Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Mặt trăng đỏ như máu sắp đến

Mặt trăng đỏ như máu
Giô ên 2:31, "Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến."

Sứ 2:20, "Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, Mặt trăng hoá ra huyết, Trước ngày Chúa đến, Là ngày lớn và hiển hách"

Khải 6:12-14, "Tôi lại thấy khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất rất lớn, mặt trời trở nên đen như vải bằng lông, cả mặt trăng trở nên như huyết, 13 các ngôi sao trên trời sa xuống đất như cây vả bị cơn gió lớn rung đổ trái non xuống. 14 Trời bị dời đi như quyển sách cuốn lại, mọi núi và đảo đều bị dời khỏi chỗ nó."


Lần đầu tiên tôi viết về mặt trăng đỏ như máu là chừng năm năm trước đây. (Vì những lý do tôi sẽ giải thích dưới đây, nguyệt thực toàn phần được gọi là mặt trăng đỏ như máu.)  Vào thời điểm đó, một loạt video về chủ đề này đã được chào hàng như để tiết lộ ngày đến lần thứ hai của Chúa. Bây giờ hầu hết mọi người không còn tin điều đó, nhưng bộ phim video vẫn còn phổ biến và vì chúng ta đang tiến gần hơn đến thời điểm có mặt trăng đỏ như máu, tôi đã nhận được yêu cầu về mặt trăng đỏ như máu một lần nữa.Vì vậy, đây là một bài cập nhật.  

Như chúng ta đã biết có một số sự kiện trên trời đáng chú ý đến trong năm 2014 và 2015. Có hai loạt nhật thực và nguyệt thực sẽ diễn ra đúng vào ngày hoặc gần ngày lễ của người Do Thái.  Sẽ có nguyệt thực vào ngày 15 tháng 4 và 8 tháng 10  trong năm 2014 và vào ngày 4 tháng 4 và ngày 28 tháng 9 năm 2015.  Điều làm cho chúng đáng chú ý là trong cả hai năm nầy nhật nguyệt thực mùa xuân sẽ đến vào ngày lễ Vượt Qua và những lần nhật nguyệt thực mùa thu sẽ đến vào lễ lều tạm.   

Khi bốn lần nguyệt thực liên tiếp đều là nguyệt thực toàn phần, các loạt như vậy được gọi là một bộ tứ (tetrad).Trong khi sẽ có 6 bộ tứ khác trong thế kỷ 21 là những kỳ trong năm 2014 và 2015, là những kỳ duy nhất mà tất cả sẽ xảy ra vào những ngày lễ. Chúng ta nên lưu ý rằng trong những năm 2014- 2015, các lần nguyệt thực chỉ là kỳ cuối cùng (ngày 28 Tháng Chín năm 2015) sẽ được nhìn thấy từ Israel, và sau đó chỉ một phần.

Nhưng còn nhiều hơn.  Trong năm 2015 cũng sẽ có hai lần nhật thực, và một lần nữa sẽ đến trong mùa xuân và một lần vào mùa thu.  Nhật thực mùa xuân sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên  năm tôn giáo của Israel (Nisan 1) mười bốn ngày trước lễ Vượt Qua, và một lần xảy ra vào mùa thu, sẽ xảy đến vào ngày đầu tiên của năm dân sự (Tishri 1) sáu tháng sau, đó là Rosh Hashanah, hoặc Lễ Thổi Kèn.

Điều này xảy ra thường không?

Đếm những lần nhật hay nguyệt thực trong 2014- 2015 sẽ chỉ có được 13 bộ tứ (tetrads) trong suốt 500 năm qua và những lần đó chỉ có 2 kỳ xảy đến trước thời điểm những ngày lễ của người Do Thái. Một là trong năm 1949-1950 và một trong những lần khác là trong 1967-1968.  Một bộ tứ là một loạt bốn kỳ, có nghĩa là chúng ta đang nói về tổng số tám lần nguyệt thực. Trong số tám kỳ đó chỉ có  một kỳ trong tháng 4 năm 1950 là hoàn toàn có thể được nhìn thấy từ Israel, bốn lần khác được thấy một phần và phần còn lại là không thể nhìn thấy gì cả. (Vì đây là những dấu hiệu được theo dõi đối với Israel, bạn có thể tự hỏi tại sao chúng không thể được nhìn thấy tất cả ở đó.)

