Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

MÙA XUÂN VĨNH CỬU-


“Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi; Bông hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ; Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó, Và nho trổ hoa nực mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến!” (Nhã Ca 2:11-13)
-
Có thời kỳ xuân sanh của cuộc đời, nhưng nó không thuộc về quá khứ, mà nằm trong tương lai. Một ngày nào đó, cả địa cầu sẽ kinh nghiệm một thời kỳ xuân sanh như thế. Cuối cùng, Chúa Jesus sẽ trở lại để đón Nàng Dâu đang chờ đợi của Ngài, sẽ chào đón nàng bằng những lời lẽ rất giống những lời trên đây. 

SỨ GIẢ CỦA CHÚA VÀ MẶT TRỜIi CÔNG NGHĨA—


Sứ Giả Giê-hô-va hiện đến,
Chuyển đổi thời Cựu ước tối tăm,
Khi đoàn tư tế quá lỗi lầm,
Khinh dể Danh Ngài trong sinh tế,
Con vật què đau thật ô uế,
Dâng lên bàn thờ chẳng sợ chi,
Danh Chúa môi miếng kính yêu vì,
Dâng con tàn tật cho Vua lớn;
Ai đương nổi khi Ngài nổi giận,
Cầm roi da dọn dẹp đền thờ,
Chúa như Đấng luyện bạc trong lò,
Chùi các con Lê- vi thật sạch,
Dâng tế sinh sẽ thật đúng cách,
Như những năm thượng cổ đã qua,
Trong vương quốc Đấng Christ chói loà-.
Thầy tế lễ xui dân phạm tội,
Lắm tín đồ tà dâm, thề dối,
Gạt tiền công, hiếp kẻ mồ côi,
Ăn trộm tiền của Đức Chúa Trời. 
Chúa sai Giăng Báp-tít đã đến,
Sau nầy Ê-li cũng xuất hiện,
Dọn lòng dân nầy cho sẵn sàng,
Đón Mặt Trời Công Nghĩa sáng choang,
Người thắng như bò tơ nhảy nhót,
Tín đồ ác bị đạp dưới đất,
Phân loại kẻ ác, người công bình,
Kẻ không, người hầu việc Chúa mình,
Ác đồ kiêu ngạo thường tiến tới,
Người kính sợ Chúa phải chờ đợi,
Sách Chúa đang chép việc làm người,
Ngài quý trọng, chiếm hữu đời đời,
Tín đồ gian ác như rơm cỏ,
Chúa đến thiêu đốt trong lửa đỏ,
Kẻ khôn giữ mình sạch trắng tinh,
Cuối cùng hưởng cơ nghiệp hiển vinh./.
-
Minh Khải—18-9-2015
(Nguồn: Đa-ni-ên 12:10, 13; Malachi 3: 1-4; 4: 1-3-- Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Còn ngươi, hãy đi, cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi; và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình.-- Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến, và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch; Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc; chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bấy giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va, như những ngày xưa, và như những năm thượng cổ.-- Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”

CHUYỆN TÌNH SA-LÔ MÔN VÀ SU-LA MÍT-


Câu chuyện xảy ra ở Jerusalem.
Có một người nữ trẻ tuổi, gia đình nàng thuê được một miếng đất của vua Salomon. ở phía bắc Israel. 
Sulamit là một thôn nữ, có nét yêu kiều khác lạ, nhưng buộc phải lao động bằng chân tay đêm ngày. Nàng có hai anh và hai chị. Họ phải gánh vác việc chăm sóc những bầy gia súc và coi giữ vườn nho. Vì làm việc từ tờ mờ sáng đến tối, nên nàng có màu da rám nắng.
“Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, tôi đen, song xinh đẹp, Như các trại Kê-đa, như màn cháng của Sa-lô-môn. Chớ dòm xem tôi, bởi vì tôi đen, Mặt trời đã giọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi, Đã đặt tôi coi giữ vườn nho; Còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ” (Nhã 1:5-6)

ĐỨC VUA HAI LẦN HIỆN ĐẾN—Diệu kì thay Đức Vua hồi lai,
Trong khoảng hai ngàn năm chẳng sai.
Chúa cỡi lừa con vào điện thánh,
Vua ngồi ngựa bạch cỡi mây bay.
Dâng mình sinh tế cất muôn tội,
Cứu rỗi những ai chờ đợi Ngài.
Máng cỏ sinh ra thật thấp kém,
Núi Ô-liu bước xuống vinh oai./.

CHÚA HAI LẦN HIỆN ĐẾN—


Diệu bấy Chúa hai lần hiện ra,
Hai ngàn năm cách biệt bao la,.
Vầng Đông trên đỉnh đà thăm viếng,
Mặt Nhật công bình sẽ chói loà,.
Chiếu sáng dân tăm tối, chết chóc,
Chữa lành kẻ hoạn khổ kêu ca.
Khi xưa dọn sạch đền thờ thánh,
Ngày đến đốt thiêu người ác tà./.

TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG HÔN NHÂN THÁNH—


Ngôn ngữ của sách Nhã ca đầy thi vị, trữ tình, bóng bấy. Khi người nầy miêu tả về người kia, bạn có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn và sự say mê của tình yêu trong lời nói của họ. Đây là ngôn ngữ của tình yêu khi nàng miêu tả về chàng như sau:
“Lương nhân tôi trắng và đỏ, Đệ nhứt trong muôn người. Đầu người bằng vàng thật ròng; Lọn tóc người quăn, và đen như quạ. Mắt người như chim bồ câu gần suối nước, Tắm sạch trong sữa, được nhận khảm kỹ càng. Gò má người như vuông đất hương hoa, Tợ khóm cỏ thơm ngát; Môi người tỉ như hoa huệ ướm chảy một dược ròng. Tay người như ống tròn vàng có nhận huỳnh ngọc: Thân mình người khác nào ngà bóng láng cẩn ngọc xanh. Hai chân người giống trụ cẩm thạch trắng, Để trên táng vàng ròng; Tướng mạo người tợ như núi Li-ban, xinh tốt như cây hương nam, Miệng người rất êm dịu; Thật, toàn thể cách người đáng yêu đương. Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, lương nhân tôi như vậy, Bạn tình tôi dường ấy!” (Nhã 5: 10-16)

CHA MẸ SỬA DẠY CON CÁI-


“Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.” (Châm ngôn 13: 24).
Đây là câu Kinh thánh được nhiều bậc cha mẹ biết đến, “Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.” Tuy nhiên cần nhớ rằng, roi vọt dùng để sửa trị - chớ không phải đánh đập hay phá huỷ tâm hồn của một đứa trẻ. Các bậc cha mẹ phải luôn nhớ lấy những lời trong Thi thiên 23:4, “Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi”. Nơi nào có nỗi đau, dù trong bất kì hình thức nào, mà một đứa trẻ phải chịu—cho dù là hình phạt thể xác, tước mất đặc quyền, bị phạt đứng trong góc, hay là gì đi nữa--đứa trẻ phải luôn có khả năng ý thức được rằng bạn đang dùng đòn roi để sửa phạt nó trong tình yêu thương, thậm chí trong nỗi đau, chớ không phải do quá sức tức giận hay để trả thù. Đứa trẻ phải ý thức được rằng khi bạn nói, “điều nầy khiến cha mẹ đau nhiều hơn là con đau”, là bạn nói sự thật

MÙA XUÂN VĨNH CỬU-

“Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi;  Bông hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ;  Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó, Và nho trổ hoa nực mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến!” (Nhã Ca 2:11-13)
-

CHÚA HAI LẦN HIỆN ĐẾN—
Diệu bấy Chúa hai lần hiện ra,
Hai ngàn năm cách biệt bao la,.
Vần Đông trên đỉnh đà thăm viếng,
Mặt Nhật công bình sẽ chói loà,.
Chiếu sáng dân tăm tối, chết chóc,
Chữa lành kẻ hoạn khổ kêu ca.
Khi xưa dọn sạch đền thờ thánh,
Ngày đến đốt thiêu người ác tà./.

SỨ GIẢ CỦA CHÚA VÀ MẶT TRỜIi CÔNG NGHĨA—
Sứ Giả Giê-hô-va hiện đến,
Chuyển đổi thời Cựu ước tối tăm,
Khi đoàn tư tế quá lỗi lầm,
Khinh dể Danh Ngài trong sinh tế,
Con vật què đau thật ô uế,
Dâng lên bàn thờ chẳng sợ chi,
Danh Chúa môi miếng kính yêu vì,
Dâng con tàn tật cho Vua lớn;
Ai đương nổi khi Ngài nổi giận,
Cầm roi da dọn dẹp đền thờ,
Chúa như Đấng luyện bạc trong lò,
Chùi các con Lê- vi thật sạch,
Dâng tế sinh sẽ thật đúng cách,
Như những năm thượng cổ đã qua,
Trong vương quốc Đấng Christ chói loà-.
Thầy tế lễ xui dân phạm tội,
Lắm tín đồ tà dâm, thề dối,
Gạt tiền công, hiếp kẻ mồ côi,
Ăn trộm tiền của Đức Chúa Trời.
Chúa sai Giăng Báp-tít đã đến,
Sau nầy Ê-li cũng xuất hiện,
Dọn lòng dân nầy cho sẵn sàng,
Đón Mặt Trời Công Nghĩa sáng choang,
Người thắng như bò tơ nhảy nhót,
Tín đồ ác bị đạp dưới đất,
Phân loại kẻ ác, người công bình,
Kẻ không, người hầu việc Chúa mình,
Ác đồ kiêu ngạo thường tiến tới,
Người kính sợ Chúa phải chờ đợi,
Sách Chúa đang chép việc làm người,
Ngài quý trọng, chiếm hữu đời đời,
Tín đồ gian ác như rơm cỏ,
Chúa đến thiêu đốt trong lửa đỏ,
Kẻ khôn giữ mình sạch trắng tinh,
Cuối cùng hưởng cơ nghiệp hiển vinh./.
Minh Khải—18-9-2015
(Nguồn: Đa-ni-ên 12:10, 13; Malachi 3: 1-4; 4: 1-3-- Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Còn ngươi, hãy đi, cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi; và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình.-- Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến, và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt.  Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch; Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc; chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bấy giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va, như những ngày xưa, và như những năm thượng cổ.-- Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.  Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.  Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”