Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thơ Thánh

MỜI CÁC BẠN CLICK VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC BÀI

1.ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT
2. NGÀI LÀ CHI?
3. NÀNG LÀ AI?
4. Ngài là Ai?
5. Sự Cứu Rỗi Đầy đủ
6.Âm Phủ
7. Ngụ Ngôn Của Chúa 
8. Mười Bước Trong Nếp Sống Cơ đốc Nhân
9. Linh Của Jesus
10. Nhà Lớn
11. Cứu Chúa Vốn Là Người 
12. Đấng Christ Trong Mathio 
13. Các Sự Sâu Nhiệm Của Đức Chúa Trời
14. Kinh Nghiệm Chúa Là Một Dược
15. Ngăn Chặn Sự Chết Trong Hội Thánh 
16. Bảy Phương Diện Của Hội Thánh 
17. Nhân Linh Trong Ê-Phê-Sô 
18. Bốn Loại Nhánh 
19. Ba Bước Trong Cứu Ân 
20. Sự Tranh Giành Của Lưỡi
21. Chức Vụ Tân Ước
22.Cây Sự Sống
23. Chơn Đèn Bảy Ngọn
24. Jesus , Ma-Na Thuôc Thiên
25. Rao Báo Tin Vui
26. Kinh Thánh
27. Sấm Ngôn Của Chúa
28. Chấp Sự Tân Ước
29. Chức Vụ Chúa Jesus Trong Phúc Âm Giăng
30. Đức Chúa Trời Trong Thơ La-Mã
31. Linh Tâm Trí
32. BA-BY-LÔN Sụp Đổ
33. Chúa Đến Thế Giới
34. Chức Năng Hai Mặt Của Christ
35. Sự Cứu Rỗi Đầy Đủ 
36. Jesus , Con Đức Chúa Trời 
37. Khải Tượng Bờ Sông Kê-Ba
38. Chúa Là Đám Lửa
39. Đường Đến Si-ôn 
40.Luật Tội Lỗi Và Luật Sự Chết
41. Chức Vụ Cầu Thay Của Christ 
42. Bốn Sách Phúc Âm
43. Chúa Tái Lâm
44. Núi Của Đức Chúa Trời
45. Sự Công Nghĩa Thực Nghiệm Và Vương Quốc
46. Salomon Gặp Chúa
47. Jesus, Sứ Đồ Và Thượng Tế
48. Jesus, Đấng Lãnh Đạo
49. Vinh Quang Nước Trời Hiển Lộ
50. Tòa Án Đấng Christ
51.Vương Quốc Đức Chúa Cha
52. Nhờ Cậy Chúa
53. Nước Ngàn Năm
54. Nguyên Liệu Đền Thờ Salomon Xây Dựng
55. Cắt Bì tại Ghinh Ganh
56. Đường Vào Vương Quốc
57. Thân Thể Người Tín Đồ
58. Vương Quốc Giao Hội Thánh  
59. Luật Tội Lỗi Và Luật Sự Chết
60. Quyền Trưởng Tử
61. Thân Thể Và Cô Dâu Của Christ
62. Ngai Của Chúa
63. Ngai Báu Và Đền Thánh
64. Hình Bóng Của Hai Thượng Tế
65. Hai Hình Bóng Của Đất Hứa
66. Hai Giai Đoạn Của Hội Thánh
67. Tiệc Vượt Qua Và Tiệc Lều Tạm
70. Con Chúa Trời Hiển Trị
71. Lời Hay Ý Đẹp
72. Xong Cuộc Chạy
73. Tính Lưỡng Diện Của Chúa Jesus
74. Năm Người
75. Ba phương diện Chúa chết
76. Ngài là Ai?
77. Hoa Và Bướm
Con La Ai?
