Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

CÂY VẢ VÀ CÁC CÂY KHÁC—


-
Hãy xem cây vả đâm chồi,
Trải gần bảy thập niên rồi, bạn ơi,
Tượt cây khác cũng nứt rồi,
Chúa kêu ta chú ý coi kỹ càng;
Đa-ni-ên giảng rõ ràng,
Nê-bu-cát-nết-sa dường cây cao,
Sau mùa ra trái dồi dào,
Thiên thần đốn gốc ngã nhào nhục thay;
Cây Ai-cập vút tận mây,
Vào ngày đổ xuống đổi thay địa cầu;
Mấy cây phát triển từ lâu,
Thế cờ quốc tế nhiệm mầu ai hay?
Mấy cây to quả đất nầy,
Thời cơ đổ xuống là ngày tận chung,
Jesus hiện đến sau cùng,
Cây nho dân tuyển được vun trồng lên ;
Nở hoa, ra nhánh mọi miền,
Địa cầu vị thế ưu tiên một thời ;
Đó là vương quốc Con Người,
Tuyển dân thủ lãnh lên ngôi đại quyền,
Thấy cây tỉnh thức, khẩn nguyền,
Thoát ra đại nạn ưu phiền, bạn ơi !
Minh Khải—03-01-2016

CON TRẺ VÀ CON TRƯỞNG—


-
Phúc âm rao giảng khắp nơi,
Hằng ngày con đỏ sinh sôi đông vầy,
Con sơ sinh thích sữa hoài,
Là lời dịu ngọt trong bài thánh kinh,
Lắm khi sữa độc trá hình,
Suốt đời dân uống bịnh tình khiếp kinh ;
Còn phần con đỏ dưỡng sinh,
Trở thành con trẻ thuộc linh Chúa Trời,
Trẻ con phải dại dột thôi,
Ham ăn, cãi lộn, vui chơi, biếng lười,
Tranh giành, ngạo mạn, mù đui,
Mắt không thấy Chúa, nói cười vô tâm;
Kẻ làm trẻ mấy chục năm,
Cụ non Cơ Đốc suốt tầm nhân sinh,
Trẻ con được cứu đinh ninh,
Họ là con cái thuộc linh Chúa Trời,
Chín phần hội thánh các nơi,
Đều là con trẻ nước trời thuộc thiên ;
Nhưng mà họ bịnh kinh niên,
Không sao trưởng tiến cầm quyền Chúa giao ;
Còn người trưởng đại nhiệm mầu,
Bị người lợi dụng, đạp đầu rất lâu,
Nhưng mà chúc phước, khẩn cầu,
Cho bao con trẻ mưu sâu hại mình,
Tấm lòng tha thứ rộng tình,
Tìm đường hòa giải, hạ mình dưới chân,
Trưởng thành tầm vóc chu toàn,
Được vào vương quốc vẻ vang sau nầy./.
Minh Khải-  03-01-2016