Bộ tứ trong 1949-1950 đã bắt đầu một năm sau khi Israel được tái sinh như một quốc gia vào ngày 14 tháng 5 năm 1948.  Một bộ trong năm 1967-1968 đã bắt đầu vào tháng tư, khoảng sáu tuần trước khi cuộc chiến tranh 6 ngày kết thúc trong sự tái hiệp nhất của Jerusalem. Sự gần nhau của các sự cố dẫn đến bước ngoặt trong lịch sử hiện đại của Israel, làm cho một số người tin rằng các bộ tứ sẽ đến trong các năm 2014-2015 cũng sẽ quan trọng tương tự đối với Israel. 

Cá nhân tôi không có được ấn tượng với điều này như một số người khác được. Lịch sử Kinh Thánh cho chúng ta biết các dấu hiệu của Đức Chúa Trời là rõ ràng và cụ thể. Ngôi sao Bethlehem là một ví dụ. Nếu bạn đã từng cố gắng theo một ngôi sao mà không nhờ lợi ích của thiết bị hiện đại, bạn sẽ biết thực tế là các nhà thông thái có thể theo dõi nó tới Jerusalem từ hàng trăm dặm là ấn tượng của riêng nó, nhưng sau đó nó dẫn họ từ Jerusalem tới Bethlehem, khoảng cách chỉ 5 dặm.  Theo Ma-thi-ơ 2:9-11 ngôi sao dẫn họ đúng ngay ngôi nhà nơi gia đình của Chúa đang ở. Đó có thể là Đức Chúa Trời không? Tương phản với các bộ tứ trong 1949-1950.  Chúng không có tính đặc biệt cho biến cố mà chúng được giả định được báo trước. Tuyển dân Đức Chúa Trời đã chính thức trở thành một quốc gia trở lại sau 1900 năm vắng mặt, vào tháng 5 ngày 14 năm 1948, nhưng nhật thực đầu tiên trong bộ tứ không xuất hiện mãi cho đến một năm sau đó. Các dấu hiệu từ thiên đàng được giả định cho chúng ta biết rằng mọi thứ đang sắp xảy ra, không những điều đã xảy ra rồi. 

Những người ủng hộ lý thuyết này đã phải tìm kiếm thông qua các hồ sơ để tìm một sự kiện liên quan đến lịch sử của Israel mà có trùng hợp với ngày nhật thực.  Họ chọn việc chuyển đổi chính phủ lâm thời của Israel thành một chính phủ vĩnh viễn.Đức Chúa Trời đã chờ đợi cho đến khi đó để cung cấp một dấu hiệu  bởi vì Ngài lại không chắc chắn về việc liệu Israel sẽ lập chính phủ sao?  Và có bất cứ ai trên trái đất nhận ra những sự kiện này là dấu hiệu từ trời vào thời điểm đó?  Bạn có thể tha thứ cho Israel không nhận thấy như vậy.  Đối với hầu hết các phần nhật thực là không được chú ý thậm chí có thể nhìn thấy ở xứ đó. 

Với các học giả lời tiên tri, sự hồi sinh của Israel là một dấu hiệu được chờ đợi từ lâu về thời gian tận thế đã bắt đầu, và tất cả mọi người trong số họ nhận thấy điều đó.  Đây là dấu hiệu Đức Chúa Trời đã gửi cho chúng ta tại thời điểm đó, không phải là một loạt các sự nhật thực đã đến một năm sau sự kiện tái lập quốc Israel, và chỉ một số có thể nhìn thấy.  

Ít nhất là nửa đầu của năm 1967-1968 bộ tứ chuyển bước ngoặc cuộc chiến tranh sáu ngày dẫn đến sự thống nhất của Jerusalem, nhưng lại không ai nhận thấy nó trải 40 năm.  Điều đó có thể là bởi vì cả hai năm 1967-1968, nhật thực có thể nhìn thấy ở tất cả xứ Israel, và nhật thực của năm 1968 chỉ là một việc trong tháng tư, đã có thể không ai nhìn thấy và sau đó chỉ có một phần như vậy. Ba trong bốn không thể được dân chúng nhìn thấy là dân mà dấu hiệu được cho là có ý định.