79. Nhớ Mẹ
80. Tôi muốn
81. Thơ Xuân
82. Giải phóng nô lệ
83. Mùa xuân trong Chúa
84. Tâm Sự ngày xuân
85. Cảnh Xuân
86. Ngày Xuân ta hãy tập cười
87. Nhắn Gởi
88. Có Chúa dẫn đường
89. Xuân Tha hương
90 Qua Đèo Ngang
91. Xuân đến
92. Lửa thiêng
93. Mừng Chúa phục sinh
94. Simon chối Chúa
95. ruộng huyết
96. Cái hôn quỉ quyệt
97. Chúa ở đâu
98. Gươm Phi e rơ
99. Chín trái Thánh Linh
100. Đường lên GOGOTHA
101. Dõi Theo Gót Chúa
102   Xa Chê
103. Sứ Đồ ra đi
104. Đừng tưởng
105. Vác thánh giá
106 Điều cần yếu
107. Giảng đạo
108-Chiếc bóng hạnh phúc
109. Tho CHUA Moi Ngay
110 Lời tự thuật
111. Đạo đức suy đồi của nhân loại
112 Con người hối cải
113. Lời thống hối
114. Những biểu hiệu của người tín đồ
115. Nhan loai tam nguoi nuoc sau  lut
116. Mung Xuan Moi-2014
117. Chăn Bầy
118-Phúc âm
119. Loi Chua
120. 100 năm Tin Lành đến Việt nam
121 Lạc Đường
122.Mục tử ngày nay
123. Sự tranh giành của cái lưỡi
124.Hội nhập văn hóa thế giới
125 Van hoa tuoi am lich
126. Xuân sang
127. Xuân Lai
128. Lên Núi Cao
129 Những ngọn đèn của Chúa
130. Cây Chua trồng
131. Đang Làm Vườn Thiên Thượng
132. Nhốt Vào Trong
133.Được Kể Là Xứng Đáng
134. Con Đường Chúa Jêsus
135. Ban Mai Tươi Mới
136. Tù Nhân Của Chúa
137. Sự xức dầu thần thương
138. Loi Lam Chung Cua A,B.Simpson
139. Cây Táo Trổ Bông
140. Chiếc Đe Của Lời Đức Chúa Trời
141. Bờ Biển Đỏ
142. Hỏi Hon Moi Mệt, Hãy Yên Nghỉ
143. Hoi Con, Hay Theo Ta
144. Sự Kêu Gọi Từ Trên Cao
145.Kế Hoạch Người Thợ Thêu Bac Thay
146 Cây cầu thập tự giá
147. Cành Nhiều Trái
148 Chôn Sâu
149. Khe Ke-rit
150 Dòng Suối
151 Sứ đồ Giăng
152 Hóa Thành Nhiên Liệu Cho Chúa
153 Chẳng Ai Đoạt Lấy Mão Miện Của Ngươi
154. Nhung Vet Seo Hoang Gia
155. Canh Tu
156. Tôi Yêu Đức Chúa Trời
157. Hiến Dâng Bảo Vật
158. Ái Kỷ
159. Ánh Sáng Trên Cao
160 San Vườn Đức Vua
161. Ý Muốn Của Đức Chúa Trời Sẽ Thành Tựu
161 Sự Nhẫn Nại Thần Thượng
162 Lối Đi Cô Độc
163. Đe Nen Phát Sinh Sự Sống Đấng Christ
164. Ân Điển Dư Dật
165 Miếng Vườn và Cây Thập Tự
166. Bạn Cho Con Tình Yêu Như Vậy
167. Mục Tiêu Của Tôi
168. Lữ Khách
169. Sự Thu Hút Cua Thập Tự Giá
170. An Phận Trong Hoàn Cảnh Chúa Sắp Xếp
171. ÂN Điển Lớn Của Đức Chúa Trời
172. Hơi thở của Sự Cầu Nguyện
173. Tiếng Của Chúa
174. Ý Cua Chúa Được Thành Tựu
175. Hát Vui Mừng Trong Ban Đêm
176. Cho Con Xem Thấy Ân Điển Ngai
177. Giải Phóng Qua Sự Chết
178. Tiêu Mòn Trong Ý Muốn Của Chúa
179. Để Chúa Đứng Trước Mặt Tôi
180. Cái Bóng Của Thập Tự Giá
181. Nương Mình Trong Danh Chúa
182. Con Mắc Nợ Ngài, Chúa Ôi
183. Đức Chúa Trời Ngươi Có Thể Chăng?
