Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Ngày Sa-bát, sự an nghỉ của Đức Chúa Trời

ngayba0

(Sáng Thế Ký 2:1-3)

A. Đấng Christ là ngày Sa-bát của chúng ta

(Cô-lô-se 2:16-17; Ma-thi-ơ 11:28; Hê-bơ-rơ 4:3-11)

Sáu ngày qua, chúng ta đã thưởng thức Chúa rất nhiều, đã tìm kiếm Ngài, có nhiều niềm vui và kinh nghiệm với Ngài. Hôm nay, Chúa mang tất cả chúng ta vào sự an nghỉ của ngày Sa-bát. Sáng Thế Ký 2:1-3 “Trời đất và muôn vật đã được hoàn tất như thế. Vào ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất công việc Ngài đã làm; và vào ngày thứ bảy Ngài nghỉ mọi công việc Ngài đã làm. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì vào ngày đó Ngài nghỉ mọi công việc tạo dựng mà Ngài đã làm". Ngợi khen Chúa! Thật là một kết thúc tuyệt vời. Trong ngày thứ bảy Đức Chúa Trời hoàn tất chương trình của Ngài.

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Một số hiểm hoạ trên đường đi

Image result for photo of king hezekiah
 Vua Ê-xê-chia lâm bệnh

Lời Chúa chép rải rác các trường hợp thế nào những người tốt hoặc bị sập bẫy và cạm bẫy, hoặc chỉ được cứu khỏi chỗ đó trong một giới hạn nhỏ.

Không có nghi ngờ rằng kẻ thù ra tay làm tê liệt, hư hỏng, hoặc tàn phá công việc của Đức Chúa Trời bằng phương tiện nào trong quyền lực của hắn, và nơi nào hắn không thể làm như vậy bằng các phương pháp trực tiếp, hắn sẽ cố gắng bằng quá trình gián tiếp của sự lừa dối, và lẩn tránh.

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Tại sao tôi đang quan sát Israel và Gaza?

Gaza Strip

Quyn sách nh ca Zephaniah (Sô-phô-ni) (3 chương hoc 53 câu) bt đu bng vic nói tiên tri s tàn phá Giu-đa (Vương quốc phía Nam) trong nhng ngày ca vua Nebuchadnezzar và Babylon.   Nó tiến tới nhng li tiên tri v Giu-đa và các quc gia khi ngày ca Chúa (mt thut ng thường được áp dng cho giai đon đại nạn mà Zephaniah s dng nhiu hơn bt kỳ nhà tiên tri nào khác trong Kinh Thánh) gần đến và din ra. Sau đó, nó kết thúc vi sphc hi Giu-đa trong thi cai tr ngàn năm ca Đng Mê-si.

Ham Tiền


 Money Stock Photos

Trong suốt bước đi Cơ Đốc của tôi, tôi đã nhìn thấy nhiều người đi lạc đường do gắn bó thế giới theo cách này hay cách khác. Ý tưởng làm giàu dường như là đỉnh cao của sự thành công, thành đạt, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Điều này không có gì mới và làm giàu là được trở thành thần tượng đến mức độ cực đoan, từ những khoảnh khắc đầu tiên của lịch sử nhân loại. Nhiều người tỏ vẻ tự mãn vì mình giàu có, và chế nhạo, cùng kết án những tín đồ sống trong nghèo khổ hơn họ. Kinh thánh chép, “tham lam là sự thờ hình tượng” (Colose 3:5). Thi thiên 10: 3 chép, “the rapacious man curses, even despises, Jehovah”. Người tham lam khinh dể Chúa.

Suy nhược thần kinh thuộc linh


 Image result for photo of the despair man

Trong thế gii y khoa căn bnh này được mô t là “điu kin s yếu đui và kit sc ca h thn kinh, dn đến các hình thc khác nhau ca s kém hiu qu v tinh thn và cơ th. Giới hn này bao gm mt nhóm hn tp các triu chng khó xác đnh, mà có th tổng quát và s biu hin xáo trn ca toàn b h thng, hoc đa phương, bhn chế với các cơ quan nào đó trong thân th. "

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Vai Trò Lãnh Đạo - Môi-se

Image result for photo of Moses and the burning bush

Sau khi giới thiệu sự việc này về vai trò lãnh đạo một cách tổng quát, bây giờ chúng ta tiến hành xem xét chặt chẽ hơn để học hỏi từ ví dụ Kinh Thánh các nguyên tắc cơ bản để có các nét đặc sắc phân định rõ ràng.

