Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

CÓ MỘT, BỐN HAY BẢY HỘI THÁNH TRÊN ĐỊA CẦU?-

Một tiến sĩ sử học Cơ Đốc người Hàn quốc, sau khi nghiên cứu lịch sử Hội thánh cổ đại vừa tuyên bố trước đây mấy năm rằng trong thế kỷ thứ nhất tại tỉnh A-si (Tiểu Á châu—Thỗ nhĩ kỳ) có trên 700 hội thánh địa phương. Lời tuyên bố nầy thực hư ra sao, chúng ta chưa quyết đoán được, nhưng sự kiện chắc chắn là có hơn 7 hội thánh tại A-si, thí dụ hội Thánh Cô-lô-se, do trưởng lão Phi-lê-môn chăn nuôi, mà Khải thị chương 2 và 3 không chép vào danh sách bảy hội thánh đại diện.
Theo thống kê của một cơ quan trong Hội thánh tại Hoa kì thì trên thế giới hiện có trên 4000 hệ phái lớn và nhỏ. Mỗi hệ phái có hàng ngàn hoặc hàng vạn chi hội, điểm nhóm, không sao kể xiết.
Hôm nay tôi muốn tương giao với các bạn là hiện nay có bao nhiêu loại hội thánh trên địa cầu? Một, bốn hay bảy loại?

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

ĐẤNG CỨU RỖI TRONG SÁCH Ê-SAI-
Sách Ê-sai bày tỏ:
Đấng Christ Cứu Chúa ta,
Ban giá cứu chuộc mà,
Cứu con mồi loạn nghịch,
Thoát khỏi kẻ đối địch-
Chồi của Giê-hô-va,
Sản Vật dưới đất ra
Thần tính, nhân tính kết,
Sự nhục hóa chân thiệt-
Rễ, chồi từ đất khô,
Hình dung khá thô sơ,
Chẳng kêu la to tiếng,
Cuộc sống thật thánh thiện-
Chiên câm bị hớt lông,
Chịu chết cách bất công,
Vì tội ta chịu phạt,
Chôn mồ người giàu thật-
Ngài thấy dòng dõi mình,
Sau khi đã phục sinh,
Kết quả sự thương khó,
Ngày tháng dài ra đó--
Tôi Tớ Chúa dấy lên,
Vào khi đã thăng thiên,
Tôi Tớ được tôn trọng,
Khi đăng quang trọng vọng—
Lâm thế không giàu sang,
Hồi lai trong vinh quang;
Xé từng trời ngự xuống,
Làm núi non rúng động,
Chúa đến cách đại năng,
Đem phần thưởng thiên dân--
Ánh sáng miền sự chết,
Niềm vui mùa gặt thiệt,
Chúa bẻ ách và roi,
Dân Ngài sống vui tươi--
Chúa là sự cứu rỗi,
Giếng cứu ân tươi mới,
Chúa sức mạnh đời ta,
Chỉ có Ngài bài ca—
Chiên con gần muông sói,
Gấu, bò cái lui tới,
Trăng sáng bằng mặt trời,
Sa mạc trổ bông vui—
Tuổi người như đại thụ,
Chúa đổi trời đất cũ,
Dựng trời đất tinh khôi,
Đầy vinh hiển Chúa Trời—
Từ ngày Chúa nhục hóa,
Vẫn công tác kỳ lạ,
Cứu rỗi muôn vật thôi,
Chúc tán Ngài đời đời,
Là Tôi Tớ khiêm tốn./.
Minh Khải cảm tác-  23-6-2015.
(Nguồn Ê-sai 49:25; 52: 13; 40:10; 30:26 “Song Đức Giê-hô-va phán như vầy: Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy, sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giựt lại. Vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi. -Nầy, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan; sẽ được tôn lên, dấy lên (thăng thiên), và rất cao trọng.-- Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài.-- Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn là sự sáng của bảy ngày, trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vít của dân Ngài, và chữa lành vết thương nó”
NĂM MINH HỌA THƯỢNG TẾ JESUS—
1.     Mên-chi-xê-đéc- Heboro 7:1-3
Thượng tế nhiệm mầu ở Sa-lem,
Cầu thay cho Áp-ram thâu đêm,
Quang lâm đón rước tinh binh thánh,
Ô hãy vui mừng, anh chị em!