184. Lời Của Đức Chúa Trời
185. Được Xưng Nghĩa Trong Đấng Christ
186. Trên Đồi Gô-gô-tha
187. Ăn Năn
188. Bài Ca Lữ Hành
189. Hành Trình Phước Hạnh
190. Dầu Và Rượu
191. Những Dấu Vết Của Chúa Jesus
192. Bài Ca Lữ Khách
193. miền đất yên tỉnh
194. Căn Phòng Của Ẩn Sĩ
195. An Nghỉ
196. Cơ Nghiệp
197. Sự Kêu Gọi Từ Trên Cao
198. Cuối Cùng
199. Niềm VuiThiên Đàng
200. Miền Đất Yên Lành
201. Nơi Cư Ngụ Của Đức Chúa Trời
202. Tám Phước Lành
203. Bóng Cánh Của Chúa
204. Ngôi Nhà
205. Biến Hóa Thân Thể
206. Buổi Sáng
207. Trong Chúa ta như một tờ giấy mới
208. Tin Những điều Không Thấy
209. Cho Những Ngày Mai
210. Sự Đo Lường Của Đức Chúa Trời
211. Yêu Và Ghét
212. Bức Tường Và Hàng Rào
213. Sóng Đào Của Chúa
214. Tôi Biết
215. Đấng Christ Không Thấy Mà Thuong Yêu
216. Danh Trên Moi Danh
217. Những Ân Phước Còn Lưu Lại
218.Tình Trạng Của Bản chất Và Của Ân Điển
219. Sự Ủy Nhiệm Của Các Sứ Đồ
220. Những Chức Tước Của Đấng Christ
221. Những Tính Chất Của Đấng Christ
222. Tình Yêu Của Đấng Christ Đổ Vào lòng
223. Tận Thế 
224. Đấng Christ Và A-rôn
225. Sự Hạ Mình Và Tôn Cao Của Đấng Christ
226. Lời Tiên Tri Và Sự Cảm Thúc
227. Chúa Đáp Lời Cầu Nguyện
228. Linh Làm Chứng Và Đóng Dấu
229. Những Sự Hoàn Hảo Thần Thượng
230. Tuy Nhiên Về Sau
231. Giàn Nhạc Của Đức Chúa Trời
232. Trong khi chúng ta chờ đợi
233. Tốt Hơn Điều Tốt Nhất Của Tôi
234. Si-nai Và Si-ôn
235. Tự phụ và tuyệt vọng
236. Mưu Kế Của Satan
237. Không Kết Quả, Dốt Nát
238. Bánh Ăn Đở Lòng Của Con Ngườii
239. Trường Học Của Đức Chúa Trời
240. Đức Chúa Trời Của Tôi
241. Sinh Tế Chuộc Tội
242. Thành Phố của Đức Chúa Trời
243. Đấng Christ là sự khôn ngoan
244. Bốn Trăm Năm Yên Lặng
245. Chiến Thắng Trên Sự Chết
246. Than Vi va Nhan tanh Cua Dang Christ
247 Tin Do Vao Vuong quoc doi sau thi it
248 Quyền năng của Chúa
249. Chín trái của Thánh Linh
250. Công Việc Của Xác Thịt
251. Bước Vào Nước Của Đấng Christ
251. Người Tín Đồ Mắc Nợ
252. Ảo Vọng của Người Tín Đồ
253. Xướng danh tên tuổi Tín đồ
254. Bữa Tiệc Phúc Âm
255 Làm vườn và Ăn tiệc
256. Dịch Lệ Ê-bô-la
257. Tiến Trình Thuộc Linh Trong Ngũ Kinh
258. Hai Bức Tranh Cuộc Sống
259. hai loại hội thánh
251. Con Số Ba mươi- sự đầy đủ
252. Con Số sáu huyền diệu
253. con số bốn mươi--sự thử nghiệm
254.Phước Hạnh Của Thời Kỳ Phúc Âm
255 Cứu Ân Trong Ân Điển
256. Sự Chết Và Vinh Quang Sắp Đến
257. Sự Tân Sinh
258. Vương quốc Đấng Christ thành tựu
259. Giá Trị Của Đấng Christ
260. Con Rắn Bằng Đồng
261. Khi Con suy Nghĩ Về Ngài, Chúa ơi
262. Lời Của Đức Chúa Trời
263. Quì trước ngai Chúa
264. Lễ Hội Nô-ên
265. Niềm Vui Thích Của Ha-man
266. Chúa biết
267. Trong Jesus Christ
268. Nhìn xem Jesus
269. Những lọai chức vụ cấp dưỡng lời
270. Nhà Của Đức Chúa Trời
271.Có Những Chiếc Bình...