Trước khi đến ví dụ tuyệt vời đầu tiên của chúng ta, chúng ta hãy nhấn mạnh hai yếu tố phổ biến trong vai trò lãnh đạo thuộc linh.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Gánh Của Anh Nặng Như thế Nào?

 Image result for photo of the man bearing the great burden


Galati 6: 5 “Vì mỗi người phải mang lấy gánh nặng của mình”.

Chúng ta thấy ở đây trong Kinh thánh rằng mỗi người phải mang gánh nặng của mình. Điều này có vẻ mâu thuẫn với câu 2 của cùng một chương nơi chúng ta được khuyên lơn" Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau". Bây giờ chúng ta biết rằng trong thế giới này, chúng ta sẽ có những thử thách và thử nghiệm ..v..v. Không ai bước đi trên trái đất này mà không bị sự phá vỡ và tội lỗi của nó ảnh hưởng. Có vẻ như một số người có cuộc sống dễ dàng hơn những người khác, một số có vẻ như đã chịu thử nghiệm quá mức, nhưng một điều chắc chắn là tất cả chúng ta có gánh nặng ở một mức độ nào đó. Chắc chắn chúng ta được mời gọi để yêu thương nhau và để tiếp cận với những người đang trải qua thử nghiệm. Chúng ta phải yêu thương và hỗ trợ họ trong bất kỳ cách nào mà chúng ta có thể hay chúng ta được dẫn dắt. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, có những điều nào đó trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta chỉ đơn giản phải chịu đựng, mang vác, chúng là gánh nặng riêng của chúng ta và không ai có thể giúp chúng ta trừ ra Chúa.

Đặt Làm Dấu Hiệu

 Image result for photo of arena in Rome

"Ngươi khá nói rằng: Ta là dấu hiệu cho các ngươi" – Ê-xê-chi-ên. 12:11.

Quan niệm trí năng về sự hiến dâng có ý nghĩa được chúc phước và được làm một phước lành. Đó không phải là quan niệm đúng. Những câu Kinh thánh này, mà chúng ta đọc (xem dưới đây) có một đề xuất nguyên tắc cơ bản trung tâm của sự hiến dâng cho Chúa. Và nó là gì? Ngài có thể làm cho chúng ta thành một dấu hiệu. Chúng chứa đựng luật này, mà chúng tôi đã thường xuyên chỉ ra rằng Đức Chúa Trời trong mục đích đời đời của Ngài quyết định rằng các phương thức thực hiện của Ngài được thành bởi một sự hóa thân của chính mình Ngài, đó là, một biểu hiện của chính mình Ngài trong xác thịt; và Ngài nên làm một cái gì đó trong sự nhục hóa đó, sẽ là một dấu hiệu cho vũ trụ, phải ngụ ý một cái gì đó của Trí tuệ vô hạn, Quyền lực, và Tối thượng quyền của Đức Chúa Trời – hầu Ngài giữ lấy hình thức của một con người, và làm nhiều điều theo hình thức đó và nói: "Hãy nhìn vào đó và học hỏi." Bởi những gì Ngài làm trong một công cụ như vậy Ngài đang làm công cụ đó thành một dấu hiệu và ý nghĩa không chỉ đối với con người, nhưng để các thiên thần của hai hệ thống phân cấp, thần thượng và ma quỷ hiểu. Như trong trường hợp Gióp, Ngài có thể làm một điều mà toàn bộ cơ binh thiên thần và ác quỷ nhìn vào và học hỏi, được khôn ngoan; vì vậy mà trong mỗi lĩnh vực, giữa con người và trong các nơi trên trời, các từng trời thấp và cao, Đức Chúa Trời có thể làm một điều trong những người của Ngài, đó sẽ là phương tiện giáo huấn, làm cho muôn vật được nhận thức, thông báo và chứng minh.