng nói: "Dân-chúng đang đói, mệt-nhọc, và khát trong vùng hoang-vu." (2 Sa-mu-ên 17:27-19)

NÓI VỚI BẠN-


Ê-sai 1: 12-15 TKTC “Khi các ngươi đến chầu trước mặt Ta, Ai buộc các ngươi làm việc giẵm-đạp này trên các sân của Ta? Đừng đem lễ vật vô giá-trị của các ngươi nữa, Hương-trầm là vật ghê-tởm đối với Ta. Ngày trăng mới và ngày Ngưng-nghỉ, việc triệu tập các hội-đồng— Ta không thể chịu được sự độc-ác và hội-đồng trọng thể.Ta ghét các hội trăng mới và các ngày lễ định-kỳ của các ngươi, Chúng đã trở thành một gánh nặng cho Ta. Ta lấy làm mệt-mỏi vì cưu mang chúng. Vì vậy, khi các ngươi giơ các bàn tay của các ngươi ra để cầu-nguyện,
Ta sẽ giấu đôi mắt của Ta khỏi các ngươi, Phải, dù các ngươi nhân thêm lời cầu-nguyện, Ta sẽ không nghe. Những bàn tay của các ngươi nhuốm đầy máu".
Lu-ca 18:8, “Tuy nhiên, khi Con Trai Loài Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức-tin trên trái đất chăng?”.
Khải huyền 3: 15-20, “Ta biết các việc làm của ngươi, rằng ngươi không lạnh
cũng chẳng nóng; Ta muốn rằng ngươi lạnh hay nóng. Thế là vì ngươi hâm-hẩm, và không nóng cũng chẳng lạnh, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng của Ta. Vì ngươi nói: “Ta giàu, và đã trở nên giàu-có rồi, và không cần gì cả,” và ngươi không biết rằng ngươi bất hạnh và khốn cùng và nghèo nàn và đui-mù và trần-truồng, Ta khuyên ngươi nên mua từ Ta vàng đã được tinh-luyện bởi lửa, để ngươi được trở nên giàu, và y-phục trắng, để ngươi mặc, và để sự xấu-hổ về sự lõa-lồ của ngươi có thể không bị lộ ra; và thuốc mắt để xức mắt của ngươi, để
ngươi thấy. Những kẻ mà Ta yêu-thương, Ta khiển-trách và kỷ-luật; bởi vậy, hãy sốt sắng và ăn-năn. Này, Ta đứng nơi cửa và gõ cửa; nếu ai nghe tiếng của Ta và mở cửa, Ta sẽ vào cùng hắn, và sẽ ăn tối với hắn, và hắn với Ta”.

ĐÂY LÀ ĐỀN THỜ ĐỨC CHÚA TRỜI-
Giê rê-mi 7 :3-11, “Đức GIA-VÊ vạn-quân, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: "Hãy tu sửa đường-lối của các ngươi và việc làm của các ngươi, và Ta sẽ để các ngươi ở tại chỗ nầy. Chớ tin ở những lời lừa dối, rằng: 'Đây là đền-thờ Đức GIA-VÊ, đền-thờ Đức GIA-VÊ, đền-thờ Đức GIA-VÊ.' Vì nếu các ngươi thậtsự tu sửa đường-lối của các ngươi và việc làm của các ngươi, nếu các ngươi thật-sự thực-hành công-lý giữa một người và kẻ láng-giềng của nó, 6nếu các ngươi không ápbức người ngoại-kiều, kẻ mồ-côi, hay kẻ góa-bụa, và không làm đổ máu vô-tội tại chỗ nầy, cũng chẳng bước đi theo các thần khác đưa đến sự suy-đồi của chính các ngươi, thì Ta sẽ để các ngươi ở tại chỗ nầy, trong xứ mà Ta đã ban cho tổ-phụ của các ngươi đời đời vô-cùng. "Này, các ngươi đang tin ở những lời lừa-dối vô ích. Các ngươi sẽ ăn-cướp, sát-nhân, phạm-tội ngoại-tình, và thề dối, và dâng tế vật cho Ba-anh, và bước đi theo các thần khác mà các ngươi đã chẳng từng biết, rồi lại đến và đứng trước mặt Ta trong nhà nầy, nhà được gọi bằng danh Ta, và nói: 'Chúng tôi được giải-phóng!'—để các ngươi được làm mọi điều ghê-tởm nầy ư? Có phải nhà nầy, nhà được gọi bằng danh Ta, đã thành sào-huyệt của trộm-cướp trong cái nhìn của các ngươi chăng? Này, Ta, chính Ta, đã thấy," Đức GIA-VÊ tuyên-bố”..
Giê-rê-mi 8: 8  “Nhưng này, ngọn bút nói dối của những thầy thông giáo
Đã làm nó thành một lời nói dối”.