272. Bàn Chân con người
273. Ba Ngôi Nhà Của Chúa
274.Mặt Trời Mọc
275. Ghen tị là thuộc độc
276.Chúc mừng bạn Mục tử Huỳnh Tiết
277. Lời chứng Một Nô Lệ Của Chúa
278. Lời Cầu Nguyện Của Một Tôi Tớ Chúa
279. Cặp Mắt Soi thấu Của Chúa
280. Mai Tôi Đi
281. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa đời đời
282. Trong Khi Chúng Ta Chờ Đợi
283. Chúa tước bỏ Gióp
284.Hội Thánh chạy theo thành tích giả mạo
285.Tình Đầu
286. Nỗi Buồn Thời Đại
287. Đấng Christ-Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời
288. Căn Bệnh Thời Đại--Hâm Hẩm
289. hai phương diện ban cho của Thánh Linh
290. Sự Thịnh Vượng Của Tín Đồ Cỏ Lùng-
291. Cõi Thiên Nhiên Và Kinh thánh
292. Gánh Nặng Israel
293. Hội Thánh-- Nơi Sanh Của Thánh Đồ
294.Bàn tiệc trong Đồng Vắng
295.Ca Ngợi Cứu Ân Của Chúa
296. Nom Dòm Bước Đi Của Tín đồ
297.Vạn vật Rên rỉ
298. Con người mau chết--Đức chúa Trời tồn tại
299. Chúc tụng Đức Chúa Trời vì sự nhân từ của Ngài
300. Ngày Phụ Nữ 8-3-2015
301. Vườn Nho Israel
302- Thân thể Jesus là Sinh tế
303. Sự Trừng Trị Khoan Nhân Của Đức Chúa Trời
304. Hạnh phước Của Thời Kỳ Phúc Âm
305. Đường Vào Đất Hứa Canaan
306. Bài Ca Người Đi Biển
307. Cuộc Đời Vô Độ Của Tín Đồ
308. Chúa, Đấng Chăn Chiên Lớn 
309. Suy Tư Của Thánh Đồ Cao Tuổi 
310. Hậu Tự Người Nữ Hiện Ra 
311. Vua Chư Hầu Hê-rốt 
312. Bạn thấy ai? 
313. Đặc điểm trong gia phổ Chúa Jesus Christ 
314. Chúa Cứu Thế Đã Đến 
315. tạo thành con người cách kỳ diệu 
316. Sự Tuyển Lựa Tối Thượng Và Tự Do 
317. Con Người Tử Vong-Đấng Christ Hằng Hữu 
318. Lời Cầu Nguyện Cho Si-ôn 
319. Lời Cầu Nguyện Của Người Tín Đồ Gặp Hoạn Nạn 
320. A dam đầu tiên và A-đam cuối cùng 
321. Đi Lên Từ Bực 
322. Môi-se Và Đấng Christ 
323. Chúa siêu việt tạo vật 
324. Bước Theo Đường Lối Chúa 
325. Chúa Tái Lâm Theo Tư Cách Nào 
326. Những Hình Ảnh Song Đôi Của Chúa Jesus 
327.Giáo Huấn Của Kinh Thánh 
328. Có Những Con Đường 
329. Ba Loại Phúc Âm 
330. Nỗi Khổ Hình Và Sự Tôn Cao Của Đấng Christ 
331. Những Nỗi Đau Khổ Của Đấng Christ Để Cứu Chúng Ta 
