Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Vào Sâu Trong Mùa Đông


“Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên” (Ê-sai 37:31).
“Khi đến nơi và thấy ân điển Đức Chúa Trời thì ông (Ba-na-ba) vui mừng và thúc giục mọi người cứ vững lòng theo Chúa” (Công vụ 11:23)
   Trong chiều dài và chiều sâu của mùa đông, mùa xuân có thể có vẻ giống như một chặng đường dài thoát ra phải không? Điều này cũng rất đúng cho những mùa tiết thuộc linh của chúng ta, vì tất cả chúng ta sẽ trải qua mùa đông đen tối của tâm hồn mình trước khi bước vào mùa xuân vĩnh cửu. 
   Có lẽ bạn đang ở trong đó ngay bây giờ? Tôi muốn bạn xem xét cây cối vào mùa đông. Nó mất tất cả các tán lá. Nó đứng trần trụi trong bầu trời mùa đông lạnh lẽo. Dường như không có sự sống nào cả. Tuy nhiên, nó vẫn đứng. Tất cả các hoạt động dường như bị đình chỉ nhưng hệ thống rễ vẫn tiếp tục phát triển khi nhiệt độ chỉ cách dưới mặt đất chừng nửa mét thì ấm hơn. Trong chiều sâu của mùa đông, rễ cây phát triển sâu hơn. Đây là mùa tiết của dân thánh còn sót lại trong thập kỉ nầy.