Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

NỬA ĐÊM


Bão Tố

Thời tiết bất thường chúng ta đang có

Có một câu nói của người xưa, "Nếu bạn không thích thời tiết thì chỉ cần chờ một vài phút và nó sẽ thay đổi." Bản chất của thời tiết dễ thay đổi. Một ngày nó ấm áp và đầy nắng, và ngày hôm sau trời lạnh và mưa. Trong những năm gần đây Mỹ đã có thời tiết rất khắc nghiệt mà không có cách nào có thể được định nghĩa là bình thường.

Sự thay đổi đó khiến cho tôi viết bài viết này là sự khác biệt nhiệt độ lớn giữa năm nay và năm ngoái. Trong năm 2012, chúng tôi đã có mùa xuân nóng kỷ lục. Một năm sau đó, chúng tôi đang theo dõi để có mùa xuân lạnh nhất được ghi nhận.

666 – Con số của con thú


 

 Kể từ khi John, tôi tớ của Đức Chúa Trời, đã viết trong Sách Khải Huyền và đề cập đến con số 666, người đã cố gắng để tìm ra ý nghĩa dấu hiệu của con thú. Con số này được đề cập trong sách Khải huyền 13:16-18.

“Nó cũng khiến mọi người, bất luận nhỏ hay lớn, giàu hay nghèo, tự chủ hay tôi mọi, đều chịu ghi dấu hiệu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán,  hầu cho chẳng một ai có thể mua hoặc bán được, trừ ra kẻ đã có dấu hiệu của con thú, tức là danh hiệu của con thú, hoặc số mục của danh nó.  Sự khôn ngoan ở tại đây: kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là số loài người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.”

Mặt trăng đỏ như máu sắp đến

Mặt trăng đỏ như máu

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Gia Phả Của Chúa Giêsu Christ Chúng Ta


Như một lời giới thiệu về bài nghiên cứu của chúng tôi, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải xem xét việc sử dụng từ ngữ "thế hệ" khi nó xuất hiện trong Kinh Thánh. Việc sử dụng bình thường chuyển tải suy nghĩ về nguồn gốc, văn kiện tổ tiên của một người, nhưng nó không có nghĩa này trong mọi trường hợp.

Nó xuất hiện lần đầu tiên trong Sáng thế Ký 2:4, "Đây là những thế hệ (gốc tích) của các tầng trời và trái đất." (Xem thêm chương 6:9, 10:1, 11:27; 25:12, 36:1, 36:9, 37.2.) Trong nhiều trường hợp, tư tưởng không có ý định quá nhiều, đó là "nguồn gốc", vì nó là "sự phát triển", không phải là một sự truy tìm lại, nhưng sự giới thiệu, và tôi có khuynh hướng tin rằng đó theo cách này mà từ ngữ  “thế hệ” được sử dụng cho Đức Giêsu Christ chúng ta.

THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST-4


ĐƯỢC CUNG ỨNG CÁC SỰ PHONG PHÚ CỦA CHRIST
ĐỂ ĐẠT ĐẾN MỌI SỰ ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh văn: Eph 3: 2 – 21

Ê-phê-sô  tiết lộ cho chúng ta sự hỉ lạc tốt lành của Đức Chúa Trời trong khát vọng của lòng Ngài. Đức Chúa Trời khao khát có một Thân Thể chuẩn bị cho Christ đề làm sự đầy đủ của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Ngài thi hành điều này bằng cách phân phối Tam Vị Nhất Thể thần thượng vào tuyển dân mình. Ê-phê-sô 2 bày tỏ rằng Đức Chúa Trời làm lại, tái sáng tạo, tái tạo chúng ta bằng cách Christ trải qua sự chết và phục sinh cùng bước vào sự thăng thiên. Chúng ta vốn là người chết, nhưng trong sự chết, phục sinh và thăng thiên của Ngài, chúng ta đã được thuyên chuyển ra khỏi lĩnh vực cũ kỹ của mình và bước vào lãnh vực mới. Chúng ta đã được làm nên Người Mới trong tân sáng tạo của Đức Chúa Trời. Người Mới này là gia đình Đức Chúa Trời, vương quốc Đức Chúa Trời, trưởng tiến thành đền thờ Đức Chúa Trời và xây dựng thành chỗ cư trú của Đức Chúa Trời trong linh.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