332. Ba Loại Tín Đồ Trong Nhà Chúa 
333. Đau Khổ Và Sự Chết dưới ơn thiên hựu 
334. Thuốc Chữa Bệnh Buồn Phiền 
335. Tuổi Trẻ Và Sự Phán Xét 
336. Quen Phạm tội 
337. Sức Mạnh Tình yêu Của Đấng Christ 
338. Ái từ Và Công Lý Của Chúa 
339. A-đam Và Ê-va 
340. A-đam Đầu tiên Và A-đam Cuối Cùng 
341. Đi Lên Từ Bực 
342. Chiến Thắng Sự Chết 
343. Lời Chứng Của Joseph Và Mari 
344. Y Phục Thuộc Linh 
345. Lời Chúa Tươi Mới Mỗi ngày 
346. Hai Bức Tranh Cuộc Sống 
347. Dân Khinh Dể Thập Tự Giá 
348. Tính Chân Thật Cơ Đốc
349. Vinh quang đại phúc của các thánh đồ
350.Phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời 
351. Sự chăm sóc êm ái của Đức Chúa Trời đối với hội thánh 
352. Thương yêu Đức Chúa Trời 
353. Sự hạnh mình và tôn cao khải hoàn của Đấng Christ 
354. Những người tuận đạo vinh hóa 
355. Cơn thịnh nộ và sự thương xót thần thương 
356. Nỗi đau khổ và vinh quang của Đấng Christ
357. Sự chấn hưng chân thật cho cuộc sống 
358. Kho tàng của Cơ Đốc nhân 
359. Jesus-sự bảo đảm và Cứu Chúa của chúng ta 
360. Những Biểu Hiệu Của Người Tín Đồ -2 
361. Cuộc Đua Cơ Đốc Nhân 
362. Công Việc Của Môi-se Và Chiên Con 
362. Bài Ca Của Thầy Tế Lễ Xa-Cha-Ri 
363. Ân điển bảo tồn- 
364. Những Con Số Bảy Trong Sách Khải Thị 
365. Bài Ca Của Vua Ê-xê-chia-Bệnh Tật Và Sự Bình Phục 
366. Sự Thật Về Ngai Báu Của Chúa Jesus 
367. Năm Minh Họa Thượng Tế Jesus 
378. Mi Ca Ên Tranh Chiến Với Con rồng 
379.  Bài Ca Của Trinh Nữ Mari
380. Jesus Christ Thượng Tế Và Vua Của Chúng Ta
381. Đấng Cứu Rỗi Trong Sách Ê-sai 
382. Đức Vua Tại Bàn Ăn Của Ngài 
383- Hôn Nhân Đồng Tính- 26-6-2015 
384. Những Tiêu biểu Của Đấng Christ 
385. Chúa Tán Đức Chúa Trời Tam Nhất 
386. Vẻ Đẹp Của Hội Thánh Trước Mặt Chúa 
387. Hội thánh-Miếng Vườn Của Đấng Christ 
388. Người Tôi Tớ Của Đức Giê-Hô-Va 
389. Lương Nhân Jesus- Đệ Nhất Muôn Người 
390. Đấng Christ Trên Trời Viếng Thăm Hội Thánh 
391. Hùa Theo Lời Chứng Dối 
392. Những Tiêu Biểu Của Đấng Christ 
394.Đức Chúa Trời Thánh khiết, Công Nghĩa Và Tối Thượng- 