Một số người nói các bộ tứ của các năm 1949-1950 và 1967-1968 đã xảy ra trong suốt hai cuộc chiến tranh quan trọng ở Israel, cuộc chiến tranh giành độc lập và các cuộc chiến tranh sáu ngày. Họ sử dụng điều nầy như hỗ trợ để dự đoán một cuộc chiến tranh quan trọng đối với Israel trong năm 2014-2015. Ít ra điều nầy là âm thanh hợp lý, mặc dù cuộc chiến tranh giành độc lập kết thúc một tháng trước khi nhật thực đầu tiên của năm 1949 xảy ra, và không có gì trong các cuộc chiến tranh quan trọng khác của Israel đã xảy ra trong một loạt các sự nhật thực. Nhưng có ba cuộc chiến tranh được tiên tri cho Israel mà vẫn chưa xảy ra. Bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong số đó có thể dễ dàng diễn ra giữa mùa xuân năm 2014 và mùa thu năm 2015. Tất nhiên tôi đề cập đến những lời tiên tri trong Ê-sai 17, Thánh Vịnh 83  Ezekiel 38-39 

Đó là Kinh Thánh không?

 Nhưng chúng ta hãy nhìn vào những gì, bất cứ điều gì Kinh Thánh nói về việc này. Các hỗ trợ cơ bản cho giả thuyết nhật thực là Sáng. 1:14 nơi bản King James dịch, “Và Đức Chúa Trời phán: Hãy có các vì sáng trong bầu trời để phân chia ngày với đêm, và để cho chúng làm những dấu hiệu, và cho các mùa, và cho ngày và năm;”

Để làm cho đoạn văn nầy đọc dễ dàng hơn trong tiếng Anh, các dịch giả chèn từ "và" ở một vài nơi trong câu này. Theo Kinh Thánh trực tự song ngữ, lời dịch sát nghĩa  hơn của câu 14 sẽ như thế này.

Hãy có các vì sáng trong khoảng không của bầu trời để phân rẽ ngày với đêm và hãy để chúng làm  những dấu hiệu; những mùa, ngày và năm.

Chèn các điều khoản bổ sung làm cho bản King James trông giống như các vì sáng để làm các dấu hiệu cũng như để đánh dấu các mùa, ngày và năm.  Nhưng tôi nghĩ rằng bản trực tự song ngữ gần gũi hơn với ý định ban đầu của Sáng thế ký 1:14. Bản dịch NIV đồng ý. Nó dịch,   

Hãy có các vì sáng trong khoảng rộng của bầu trời để tách ngày với đêm, và để cho chúng  phục vụ như các dấu hiệu  đánh dấu mùa và ngày và năm.

Tất cả điều này nói không rõ ràng khi Sáng 1:14 nói rằng một trong các chức năng của các vì sáng trên bầu trời là để phục vụ như dấu hiệu của các sự kiện quan trọng. Điều này đã được đọc vào đoạn văn. Rất có thể nó chỉ đơn giản nói mặt trời và mặt trăng cho phép con người theo dõi thời gian.

Thứ hai, cụm từ "mặt trăng biến ra máu" xuất phát từ Giô ên 2:31 mà nói rằng điều này sẽ xảy ra trước sự xuất hiện của ngày lớn và đáng sợ của Chúa.  Phi-e-rơ trích dẫn câu này trong Công 2:20. Trong Khải 6:12 chúng ta tìm thấy một sự xuất hiện khác của cụm từ "mặt trăng đỏ như máu".  Ba câu nầy là các chỗ duy nhất trong Kinh Thánh và tất cả đều đồng ý rằng một "mặt trăng đỏ như máu" sẽ xuất hiện ít lâu trước khi bắt đầu cơn Đại Nạn. Nhưng tất cả ba trong số các tài liệu tham khảo nầy cũng đề cập đến mặt trời sẽ tối tăm cùng một lúc.  

Hầu hết chúng ta biết rằng mặt trăng không sản xuất bất kỳ ánh sáng nào của riêng mình. Ánh sáng từ Mặt Trăng có nguồn gốc trên Mặt Trời và được phản chiếu về Trái đất.  Bạn không thể có một cuộc nguyệt thực nếu mặt trời không sản xuất bất kỳ ánh sáng nào, như là trường hợp trong Giô-ên 2:31, Công vụ 2:20, và Khải 6:12 .

Một số người giải thích điều này như là một trường hợp của một cuộc nhật thực và nguyệt thực xảy ra cùng một lúc. Nhưng điều đó là không thể. Một sự nguyệt thực xảy ra khi Trái Đất đi giữa mặt trời và mặt trăng. Khi ánh sáng từ mặt trời uốn cong xung quanh Trái đất và đi qua bầu không khí của trái đất trên đường tới mặt trăng, nó phải tiếp lấy một màu đỏ. Trong thời gian nguyệt thực toàn phần này sẽ làm cho mặt trăng xuất hiện như là có màu cam đậm, làm cho nó được gọi là một mặt trăng đỏ như máu. 