NỖI ĐAU ĐỚN GIA TĂNG

Con dê mang tội lỗi vào hoang địa
  
Nếu con người đang cải thiện dần, và đang khi bạn đấu tranh, cuối cùng sẽ đạt đến sự hoàn hảo, làm thế nào khi mà có quá nhiều hận thù, bất chấp và tình trạng giao chiến giữa loài người ngày hôm nay? Tại sao lại có vụ giết người, bạo động và chiến tranh? Làm thế nào bạn có thể, theo triết lý của sự phát triển đạo đức, giải thích sự gia tăng tỷ lệ tội phạm, ly dị và điên rồ? "

Có cô giám khảo chân thành, cô muốn tìm hiểu. Cô thẳng thắn đã phải đối mặt với bản thân mình với những vấn đề đạo đức và xã hội, nhưng đã không phát hiện ra một giải pháp thỏa đáng.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

HAI CÂY Ô-LIUChúng ta cần thấy khải tượng về hai cây ô-liu đứng hai bên chân đèn.
Xa 4:11-14, “Ta bèn đáp lại cùng người rằng: Hai nhánh ô-li-ve ở bên hữu và bên tả chân đèn là gì? 12 Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng: Hai nhánh ô-li-ve ở kề bên hai ống vòi vàng, có dầu vàng chảy ra, là gì? 13 Người đáp rằng: Ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói: Thưa chúa, tôi không biết. 14 Người bèn nói rằng: Ấy là hai người chịu xức dầu, đứng bên Chúa của cả đất”.

  1. Hai cây ô-liu ngụ ý Giê-hô-sua, thầy thượng tế và Xô-rô-ba-bên, nhà cầm quyền vào thời đó, họ là hai con trai của dầu, đầy dẫy Linh Đức Giê-hô-va để xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời. Xa 4: 3-6, 12-14, “Ở kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả. Bấy giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vầy: Hỡi chúa tôi, những điều nầy là gì? 5 Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng: Ngươi không biết những điều nầy là gì sao? Ta nói: Thưa chúa! Tôi không biết. 6 Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.-- Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng: Hai nhánh ô-li-ve ở kề bên hai ống vòi vàng, có dầu vàng chảy ra, là gì? 13 Người đáp rằng: Ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói: Thưa chúa, tôi không biết. 14 Người bèn nói rằng: Ấy là hai người chịu xức dầu, đứng bên Chúa của cả đất.”

Bài nói chuyện về Đền Thờ trong cơn hoạn nạn

Núi Đền thờ nhìn từ phía Đông NamNgay bên dưới bề mặt sôi sục của sự thù địch có thể được cảm nhận một chuyển động và rung chuyển. Nói về việc xây dựng một đền thờ Do Thái trên đỉnh Núi Đền thờ đang bắt đầu thoát ra từ bầu không khí trở lại với kênh đau khổ Trung Đông. Làm thế nào có thể không phải là trường hợp? Tất cả các hướng học giả của lời tiên tri Kinh Thánh trông chờ, là giai đoạn thiết lập cho hành động cuối cùng của thời đại nhanh chóng phân hủy này đã có trên hiện trường.

Sự Hoàn HảoTừ ngữ "hoàn hảo" như Kinh Thánh sử dụng thì không đề cập đến sự hoàn hảo vô tội. Thông thường, ý nghĩ là sự hoàn bị trong tất cả các chi tiết hoặc để đạt được một mục tiêu hoặc đạt được một mục đích. Ba giai đoạn của sự hoàn hảo được tiết lộ như sau:

(1) Sự hoàn hảo về địa vị, đã được mọi tín hữu trong Đấng Christ sở hữu.
Heb. 10:11, “Ấy là bởi ý chỉ đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Jêsus Christ một lần đủ cả.”