395. Đức Chúa Trời Ở Với Người Hối Cải, Khiêm Nhường 
396. Bài Hát Trong Đêm Thâu- 
397. Không Có Chúa Bạn Sẽ Làm Chi?  
398. Cuộc Sống Thời Đại Ân Điển 
399. Xin Thêm Đức Tin Cho Chúng Con 
400. Mười Hai Nhân vật Biểu Hiệu Đấng Christ 
401. Đức Chúa Trời Là Sự Sống Của Chúng Ta 
402. Lời Chúa Không Thể Bãi Bỏ Được 
403. Đấng Christ Là Trí Tuệ Của Chúng Ta 
404. Đấng Christ Là Sự Khôn Ngoan Của Chúng Ta 
405. Sự Lựa Chọn Của Chúa 
406. Trật Tự Thần Thượng Trong Hội Thánh Ngày Nay 
407. Tuổi Trẻ
408. Bản Ngã Gia-cốp tan Vỡ 
409. Trái Sự Sống Và Trái Tri Thức Thiện Ác 
410. Tuổi Già
411- Chúa Là Tiên tri, Thượng tế, Quân Vương-
412. Vương Tử Của Đức Chúa Trời
413--Đức Chúa Trời Của Sự An Ủi 
414. Ước Mong Lớn Lên Trong Chúa 
415- Ý Nghĩa Của Sự Cầu Nguyện- 
416- Chúa Dâng Mạng Vàng Vì Tôi 
417. Cây Sự Sống 
418. Sự Sống Và Sự Bất Hủ Của Chúa
419- Hành Trình Vào Đất Hứa 
420. Một Gương Mẫu Cầu Thay-
421-Chúa ghét đảng Nicola 
422- Cha Vinh Hiển 
423. Ca Ngợi Thiên Phụ
424. Thánh Linh Vinh Hiển
425. Bốn Loại Mão miện 
426. Thập Giá Cũ Và Mới- 
427. Đàn Bò Cái Xứ Ba-San 
428. Con Đỉa Trâu 
429. Con muốn giống Chúa-
430. Có Những Anh Hùng Đức Tin-
431- Đức thương Xót Của Chúa
432. Tránh Miệng lưỡi phỉnh Dối-
433 Tín Đồ Suy Thoái Thuộc Linh--
434- Nhà Tiên Tri Và Thầy Thông Giáo-
435--Một Con Giòi--
436- Thiểu số Người đắc thắng-
437- Đôi mắt Su-la-mít
438. Ơn Càng Thêm Ơn
439. Sợi Dây Ba Tao
440. Các Con Trai Mẹ Tôi--
441-Sản Xuất Miếng Vườn Hương Liệu--
442- Con Chồn Và Con Sư Tử-
443--Chim bồ câu thánh\
444. Vẻ đẹp của Tân Sáng tạo
445. Lương Nhơn Của Sulamit
446- Chịu Khổ Giữa Dân Chúa
447--Hai Bàn Thờ Của Chúa
448. Những Phản Đề Trong Phúc Âm Giăng
449. Những Thánh Đồ Không thể Biến Đổi
450-Jesus Con Của Đức Chúa Trời-
451-Chúa Khiển Trách Thánh Đồ
452- Xin Chúa Mở Mắt Nhìn Thấy
453- Hai Ngôi Nhà Đối Lập
454-Chức Năng lưỡng Diện Của Chúa-
455. Bánh Bột Lọc
456- Hai Hạng Loại Sứ Đồ
457 Công Việc Của Satan
458. Sao Con Nghe Lời Vợ.
459- Người Khôn Ngoan
460-. Người Siêng Năng
461-Ai Đã Đến Trần gian?