Nhưng nhật thực xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa Mặt trời và Trái đất.  Khi nhật thực tiến hành, Mặt trăng sẽ trông giống như một trái bóng đen đi qua Mặt Trời. Trong một cuộc nhật thực toàn phần, tất cả ánh sáng của mặt trời sẽ bị chặn lại, và cả mặt trời và mặt trăng sẽ xuất hiện khi đã chuyển sang màu đen.

Ma-thi-ơ 24:29, nói đến sự kết thúc của cơn đại nạn, cho biết mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ không ban cho ánh sáng của nó.  Sự kiện này cũng được đề cập trong Mác 13:24-25. (Trong Lu ca 21:25 nó được gọi là các dấu hiệu trong mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.)  Đó là những gì một cơn nhật thực toàn phần trông như thế nào, mặc dù trong trường hợp này tôi tin rằng một cái gì đó lâu dài hơn sẽ xảy ra. Tôi không nghĩ rằng mặt trời sẽ không bao giờ trở lại, nhưng sẽ được thay thế bằng Jerusalem mới.

Thành phố không cần mặt trời hay mặt trăng tỏa sáng trên nó, vì vinh quang của Đức Chúa Trời ban cho nó ánh sáng, và Chiên Con là ngọn đèn của nó. Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của nó, và các vua thế giới sẽ đem vẻ huy hoàng của mình vào đó ( Khải. 21:23-24 ).   

Ngoài ra, từ bất kỳ vị trí nào thì một cuộc nguyệt thực chỉ có thể xảy ra vào ban đêm và một nhật thực chỉ có thể xảy ra ban ngày. Vì những lý do nầy bạn không thể có một nhật thực và nguyệt thực cùng một lúc.

Nhật thực

Có bao nhiêu mặt trăng đỏ như máu?

Kinh Thánh chỉ đề cập đến một "mặt trăng đỏ như máu", không phải là một loạt. Kinh thánh cũng không đề cập đến mặt trăng đỏ như máu trong kết nối với bất kỳ sự kiện nào trong lịch sử thế giới, ngoại trừ một sự kiện mà sẽ đến trước Đại Nạn.Tất cả điều này có nghĩa là các sự kiện trên trời nói đến trong Giô ên 2:31 và lặp lại trong Công 2:20  Khải. 6:12,  dường như không rõ là nhật thực hay nguyệt thực. Rõ ràng sự xuất hiện của một mặt trăng đỏ như máu trước khi bắt đầu cơn Đại Nạn được dự định là một dấu hiệu duy nhất và không thể nhầm lẫn.

Điểm chính của bạn là gì?

Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng sự đề cập đến mặt trời và mặt trăng như dấu hiệu trong Sáng Thế Ký 1:14 có thể chỉ ngụ ý đến việc theo dõi thời gian.  Chúng ta cũng có thể nói rằng các bộ tứ đã qua không đáp ứng được sự trắc nghiệm của một dấu hiệu Kinh Thánh minh họa bằng ngôi sao của Bethlehem hay mặt trăng đỏ như máu của Khải. 6:12 . Hơn nữa, các bộ tứ không bao giờ được đề cập đến trong Kinh Thánh gì cả và do đó không thể được Kinh Thánh liên kết đến bất kỳ sự kiện quan trọng nào trong lịch sử và tương lai của Israel. Và cuối cùng, mặt trăng đỏ như máu sẽ báo hiệu sự hiện đến của Đại Nạn là một hiện tượng duy nhất, không phải là một bộ bốn, và nhiều khả năng không phải do một cuộc nhật thực gì cả, vì nó không thể có nhật thực và nguyệt thực xảy ra cùng một lúc.

Vì vậy, mặc dù có một xác suất cao rằng một cái gì đó có ý nghĩa tiên tri sẽ xảy ra trong xứ Israel hoặc đến trên Israel giữa mùa xuân năm 2014 và mùa thu năm 2015, tôi không nghĩ rằng các bộ tứ mà sẽ xảy ra trong suốt thời gian đó có thể được xem như một dấu hiệu từ Đức Chúa Trời rằng điều này sẽ là trường hợp quan trọng.

A-mốt 3:7 nói, “Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri” Thật đúng là nếu bạn muốn biết tất cả những gì Chúa đã mặc khải về các sự kiện sắp tới, nơi tốt nhất để tìm là trong Kinh Thánh. Những sự xuất hiện tự nhiên không bao giờ có thể thay thế cho lời của các tiên tri. 

27-4-2013
Jack Kelley