2.     A-rôn—Heboro  5:1-6
Thượng tế A-rôn Chúa chọn ra,
Biệt riêng, thánh khiết hơn người ta,
Chăm lo sự việc dân và Chúa,
Thượng tế Jesus vượt trổi mà.

3.     Sa-mu-ên- 1 Samuel 7: 2-13
Thượng tế Sa-mu-ên biệt riêng,
Na-ri-rê phụng sự trong đền,
Vì dân hiến tế con sinh thánh,
Chúa thắng địch quân, sấm nổ rền.

4.     Giê-sua—Exora 3:1; Xa 6:12-13
Thượng tế Giê-sua về cố hương,
Hiệp cùng tổng đốc chân thành luôn,
Phục hồi đền thánh kỳ gian klhó,
Vua, Thượng Tế Jesus tỏ tường.

5.     Jesus Christ- Heboro 7:20-28
Thượng Tế Jesus đã ngự ngôi,
Cầu thay, cứu giúp ta không thôi,
Bảng đeo ngực khắc tên dân thánh,
Canh giữ ta không nhắp mắt rồi./.
Minh Khải—23-6-2015

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

MI-CA-ÊN TRANH CHIẾN VỚI CON RỒNG—
Lưỡi thiên dân hãy ca vang,
Chiến tranh thượng giới kinh hoàng nổ ra,
Mi-chen, sứ trưởng hoàng gia,
Đứng lên chiến đấu cho nhà thánh dân.

BÀI CA CỦA TRINH NỮ MA-RI-Tâm hồn tôn đại Chúa Trời,
Ngài là Cứu Chúa chúng tôi ca mừng,
Bài ca trinh nữ kính dâng,
Tâm linh hòa điệu vui mừng ca khen.

JESUS CHRIST THƯỢNG TẾ VÀ VUA CỦA CHÚNG TA-
Chúa mong ta biết kì quan,
Trong tình yêu chịu chết ngàn năm qua,
Một lần khiêm hạ sâu xa,
Làm nguồn cảm thúc muôn lời chúc tôn.
-
Huyết Ngài phong phú trường tồn,
Làm thanh tẩy tội kinh hồn thiên dân,
Trở thành tư tế, vương hoàng,
Đoàn người nổi loạn đến gần Chúa Cha

Sự chết tấn công Hội Thánh
Đang khi ở trên mặt đất, chính Jesus là bình chứa đựng sự sống thần thượng. Khi người ta đụng tới Ngài, họ đụng tới Đức Chúa Trời, khi họ thấy Ngài tức là đã thấy Đức Chúa Trời. “Tất cả Thần Cách ở trong Ngài cách có hình thể” (Côl 2:9). Ngày nay sự sống thần thượng đó đã được phó thác cho Hội thánh, Thân Thể Ngài. Hội thánh là cái bình chứa đựng sự sống ấy, và được ấn định cho được đầy dẫy sự đầy đủ của Đức Chúa Trời (Êph 1:23, 3:19). Đã định rằng người ta phải thấy trong Hội thánh mọi sự thuộc về Đấng Christ. Đức Chúa Trời để hội thánh ở thế giới này vì mục đích đó. Hội thánh phải chứa đựng và phô diễn sự sống của Đấng Christ.

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

SỰ THẬT VỀ NGAI BÁU CỦA CHÚA JESUS—

Trong kinh Tân ước, Đức Thánh Linh mặc khải 5 phương diện về ngai báu của Chúa Jesus như sau:
1.    Ngai Ân điển:
Ngai nầy cũng được gọi là ngôi thương xót (Rô. 3:25) dành cho mọi tín đồ đến gần—“Vậy, chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngôi ân điển, hầu cho nhận lãnh sự thương xót và tìm được ân điển để giúp đỡ mình trong thì giờ cần dùng” (Heb. 4:16)