462-Rời bỏ Núi Liban
463- Cây Cối Và Các Cây Khác
464. Con Trẻ Và Con Trưởng
465. Mùa Xuân Đổi Thay
466. Có Những Mùa Xuân
467. Lời Chúc Đầu Năm
468- Tiếng kêu Gọi Đầu Xuân Của Chúa
469. Lời Cầu Nguyện Cho Anh Em-
470. Ba Ý Muốn
471- Ra Khỏi hai sa mạc
472. Bốn Loại người yêu
473-Buổi sáng gặp Chúa
474- Gia cốp Chúc Phước Cho Các Con-
475-Hãy ra Khỏi Babylon-
476. Chúa Dự Bị
477- Chúa Chăm Sóc
478. Gặp Chúa Tái lâm
479- Chờ Chúa Đến
480. Đèn Tâm Linh Lu Mờ-
481--Con Không Muốn Tôn Giáo-
482--Đừng Tôn thờ Vĩ Nhân của Chúa
483. Cầu Nguyện chạm Ngai của Chúa
484--Điềm Chúa Đến
485. Mặc Lấy Jesus Christ
486. Những Giảng Sư Họ Nhà Lót-
487- Người Đắc Thắng
488- Thực Trạng Chức Vụ Rao Lời Chúa Ngày Nay
489- Kinh thánh
490- Giả Hình
491--Chúng Ta Cần Thêm Lửa
492- Treo mình trên cây Gỗ
493-Hoa trồng trên sỏi đá
494. Chúa nghèo-Tôi giàu
495- Người Có Tư Cách thuộc Linh
496- Có Những tấm lòng
497- chiếc bình Chúa dùng
498-Tâm Sự Của Tiên tri Sa-mu-ên
499. Đến bên bàn thơ Chúa
500. Con đường đi lên
501- Con đường của Chúa
502. Cây sự sống
503. Chúa Trút Hơi thở Cuối Cùng
504- Ngày Chúa chết
505- Con đường đồng vắng
506- Máng Cỏ Và Đồi Sọ
507--Hai Cây Trong Vườn Ê-đen
508. Vì Sao Chúa chịu chết
509. Chơn Đèn Của Đấng Christ
510- Kí ức
511-Bạn ơi hãy tỉnh ngộ
512. Tám bước vào vương quốc
513. Thảnh thơi vào nước ngàn năm của Chúa
514-  Hạt Bụi Trổ Hoa
515. Nữ thánh đồ Rô-đơ
516-Nhân vật thánh kinh bộ mới-1
517--Ca khúc đời đời của hồn tôi
518- Tiếng gọi của Chúa
519- Dấu hiệu Giô-na
520. Mời bạn lên cao hơn
521-Hiện trạng dân Chúa ngày nay
518-Nhân vật Thánh Kinh-bộ mới-2
519- Nhận vật thánh Kinh-bộ mới-3
520- Nhận vật thánh Kinh-bộ mới -4
521- Nhân vật Thánh Kinh bộ mới-5
522- Đèn nhân linh
523- Nhà đời đời
524- Con Người Buồn Khổ
525- Con Chờ Đợi Chúa ơi
526- Sự An nghỉ Trong Cõi Đời Đời-
527. Hai mươi bảy mẫu Cơ Đốc nhân trong tân ước
528 --Các Thời kì dân ngoại bang
529- Đời Sống Lứa Đôi Cơ Đốc Nhân
530- Em-ma-nu-ên
531. Con Mắc Nợ Ngài, Chúa ơi
532. Nhìn Xem Thập tự Giá
533- Trước Tòa Án Của Chúa
534-Tôi Mọi Của Pha-ra-ôn
535. Đồng Đi Với Đức Chúa Trời
536. Nhiệt Thành Thật Và Giả
537- Cây vả Israel
538- Nhân Vật Thánh kinh-bộ mới 8
539- Nhân Vật Thánh Kinh- Bộ Mới -6
540. Nhận Vật Thánh Kinh- Bộ mới -7
541- Nhân Vật Thánh Kinh-Bộ Mới--9
542-  Kinh thanh Cao Quý
543-  Cây Vả Khô Héo-
544. Hải Trình Của Sứ Đồ Phao-lô
545- Tổng Binh Na a man
546-Trưởng Phòng thuế Vụ Xa-Chê
547-Món Ngọt Từ Kẻ Mạnh
548-Tác Dụng Của Lời kinh thánh
549-Hư Không Của Cuộc Đời-
550- Sứ Giả Hội thánh Philadenphia 
551-Nhơn Tình Ấm Lạnh
552-Nhân vật thánh Kinh-bộ mới-9
553-Nhân Vật thánh Kinh-Bộ Mới-10 
554-Có điều Ta trách con 
555-Chúa khuyến khích Si-ôn 
556- Chúa đến 
557-Quyển Sách Cõi thiên Nhiên
558. Nhân vật TK mới 10
559 Con Xin Chua